kolayca

listen to the pronunciation of kolayca
Türkisch - Englisch
easily

Wooden houses catch fire easily. - Ahşap evler kolayca tutuşurlar.

He is not a man to admit his mistakes easily. - O, hatalarını kolayca kabul edecek bir adam değildir.

readily

The cones of the jack pine, for example, do not readily open to release their seeds until they have been subjected to great heat. - Jack çamı kozalakları, örneğin, büyük bir ısıya maruz kalıncaya kadar tohumlarını bırakmak için kolayca açılmazlar.

Guns are readily accessible to Americans. - Silahlara Amerikalılar tarafından kolayca erişilebilir.

lightly
(Argo) in a breeze
soon
easy

Sami always had pills within easy reach. - Sami'nin her zaman kolayca ulaşabileceği hapları vardı.

Statistics are easy to misinterpret. - İstatistikler kolayca yanlış yorumlanabilir.

handily
well

We forget our faults easily if no one knows them as well as us. - Eğer hiç kimse onları bizim kadar iyi bilmiyorsa hatalarımızı kolayca unutabiliriz.

hands down
easily, readily; easy
swimmingly
fairly easy
smoothly

This zipper doesn't zip smoothly. - Bu fermuar kolayca kapanmıyor.

light
facilely
with ease

You can do this with ease. - Bunu kolayca yapabilirsin.

She mounted the horse with ease. - O, kolayca ata bindi.

easy as winking
kolayca kırılan
brittle
kolayca aldatılabilen
gullible
kolayca hislerine kapılan
emotional
kolayca akılda kalan
catchy
kolayca aldatılabilen
simple
kolayca aldatılabilme
simplicity
kolayca aldatılan
soft
kolayca anlaşılan
coherent
kolayca bozdurulamayan
(Ticaret) irredeemable
kolayca geçilen oyuncu
(Spor) turkey
kolayca geçmek
walk away from
kolayca kazanmak
walk over
kolayca kırılmayan
hard
kolayca kırılır
fragile
kolayca kızmayan
equable
kolayca sarsılmaz
stable
kolayca tiksinen
squeamish
kolayca tutuşabilir
combustible
kolayca ufalanan
crumbly
kolayca yaralanır
vulnerable
kolayca yenmek
walk over
kolayca gelmek
come easily
kolayca yapmak
easy to do
kolayca başarılabilecek iş
(Argo) slam-dunk
kolayca dağılabilirlik
crumbliness
kolayca faks gönder
(Bilgisayar) fax friendly
kolayca galip olmak
walk over
kolayca giderilebilen kirlenme
(Çevre) loose surface contamination
kolayca halletme
smooth sledding
kolayca kanarak
cully
kolayca kazanmak
win hands down
kolayca kazanmak
walk away with
kolayca paniğe kapılan
panicky
kolayca satılmak
(Ticaret) be sold readily
kolayca sinirlenen
snarly
kolayca söylenen
glib
kolayca tanınan
easily recognized
kolayca tutuşma
inflammability
kolayca ufalanabilen
friable
kolayca uyarılma niteliği
excitability
kolayca uyarılırlık
excitability
kolayca yanan ahşap
touchwood
kolayca yapmak
breeze through
kolayca yapılan
open-and-shut
kolayca yenmek
walk away from
kolayca yönlendirilen
easily guided
kolayca yükselmek
get on the gravy train
kolayca çözünen
readily soluble
Türkisch - Türkisch
kolayca
Favoriten