put

listen to the pronunciation of put
İngilizce - Türkçe
koymak

Arada sırada kendinizi başkasının yerine koymak iyidir. - It's good to put yourself in someone else's place now and then.

Hayallerinize paramı koymakla ilgilenmiyorum. - I have no interest in putting my money into your dreams.

koy

Esperanto: Avrupa veya Asya dili denemesinde Claude Piron, Esperanto ve Çince arasındaki benzerliği gösterdi ve Esperanto'nun yalnızca Avrupa merkezli olduğunu ortaya koydu. - In his essay Esperanto: European or Asiatic language Claude Piron has shown the similarities between Esperanto and Chinese, thereby putting to rest the notion that Esperanto is purely eurocentric.

Lütfen VCR'a bir kaset koy ve kayıt butonuna bas. - Please put a cassette in the VCR and press the record button.

{f} çevirisini yapmak
{f} tıkmak
{f} tercüme etmek
açmak
atfetmek
(Ticaret) satma opsiyonu
şişmanlamak
çıkarmak

Bu kazak çıkarmak ve giymek için rahat. - This sweater is comfortable to take off and put on.

Seni çıkarmak istemiyorum. - I don't want to put you out.

neşretmek
söndürmek

Ateşi söndürmek zorundayım. - I have to put the fire out.

Onlar alevleri söndürmek için itfaiye çağırmak zorunda kaldı. - They had to call the firefighters to put out the flames.

yayımlamak
utandırmak
koyulmak
bastırmak
salmak
açıklamak
oya sunmak
bahis tutuşmak
{f} yatırım yapmak
koşmak
fırlatmak
{f} atmak

Canlı bir ıstakozu kaynar su dolu bir kaba atmak acımasızca. - It's cruel to put a live lobster into a pot of boiling water.

Seni asla bir tehlikeye atmak istemedim. - I never meant to put you in any danger.

{f} bırakmak

Ben geçmişi arkamızda bırakmak istiyorum. - I'd like to put the past behind us.

Onu arkamızda bırakmak zorundayız. - We've got to put that behind us.

{f} para koymak

Hesaba biraz para koymak istiyorum. - I'd like to put some money into my account.

ifade etmek
önermek
uydurmak
yazmak

Tom yazmaktan vazgeçti ve kalemini bıraktı. - Tom quit writing and put down his pen.

Her yazar açıkça yazmak için kendini okuyucunun yerine koymalı. - Every writer, in order to write clearly, must put himself in his reader's shoes.

yapmak

Tom'u hapishaneye koymak için yapmak zorunda olduğum her şeyi yapacağım. - I'll do whatever I have to do to put Tom behind bars.

Bir telefon görüşmesi yapmak için elimi cebime koydum ve bozuk para aradım. - In order to make a phone call, I put my hand in my pocket and searched for a coin.

(gülle/vb.) atmak
gitmek

Şimdi gitmek zorundayım. Eşyalarımı nereye koyduğumu gördün mü? - I have to go now. Did you see where I put my things?

Yarın randevuma gitmek için hangi elbiseleri giymem gerektiğini düşünüyorsun? - What clothes do you think I should put on to go to my date tomorrow?

yerleştirmek

Kendimi üniversiteye yerleştirmek için bir garson olarak çalıştım. - I worked as a waiter to put myself though college.

Arşivlerimizin sistematik bir sınıflandırmasını yerleştirmek büyük bir zaman tasarrufu olabilir. - Putting in place a systematic classification of our archives could be a great time saver.

etmek

Bir saati parçalara ayırmak onu monte etmekten daha kolaydır. - Taking a watch apart is easier than putting it together.

Beni rezil etmek için çok çabaladın, değil mi? - You've tried so hard to put me to shame, haven't you?

çevirmek
oymak
ilerlemek
teklif etmek
para yatırmak

Bir at üzerinde para yatırmak akıllıca değil. - It is not wise to put your money on a horse.

{i} yatırma

Bir at üzerinde para yatırmak akıllıca değil. - It is not wise to put your money on a horse.

Çocukları yatırmam gerek. - I have to put the kids to bed.

sormak

Bir soru sormak için elini kaldırdı. - She put up her hand to ask a question.

Soru sormak istiyorsanız lütfen elinizi kaldırın. - If you want to ask a question, please put your hand up.

yüklemek
zorlamak
{f} (put, --ting) koymak, yerleştirmek
{i} atış

Gitmeden bir şeyler atıştırmalısın. - You should put something in your stomach before you go.

hareketsiz
reye koymak
sabit

Sabit bir biçimde durarak elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. - Sitting still he tried to put his best foot forward.

söylemek

Açık söylemek gerekirse, bu takımın kazanamayacak olmasının sebebi onları geride tutmanızdır. - To put it bluntly, the reason this team won't win is because you're holding them back.

Kısaca söylemek gerekirse, o, onun önerisini geri çevirdi. - To put it briefly, she turned down his proposal.

{i} para koyma

Annem her zaman bana her ay bankaya para koymam gerektiğini söyledi bu yüzden acil bir durumda yeterli para olurdu. - My mother always told me that I should put money in the bank every month so I'd have enough money in case of an emergency.

Ben her ay bankaya biraz para koymaya çalışıyorum. - I've been trying to put a little money in the bank every month.

belirli bir şekle sokmak
{f} kurmak

Odanın bu köşesinde bir sera kurmak isterim. - In this corner of the room I'd like to put a house-plant.

Onlar başka bir fabrika kurmak için yeterli sermayeye sahip. - They have enough capital to put up another factory.

avucu yukarı tutarak atmak sevketmek
{f} denemek

Kağıtları sıraya koymayı denemekten vazgeçti. - He has given up trying to put the papers in order.

kelim

İspanyolca üç kelimeyi bir araya getiremiyor, ve orta düzey olduğunu iddia ediyor. - She can't put together three words in Spanish, and she claims she's intermediate.

Tom duygularını kelimelere koyamadı. - Tom couldn't put his feelings into words.

öne sürmek
{f} sınamak
fırlatma
hamle
reddedilmek
geçirmek
düzeltmek

Yanlış yaptığımız şeyi düzeltmek zorundayız. - We have to put right what we have done wrong.

toplamak
kaydetmek
menetmek
konmak
saklamak

Özel eşyalarımı saklamak istiyorum. - I'd like to put my belongings away.

geciktirmek
reddetmek
put off
ertelemek

Trafik kazası nedeniyle toplantıyı ertelemek zorunda kaldık. - We had to put off the meeting because of the traffic accident.

Oyunu önümüzdeki Pazara ertelemek zorundayız. - We have to put off the game till next Sunday.

put on
giymek

O, ayakkabılarını giymek için durdu. - He stopped to put on his shoes.

O, ayakkabılarını giymek için eğildi. - He stooped to put on his shoes.

put out
söndürmek

Ateşi söndürmek istiyorum. - I want to put out the fire.

Yangını söndürmek uzun bir süre aldı. - It took a long time to put out the fire.

put up with
katlanmak

Buna ne kadar süre katlanmak zorunda kalacağız? - How long will we have to put up with this?

Bu gürültüye katlanmak zorunda olmamalıyım. - I shouldn't have to put up with this noise.

put on
giyinmek

Saçımı kurulamak, makyaj yapmak ve giyinmek zorundayım. - I have to dry my hair, put on makeup and get dressed.

put in order
düzenlemek
put up
misafir etmek
put through
(deyim) put someone through [telefon] baglamak. put sth. through bitirmek,tamamlamak,muamelesini yapmak. put someone through his paces bir kimsenin yetengini denemek,denemeden gecirmek. put someone through the mill birine sıkıntı çektirmek
put through
telefonu bağlamak
put up
istif etmek
put on
artırmak
put up
artırmak (fiyat)
put out
sönmüş
put up
çıkarmak
put away
(Fiili Deyim ) 1- bir tarafa koymak , saklamak 2- kaldırmak , yerine koymak
put down on paper
kaleme almak
put in
geçirmek (vakit)
put out
ateş söndürmek
put up
(deyim) salık vermek,ileri sürmek. put up with someone/sth. (kd) katlanmak,dayanmak,nazını çekmek. put the wind up someone birini korkutmak,telaşa düşürmek
put down
öldürmek (hayvan)
put in
içeri sokmak
put s.o. away
{k} birini tımarhaneye kapamak
put in
olay çıkarmak
put forward
(plan,bir tartışma) Ortaya atmak
put it another way
Başka bir şekilde ifade etmek
put out a call
Çağrı yapmak, davet etmek
put someone in an awkward position
Birini zor duruma sokmak
put something on hold
Birşeyi beklemeye almak, ertelemek
put your something in order
Birşeye çeki düzen vermek, düzene sokmak
put a stop to
durdurmak
put a stop to
son vermek
put aside
(Fiili Deyim ) 1- bir tarafa koymak , kaldırmak 2- biriktirmek
put at risk
tehlikeye atmak
put down
indirmek
put down
tenkit etmek
put emphasis on
üzerinde durmak
put forward
öne sürmek
put forward
ileri sürmek
put in
araya girmek
put in
sokmak
put in
başvurmak
put in
(deyim) sarf etmek veya ayırmak (zaman,enerji vb.)
put into effect
uygulamaya koymak
put off
oyalamak
put off
(Dilbilim) rahatsız olmak
put on
sahneye koymak
put on
eklemek
put on flesh
kilo almak
put on weight
almak

Tom rolü için kilo almak zoruna kaldı. - Tom had to put on weight for the role.

Tom kilo almak istemiyordu. - Tom didn't want to put on weight.

put one's trust in
güvenmek
put over
kandırmak
put over
yutturmak
put right
(Fiili Deyim ) 1- tamir etmek 2- derleyip toplamak , düzeltmek
put s.o. off
birini şaşırtmak
put s.o. on
birini (bir işle) görevlendirmek
put s.o. on
k.dili. birini işletmek, biriyle dalga geçmek; birine numara yapmak
put s.t. across
{k} 1.bir şeyi etkili bir şekilde iletmek/anlatmak/açıklamak/söylemek
put something away
kaldırmak
put to death
idam etmek
put to death
öldürmek
put to good use
değerlendirmek
put up
konservesini yapmak
put up
kapatmak
put up
kalmak
put up
yerine koymak
put up with
dayanmak
put up with
acıya dayanmak
put upon
(deyim) put upon someone fırsattan yararlanmak,kullanmak
put away
Yerine Koy

Kitaplarınızı ve defterlerinizi yerine koyun. - Put away your books and notebooks.

Çocuklara oyuncaklarını yerine koymasını söyledi. - She told her children to put away their toys.

put on
abartmak
put on
numarası yapmak
put on
(deyim) put on airs caka satmak,bir takim haller takinmak put someone on his guard birini uyararak dikkatli olmasini soylemek put someone on a pedestal [kd] birini kusursuz yetkin,saymak put the screws on someone (argo) birini sıkıştırmak,zorlamak,baskı yapmak put one's money on someone/sth. (kd) birinin başarılı olacağına veya herhangi bir şey olacağına emin olmak. put one's thinking cap on cozum bulmaya calismak,dusunup tasinmak
put s.o. away
{k} birini içeri/hapse atmak
put through
bitirmek
put up
(birini) misafir etmek
put a ban on
aforoz etmek
put a collar on
tasma takmak
put a damper on
(deyim) gölge düşürmek
put a mask on
maske takmak
put a patch on
yama vurmak
put a spell on
büyü yapmak
put a tick
İşaretlemek
put an end to something
Birşeye son vermek
put away
bir kenara atmak
put away
(Dilbilim) başından savmak
put away
vazgeçmek
put away
(Dilbilim) başından atmak
put by
para biriktirmek
put forth
çıkarmak
put forth
yayımlamak
put forward
meydana atmak
put forward
ortaya atılmak
put in
takılmak
put in
katmak
put in
sokulmak
put in
(Dilbilim) burnunu sokmak
put in
(Dilbilim) lafa karışmak
put in
uğramak
put in order
düzene sokmak
put in order
çekidüzen vermek
put into
-e para vermek
put into
(gemiyi) -e sokmak
put into
para yatımak
put into
-e ... katmak
put into
içine koymak
put into
(gemi) -e girmek
put into
-e tercüme etmek
put into
-e yatırım yapmak
put into a form
biçimlendirmek
put into effect
yürürlüğe almak
put into practice
pratiğe geçirmek
put into practice
hayata geçirmek
put it in a nutshell
uzun lafın kısası
put it in a nutshell
lafı fazla uzatmayalım
put off
şaşırtmak
put off
(Dilbilim) uyutmak
put on
(Arılık) kovana kat atmak
put on
(Arılık) ballık eklemek
put on
çoğaltmak
put on
kondurmak
put on airs
büyüklük taslamak
put on airs
poz takınmak
put on airs
hava basmak
put on an act
rol yapmak
put on market
piyasaya sunmak
put on one's shoes
ayakkabı giymek
put on the brakes
frene basmak
put on the dog
(deyim) çalım satmak
put one's foot down
(deyim) gaza basmak
put one's foot in it
(deyim) çam devirmek
put one's foot in it
(deyim) gaf yapmak
put one's foot into it
gaf yapmak
put out
(Dilbilim) dağıtmak
put out
(Tıp) narkoz vermek
put out
canını sıkmak
put out
(Dilbilim) bir çuval inciri berbat etmek
put out
bir uzvun yerinden çıkması
put out
rahatsızlık vermek
put out
vermek (ısı)
put out
şaşırtmak
put out
(Dilbilim) işlerini karıştırmak
put out
(deyim) (bildiri vb) yayınlamak
put out
gönüllenmek
put out
(Dilbilim,Tıp) uyuşturmak
put out a feeler
nabzını yoklamak
put out at interest
faize yatırmak
put out of action
saf dışı etmek
put out of commission
yıkmak
put out to sea
alarga etmek
put powder on
pudra sürmek
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Heykel. Sanem. Kendisinden medet beklenen veya lâyık olmadığı hürmet kendine yapılan maddi mânevi resim, heykel ve her çeşit cisim
(Osmanlı Dönemi) Allah'tan başka tapılan herşey
Eskiden Anadolu'nun kimi yörelerinde kullanılan 16kg'lık ağırlık ölçüsü
Bir ağırlık ölçüsü
Üç dört tel ipekten bükülmüş iplik
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
Haç
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş: "Onu ben, büsbütün başka bir hayranlıkla âdeta bir puta taparcasına seviyordum."- Y. K. Karaosmanoğlu
sanem
İngilizce - İngilizce
To place something somewhere

She put her books on the table.

An idiot; a foolish person

The old put wanted to make a parson of me, but d—n me, thinks I to myself, I'll nick you there, old cull; the devil a smack of your nonsense shall you ever get into me.

A contract to sell a security at a set price on or before a certain date

He bought a January '08 put for Procter and Gamble at 80 to hedge his bet.

To throw a heavy iron ball as a sport. See shot put
To express something in a certain manner

When you put it that way, I guess I can see your point.

A right to sell something at a predetermined price
To bring or set into a certain relation, state or condition

She tends to put herself in dangerous situations.

To exercise a put option

He got out of his Procter and Gamble bet by putting his shares at 80.

A prostitute
{v} to lay, place, set, repose, commit, add, propose, apply, incite
{n} an action of distress, shift, game, clown
A type of option A put option gives the buyer the right but not the obligation to sell a stated number of shares of a security at a stated price on or before a specified date (Also used for bonds & futures contracts) Eg, a Dec 85 Eastman Kodak put option gives the owner the right to sell 100 shares of EK on or before the December expiration date of the option (usually the 3rd Friday of the month) at 85 regardless of the actual price of EK at the time The owner can sell the option at any time before the expiration date Eg, if EK is trading at 80 in mid-November, the owner could sell the put option & collect the current premium He would get $500 for the option's intrinsic value (strike price of 85 minus current market price of 80 = 5) & additional premium for the remaining time value of the option On US exchanges each option represents 100 shares of the underlying stock See also Call (Option)
cause (someone) to undergo something; "He put her to the torture
(deliver) to him a certain amount of stock, grain, etc
An option contract under which the holder (buyer) has the right to sell the number of shares of the underlying security that is covered by the contract at a fixed price for a fixed period of time The put option buyer pays the put option seller (writer) a fee called a premium It also obligates the seller, if the buyer exercises, to purchase the underlying security that is covered by the contract at a fixed price for a fixed period of time
put into a certain place or abstract location; "Put your things here"; "Set the tray down"; "Set the dogs on the scent of the missing children"; "Place emphasis on a certain point"
To play a card or a hand in the game called put
To go or move; as, when the air first puts up
A rustic; a clown; an awkward or uncouth person
An option to sell a specified number of shares of stock at a specified price within a specified period of time
When you put something in a particular place or position, you move it into that place or position. Leaphorn put the photograph on the desk She hesitated, then put her hand on Grace's arm Mishka put down a heavy shopping bag
An option contract that gives the buyer (holder) the right to sell, and places on the writer the obligation to buy a specified number of shares of the underlying stock at the given strike price on or before the expiration date of the contract
To throw a heavy iron ball. See shot put
If you put something at a particular value or in a particular category, you consider that it has that value or that it belongs in that category. I would put her age at about 50 or so All the more technically advanced countries put a high value on science It is not easy to put the guilty and innocent into clear-cut categories
A contract to sell stock at a set price on or before a certain date
An option to sell a stipulated amount of stock or securities within a specified time and at a fixed exercise price See Call
To put someone or something in a particular state or situation means to cause them to be in that state or situation. This is going to put them out of business He was putting himself at risk My doctor put me in touch with a psychiatrist
To steer; to direct one's course; to go
A type of option which enables the investor to sell a fixed number of shares at a set price within a given time period This is used as a hedge or protection for an existing investment
To move in any direction; to impel; to thrust; to push; nearly obsolete, except with adverbs, as with by (to put by = to thrust aside; to divert); or with forth (to put forth = to thrust out)
If you put it to someone that something is true, you suggest that it is true, especially when you think that they will be unwilling to admit this. But I put it to you that they're useless
attribute or give; "She put too much emphasis on her the last statement"; "He put all his efforts into this job"; "The teacher put an interesting twist to the interpretation of the story"
the right to sell a specified stock at a specified quantity, amount, date, and price
adapt; "put these words to music"
A pit
{f} place; lay; insert; impose; mark
the hand being raised from the shoulder; a practice in athletics; as, to put the shot or weight
To put something on people or things means to cause them to have it, or to cause them to be affected by it. The ruling will put extra pressure on health authorities to change working practices and shorten hours They will also force schools to put more emphasis on teaching basic subjects. = place
An option contract that gives the holder the right to sell the underlying security at a specified price for a certain fixed period of time See also Call
To throw or cast with a pushing motion "overhand," the hand being raised from the shoulder; a practice in athletics; as, to put the shot or weight
The act of putting; an action; a movement; a thrust; a push; as, the put of a ball
3d pers
An option to sell a specified number of shares of stock at a specified price within a nine-month period
A certain game at cards
the option to sell a given stock (or stock index or commodity future) at a given price before a given date
To lay down; to give up; to surrender
To convey coal in the mine, as from the working to the tramway
make an investment; "Put money into bonds"
A security that gives the holder the right, but not the obligation, to sell 100 shares of common stock at the strike price on or before the date of expiration Also see Options and Call, as well as Investment Strategies
A privilege which one party buys of another to "put"
cause (someone) to undergo something; "He put her to the torture"
cause to be in a certain state; cause to be in a certain relation; "That song put me in awful good humor"
The form put is used in the present tense and is the past tense and past participle. Put is used in a large number of expressions which are explained under other words in this dictionary. For example, the expression to put someone in the picture is explained at picture
formulate in a particular style or language; "I wouldn't put it that way"; "She cast her request in very polite language"
{i} throwing of a heavy iron ball (Track and Field)
An option contract that gives the holder the right to sell the underlying security at a specified price for a certain fixed period of time
To throw or cast with a pushing motion "overhand,"
An option granting the right to sell the underlying futures contract Opposite of a call
When you put an idea or remark in a particular way, you express it in that way. You can use expressions like to put it simply and to put it bluntly before saying something when you want to explain how you are going to express it. I had already met Pete a couple of times through -- how should I put it -- friends in low places He doesn't, to put it very bluntly, give a damn about the woman or the baby He admitted the security forces might have made some mistakes, as he put it You can't put that sort of fear into words
An option to sell a commodity, security, or futures contract at a specified price at any time between now and the expiration of the option contract
Maps the specified key to the specified value in this dictionary
In the kernel, means "drop a reference to" This indicates that whatever task was using the object previously is no longer interested This may just decrement a usage count, or perform a more complicated reaping routine
Puts the specified element into the Dictionary, using the specified key
estimate; "We put the time of arrival at 8 P M "
An options contract giving the holder the right to sell a specified number of shares of the underlying stock for a specified price by a specified date If the put holder chooses to exercise the option, the writer is obligated to buy the underlying stock according to the terms of the contract; if the put holder does not choose to exercise the option, the option premium becomes a loss Options investors who believe that a stock's price will fall buy puts See also call
If you put money into a business or project, you invest money in it. Investors should consider putting some money into an annuity
If you put someone somewhere, you cause them to go there and to stay there for a period of time. Rather than put him in the hospital, she had been caring for him at home I'd put the children to bed
In options the buyer of a put has the right to acquire a short position in the underlying futures contract at the strike price until the option expires; the seller (writer) of the put obligates himself to take a long position in the futures at the strike price if the buyer exercises his put
If you put a case, opinion, or proposal, you explain it and list the reasons why you support or believe it. He always put his point of view with clarity and with courage He put the case to the Saudi Foreign Minister = present
arrange thoughts, ideas, temporal events, etc ; "arrange my schedule"; "set up one's life"; "I put these memories with those of bygone times"
put a damper on
To stop people from enjoying an activity

John told us he had lost his job, which put a damper on the celebrations.

put a foot wrong
To make a mistake
put a lid on it
To be quiet; shut up; to stop talking about something or making noise

Oh, put a lid on it already! I heard you the first fourteen times.

put a sock in it
To stop talking; to be quiet; to shut one's mouth

He went on and on until I finally told him to put a sock in it.

put a stop to
To terminate or abolish something
put about
To change direction
put about
To circulate (a rumour)
put across
to perform a theatrical production

Yet, though the piece is preposterous hokum, the show is put across with enormous zest.

put across
to explain or state something clearly and understandably

All good communicators try to use popular, well-understood examples to put across complex ideas.

put all one's eggs in one basket
To rely on a single source (as of income), rather than diversifying

They felt that buying more real estate than they already had would be putting all their eggs in one basket.

put an end to
to terminate or abolish something

He put an end to the loud music by pulling the plug.

put aside
to save money

I try to put a few dollars aside each week, just in case I need money in an emergency.

put aside
to ignore or intentionally forget something, temporarily or permanently, so that more important things can have one's attention

Let's put our differences aside for the moment, and get this project finished.

put at ease
to evoke or cause someone to be relaxed or calm

The new data really put my mind at ease over buying this car.

put away
To divorce

And the pharyses cam and axed hym a question: whether it were laufull for a man to putt awaye hys wyfe.

put away
To store, add to one's stores for later use

Preparing for the worst, they put away food for the winter.

put away
To discard, divest oneself of

When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things.

put away
To fend off, deflect; to dismiss

A sayd the kynge, syn ye knowe of your aduenture puruey for hit, and put awey by your craftes that mysauenture.

put away
To take a large lead in a game
put away
To catch a fly ball or tag out a baserunner
put away
To strike out a batter
put away
To consume (food or drink), especially in large quantities

You wouldn't think such a small person could put away so much food.

put away
To send (someone) to prison

He was convicted and they put him away for 10 years.

put away
To place out of the way, clean up

I put the clothes away so as to neaten the room.

put back
To return something to it's original place

He carefully put the vase back on the shelf.

put back
To postpone an arranged event or appointment

The meeting has been put back to 5.00 pm.

put back
To change the time in a time zone to an earlier time

Don't forget that this Sunday we put the clocks back an hour.

put back
To drink fast; to knock down alcohol

Whisky he sipped at suspiciously, and still had not got an adult taste for; but wine he loved, and he put back champagne as if it were lager, with awful belches and chuckles after each glass.

put by
To run a ship aground intentionally to avoid a collision

The Bow Spring put by to avoid colliding with the Manzanillo II.

put by
To perform an action without attracting attention

I managed to put that transaction by accounts payable.

put by
To save money

I have put a few hundred pounds by for a rainy day.

put by
To preserve food by canning, freezing, drying, etc

Our family has been putting food by for generations.

put case
To take as a hypothesis; to suppose (that)

But put case they continue; thou art not so poor as thou wast born .

put down
To cease, temporarily or permanently, reading (a book)

I was unable to put down The Stand: it was that exciting.

put down
To insult, belittle, or demean

Just because we get around.

put down
To write something

Put down the first thing you think of on this piece of paper.

put down
To drop someone off, or let them out of a vehicle

The taxi put him down outside the hotel.

put down
To administer euthanasia to, as an animal too old or ill to cure

Rex was in so much pain, they had to put him down.

put down
To set down, stop carrying, or place in a low location

There he is! cried Mrs. Flanders, coming round the rock and covering the whole space of the beach in a few seconds. What has he got hold of? Put it down, Jacob! Drop it this moment!.

put down
To make prices, or taxes, lower

BP are putting petrol and diesel down in what could be the start of a price war.

put down
To place a baby somewhere to sleep

I had just put Mary down when you rang. So now she's crying again.

put down
To pay an initial amount of money on a large purchase

We put down a $1,000 deposit.

put down
To add a name to a list

I've put myself down for the new Spanish conversation course.

put down
To land an aircraft

The pilot managed to put down in a nearby farm field.

put down
Alternative spelling of put-down
put down
To replace the telephone receiver and terminate a call. To hang up

Don't put the phone down. I want a quick word with him,too.

put down
To halt, eliminate, stop, or squelch, often by force

The government quickly put down an insurrection.

put down for
to record that someone has offered to help, or contribute something

You can put my wife down for 10$.

put down roots
to do things which show that one wishes to stay put

It might be hard for her to leave London after all these years, she's put down roots there.

put down roots
to feel that one belong in a place

I haven't put down roots in this town yet, 'cause I've got trouble making friends here.

put down to
to state the cause of a situation

I put the high crime rate down to the high unemployment.

put food on the table
To provide enough money to cover basic necessities

The middle class does not consider itself free form the concern of putting food on the table.

put forth
to give or supply; to make or create (implies trying or striving)

to put forth an effort.

put forward
To propose for consideration

The Prime Minister put forward new plans to tackle corruption.

put forward
To change the time in a time zone to a later time

Don't forget that this Sunday we put the clocks forward an hour.

put hair on somebody's chest
To make a person (especially a male) stronger or more masculine

When Lonnie Bushey was 6 he started drinking with his father who told him it would put hair on his chest and make him a man.

put hair on someone's chest
Alternative form of put hair on somebody's chest
put heads together
To collaborate in a mental task, such as generating ideas

I'm sure if we put our heads together we can come up with a solution.

put in
To place inside

Just put in the key for the ignition and turn it.

put in
To apply, request, or submit

I'm going to the bank to put in for a transfer.

put in place
To pass

Constitution and electoral law were finally put in place two months ago amidst opposition.

put in place
To set up

He doesn't know what puppet government to put in place.

put in place
To allocate

Means for modernization were put in place.

put in practice
Alternative form of put into practice
put in with
To commit to something with; to partner with
put into effect
To implement; to execute; to carry out
put into practice
To take a theory and make it a practical reality

But there remain two problems to resolve before the plan can be put into practice.

put off
to offend, repulse, or frighten

Almost drowning put him off swimming.

put off
To procrastinate

Don't put it off.

put off
daunted or fazed

All but the most dedicated were put off by the huge task.

put off
offended, repulsed

The guest was quite put off by an odor.

put off
to delay (a task, event, or deadline)

The storm put the game off by a week.

put on
To play (a recording)

Can you put on The Sound of Music? I'd like to see it again.

put on
To don (clothing, equipment, or the like)

She puts on an air of bravado.

put on
To initiate cooking or warming, especially on a stovetop

I'll put on some coffee for everybody.

put on
To prescribe a treatment for

The doctor put me on pills for my allergies.

put on
To perform for an audience

He's just putting on an act of innocence: he knows he's guilty.

put on
To fool, kid, deceive

She's putting on that she's sicker than she really is.

put on airs
to become haughty, to assume a haughty manner

Even Timothy, the jointed wooden lion, who was made by the disabled soldiers, and should have had broader views, put on airs and pretended he was connected with Government.

put on the dog
To dress up; to put on airs; to make a show of wealth and/or importance; to be pretentious
put on the red light
to advertise oneself as a prostitute
put on weight
To experience a weight gain, to increase in weight
put one foot in front of the other
To move forward, progress steadily
put one foot in front of the other
To walk, decomposed to stress the fundamentality of the task
put one over
To succeed in a deception
put one over
To fool, trick or deceive

The salesman tried to put one over on me.

put one past somebody
To deceive, trick, or fool, especially by concealing something

He tried to put one past the band director by giving her a jalapeño-flavored lollipop.

put one's affairs in order
To prepare for the end of one's life as one has lived it

The judge gave him ten days to put his affairs in order before beginning his sentence.

put one's ass on the line
to take a big risk

He put his ass on the line for his country and his family during the Second World War, but nobody seems to care about that anymore.

put one's back into
To make a strenuous effort to do something

When he puts his back into the work, he gets quite a lot done.

put one's best foot forward
To show oneself in the best or most positive way possible; to make a favorable impression

Try to put your best foot forward at all times during a job interview.

put one's feet up
to relax
put one's finger on
To identify, specify, name or pick out (usually negative)

There’s something wrong, but I can’t put my finger on it.

put one's foot down
To make a car go faster, accelerate
put one's foot down
To insist, demand, or refuse

I finally put my foot down and demanded to talk to someone in charge.

put one's foot in it
To make a mistake in public, or a social blunder, that is embarrassing, or offensive
put one's foot in one's mouth
To misspeak; to say something embarrassing or wrong

I really put my foot in my mouth during the interview.

put one's hands together
To clap; to applaud

Ladies and gentleman, put your hands together for Sir Elton John!.

put one's mind to it
To apply oneself; to exert a directed effort

You can do anything, if you put your mind to it.

put one's money where one's mouth is
To make or take a bet
put one's money where one's mouth is
More generally, to take an obvious stake in the truth of a claim that one is making
put one's pants on one leg at a time
To be a normal person

Remember, he puts his pants on one leg at a time, just like you.

put one's shoulder to the wheel
To work or exert oneself heavily or with full effort

When he got to law school he knew he'd have to put his shoulder to the wheel to succeed.

put one's trousers on one leg at a time
To be a normal person

Remember, he puts his trousers on one leg at a time, just like you.

put oneself across
To explain one's ideas and opinions clearly so that another person can understand them and get a picture of your personality

It is very important to put yourself across well at a job interview.

put oneself in someone's shoes
To try to look at a situation from a different point of view; as if one were the other person. To empathise

If you could just put yourself in his shoes for a moment, perhaps you would understand why it is not as easy as you seem to think.

put out
To injure a part of the body, especially a joint

Be careful with those scissors, or you'll put your eye out!.

put out
To place outside or eject

Don’t forget to put out the cat.

put out
To extinguish (a flame or light)

When I saw the coffin I knew that I was respited, for, as I judged, there was space between it and the wall behind enough to contain my little carcass; and in a second I had put out the candle, scrambled up the shelves, half-stunned my senses with dashing my head against the roof, and squeezed my body betwixt wall and coffin.

put out
To produce

The factory puts out 4000 units each day.

put out
Taking offense; indignant

He was put out at the mere suggestion of misconduct.

put out
The statistic of the number of outs a defensive player directly caused

Jones recorded 15 put outs in the first half of the season.

put out
To cause a player on the offense to be out, especially of men on base
put out
To consent to sex

This Grosso dated this woman a couple of times, and then, when she wouldn't put out for him, he beat her up and forced her.

put out feelers
To explore or watch for; ask around; investigate

I will put out feelers and see what I can find out about that.

put out of one's misery
To submit (a person or animal) to euthanasia
put outs
plural form of put out
put paid to
to mark a bill or a debt record as "paid"
put paid to
to terminate; to cancel (plans or expectations); to stop something once and for all

The rain put paid to our plans for a picnic.

put pen to paper
To begin to write something
put pen to paper
To write something (especially using pen and ink)
put somebody in his place
To bring somebody down; to humble or insult

His quips at the party aimed to put the CEO in his place.

put someone down as
to assume someone has a particular character from very little information

I put him down as ignorant, but then discovered he is, in fact, a university professor!.

put someone in mind of
To remind someone of; to inspire a mental image or awareness of; to cause thoughts concerning

With this weekend's whack of snow, Torontonians will be put in mind of last year's chaos.

put someone's back up
To annoy someone deliberately

You really put her back up there, John.

put something into perspective
To compare with something similar to give a clearer, more accurate idea

You can put your worries into perspective when you realise how many people in the world are so much worse off than you.

put that in your pipe and smoke it
Used after stating something surprising or undesired, to emphasize its truth. Also used after refuting an argument. Sometimes an adjective is inserted before pipe

There's plenty of room for improvement in it, I don't deny; but it's my belief, Snap, if you was to try to do some of the improvement, you'd find you'd such a lot to do in your own self that you'd begin to doubt whether you was quite a proper judge about other folk's badness. Put that in your pipe, old boy, and smoke it. Good night, Snap; we'll be going now, sir, if it's convenient..

put the bee on
to beg; to borrow money from
put the bee on
to finish off, to beat
put the boot in
To kick a fallen opponent
put the boot in
To kick someone when they are down
put the cart before the horse
To put things in the wrong order or with the wrong priorities; to put something inconsequential as more important than something more essential

Mr. Schumer said that the idea of agreeing to a date for a vote before the committee had held hearings was to put the cart before horse..

put the cat among the pigeons
To cause alarm

Professor Stephen Hawking put the cat among the pigeons last week with his cheery remarks about comet Machholz-2, which some astronomers believe could be heading our way. — The Times, 19 September 1994.

put the clock back
To change the time in a time zone to an earlier time

Don't forget that this Sunday we put the clocks back an hour.

put the clock forward
To change the time in a time zone to a later time

Don't forget that this Sunday we put the clocks forward an hour.

put the feedbag on
To dine; to eat

Well, gang, it's time to gather around the table and put the feedbag on.

put the hammer down
To drive quickly; to step on the accelerator
put the kibosh on
To halt, stop, or squelch

Someone really needs to go put the kibosh on that noisy party.

put the make on
To pursue with romantic interest, especially in an aggressive, sexually suggestive manner

His girl—the one he has been trying unsuccessfully to put the make on—hears the longing and the edge of desperation in his voice and kisses him on the cheek.

put the pedal to the metal
To press the gas pedal to the maximum extent
put the pedal to the metal
To exert maximum effort
put the plug in the jug
To cease drinking alcohol; to become teetotal
put the shits up someone
To scare someone, or give them a fright

He would put the shits up me by phoning me in the middle of the night.

put the wind up
To frighten or disturb
put through
to cause to endure

After all the grief my wife has put me through, I wonder why I'm still with her.

put through
To pass the ball to (someone) giving them a one-on-one scoring opportunity
put through
to connect

Please hold the line a moment while I put you through to the sales office.

put through its paces
To test completely; to exercise the full range of abilities or functions

Before buying the car, we put it through its paces.

put through the wringer
To interrogate or scrutinize closely; to subject to some trial or ordeal

They really put each candidate through the wringer before choosing one to hire.

put to
To ask or pose a question

I'll put it to the committee and see what they say.

put