to act as the friend of

listen to the pronunciation of to act as the friend of
Englisch - Türkisch

Definition von to act as the friend of im Englisch Türkisch wörterbuch

friend
dost

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

friend
{i} ahbap
friend
{i} arkadaş

Üniversite arkadaşım terör karşıtı. - My university friend is against terror.

Arkadaşım Korece çalışıyor. - My friend studies Korean.

friend
koruyan kimse
friend
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
friend
{i} tanıdık

O, bir arkadaş değil ama bir tanıdıktır. - He is not a friend, but an acquaintance.

Onun birçok tanıdıklar ancak birkaç arkadaşı var. - He has many acquaintances but few friends.

friend
can

Erkek arkadaşım akıllı, yakışıklı, ve cana yakındır. - My boyfriend is smart, handsome, and friendly too.

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

friend
ayaktaş
friend
yoldaş
friend
dostça davranmak
friend
Kuveykır mezhebine mensup kimse
friend
{i} destek

Senin babanın arkadaşları onun tek destekçileri değil. - Your father's friends aren't his only supporters.

Beni zeka olarak destekleyecek çok arkadaşım var. - I have a lot of friends to support me mentally.

friend
arkası olmak
friend
{i} yardımcı

Arkadaşım, genellikle çalışmalarıyla oğluma yardımcı olur. - My friend usually helps my son with his studies.

Arkadaş birbirlerine yardımcı olmalıdır. - Friends should help one another.

Englisch - Englisch
friend
to act as the friend of

  Silbentrennung

  to act as the Friend of

  Türkische aussprache

  tı äkt äz dhi frend ıv

  Aussprache

  /tə ˈakt ˈaz ᴛʜē ˈfrend əv/ /tə ˈækt ˈæz ðiː ˈfrɛnd əv/

  Wort des Tages

  manitou
Favoriten