arka

listen to the pronunciation of arka
Türkisch - Englisch
back

I have a facial boil. There's a painful lump at the back of one nostril. - Bir yüz çıbanım var.Bir burun deliğinin arkasında acılı bir yumru var.

There is a church at the back of my house. - Evimin arkasında bir kilise var.

rear

The hijackers moved to the rear of the plane. - Korsanlar uçağın arkasına ilerledi.

Tom noticed a police car in the rear-view mirror. - Tom arka dikiz aynasında bir polis arabası fark etti.

posterior
behind

Women really are quite dangerous. The more I think about this, the more I'm able to understand the reasoning behind face covering. - Kadınlar gerçekten oldukça tehlikeliler. Bu konuda ne kadar çok düşünürsem, o kadar çok yüz örtüsünün arkasındaki nedeni anlayabileceğim.

A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else. - Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı.

aft

All in all, after ten years of searching, my friend got married to a girl from the Slantsy region. - Her şeyi düşünerek, on yıllık araştırmadan sonra, arkadaşım Slantsy bölgesinden bir kızla evlendi.

I've been to Osaka to ask after my sick friend. - Hasta arkadaşımın hatırını sormak için Osaka'ya gittim.

the reverse
back-up
contuniation
dorsal
backside
buttock
end

Applaud, friends, the comedy has ended. - Alkışlıyoruz, arkadaşlar, komedi sona erdi.

Tom and his mates went on a pub crawl and all ended up pretty drunk. - Tom ve arkadaşları alemlere akıp zil zurna sarhoş oldu.

(Tıp) superior

Sami felt a little bit superior to his friends. - Sami kendini arkadaşlarından biraz üstün hissetti.

back board
support

His girlfriend was not supportive. - Onun kız arkadaşı destekleyici değildi.

I want to thank my friends and family for supporting me. - Beni destekledikleri için arkadaşlarıma ve aileme teşekkür etmek istiyorum.

backing; continuation; breech; supporter
hind

A friend of mine can speak Hindi fluently. - Bir arkadaşım akıcı bir biçimde Hintçe konuşabilir.

Kangaroos have two small forepaws and two large, strong hind paws. - Kanguruların iki küçük ön pençesi ve iki büyük, güçlü arka pençeleri vardır.

rump, buttocks, fanny
dorso
backer
back, rear; the reverse (side); continuation, sequel; support, back-up, backing; supporter, backer; backside, buttocks, behind; back; reverse; hind; posterior
a back load (of something)
back part, rear, back side, reverse
situated in the tail or rear section
hind, back, posterior
the space behind or beyond
sequel, the remaining part
rearward; stern
dors
tail

The tail at the rear of the plane provides stability. - Uçağın arkasındaki kuyruk denge sağlar.

Your right taillight is busted. - Sağ arka lamban patlamış.

powerful friend, backer, supporter; pull, influence
{s} stern
{i} backing
friend at court
upholder
tailback
back side
on back
on the back
on the back of
rear of
{i} small

Tom wanted to eat at the small restaurant behind the hotel. - Tom otelin arkasındaki küçük restoranda yemek yemek istedi.

There's one small cat hiding behind the car. - Arabanın arkasında saklanan küçük bir kedi var.

reverse
rearward
{i} breech
{i} continuation
{i} supporter

Your father's friends aren't his only supporters. - Senin babanın arkadaşları onun tek destekçileri değil.

He has a wealthy supporter behind him. - Arkasında zengin bir destekleyicisi var.

arka plân
background

He is always in the background. - O her zaman arka plandadır.

Who is that man in the background of the picture? - Resmin arka planındaki o adam kimdir?

arka plan
background

There is a castle in the background of the picture. - Resmin arka planında bir kale var.

He is always in the background. - O her zaman arka plandadır.

arka taraf
rear
arka monta
(Shoe) Heel seat lasting
arka avlu
backyard
arka taraf
stern
arka ışığı
backlight
arka bagaj
trunk
arka bahçe
back garden
arka beyin
(Anatomi,Pisikoloji, Ruhbilim) hindbrain
arka beyin
(Anatomi) rhombencephalon
arka biçem
(Bilgisayar) backstyle
arka cam
(Otomotiv) rear window
arka cam
rear gloss
arka duvar
(Bilgisayar) back wall
arka far
(Biyoloji) taillights
arka farlar
(Biyoloji) taillights
arka fon
background
arka fren
rear brake
arka kanal
(Basın) back-channel
arka kanat
(Havacılık,Otomotiv) rear wing
arka kapak
(Otomotiv) rear end cover
arka kapak
(Otomotiv) end cover
arka kapak
(Otomotiv) rear cover
arka kapak
(Askeri) back plate
arka kısım
tail
arka olan
(Ticaret) sponsor
arka olmak
support
arka orta
(Spor) middle back
arka pano
back plate
arka parça
backing
arka plan
(Bilgisayar) backspace
arka plan
(Edebiyat) back story
arka plan
(Bilgisayar) backplane
arka sinyal
(Biyoloji) rear indicator
arka sinyal
(Biyoloji) tail turn signal
arka sinyal lambası
(Biyoloji) tail turn signal light
arka sinyal lambası
(Biyoloji) rear indicator light
arka siper
(Askeri) parados
arka sis lambaları
(Biyoloji) tail fog lights
arka sis lambası
(Biyoloji) tail fog light
arka sokak
by street
arka sokak
back-alley
arka taraf
back side
arka taraf
(Otomotiv) rear end
arka taraf
back
arka taraf
(Mimarlık) the back
arka tepsi
(Bilgisayar) rear tray
arka
back-end
arka
(Çevre) back end
arka yer
back seat
arka yüz
(Teknik,Tekstil) reverse side
arka yüz
face down
arka zemin
(Sanat) background
arka çıkmak
back
arka ışık
(Havacılık) backlight
arka ışık
tail light
arka ışık
(Otomotiv) rear light
arka şasi
rear frame
arka-yan
(Tıp) posterolateral
arka arkaya
repeatedly
arka arkaya
back to back
arka kaş
browse back
arka plana itmek
pushed to the background to
arka teker
rear wheel
arka abs
rear wheel anti-lock
arka abs
rear antilock brake system
arka ada
back land
arka aks
(Otomotiv,Teknik) back axle
arka aks
rear-axle
arka apresi
back finish
arka arka
backwards
arka arkaya
one after the other
arka arkaya
in series
arka arkaya
on end

It has rained for three days on end. - Arka arkaya üç gün boyunca yağmur yağdı.

arka arkaya
one after another, one after the other, successively
arka arkaya
one after another

She bought articles of clothing one after another. - O arka arkaya giyim eşyaları aldı.

arka arkaya gelen
consecutive
arka arkaya gelme
evolution
arka arkaya vermek
to back each other, join forces
arka ayak
hindleg
arka ayak
hind leg

The horse rose on its hind legs. - At arka ayaklarının üzerinde yükseldi.

arka ayak
hindquarter
arka ayak
one of the rear legs of an animal
arka ayaklar
hind legs
arka ayakları üzerinde durmak
beg
arka ayakları üzerinde kalkmak
sit up and beg
arka ayakları üzerinde kalkmak
sit up
arka ayakları üzerine kalkma
dead set
arka ayakları üzerine kalkmış
rampant
arka ayağı ön ayağına değmek
overreach
arka aynası
rearwiew mirror
arka aynayı kontrol edin lütfen
Check the rearview mirror please
arka bacak
hind leg
arka bagaj
rear trunk
arka bahçe
backyard

There is a bird feeder in our backyard. - Bizim arka bahçede bir kuş besleyici var.

We have a doghouse in our backyard. - Arka bahçemizde bir köpek kulübemiz var.

arka bulmak
to find a friend in power
arka bölge
(Jeoloji) backland
arka bölge
personal-private territory
arka bölüm
rear section
arka cep
back pocket
arka cep
hip pocket
arka cephe
back elevation
arka cephe
(Mimarlık) rear front
arka conta
(Otomotiv) rear packing
arka dingil
rear-axle, trailing axle
arka dingil
trailing axle
arka direk
rear spar
arka direk
rear pillar
arka dolgusu
backing
arka görüntü
(Havacılık) down-vision
arka gövde
(Otomotiv) rear housing
arka kabin
(Askeri) rear compartment
arka kanat
afterwing
arka kanatçık
tail plane
arka kapak
tailgate
arka kapak
tailboard
arka kapı
postern
arka kapı
postern gate
arka kapı
back door, rear door
arka kapı
backdoor
arka kapı
back door

Tom sneaked out the back door. - Tom arka kapıdan gizlice sıvıştı.

Tom slipped out the back door. - Tom arka kapıdan dışarı süzüldü.

arka kapı
postern door
arka kapıdan çıkmak
1. to fail out of a school. 2. to be fired for incompetence
arka kara
(Jeoloji) backland
arka kara
(Jeoloji) back land
arka kemer/tampon
(Otomotiv) rear bumper/fascia
arka kenar
trailing edge
arka kepçe
back-hoe
arka kiriş
(Otomotiv) rear beam
arka koltuk
rumble
arka koltuk
rear seat, backseat
arka koltuk
back seat

Tom said he found a wallet in the back seat. - Tom arka koltukta bir cüzdan bulduğunu söyledi.

Tom was riding in the back seat. - Tom arka koltukta gidiyordu.

arka kovan
(Askeri) backshell
arka köprü
rear-axle tube
arka köprü
(Otomotiv) rear axle tube
arka köprü
(Otomotiv) back axle tube
arka lamba
tail lamp, tail light
arka lob
(Biyoloji) posterior lobe
arka lâmba
tail light
arka lâmba
tail lamp
arka lâmba
rear light
arka lâmba
rear lamp
arka lâmbaları kontrol edin lütfen
Check the tail lights please
arka merdiven
backstairs
arka mil
back shaft
arka motor
rear engine
arka müziği
background music
arka oda
back room
arka olmak
to back, to support
arka oturak
pillion
arka perde
backcloth
arka pile
(Tekstil) back pleat
arka plaka
backplate
arka planda
in the background, of minor importance
arka planda kalmak
to keep/stay in the background
arka plandaki konuşma
rhubarb
arka plân
back seat
arka plân
distances
arka plân
frame
arka plânda kalmak
take a back
arka plânda kalmak
take a back seat
arka portatif koltuk
rumble seat
arka pul
(Otomotiv) back-up washer
arka raf
parcel shelf
arka roba
(Tekstil) back yoke
arka rüzgârı
tail wind
arka sayfa
verso, left page
arka sedye
(Askeri) packboard
arka sokak
back alley
arka sokak
back street

The robber attacked her on a back street. - Soyguncu bir arka sokakta ona saldırdı.

arka spar
rear spar
arka sınır
(Denizbilim) apical margin
Englisch - Englisch
sun, light; the Vedic hymn
Essence, liquor, arrack
'Arka' is one of the names of the deity of the sun, which is associated with the fire principle (tej) and the sense of sight (vision)
arka¨
Essence, liquor, arrack
arka¨
'Arka' is one of the names of the deity of the sun, which is associated with the fire principle (tej) and the sense of sight (vision)
arka¨
sun, light; the Vedic hymn
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Çadıra diktikleri direk
(Osmanlı Dönemi) Duvar içinde kerpiç ve taş arasına konulan ağaç
Geçmiş, geride kalmış zaman
Geri kalan bölüm, kısım
Otururken sırtın dayandığıyer
Arkada olan, arkada bulunan
İnsanın vücudu, bedeni
Geri kalan bölüm
Koruyucu, kayırıcı, iltimasçı, piston
Mermer işletmeciliğinde taşın yüzüne paralel olan geri taraf
Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı
Art, peş
Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı
Otururken sırtın dayandığı yer
Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra. İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay
Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi
Koruyucu, kayırıcı, iltimasçı, piston: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar
eğin
mabat
dal
akab
zahr
peş
(Osmanlı Dönemi) half
arka arka
Geri geri
arka arkaya
Hemen birbirinin arkasından, art arda
arka ayak
Hayvanlarda vücudun gerisinde bulunan ayaklardan biri
arka müziği
Bir oyunda hareket ve sözlerin yanı sıra etkiyi artırmak için hafifçe çalınan müzik
arka sokak
Ana yola açılan ikinci derecedeki sokak
arka teker
Araçların arka düzeninde yer alan tekerlek
arka yüz
Bir şeyin arkada kalan yüzü
arka üstü
Arkası yere gelecek biçimde
Arka arkaya
peşi peşine
arka
Favoriten