fast

listen to the pronunciation of fast
Englisch - Türkisch
süratli
çabuk

Buraya çabuk vardık, değil mi? - We arrived here fast, didn't we?

Tom yeni başladı fakat çabuk anlıyor. - Tom's a beginner, but he catches on fast.

hızlı

Senin kadar hızlı koşamam. - I can't run as fast as you.

Lütfen çok hızlı konuşma. - Please don't speak so fast.

{f} oruç tutmak

İslam'ın beş şartı; şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir. - The five pillars of Islam are belief, worship, fasting, almsgiving, and pilgrimage.

{i} oruç süresi
{i} oruç

Fadıl bir Müslüman olmamasına rağmen oruç tutmaya başladı. - Fadil started fasting although he wasn't a Muslim.

İslam'ın beş şartı; şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir. - The five pillars of Islam are belief, worship, fasting, almsgiving, and pilgrimage.

hafifmeşrep
{s} rengi atmaz
daha hızlı

Bir köpek bir insanın koşabildiğinden daha hızlı koşabilir. - A dog can run faster than a man can.

Ken senden daha hızlı koşar. - Ken runs faster than you.

fişek gibi
yapışmak
(Argo) hovarda
sabit (renk)
(Tıp)

Fadil bir fast-food restoran açtı. - Fadil opened a fast-food restaurant.

Gerçekleri en çok açığa çıkaran, en çabuk ölür. - He who uncovers the most dies the fastest.

hızlı yaşayan
yel gibi
sağlam
solmaz
süratle
sıkı

Bu ağaca sıkı dayanın. - Hold fast to this tree.

Tüm gevşek düğümleri kontrol edin ve onları sıkı bağlayın. - Check all the loose knots and fasten them tight.

sıkıca
seri
(sögen) ileri
sabit
hızla

Lüks ürün pazarı hızla büyüyor. - The market for luxury goods is growing fast.

Noel hızla yaklaşıyor. - Christmas is fast approaching.

sıkı olarak
sağlamca
bağlı

Emniyet kemerleriniz bağlı şekilde koltuklarınızda kalın. - Remain in your seats with your seat belts fastened.

{s} ileri (saat)
çıkmaz
adv.hızlıca: adj.hızlı,çabuk
{s} tez canlı
derin çabuk
sık sık
yakında
yanında

Onun yanında, ben bizim sınıfta en hızlı koşucuyum. - Next to him, I'm the fastest runner in our class.

sımsıkı
çabucak

Tom'un uyumada problemi olduğunda, o kakımları saymaya başlar.O, onu çabucak sakin bir hale getirir. Ve o kakımları elliye kadar sayabilmeden önce derin uykuya dalar. - When Tom has trouble sleeping, he starts counting stoats. That quickly brings him into a peaceful mood, and he is fast asleep before he could count the stoats to fifty.

derin olarak
metin
(fiil) oruç tutmak
defalarca
{s} değişmez
eğlenceye düşkün
{s} su gibi
{s} dayanıklı
{s} ayrılmaz
{s} hafifmeşrep. z. çabuk, tez
hoppaca
hızlı görünüm
sadık
{s} uçarı
tamamen
{s} eli çabuk
derin bir şekilde
hızlıca

Tom yatağına yığıldı ve kısa sürede hızlıca uyudu. - Tom flopped onto his bed and was soon fast asleep.

muhkem
(Bilgisayar) hızlı basma
ileri saat
(Askeri) deste
(Tıp) diyet
dayanmak
fasting
oruç

Fadıl bir Müslüman olmamasına rağmen oruç tutmaya başladı. - Fadil started fasting although he wasn't a Muslim.

İslam'ın beş şartı; şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir. - The five pillars of Islam are belief, worship, fasting, almsgiving, and pilgrimage.

fast asleep
derin uykuda olmak
fast by
yanında
fast fission
hızlı fisyon
fast food
(Gıda) ayaküstü yemek

Ayaküstü yemekten usandım. - I'm tired of eating fast food.

fast food
pizza gibi hazır yiyecekler
fast forward
(Bilgisayar) hızlı ileri sar
fast friend
yakın arkadaş
fast growing
hızla büyüyen
fast lane
otoyolda sürat şeridi
fast pasting
(Bilgisayar) hızlı yapıştırma
fast save
(Bilgisayar) hızlı kaydetme
fast asleep
derin uykuda

Kocam ve kızım derin uykuda. - My husband and daughter are fast asleep.

Bakmaya gittiğimde çocuğu derin uykuda buldum. - When I went to look, I found the boy fast asleep.

fast asleep
derin uykuya dalmış
fast boat
hızlı gemi
fast boat
ekspres vapur
fast day
perhiz günü
fast day
oruç günü
fast dye
has boya
fast dye
solmaz boya
fast enough
yeterince hızlı
fast estate
gayri menkul
fast finish
has apre
fast food
hızlı yiyecek

En sevdiğiniz hızlı yiyecek nedir? - What's your favorite fast food?

fast food
fast food
fast friend
güvenilir dost
fast goods train
ekspres marşandiz
fast lock
hızlı kitlemeli
fast memory
hızlı bellek
fast motion
hızlı hareket
fast passenger steamer
ekspres yolcu gemisi
fast reverse winding
hızlı geriye sarma
fast to acids
aside dayanıklı
fast to washing
yıkamaya dayanıklı
fast to water
suya dayanıklı
fast train
ekspres tren
fast wind
(bant) hızlı sarma
fast acting
Hızlı hareket
fast asleep
(deyim) Derin uykuda: "İ was in bed and fast asleep by nine."
fast blood glucose
Açlık kan şekeri
fast boat
ekspres vapur, hızlı gemi
fast car
hızlı araba
fast delivery
hızlı teslimat
fast fission factor
hızlı fisyon katsayısı
fast follower
Olayları, gidişatı vs. derhal hızlı bir şekilde takip eden
fast girl
hızlı kız
fast metabolism
hızlı çalışan metabolizma
fast moving consumer goods
hızlı tüketim malları hareketli
fast neutron
hızlı nötron
fast of gedaliah
Gedaliah
fast oil
hızlı yağ
fast path key
kestirme yol tuşu
fast promotion
İş dünyasında hızlıca terfi etme, hızlı yükselme
fast pulley
sabit kasnak
fast quenching oil
hızlı suverme yağı
fast reaction
hızlı reaksiyon
fast reactor
hızlı reaktör
fast read
hızkı okumak
fast running
hızlı koşma
fast to boiling
kaynatmaya karşı has
fast to stoving
sülfüröz aside dayanıklı
fast to sulphurous acid
sülfüröz aside dayanıklı
fast track
1. İzlenecek hızlı yol, hızlı yöntem2. Bir işin ilerleyişini hızlandırmak
fast tracking
hızlı izleme
fast woman
hızlı kadın
fast-acting
hızlı etkili
fast-booming
Hızlı büyüyen, çabuk gelişen
fast-fading
hızla silikleşen
fast-growing
Hızlı yetişen
fast-moving
Hızlı hareket eden
fast-paced
çok çabuk ya da hızlıca olup biten şeylerin başında kullanılan sıfat.hızlı tempolu
fast-selling
hızlı satış
fast-spreading
hızla yayılan
fast alkali
alkaliye dayanıklı
fast and thickly
yağmur gibi
fast breeder reactor
(Nükleer Bilimler) hızlı-üretken reaktör
fast breeder reactors
(Nükleer Bilimler) hızlı üretken reaktörler
fast by
yakında
fast by
yanıbaşında
fast channel
(Bilgisayar) hızlı kanal
fast charger
(Otomotiv) çubuk şarj cihazı
fast coastal forces
(Askeri) ÇEVİK KIYI KUVVETLER
fast color
dayanıklı renk
fast colour
solmaz renk
fast colour
solmayan renk
fast counter
(Bilgisayar) hızlı sayaç
fast delivery
hızlı teslim
fast deployment logistics
(Askeri) hızlı konuşlanma lojistiği
fast ferry
hızlı vapur
fast flux
(Nükleer Bilimler) hızlı akı
fast food
ayaküstü yenilen yiyecek
fast food
hamburger türü yiyecek

Birçok kötü alışkanlıklarım var ama hamburger türü yiyecek onlardan biri değil. - I have many vices, but fast food isn't one of them.

Hamburger türü yiyeceklerden bıktım. - I'm fed up with fast food.

fast food
(hamburger, pizza gibi) hazır yiyecekler. fast-food restaurant hazır yiyecek satan lokanta
fast frequency hopping
(Askeri) hızlı frekans atlama
fast friend
gerçek dost
fast friend
sıkı dost
fast ice
karaya bağlı buz
fast idle speed
(Otomotiv) yüksek rölanti devri
fast lane
(otoyolda) sürat şeridi
fast logistics ship
(Askeri) hızlı lojistik gemisi
fast moving situation
(Askeri) SÜRATLE DEĞİŞEN DURUM
fast neutrons
(Nükleer Bilimler) hızlı nötronlar
fast packet switching
hizli paket anahtarlama
fast raster
(Bilgisayar) hızlı görüntü ekranı
fast sealift ships; fire support station; flight service station
(Askeri) hızlı deniz nakliye gemileri; ateş destek istasyonu; uçuş servis istasyonu
fast system recovery
Hızlı Sistem Kurtarma
fast talk
ikna etmek
fast to alkali
(Tekstil) alkaliye dayanıklı
fast to bleaching
(Tekstil) beyazlatmaya karşı has, ağartmaya karşı dayanıklı
fast to decatizing
(Tekstil) dekatirlemeye dayanıklı
fast to ironing
(Tekstil) ütüye karşı has
fast to light
ışığa dayanıklı
fast to sizing
(Tekstil) apreye dayanır
fast worker
(deyim) karsi cinsten biriyle cabuk iliski kurabilen kimse
fasting
oruç tutma

Fadıl bir Müslüman olmamasına rağmen oruç tutmaya başladı. - Fadil started fasting although he wasn't a Muslim.

İslam'ın beş şartı; şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir. - The five pillars of Islam are belief, worship, fasting, almsgiving, and pilgrimage.

fasting
{s} niyetli
faster
{f} daha hızlı

Işık sesten çok daha hızlı hareket eder. - Light travels much faster than sound.

Genel olarak söylemek gerekirse, oğlanlar kızlardan daha hızlı koşabilirler. - Generally speaking, boys can run faster than girls.

faster
hızlan

Yazılım donanımın hızlanmasından daha hızlı yavaşlıyor. - Software is getting slower more rapidly than hardware becomes faster.

Nefes almam hızlandı ve gerildim. - My breathing got faster and I became tense.

fast track
(İnşaat) hızlı yol
fasting
niyetli olmak
fasting
oruçlu
fasting
(Biyokimya) açlık
fastest
en hızlı

Mike, kendi sınıfında en hızlı koşar. - Mike runs fastest in his class.

Senin sınıfında en hızlı kim koşabilir? - Who can run fastest in your class?

fastness
(renk/vb.) kalıcılık
fastness
sağlamlık
a fast
hızlı
fast food
ayak üstü yemek
faster
hızlı

Bir köpek bir insanın koşabildiğinden daha hızlı koşabilir. - A dog can run faster than a man can.

Işık sesten çok daha hızlı hareket eder. - Light travels much faster than sound.

fasting
(Din) oruç tutmak

İslam'ın beş şartı; şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir. - The five pillars of Islam are belief, worship, fasting, almsgiving, and pilgrimage.

fasts
oruç
be fast
(saat) ileri gitmek/olmak
fasting
perhiz
fasting
(Tıp) Belli bir süre yemek yememe, isteyerek aç kalma, oruç tutma
fasting
(sıfat) niyetli
fasting
aç karnına
fasting
(zarf) aç karnına
fastness
emin yer
fastness
sığınak
fastness
hızlılık
fastness
uçarılık
fastness
çabukluk
fastness
solmazlık
fastness
sıkılık
fastness
dayanıklılık
fastness
{i} sebat
fastness
haslık
fastness
{i} korunak; mahfuz yer
fastness
{i} sabır
fastness
sabitlik
fastness
(Tekstil) haslık Açıklama: Kullanım esnasında malzemenin dış etkilere karşı direncin bir ölçüsüdür
fastness
{i} (kumaş boyası için) sabitlik; sabitlik derecesi
fastness
{i} ücra yer
fastness
istihkâm
fastness
sığınak/sıkılık
Türkisch - Türkisch

Definition von fast im Türkisch Türkisch wörterbuch

fast food
bakınız: festfut
Englisch - Englisch
A train that calls at only some stations it passes between its origin and destination, typically just the principal stations
The period of time during which one abstains from or eats very little food
Of dyes or colours: not running or fading when subjected to detrimental conditions such as wetness or intense light; permanent

All the washing has come out pink. That red tee-shirt was not fast.

Quickly, with great speed; within a short time

Do it as fast as you can.

Deeply or soundly

He is fast asleep.

Having an extravagent lifestyle or immoral habits

She's fast – she slept with him on their first date.

In a firm or secure manner, securely; in such a way as not to be moved

Hold this rope as fast as you can.

Deep or sound (of sleep); fast asleep (of people)
Able to transfer data in a short period of time
Of people: steadfast, with unwavering feeling. (Now only in set phrases like "fast friend".)
Immediately following in place or time; close, very near

The horsemen came fast on our heels.

Moving with great speed, or capable of doing so; swift, rapid

I am going to buy a fast car.

Short for "stand fast", a warning not to pass between the arrow and the target
More sensitive to light than average
The act or practice of abstaining from food or of eating very little food
Ahead of the correct time or schedule

There must be something wrong with the hall clock. It is always fast.

Firmly or securely fixed in place; stable

That rope is dangerously loose. Make it fast!.

To abstain from or eat very little food; to abstain from food for religious reasons

It is at the core of the Vision Quest, the solitary period of fasting and closeness to the earth to discover one's life path and purpose.

{v} to abstain from all food
{n} an abstinanence from all food, a day set apart for fasting, that which fastens
The Federation Against Software Theft
FAST is a coalition of the Internet Advertising Bureau (), the ANA, and the ARF that has recommended or is working on guidelines for consumer privacy, ad models and creative formats, audience and ad impression measurement, and a standard reporting template together with a standard insertion order FAST originated with Proctor and Gamble's Future of Advertising Stakeholders Summit in August 1998 FAST's first guideline, available in March 1999, was a guideline on "Basic Advertising Measures " Our definitions in this list include the FAST definitions for impression and click
Faceted Application of Subject Terminology
the period of time when one abstains from or eats very little food
– Flight Aptitude Screening Test
1)A film or paper that is very sensitive to light; 2) a lens that opens to a vry wide aperture; and 3) a short shutter speed Opposite: slow
a mooring rope, hawser, or chain; - - called, according to its position, a bow, head, quarter, breast, or stern fast; also, a post on a pier around which hawsers are passed in mooring
Fast means happening, moving, or doing something at great speed. You also use fast in questions or statements about speed. fast cars with flashing lights and sirens Brindley was known as a very, very fast driver The party aims to attract votes from the business and professional communities, which want a faster pace of political reform The only question is how fast the process will be. = quick slow Fast is also an adverb. They work terrifically fast It would be nice to go faster and break the world record Barnes also knows that he is fast running out of time How fast were you driving? How fast would the disease develop? = quickly slowly
Describes 1 a film or paper that is very sensitive to light; 2 a lens of wide maximum aperture, relative to its focal length, allowing maximum light into the camera in minimum time The speed of a lens - its relative ability to take in light - is an important measure of its optical efficiency: fast lenses are more difficult to design and manufacture than slow lenses, and consequently cost more ; 3 a short shutter speed Opposite: slow
In different sections of the country the meaning is the opposite In one area (A) it means a lane that allows a ball to hook easily, while in another area (B) it means a lane that holds down the hook
hurried and brief; "paid a flying visit"; "took a flying glance at the book"; "a quick inspection"; "a fast visit"
Firmly fixed; closely adhering; made firm; not loose, unstable, or easily moved; immovable; as, to make fast the door
Someone who is fast asleep is completely asleep. When he went upstairs five minutes later, she was fast asleep
abstaining from food abstain from eating; "Before the medical exam, you must fast"
You use fast to say that something happens without any delay. When you've got a crisis like this you need professional help -- fast! We'd appreciate your leaving as fast as possible. = soon, swiftly Fast is also an adjective. That would be an astonishingly fast action on the part of the Congress. = swift
To abstain from food; to omit to take nourishment in whole or in part; to go hungry
to make a fast buck: see buck
Secured (said of a rope or line) so as to be unable to shift
unwavering in devotion to friend or vow or cause; "a firm ally"; "loyal supporters"; "the true-hearted soldier of Tippecanoe"- Campaign song for William Henry Harrison; "fast friends"
Deliberate abstention from certain or all food When applied in a social or political conflict, it may be combined with a moral appeal seeking to change attitudes It may also be intended simply to force the opponent to grant certain objections, in which case it is called a hunger strike
Describes 1 a film that is very sensitive to light; 2 a lens that opens to a very wide aperture; 3 a short shutter speed
To practice abstinence as a religious exercise or duty; to abstain from food voluntarily for a time, for the mortification of the body or appetites, or as a token of grief, or humiliation and penitence
Not easily disturbed or broken; deep; sound
firmly or tightly; "held fast to the rope"; "her foot was stuck fast"; "held tight
In such a condition, as to resilience, etc
Tenacious; retentive
Fast is a spiritual discipline by which food is voluntarily given up for a defined period of time The practice, although common to almost all religions, was strengthened for Christians by the reference to Christ fasting for 40 days and 40 nights in the desert (Matt 4) [Chapter 8] [Chapter 9]
To abstain from certain or all food and drink (except water) for a period of time for the purpose of physical detoxification and rejuvenation
If you hold something fast, you hold it tightly and firmly. If something is stuck fast, it is stuck very firmly and cannot move. She climbed the staircase cautiously, holding fast to the rail The tanker is stuck fast on the rocks. = firmly
If a watch or clock is fast, it is showing a time that is later than the real time. That clock's an hour fast
rapidly, quickly; with strength, powerfully; tightly, securely
Moving rapidly; quick in mition; rapid; swift; as, a fast horse
{i} act of abstaining from eating; period during which one abstains from eating
as to make possible unusual rapidity of play or action; as, a fast racket, or tennis court; a fast track; a fast billiard table, etc
Going without food and sometimes drink either partially or totally for a limited period as an act of faith Sometimes it accompanies a certain season of the year (e g Lent for Christians and Yom Kippur for Jews)
firmly or tightly; "held fast to the rope"; "her foot was stuck fast"; "held tight"
Firm against attack; fortified by nature or art; impregnable; strong
Permanent; not liable to fade by exposure to air or by washing; durable; lasting; as, fast colors
acting or moving or capable of acting or moving quickly; "fast film"; "on the fast track in school"; "set a fast pace"; "a fast car"
Said of an object that is secured to another
Used to describe film having great enough sensitivity to light that it can form usable images at low or very low light levels Can also apply to processing and optical components See Speed
In a fast or rapid manner; quickly; swiftly; extravagantly; wildly; as, to run fast; to live fast
abstain from certain foods, as for religious or medical reasons; "Catholics sometimes fast during Lent"
this term refers to the amount of effort When I refer to fast swimming I am talking about 100% effort This term is usually refereed to when doing a Lactate Tolerance workout Check your pulse, it is the only real way to check you effort
at a rapid tempo; "the band played a fast fox trot"
{f} abstain from eating
abstaining from food
abstain from eating; "Before the medical exam, you must fast"
is a deliberate abstention from certain or all food When it is used in the context of political and moral protest it is directed toward raising awareness and changing behavior of others and those in power
abstaining from food abstain from eating; "Before the medical exam, you must fast" abstain from certain foods, as for religious or medical reasons; "Catholics sometimes fast during Lent" acting or moving or capable of acting or moving quickly; "fast film"; "on the fast track in school"; "set a fast pace"; "a fast car" at a rapid tempo; "the band played a fast fox trot" (used of timepieces) indicating a time ahead of or later than the correct time; "my watch is fast" securely fixed in place; "the post was still firm after being hit by the car" resistant to destruction or fading; "fast colors" (of surfaces) conducive to rapid speeds; "a fast road"; "grass courts are faster than clay" quickly or rapidly (often used as a combining form); "how fast can he get here?"; "ran as fast as he could"; "needs medical help fast"; "fast-running rivers"; "fast-breaking news"; "fast-opening (or fast-closing) shutters" firmly or tightly; "held fast to the rope"; "her foot was stuck fast"; "held tight
fast Fourier transform
A member of a certain family of algorithms for efficiently computing the discrete Fourier transform of data
fast Fourier transform
An instance of performing one of these algorithms
fast Fourier transforms
plural form of fast Fourier transform
fast asleep
Sleeping, in a deep sleep
fast backward
To cause digital multimedia files (sound, video) to move very fast backwards in time, so that when the device is played, it will start at an earlier point
fast backward
to be fast backwarded (1)
fast bowler
A bowler who specialises in bowling the ball fast; as opposed to a spin bowler
fast break
An offensive play in which a team, having won possession of the ball, moves the ball downcourt as quickly as possible, attempting to get an easy shot before the defense can set up

Their pressure defense gives them a lot of fast breaks off of steals.

fast busy signal
An audible signal on a voice phone line that sounds more frequently than a standard busy singal, indicating that no transmission path to the called phone number is available
fast clear down
(Call center jargon) A caller who hangs up immediately when they hear a delay announcement
fast company
Companions of either gender who do morally questionable things

After James fell in with fast company he started doing drugs and sleeping around.

fast food
A type of meal that is often standardized, pre-prepared, and served quickly
fast food
A type of food that is quickly made, but of low nutritional value; junk food
fast food
Anything standardized, quickly available, and inexpensive, often, of low value
fast food restaurant
Any restaurant characterised by the ability, in principle, to provide hot food with the minimum of delay (typically no longer than a patron would be happy to stand and wait). Does not necessarily preclude the cooking of food to order

The over reliance on fast food restaurants is believed to be a major contributor to the increase in obesity.

fast food restaurants
plural form of fast food restaurant
fast forward
A button that causes media to be fast forwarded
fast forward
to shift one's attention or focus toward a later point in time
fast forward
to be fast forwarded (1)
fast forward
To cause the tape in a video or audio tape to roll very fast, so that when the device is played, it will start at a later point
fast forwarded
Simple past tense and past participle of fast forward
fast forwarding
Present participle of fast forward
fast forwards
Third-person singular simple present indicative form of fast forward
fast forwards
plural form of fast forward
fast friend
Any of a group of friends who are often in each other’s company, and appear to be inseparable
fast lane
Any situation or activity where the pace is very rapid
fast lane
On a multilane road, the lane intended or reserved for vehicles moving at faster speeds
fast lanes
plural form of fast lane
fast rope
To slide down a rope as a means of descending to the ground, especially from a hovering helicopter
fast track
The quickest or most direct method or path

Google welcomes the ISO decision to not approve the fast track of Microsoft's OOXML..

fast track
To progress something with unusual rapidity

The head of Sydney Airport thinks frequent flyers should be fast-tracked through security checks..

fast track
A race track with optimum conditions for high speeds
fast track
A railroad for express trains
fast track
A high-pressure or intensely competitive situation, particularly one characterised by rapid advancement
fast tracked
Simple past tense and past participle of fast track
fast tracking
Present participle of fast track
fast tracks
Third-person singular simple present indicative form of fast track
fast yellow AB
a yellow azo dye formerly used as a food colouring
fast-food
Of, pertaining to, or serving fast food
fast-forward
Alternative spelling of fast forward
fast-talk
To use clever talk in order to persuade someone to do something rash
fast-track
Alternative spelling of fast track
fast forward
(verb) (fast-forward) advance (a tape) rapidly
fast forward
(noun) a control on a tape or video player for advancing the tape rapidly
fast track
1. (noun) a rapid route or method. 2. (verb - fast-track) accelerate the progress of
fast track
The quickest and most direct route to achievement of a goal, as in competing for professional advancement: “Making complaints against the public is hardly the fast track to elective office”
Fast Retailing Co., Ltd.
{i} Japanese corporation headquartered in Yamaguchi (Japan), manufacturer and operator of a chain of stores specializing in in-house brand casual clothing (for children, women and men), operates stores under the name "Uniqlo
Fast moving consumer goods
(Reklam) FMCG. An expression used to describe frequently purchased consumer items, such as foods, cleaning products and toiletries
Fast of Gedaliah
(Judaism) fast day held shortly after Rosh Hashanah (in memory of the murder of Gedalia, governor of Judea)
fast acting
performing a task quickly
fast asleep(p)
sleeping deeply; "lying fast asleep on the sofa"; "it would be cruel to wake him; he's sound asleep
fast ball
ball pitched at top speed (Baseball)
fast break
1) A play on which a team moves the ball quickly downcourt toward the opposing basket in an attempt to get a quick, open shot by outnumbering the defense 2) An overall strategy in which a team seeks to get as many fast breaks as possible in the course of a game
fast break
(basketball) a rapid dash to get a shot as soon as possible after taking possession of the ball
fast break
A transition scoring opportunity in which the offense has at least a one man advantage
fast break
This is where an offensive team player successfully obtains front water over their marker during the sprint to the opposite goal This places tremendous stress on the opposition and it should be endeavored to be achieved after each change in possession
fast buck
quick or easy earnings, "they are traders out to make a fast buck
fast car
automobile that is designed to handle well at high speeds; race car
fast career development
rapid professional advancement
fast charging
Rapid return of energy to a battery at the C rate or more
fast charging
Refers to a method of fully charging batteries in under four hours Frequency The rate at which an electrical current alternates, usually measured in Hertz (Hz) Also the way to note a general location on the radio frequency spectrum such as 800 MHz, 900 MHz or 1900 MHz See also HZ (Hertz), MHz (Megahertz)
fast color
durable paint or color, lasting paint or color
fast day
a day designated for fasting
fast dye
dye with fast colors; "These shirts should be fast-dyed
fast dye
dye with fast colors; "These shirts should be fast-dyed"
fast food
inexpensive food (hamburgers or chicken or milkshakes) prepared and served quickly
fast food
food rapidly prepared and served
fast forward
When you fast forward the tape in a video or tape recorder or when you fast forward, you make the tape go forwards. Compare rewind. Just fast forward the video He fast-forwarded the tape past the explosion The urge to fast-forward is almost irresistible
fast lane
high-speed lane, lane on a road or highway that is designated for high-speed travel; fast-paced lifestyle, lifestyle characterized by the desire for instant gratification; shortest or fastest route to
fast lane
the traffic lane for vehicles that are moving rapidly a hectic and pressured lifestyle often characterized by recklessness or dissipation; "life in fashion's fast lane has taught her a lot
fast lane
If someone is living in the fast lane, they have a very busy, exciting life, although they sometimes seem to take a lot of risks. ..a tale of life in the fast lane
fast lane
a hectic and pressured lifestyle often characterized by recklessness or dissipation; "life in fashion's fast lane has taught her a lot"
fast motion
high speed, fast forward, method of playing through a film at a faster speed than normal
fast one
A shrewd trick or swindle; a deceitful or treacherous act
fast time scale
(simulation) the time scale used in data processing when the time-scale factor is less than one
fast track
Procedures adopted by the U S Congress to approve trade legislation in an up or down vote, with no amendments, and within a fixed period of time
fast track
Fast track procedures for approval of trade agreements were included by Congress in trade legislation in 1974, in 1979, and again in the 1988 Trade Act Fast track provides two guarantees essential to the successful negotiation of trade agreements: (1) a vote on implementing legislation within a fixed period of time, and (2) a vote, up or down, with no amendments to that legislation
fast track
To fast track something means to make it happen or progress faster or earlier than normal. A Federal Court case had been fast tracked to Wednesday Woodward has fast-tracked a number of youngsters into the line-up since he became coach. the fast track to something is the fastest way of achieving it
fast track
Accelerated NDA and review Allows surrogate endpoint
fast track
a flexible way to earn an associate's degree in 12 months (day classes) or 20 months (evening classes)
fast track
The next level of investing once you are out of the Rat Race Typically the orbit of Qualified Investors - those investors with a net work over $1Million and annual income over $120K a year Qualified Investors get all the opportunities that are forbidden to us Rat Race Folk by the government (SEC) They wish to protect the uninformed masses from the investments of the wealthy In an era when most people don't balance their checkbooks, understand the basics of taxes and are clueless when it comes to investments, that is probably a good thing
fast track
It usually takes eight weeks for an IPO to complete the offering process, which begins with the filing of the registration statement with the SEC and ends with the pricing of the IPO However, some companies are so confident that their registration statements will pass SEC review with no changes that they speed up the process by printing the preliminary prospectus immediately and beginning the road show process These IPOs are on a fast track
fast track
Where the rich play the game of money
fast track
Fast track procedures for approval of trade agreements were included by Congress in trade legislation in 1974, in 1979 and again in the 1988 Trade Act Fast track provides two guarantees essential to the successful negotiation of trade agreements: (1) a vote on implementing legislation within a fixed period of time and (2) a vote, up or down, with no amendments to that legislation Provisions in the Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 include that the foreign country request negotiation of an FTA and that the president give the Congress a 60-legislative-day notice of intent to negotiate an FTA During the 60-legislative-day period, either committee can disapprove fast track authority by a majority vote Disapproval would likely end the possibility of FTA negotiations The 60-legislative-days can translate into five to ten months of calendar time, depending on the Congressional schedule Formal negotiations would begin following this 60-day Congressional consideration period
fast track
The fast track to a particular goal, especially in politics or in your career, is the quickest route to achieving it. Many Croats and Slovenes saw independence as the fast track to democracy
fast track
An HTTP server from Netscape Communications FastTrack is available for Windows NT, and a Windows 95 version is in development
fast track
A type of detector circuitry, requiring computerized microprocessor controls, that automatically ground balances a detector's All Metal (non-motion) circuitry
fast train
train capable of reaching high speeds; express train
fast-
A DTSS simulator, with command conventions made more like Multics DFAST was a more strict simulation of the Dartmouth system Both used the same BASIC compiler
fast-
Going without food and sometimes drink either partially or totally for a limited period as an act of faith Sometimes it accompanies a certain season of the year (e g Lent for Christians and Yom Kippur for Jews)
fast-
is a deliberate abstention from certain or all food When it is used in the context of political and moral protest it is directed toward raising awareness and changing behavior of others and those in power
fast-
this term refers to the amount of effort When I refer to fast swimming I am talking about 100% effort This term is usually refereed to when doing a Lactate Tolerance workout Check your pulse, it is the only real way to check you effort
fast-
In different sections of the country the meaning is the opposite In one area (A) it means a lane that allows a ball to hook easily, while in another area (B) it means a lane that holds down the hook
fast-
quickly or rapidly (often used as a combining form); "how fast can he get here?"; "ran as fast as he could"; "needs medical help fast"; "fast-running rivers"; "fast-breaking news"; "fast-opening (or fast-closing) shutters"
fast-
(of surfaces) conducive to rapid speeds; "a fast road"; "grass courts are faster than clay"
fast-
As in "play fast " To play a hand aggressively, betting and raising as much as possible Example: "When you flop a set but there's a flush draw possible, you have to play it fast "
fast-
1)A film or paper that is very sensitive to light; 2) a lens that opens to a vry wide aperture; and 3) a short shutter speed Opposite: slow
fast-
resistant to destruction or fading; "fast colors"
fast-
Faceted Application of Subject Terminologyhttp: //wcp oclc org/fast/
fast-
Flow Analysis Software Toolkit A software environment created at NASA Ames Research Center For visualizing data, particularly flow solutions
fast-
Deliberate abstention from certain or all food When applied in a social or political conflict, it may be combined with a moral appeal seeking to change attitudes It may also be intended simply to force the opponent to grant certain objections, in which case it is called a hunger strike
fast-
unrestrained by convention or morality; "Congreve draws a debauched aristocratic society"; "deplorably dissipated and degraded"; "riotous living"; "fast women"
fast-
firmly or tightly; "held fast to the rope"; "her foot was stuck fast"; "held tight"
fast-
unwavering in devotion to friend or vow or cause; "a firm ally"; "loyal supporters"; "the true-hearted soldier of Tippecanoe"- Campaign song for William Henry Harrison; "fast friends"
fast-
abstain from certain foods, as for religious or medical reasons; "Catholics sometimes fast during Lent"
fast-
Fast is a spiritual discipline by which food is voluntarily given up for a defined period of time The practice, although common to almost all religions, was strengthened for Christians by the reference to Christ fasting for 40 days and 40 nights in the desert (Matt 4) [Chapter 8] [Chapter 9]
fast-
Describes 1 a film that is very sensitive to light; 2 a lens that opens to a very wide aperture; 3 a short shutter speed
fast-
Used to describe film having great enough sensitivity to light that it can form usable images at low or very low light levels Can also apply to processing and optical components See Speed
fast-
firmly fastened or secured against opening; "windows and doors were all fast"; "a locked closet"; "left the house properly secured"
fast-
abstain from eating; "Before the medical exam, you must fast"
fast-
acting or moving or capable of acting or moving quickly; "fast film"; "on the fast track in school"; "set a fast pace"; "a fast car"
fast-breaking
occurring rapidly as a series of events in rapid succession; "the broadcast was interrupted by a fast-breaking news story about the invasion
fast-breeder reactor
A fast-breeder reactor or a fast-breeder is a kind of nuclear reactor that produces more plutonium than it uses
fast-flying
moving swiftly; "fast-flying planes"; "played the difficult passage with flying fingers
fast-paced
of communication that proceeds rapidly; "a fast-paced talker"; "fast-paced fiction
fast-paced
of communication that proceeds rapidly; "a fast-paced talker"; "fast-paced fiction"
fast-track
happening or making progress more quickly than is usual
faster
Comparative form of fast: more fast
faster
Agent noun of fast (voluntarily refrain from eating); one who fasts
fasting
Present participle of fast
faster
{n} one who abstains from all food
fastness
{n} a firmness, security, strong place, hold
fast asleep
sleeping deeply; "lying fast asleep on the sofa"; "it would be cruel to wake him; he's sound asleep"
fast asleep
slumbering deeply, sound asleep, sleeping deeply
fast food
Fast food is hot food, such as hamburgers and chips, that you obtain from particular types of restaurant, and which is served quickly after you order it. James works as assistant chef at a fast food restaurant. food such as hamburgers which is prepared quickly and that you can take away with you
fast track
a rapid means of achieving a goal; "they saw independence as the fast track to democracy"; "he took a fast track to the top of the corporate ladder"; "the company went off the fast track when the stock market dropped
fasted
past of fast
faster
comparative of fast, POS=adverb
faster
more quickly
faster
comparative of fast
faster
Fully Automated Screen Trading and Electronic Registration This is the system used for trading and settling securities by the NZSE
faster
besoraa fill grease gun with grease hut shahm fil mashhama fire extinguisher taffaya, harik fire narr fish samak fishing for junk dawar ala karakib fork showka finished khalast food akal fork showka Friday yom el gomao friend sadiq full Maliin
faster
does something in less time than someone else -- " six seconds faster than Ben can " (186)
faster
One who abstains from food
fastest
most quickly
fastest
Most fast
fasting
Those who fast for health cite many benefits of fasting: rest for internal organs; improved digestion and circulation; greater mental and spiritual clarity and energy; elimination of drug cravings; improved sleep; weight loss Adherents say that fasting can relieve symptoms of emotional depression and anxiety and foster a feeling of well-being Advocates of fasting during illness believe that this restraint aids healing; eating, they believe, taps energy for digestion that could be better used for recovery In addition, some claim that fasting may release a hormone that stimulates the body's immune system in its fight against disease (6)
fasting
abstaining from food
fasting
Abstaining from food, usually for religious or ethical reasons. In ancient religions it was used to prepare worshipers or priests to approach deities, to pursue a vision, to demonstrate penance for sins, or to assuage an angered deity. All the major world religions include fasting among their practices. Judaism has several fast days, notably Yom Kippur. For Christians Lent is set aside as a 40-day period of penitence before Easter, including the traditional fast days of Ash Wednesday and Good Friday. In Islam the month of Ramadan is observed as a period of total abstention from food from dawn to dusk. Fasting to make a political protest is often referred to as a hunger strike; hunger strikes have been employed by, among others, 19th-century female suffragists, Mohandas K. Gandhi, and late-20th-century Irish nationalists. Moderate fasting is also sometimes practiced for its claimed health benefits
fasting
on empty stomach
fasting
{i} fast, period during which one abstains from eating; act of abstaining from eating
fasting
action of the verb to fast
fasting
The most ingenious method of fasting I know of is that recorded in the Mappemonde Papistique, p 82 A Venetian saint had certain boxes made like mass-books, and these book-boxes were filled, some with Malmsey wine, and some with the fleshiest parts of capons and partridges These were supposed to be books of devotion, and the saint lived long and grew fat on them
fasting
The practice of refraining from eating or drinking for a certain period of time Muslims fast from dawn to sunset during Ramadan
fasting
(see abstinence)
fasting
{s} abstaining from eating
fastness
Ability of a dye or pigment to withstand washing, boiling, or exposure to light
fastness
The state of being fast
fastness
The state of being fast or swift
fastness
A fastness is a place, such as a castle, which is considered safe because it is difficult to reach or easy to defend against attack. They could have withdrawn into the mountain fastness of Eryri. a place that is safe because it is difficult to reach = stronghold
Türkisch - Englisch

Definition von fast im Türkisch Englisch wörterbuch

fast food satış noktası
(Turizm) fast-food outlet
fast tack
fast tack
fast-food restoranı
eatery
fast food
fast food
fast
Favoriten