short form meaning information technology

listen to the pronunciation of short form meaning information technology
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
it
it-
short form meaning information technology

  Silbentrennung

  Short form mean·ing in·for·ma·tion tech·no·lo·gy

  Türkische aussprache

  şôrt fôrm minîng înfôrmeyşın teknälıci

  Aussprache

  /ˈsʜôrt ˈfôrm ˈmēnəɴɢ ənˈfôrˈmāsʜən tekˈnäləʤē/ /ˈʃɔːrt ˈfɔːrm ˈmiːnɪŋ ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən tɛkˈnɑːləʤiː/

  Wort des Tages

  tabby
Favoriten