en iyisi

listen to the pronunciation of en iyisi
Türkçe - İngilizce
{i} best

Our restaurant is the best. - Bizim restoran en iyisidir.

It's best to wear a cap on your head during the cold Moscow winters. - Soğuk Moskova kışlarında kendi başına şapka takmak en iyisidir.

the best

Your composition is the best yet. - Kompozisyonun yine de en iyisi.

He is the best for this project. - O, bu proje için en iyisidir.

the very best

I wish them the very best. - Onlara en iyisini diliyorum.

I wish you nothing but the very best. - Sana en iyisinden başka bir şey dilemiyorum.

(deyim) at the best
extra
(deyim) at best
champion
damnedest
cream of the crop
best of all
the best bet
arch
{i} flagship
{i} topnotcher
damned
{i} plum
the finest
bestxxx
{i} topflighter
seem

I will take this tie, as it seems to be the best. - En iyisi olarak görünen bu kravatı alacağım.

{i} honey
en iyi
best

In my opinion, German is the best language in the world. - Bana göre Almanca dünyadaki en iyi dildir.

My best friend is a book. - Benim en iyi dostum bir kitaptır.

en iyi
all the best

I wish you all the best. - Hepinize en iyisini diliyorum.

We wish them all the best. - Onlara en iyisini diliyoruz.

en iyi
star

It looks like it will start pouring any second now. Better take an umbrella. - Her an yağmaya başlayacak gibi. En iyisi şemsiye almak.

It was difficult for me to become a starting player. - Bir takımın en iyi oyuncusu olmam zordu.

en iyi
top-hole
en iyi
prime
en iyi
(deyim) a1
en iyi
(Konuşma Dili) in the front rank
en iyi
(deyim) a-1
en iyi
superlative
en iyi
top-drawer
en iyi
ultimate
en iyi
of the best
en iyi
best of the best
EN İYİ
(Askeri) optimal
en iyi
{s} topnotch
en iyi
ace
en iyi
{s} tiptop
en iyi
of the first water
en iyi
top hole
en iyi
sunday
en iyi
damnedest
en iyi
summumbonum
en iyi
firstclass
en iyi
{s} topflight
en iyi
{s} tops
en iyi
champion
en iyi
top

Many top athletes take ice baths after workouts. - Birçok en iyi sporcular egzersizlerden sonra buz banyosu yaparlar.

I always buy a top quality product even if it is slightly more expensive. - Biraz pahalı olsalar bile, ben daime en iyi ürünleri satın alırım.

en iyi
optimum
en iyi
top drawer
Türkçe - Türkçe

en iyisi teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

En iyi
daniska
en iyisi