soon

listen to the pronunciation of soon
Englisch - Türkisch
birazdan

Tom birazdan evde olmalı. - Tom should be home soon.

Birazdan yemek yiyeceğiz. - We'll be eating soon.

kısa süre içinde

Kısa süre içinde ona söylesen iyi olur. - You'd better tell them soon.

Lütfen bana elinden geldiğince kısa süre içinde yaz. - Please write to me as soon as you can.

çok geçmeden

Çok geçmeden şoku atlatacaktır. - She will get over the shock soon.

Yolu bilmediklerinden, çok geçmeden kayboldular. - As they didn't know the way, they soon got lost.

erkenden

Niçin bana onun burada olduğunu söylemedin? Olabildiğince erkenden bilmem gerekiyordu. - Why didn't you tell me he was here? I had to know as soon as possible!

seve seve
neredeyse
Gitsem de bir
pek yakında
biraz sonra

Uçak biraz sonra görüş mesafesinden çıktı. - The airplane soon went out of sight.

Ses biraz sonra kayboldu. - Soon the sound died away.

hemen

O, üniversiteden mezun olduktan hemen sonra evlendi. - She got married soon after her graduation from the college.

O, kazadan hemen sonra öldü. - He died soon after the accident.

erken

Üzgünüm sana daha erken yazamadım. - I'm sorry I couldn't write to you sooner.

Ne kadar erken başlarsak, o kadar erken bitiririz. - The sooner we start, the sooner we'll finish.

sooner or later er geç
gitmesem de
süratle
az sonra

Az sonra Berlin'e uçuş rezervasyonumu yaptırmayı planlıyorum. - I am planning to book my flights to Berlin soon after.

Az sonra Boston trenine binmek zorunda olacağının farkında olan Tom, peronda Meryem'e tutkuyla sarıldı. - Tom, aware that he would soon have to board the train to Boston, had passionately clung to Mary on the station platform.

çoka varmaz
kolaylıkla
er
ha bugün ha yarın
I would as soon go asBana göre gitmekle gitmemek birdir
yakın zamanda

İşlerin yakın zamanda değişeceğini sanmıyorum. - I don't think things will change anytime soon.

Yakın zamanda Boston'a geri gidecek misin? - Are you going back to Boston anytime soon?

yakında

O yakında hastaneden ayrılacak. - She will leave the hospital soon.

Babam yakında kırk yaşında olacak. - My father will soon be forty years old.

kısa bir süre içinde
tercihan
çabuk

Gençler, kendilerini bir şeye yaşlı insanlardan daha çabuk adapte ederler. - Young people adapt themselves to something sooner than old people.

Çabuk öğrenilirse, çabuk unutulur. - Soon learnt, soon forgotten.

(İnşaat) çabucak

Sana çabucak cevap vermediğim için üzgünüm. - I'm sorry I didn't reply to you sooner.

Ona yardım etmelisin, ve çabucak! - You must help her, and soon!

bugün yarın
nerede ise
az zaman içinde
kolayca
en kısa zaman
kısa bir süre
en yakın zamanda
her
ona

O, ona nerede yaşadığını sordu. - He asked her where she lived.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned her 500 dollars.

him
ona

Meseleyi ona bırakmaktan başka çaremiz yoktu. - We had no choice but to leave the matter to him.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned him 500 dollars.

that
şu

Bu bir postane, şu ise bir bankadır. - This is a post office and that is a bank.

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that one is better.

you
sen

Artık seni sevmiyorum. - I don't love you anymore.

Artık seni sevmiyorum. - I no longer love you.

it
ona
our
bizim

Tazelik bizim önceliğimizdir. - Freshness is our top priority.

O bizim beyzbol sahamızdır. - That is our baseball field.

somebody
birisi

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody get that?

Birisi beni dışarı çıkarsın. İçeride kilitli kaldım. - Let me out, somebody. I'm locked in.

you
siz

Siz insanları anlamıyorum. - I don't see your point.

Merhaba, siz Bay Ogawa mısınız? - Hello, are you Mr Ogawa?

somebody
biri

Olabildiğince tuhaf, o ölü olduğu söylenilen biriyle karşılaştı. - As strange as it may be, he met with somebody who is said to be dead.

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

us
biz
someone
birisi

Birisinin kapıyı çaldığını duydum. - I heard someone knock on the door.

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

that
o
soon after
çok geçmeden

Tom çok geçmeden idam edildi. - Tom was executed soon after.

Sami çok geçmeden kaçtı. - Sami escaped soon after.

soon after
bir müddet sonra
soon after starting
(Otomotiv) marş aldıktan az sonra
soon after
-den hemen sonra
soon enough
yeterince çabuk

Tom bunun hakkında yeterince çabuk bilecek. - Tom will know about this soon enough.

Tom yeterince çabuk hızlanmadı. - Tom didn't accelerate soon enough.

soon afterward
kısa süre sonra
soon off
yakında kalkmak

I soon off to istanbul.

soon off
yakında uçmak
soon after
az sonra

Az sonra Berlin'e uçuş rezervasyonumu yaptırmayı planlıyorum. - I am planning to book my flights to Berlin soon after.

sometime soon
yakında
so soon
çok yakında

Güllerin çok yakında çiçek açacağını sanmıyorum. - I don't think the roses will bloom so soon.

Bu yüzden çok yakında geri geldim. - That's why I came back so soon.

sometime soon
Yakında, yakın bir zamanda
this
bu
that
bağlaç ki
his
onun

Onun favori beyzbol takımı Devler'dir, fakat o Aslanlar'ı da seviyor. - His favorite baseball team is the Giants, but he also likes the Lions.

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

them
onlara

Nagasaki çevresinde onlara rehberlik edebilmem için kadınla birlikte gittim. - I went with the women so that I could guide them around Nagasaki.

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

me
bana
as soon as
-er -mez
us
bizi
them
onlar

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your dad yesterday.

Geçen sene Bayan Kato sizin öğretmeniniz miydi? - Was Ms. Kato your teacher last year?

my
benim
as soon as possible
olabildiğince çabuk
it
o
that
bu kadar

Ver onu. Sahip olduğunun hepsi bu kadar mı? - Hand it over. That's all you've got?

Bugünlük bu kadar yeter. - That's enough for today!

ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
that
(sıfat) öteki
as soon as
ince
as soon as
de en kısa zamanda
her
o
him
kendine

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

O, aynada kendine bakmadı mı? - Hasn't he looked at himself in a mirror?

him
o
something
birşey

Tom asla ağzını birşeyi şikayet etmeden açmaz. - Tom never opens his mouth without complaining about something.

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

soonest
en erken

En erken cevabınız için teşekkürler! - Thanks for your soonest answer!

their
onların

Onların konuşmaları devam etti. - Their conversation went on.

Onların erkek çocuğunun adı John. - Their son's name is John.

her
onun

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

Onun görünümünü çekici bulurum. - I find her appearance attractive.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

Hiç bu kadar erken kalkmadım. - I've never woken up this early.

O, daha önce hiç bu kadar korkmamıştı. - She'd never been this frightened before.

sooner
daha yakında

Sen neden daha yakında gelmedin? - Why didn't you come sooner?

sooner
vaktinden önce davranıp en gözde hazine arsasına ucuza konan kimse
as soon as one sees
görür görmez
coming soon
çok yakında

Tom'un doğum günü çok yakında. - Tom's birthday is coming soon.

her
onu

Aşk onu rüyalarında görmektir. - Love is seeing her in your dreams.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

her
kendine

Emi kendine yeni bir elbise ısmarladı. - Emi ordered herself a new dress.

O kendi kendine mırıldanıyor. - She is muttering to herself.

her
dişil onu
her
ondan

Seni ondan daha çok seviyorum. - I love you more than her.

Herkes ondan iyi şekilde bahseder. - Everybody speaks well of her.

her
dişil onun
her
kendisi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

Ben, o kızın kendisine yeni bir görünüm vermek için saçını kestiğini düşünüyorum. - I think that girl cut her hair to give herself a new look.

her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
him
kendi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

him
onu

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet him at the coffee shop.

i hope you will get better soon
geçmiş olsun
my
vay!
my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
somebody
bir kimse
something
biraz

Tom Mary'den yiyecek bir şey alabilmesi için biraz para istedi. - Tom asked Mary for some money so he could buy something to eat.

O, oryantal sanatında birazcık uzmandır. - He is something of an expert on oriental art.

that
diye

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

Herkes işitebilsin diye lütfen yüksek sesle oku. - Please read it aloud so that everyone can hear.

that
için

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

Şu gömlek için sadece on dolar ödedi. - He only paid ten dollars for that shirt.

them
onları

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

you
sana

Sana küçük bir şey getirdim. - I've brought you a little something.

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

his
zam onunki
my
vay be
my
million years
my
hayret
my
vay canına!
my
ünl
my
vay be!
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
something
falan

Sen bir polis falan mısın? - Are you a cop or something?

Neden parka falan gitmiyoruz? - Why don't we go to the park or something?

something
{i} önemli bir şey

Tom Mary'ye önemli bir şey söylemek istedi. - Tom wanted to tell Mary something important.

Mary'yi gördüğüm her seferde, ondan yeni ve önemli bir şey öğreniyorum. - Each time I see Mary, I learn something new and important from her.

sooner
{f} daha çabuk

Gençler, kendilerini bir şeye yaşlı insanlardan daha çabuk adapte ederler. - Young people adapt themselves to something sooner than old people.

Eğer o yardım etseydi iş daha çabuk biterdi. - If only she were to help, the job would be finished sooner.

that
böyle

Tom'un şimdiye kadar böyle küçük bir araba sürmeyi düşüneceğinden şüpheliyim. - I doubt that Tom would ever consider driving such a small car.

Allah'a inanan kim böyle bir şey yapardı? - Who that believes in God would do such a thing?

us
amerika birleşik devletleri
something
bir parça şey
as soon as
yapar yapmaz

Onu yapar yapmaz onun bir hata olduğunu fark ettim. - I realized it was a mistake as soon as I did it.

Bunu yapar yapmaz akşam yemeği hazırlığına başlamanı istiyorum. - As soon as you have done that, I would like you to start preparing supper.

as soon as
ile beraber
as soon as
en kısa zamanda

Münkün olan en kısa zamanda bunu polise bildirmeniz gerekiyor. - You are supposed to report it to the police as soon as possible.

En kısa zamanda bunu yapmaya çalışacağız. - We'll try to do that as soon as possible.

as soon as possible
vakit geçirmeden
as soon as possible
en kısa sürede
as soon as possible
en kısa zamanda
get well soon.
geçmiş olsun
her
kendi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

his
eril onunki
it
cinsel ilişki
it
(Bilgisayar) bilişim
it
ebe (oyunda)
it
ebe (oyunlarda)
this
(Bilgisayar) belirtilen
too soon
çok erken

Onun bir erkek mi yoksa bir kız mı olduğunu söylemek için çok erken. - It's too soon to tell whether it's a boy or a girl.

Belki çok erken vazgeçtim. - Maybe I gave up too soon.

as soon as possible
mümkün olduğu kadar çabuk
as soon as possible
ilk fırsatta
something
olağanüstü bir şey

Olağanüstü bir şey görmek istiyor musun? - Do you want to see something extraordinary?

all too soon
çek erken
as soon as
eder etmez

Tom Mary'nin artık dinlemediğini fark eder etmez konuşmayı durdurdu. - Tom stopped talking as soon as he noticed Mary wasn't listening anymore.

Tom'un evrak çantasını burada bıraktığını fark eder etmez geri geleceğinden eminim. - I'm sure Tom will come back as soon as he realizes he left his briefcase here.

as soon as
hemen

Tartışma sona erer ermez, ben hemen ofisten ayrıldım. - As soon as the argument ended, I left the office forthwith.

Bu e-postayı görür görmez lütfen hemen cevapla. - As soon as you see this E-mail please reply right away.

as soon as not
daha çok istekle
her
(dişil) onu
him
(eril) onu
his
(eril) onun
it
(oyunda) ebe
it
onu
just as soon as
de en kısa zamanda
me
beni
me
mi
me
ben
my
aman!
somebody
önemli birisi
something
bir şey

Bana yapacak bir şey ver. - Give me something to do.

Bazı doktorlar hastalarını memnun etmek için bir şeyler söylerler. - Some doctors say something to please their patients.

something
(hiç yoktan iyi) bir şey
that
ki o

Erkek kardeşim okumaya öylesine dalmıştı ki odaya girdiğimde beni farketmedi. - My brother was so absorbed in reading that he did not notice me when I entered the room.

O kadar iyi bir kitap ki onu üç kez okudum. - That was so good a book that I read it three times.

that
adl.şu
that
o kadar

Ekvatora yakın dar bir bölgede bulunan, tropik yağmur ormanları o kadar hızlı yok oluyorlar ki 2000 yılına kadar onların % 80 yok olabilir. - The tropical rainforests, located in a narrow region near the equator, are disappearing so fast that by the year 2000 eighty percent of them may be gone.

Havanın o kadar iyi olması tesadüftür. - It is lucky that the weather should be so nice.

that
öylesine

Hikayeye inanacak kadar öylesine aptal değildir. - He is not such a fool as to believe that story.

Öylesine sıcak bir gündü ki yüzmeye gittik. - It was such a hot day that we went swimming.

that
-dığı
too soon
çok yakın

Ben çok yakında oraya gitmek istemiyorum. - I don't want to get there too soon.

Çok yakın, ne kadar yakında? - How soon is too soon?

someone
biri

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

Biri bu kitabın ilk üç sayfasını yırtmış. - Someone has ripped out the first three pages of this book.

something
{i} 1. bir şey: She wants something brighter. Daha frapan renkli bir şey istiyor. Can I get you something to drink? Size içecek bir şey
As soon as possible
Çabucak
I´d just as soon stay here
Burada kalmayı tercih ederim
One's
-nin
We´ll see you soon, we trust
İnşallah yakında görüşürüz
You
istediğin
anytime soon
yakın zamanda
as soon as requested
en kısa zamanda istenildiği kadar
back soon
geri yakında
coming soon
yakında vizyona girecek
hope you get better soon
acil şifa dilerim
how soon
nasıl yakında
i will return soon
i yakında dönecektir
immediately, as soon as seen
hemen, en kısa sürede görüldü
in a moment or very soon; at any moment
bir an ya da çok kısa bir süre içinde; her an
it
(Bilgisayar) (ınformation Technology - İT) Bilgi Teknolojisi
it
(ınformation technology) Bilgi teknolojisi
it will soon blow over
yakında üzerinde darbe olacak
me
bendee
me
bana kalırsa
me
Dear me! Olur şey değil!
not a moment too soon
(deyim) Birşeyin olması/yapılması artık çok geç olacakken kullanılan ifade
not a moment too soon
Çok geç olmadan
ones
siraye
order soon
hemen sipariş et
smb
etmek
smb
konuk olmak
somebody
{i} kimisi
someones
birileri
something
birşeyler

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

sooner
çabuk

Bir çocuk bir şarkıdan daha çabuk ne öğrenir? - What will a child learn sooner than a song?

Gençler, kendilerini bir şeye yaşlı insanlardan daha çabuk adapte ederler. - Young people adapt themselves to something sooner than old people.

that
yaptığı
the soon
yakında
them
onlardan

Güneşin etrafında dönen dokuz gezegen vardır,Dünya onlardan biridir. - There are nine planets travelling around the sun, the earth being one of them.

Onlardan hiçbirinin kaza geçirmediğini umuyorum. - I hope that none of them got into an accident.

this
böyle

Böyle kirleticiler çoğunlukla otomobil motorlarındaki yakıt tüketiminden kaynaklanmaktadır. - Pollutants like this derive mainly from the combustion of fuel in car engines.

Sık sık kendini çalışma odasına kapatır ve böyle şeyler yazar. - He often shuts himself up in the study and writes things like this.

us
bizden
us
bizimle
we will see you soon, bye!
yakında, bye göreceksiniz!
you
sende

Senden oldukça memnunum. - I am pretty pleased with you.

Stevie Wonder'ın yeni albümü sende var mı? - Do you have Stevie Wonder's new album?

you
sizleri
you
sizden

Sizden henüz bir cevap almadım. - I have received no reply from you yet.

Tatoeba: Bizim sizden daha eski cümlelerimiz var. - Tatoeba: We've got sentences older than you.

SB
(Askeri) yedek üs (standby base)
See You Soon
görüşmek üzere
We'll see you soon, we
İnşallah yakında görüşürüz
all too soon
pek erken
all too soon
pek erken, zamansız
as soon as
ince, ir mez, hemen
as soon as
-er -mez: I'll call you as soon as I reach Istanbul. İstanbul'a varır varmaz sana telefon edeceğim
as soon as
-de en kısa zamanda
as soon as one comes
ayağının tozuyla
as soon as possible
bir an önce

Bir an önce Tom'a söylemelisin. - You should tell Tom as soon as possible.

as soon as possible
(Askeri) en kısa zamanda, mümkün olduğunca çabuk
him
His veya Her Imperial Majesty
him
eril onu
his
{z} eril onunki; onun: I don't want his. Onunkini istemiyorum. That dog's his. O köpek onun. Take his outside. Onunkini dışarıya çıkar. s
his
onunki

Senin çevirini onunkiyle kıyasla. - Compare your translation with his.

Bu araba onunki gibi görünüyor. - It looks like this car is his.

Türkisch - Türkisch

Definition von soon im Türkisch Türkisch wörterbuch

HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duygu
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Bina temeli
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
sb
Antimon elementinin simgesi
Englisch - Englisch
Early
Immediately, instantly
Within a short time; quickly
Occurring within a short time, or quickly
{a} speedy, quick, ready, immediate
{a} shortly, readily, early
Speedy; quick
Without the usual delay; before any time supposed; early
If you say that something happens as soon as something else happens, you mean that it happens immediately after the other thing. As soon as relations improve they will be allowed to go You'll never guess what happened as soon as I left my room
within a short time; quickly; at the nearest opportunity; willingly, readily
If you say that you would just as soon do something or you'd just as soon do it, you mean that you would prefer to do it. These people could afford to retire to Florida but they'd just as soon stay put I'd just as soon not have to make this public I'd just as soon you put that thing away She'd just as soon throw your plate in your face as serve you
in the near future; "the doctor will soon be here"; "the book will appear shortly"; "she will arrive presently"; "we should have news before long"
In a short time; shortly after any time specified or supposed; as, soon after sunrise
Promptly; quickly; easily
Readily; willingly; in this sense used with would, or some other word expressing will
in the near future; "the doctor will soon be here"; "the book will appear shortly"; "she will arrive presently"; "we should have news before long
If something is going to happen soon, it will happen after a short time. If something happened soon after a particular time or event, it happened a short time after it. You'll be hearing from us very soon This chance has come sooner than I expected The plane was returning to the airport soon after takeoff when it burst into flames Soon afterwards he separated from his wife
soonly
yare
erelong
soon to follow
Expected, or promised to arrive or be produced in the near future
soon-to-wed
a person, or a couple, who are to be married in the near future
soon-to-wed
describing such a person or couple
soon after
shortly after, within a short time after
soon enough
without being tardy; "we made it to the party in time"
ME
Middle English
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Medical examiner, or coroner
ME
Maine, a state of the United States of America
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
sideband
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
season best (this season's personal best)
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
Sooner
A native or resident of the American state of Oklahoma; a sports competitor representing the University of Oklahoma
Sooner
One who crossed into Indian territory before the official opening of settlement, in order to obtain land sooner
a fool and his money are soon parted
It is easy to get money from foolish people, especially rich ones
as soon as
immediately after

As soon as he arrived, everyone gasped.

as soon as possible
As soon as is possible; at one's earliest convenience; at the earliest possible time
get well soon
A phrase indicating hope that the listener recovers from physical illness
her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

her
Belonging to her

This is her book.

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
Belonging to him

This is his book.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
Italy
it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
Italian
it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

long absent, soon forgotten
Love fades away when people are distant and don't keep close physical contact
me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
As a reflexive direct object of a verb
me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the subject of a verb, used without and
my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

not a minute too soon
at the last possible moment; just in time
one's
belonging to one
our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

s.o.
someone
s.o.
significant other
see you soon
goodbye; something said at a farewell, not necessarily meaning that the speaker will see the hearer(s) again
somebody
A recognised person, a celebrity

I'm tired of being a nobody - I want to be a somebody.

somebody
Some unspecified person
somebody's
Contraction of somebody is
somebody's
Contraction of somebody has
somebody's
Possessive case of somebody
someone
some person

Is someone there?.

someone's
someone is
someone's
The possessive adjective for someone
someone's
someone has
something
An object whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g., from words of a song. Also used to refer to an object earlier indefinitely referred to as 'something' (pronoun sense)

She wiped something with a cloth, wiped at the wall shelf, and put the something on it, clinking glass.

something
An uncertain or unspecified thing; one thing

I have a feeling something good is going to happen today.

something
A talent or quality that is difficult to specify

She has a certain something.

something
To a high degree
something
A quality to a moderate degree

The performance was something of a disappointment.

something
an important person; a somebody

He looks a something behind that big desk.

something
Applied to an action whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g. from words of a song

Oh how we somethinged on the hmmm hmm we were wed. Dear, was I ever on the stage?”.

something
Having a characteristic that the speaker cannot specify
something
Somebody or something who is superlative in some way

She's really something. I can't believe she would do such a mean thing.

sooner
Comparative form of soon: more soon
soonest
Very soon
soonest
Superlative form of soon
her
adv: here 32
her
High Efficiency Red
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
her
pron. specific female; possessive form of she
her
Of them; their
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
our
Our is the first person plural possessive determiner
our
pron. belonging to us
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
someone
If you say that a person is someone or somebody in a particular kind of work or in a particular place, you mean that they are considered to be important in that kind of work or in that place. `Before she came around,' she says, `I was somebody in this town'. be someone to be or feel important
someone
{i} person, human, human being
that
to such a degree
that
{s} pronoun used to indicate a specific person or thing
that
singular and at a distance from the speaker
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

our
Of or pertaining to us; belonging to us; as, our country; our rights; our troops; our endeavors
our
See - or
her
{p} belonging to a female or woman
me
{p} the objective case of I
our
{p} pertaining or relating to us
somebody
{n} an indiscriminate person, a person of not
something
{a} rather
something
{n} more or less, part
it
The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information, information technology, infotech
not a moment too soon
(deyim) Used to say that something happened when it was almost too late
Be Back Soon
I will return soon, BBS (Internet chat slang)
Him
Pronoun when referring to God
Him
tis
His
Belonging to God
ME
ME is a long-lasting illness that is thought to be caused by a virus. Its symptoms include feeling tired all the time and muscle pain. ME is an abbreviation for `myalgic encephalomyelitis'. = chronic fatigue syndrome, CFS. me WEAK STRONG A speaker or writer uses me to refer to himself or herself. Me is a first person singular pronoun. Me is used as the object of a verb or a preposition. He asked me to go to Cambridge with him She looked up at me, smiling. the written abbreviation for Maine. pron. Me Nam River forget me not Messerschmitt 109 Me 109 touch me not
ME
form of the English language which was used from c.1100 to c.1500, language of Chaucer
ME
state in the eastern United States
ME
region located between the eastern Mediterranean and India
See You Soon
I will see you again in the near future, SYS
Sooner
A resident of the US state of Oklahoma, also given to competitors representing the University of Oklahoma
Sooner
One who crossed into Indian territory before the official opening of settlement, in order to grab land sooner
Their
tin
US
uk
anytime soon
very soon, in the very near future
as soon as
at the moment that -, immediately when -
as soon as possible
at the earliest possible opportunity, as early as possible
get well soon
have a quick recovery
her
le
her
adj [{referring to something that belongs to a female} (This is ~ book )] punya dia (dia) 2 pron [{object pron referring to a female} (Please give ~ this letter )] dia
her
Her is sometimes used to refer to a country or nation. Her is also a possessive determiner. Our reporter looks at reactions to Britain's apparently deep-rooted distrust of her EU partner
her
Herpa 1: 43 resin Germany
her
In written English, her is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. Talk to your baby, play games, and show her how much you enjoy her company. Her is also a possessive determiner. The non-drinking, non smoking model should do nothing to risk her reputation
her
The form of the objective and the possessive case of the personal pronoun she; as, I saw her with her purse out
him
he, her
him
The objective case of he
him
Him is a third person singular pronoun. Him is used as the object of a verb or a preposition
him
pron [{object pron referring to a male} (Please give ~ this letter )] dia
him
You use him to refer to a man, boy, or male animal. John's aunt died suddenly and left him a surprisingly large sum Is Sam there? Let me talk to him My brother had a lovely dog. I looked after him for about a week
him
pron. specific male; to a specific male
him
pron: him, it 45
him
Health Information Management
him
In written English, him is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. If the child sees the word `hear', we should show him that this is the base word in `hearing' and `hears'. Her (or His) Imperial Majesty
his
Hospital information system A system that provides the information management features that hospitals need for daily business Typically includes patient tracking, billing and administrative programs and also may include clinical features
his
Implemented to reduce cost, increase information availability, improve medical research, and reduce waste
his
In written English, his is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `his or her' or `their'. Formerly, the relations between a teacher and his pupils were dominated by fear on the part of the pupils His is also a possessive pronoun. The student going to art or drama school will be very enthusiastic about further education. His is not a narrow mind, but one eager to grasp every facet of anything he studies. Used to indicate the one or ones belonging to him: If you can't find your hat, take his
his
Honeywell Information Services, an EDP division (later subsidiary) of Honeywell
his
You use his to indicate that something belongs or relates to a man, boy, or male animal. Brian splashed water on his face, then brushed his teeth He spent a large part of his career in Hollywood The dog let his head thump on the floor again. His is also a possessive pronoun. Anna reached out her hand to him and clasped his
his
pron. belonging to a specific male
his
Mah'english | adronato
his
– Refer to Human Interface Station
his
Hospital information system Typically used to describe hospital computer systems with functions like patient admission and discharge, order entry for laboratory tests or medications, and billing functions See also: Electronic medical record
his
his His is a third person singular possessive determiner. His is also a possessive pronoun
his
{Hospital Information Services}- A committee and support staff found at the Watchtower Bible and Tract Society This committee oversees the HLC function worldwide
his
poss pron 3 sg masc /neut his; its [OE his]
his
The possessive of he; as, the book is his
his
Belonging or pertaining to him; used as a pronominal adjective or adjective pronoun; as, tell John his papers are ready; formerly used also for its, but this use is now obsolete
his
Hospital Information System The introduction of systems to integrate and communicate computer-held information for patient care and the management of a hospital
his
Hospital Information System
his
pron: his 46
it
Information Technology Directorate (FEMA)
it
Information Technology; used to describe the computerised systems in use by Fund
it
Information Technology - see ICT
it
Short for Information Technology, it is concerned with all aspects of managing and processing information
it
"it" is poker terminology "It" usually refers to the largest amount anyone has yet bet in a round If someone opens for $5, and the next player raises $10, they're "making it $15 " With the exception of all-in players, if a player wants to see the next round, eventually they have to match whatever "it" is "It" can also mean the amount required to call So if someone bets $5 and two other players each raise $5 in the same betting round, they may ask "what's it to me?" The correct answer is, "Pay attention "
it
As a substitute for such general terms as, the state of affairs, the condition of things, and the like; as, how is it with the sick man? As an indefinite object after some intransitive verbs, or after a substantive used humorously as a verb; as, to foot it i
it
The neuter pronoun of the third person, corresponding to the masculine pronoun he and the feminine she, and having the same plural (they, their or theirs, them)
it
Information Technology - a term that encompasses all forms of technology used to create, store, exchange, and use information in its various forms (business data, voice conversations, still images, motion pictures, multimedia presentations, etc )
it
– Information Technology Processing information by computer The latest title for the information processing industry
it
Short for information technology, the science of managing and processing information systems Because computers are the central components in these systems, IT is usually used as shorthand for computer skills in general
it
Information technologies
it
information technology TI
it
pron. used to indicate something of uncertain gender (animal, object, abstraction, etc.) which has not yet been mentioned or has just been mentioned; used to indicate an action; used as a subject without an agent
it
Common abbreviation for the generic term "information technology" used to describe any aspect of computing and networking
it
-Information Technology Often refers to use of technology in general See IS
it
The management of data, particularly within the enterprise Also referred to as MIS ( Management Information Services) or plain IS (Information Services )
it
As an indefinite nominative for a impersonal verb; as, it snows; it rains
it
Short form meaning Information Technology
it
As a substance for any noun of the neuter gender; as, here is the book, take it home
it
Information Technologies Usually refers to the computer department in a business or office building In Mifflin County, the IT department oversees the MIS and GIS departments
it
Information Technology Former name of Information and Educational Technology
it
Information Technology Sometimes used as a synonym for the computer professionals in an organization Also sometimes known as IS (Information Systems) or DP (Data Processing)
it
As a demonstrative, especially at the beginning of a sentence, pointing to that which is about to be stated, named, or mentioned, or referring to that which apparent or well known; as, I saw it was John
it
Information Technology
it
Instructional Technology or Information Technology; ITC workshops that focus on networking and hardware mechanics
it
Information Technology Computer-aided information processing
it
The hardware and software which enable collection, storage and manipulation of data IT is an abbreviation of information technology
long absent soon forgotten
things that are not present are forgotten easily, out of sight - out of mind
me
maintenance test flight evaluator
me
Myalgic Encephalitis
me
Market Equity Market equity (size) is price times shares outstanding Price is from CRSP, shares outstanding are from Compustat (if available) or CRSP
me
Mobile Equipment E g a mobile phone
me
Management Entity
me
pron: me 1
me
mine (first person possessive)
me
Missionary Enrichment Conference (summer)
me
Mobile Equipment Also known as Mobile Unit (MU)
me
Middle-earth
me
Methyl
me
Whatever I appear to be
me
pron. first person in objective case
me
Rules of divine authority which the gods use to ensure the universe functions
me
me is a constant that can be used to refer to the first hero in your party (hero zero) in any command that takes a hero number as an argument
me
One
me
See Men, pron
Türkisch - Englisch

Definition von soon im Türkisch Englisch wörterbuch

her
every

These are on sale everywhere. - Bunlar her yerde satılıyor.

She goes running every morning. - O her sabah koşmaya gider.

his
feeling

Music that doesn't transmit feelings, images, thoughts, or memories is just background noise. - Hisleri, görüntüleri, düşünceleri ya da anıları iletmeyen müzik sadece arka fon gürültüsüdür.

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

it
dog
his
sensation

I have a prickling sensation in my left eye. - Benim sol gözümde bir karıncalanma hissi var.

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

his
sense

The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him. - Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti.

She must have sensed something odd. - Garip bir şey hissetmiş olmalı.

his
{i} feel

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

her
any

Give help to anyone who needs it. - Her kimin ihtiyacı olursa ona yardım et.

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

her
(Askeri) each

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

Brush your teeth after each meal. - Her yemekten sonra dişlerini fırçala.

her
all

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

Bill is honest all the time. - Bill her zaman dürüsttür.

her
pan

Above all, don't panic! - Her şeyden önce, panik yok!

Tom came into the living room, not wearing any pants. - Tom herhangi bir pantolon giymeden oturma odasına girdi.

her
omni

Jane Goodall discovered that chimpanzees are omnivorous, not vegetarian. - Jane Goodall şempanzelerin her şeyi yediklerini, vejetaryen olmadıklarını keşfetti.

Tom is omnilingual. He can speak every language on Earth. - Tom omnilingualdir. O, Dünya'daki her dili konuşabilir.

his
emotion

If we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time. - Muhakeme gücümüzün hislerimiz tarafından gölgelenmesine izin verirsek her zaman yanlış ağaca havluyor oluruz.

I always felt emotionally abused. - Kendimi hep duygusal olarak kötüye kullanılmış hissettim.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. - Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
(Bilgisayar) start every
her
(Bilgisayar) recur every
her
every single

Every single word you say is a lie. - Söylediğin her söz bir yalan.

One should take good care of every single thing. - Biri her şeye iyi bakmalı.

her
soever
her
(Bilgisayar) for all

That dispute has been settled once and for all. - O tartışma bir zamanlar karara bağlandı ve herkes için.

For all his genius, he is as unknown as ever. - Bütün dehasına rağmen, o her zaman olduğu kadar bilinmiyor.

her
either

Either way will lead you to the station. - Her iki yol da seni istasyona götürecektir.

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

her
(Bilgisayar) refresh every
his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

it
scoundrel
it
lower
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whoever

Sam helps whoever asks him to. - Sam yardım isteyen herkese yardım eder.

Whoever finds the bag must bring it here. - Her kim çantayı bulursa onu buraya getirmelidir.

her
whatever

Whatever has a beginning also has an end. - Her yokuşun bir de inişi vardır.

I will lend you whatever book you need. - İhtiyacın olan her kitabı sana ödünç vereceğim.

his
cutaneous sensation
his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

it
{f} jog
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
pooch
it
bastard
it
dig into
it
push
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
consciousness
his
chord
his
a sense (one of the five senses)
his
(a) feeling; (an) emotion
his
sensation, feeling
it
mutt
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
cur
us
{i} senses
yarın öbür gün soon
in a few days' time
soon
Favoriten