to propose for consideration

listen to the pronunciation of to propose for consideration
İngilizce - Türkçe

to propose for consideration teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

put forward
(plan,bir tartışma) Ortaya atmak
put forward
öne sürmek
put forward
adaylığını koymak
put forward
meydana atmak
put forward
öne almak
put forward
ortaya atılmak
put forward
ileri sür

Arkadaşım iyi bir fikir ileri sürdü. - My friend put forward a good suggestion.

Barry Taylor'un ismi başkanlık makamı için ileri sürüldü. - Barry Taylor's name has been put forward for the post of chairman.

put forward
ileri sürmek
put forward
ortaya atmak
put forward
önermek, ileri sürmek
put forward
(saati) ileri almak
put forward
iddia etmek
put forward
ileri almak
put forward
sunmak
put forward
öne çıkarmak
İngilizce - İngilizce
put forward

The Prime Minister put forward new plans to tackle corruption.

to propose for consideration

  Heceleme

  to pro·pose for con·sid·e·ra·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  tı prıpōz fôr kınsîdıreyşın

  Telaffuz

  /tə prəˈpōz ˈfôr kənˌsədərˈāsʜən/ /tə prəˈpoʊz ˈfɔːr kənˌsɪdɜrˈeɪʃən/

  Günün kelimesi

  bricolage