sormak

listen to the pronunciation of sormak
Türkçe - İngilizce
ask

I've been to Osaka to ask after my sick friend. - Hasta arkadaşımın hatırını sormak için Osaka'ya gittim.

The pupil held up his hand to ask a question. - Öğrenci bir soru sormak için elini kaldırdı.

inquire

I would like to inquire about your services and prices. - Hizmetleriniz ve ücretleriniz hakkında soru sormak istiyorum.

I am writing to inquire whether you have any positions available. - Herhangi bir mevcut pozisyonunuz olup olmadığını sormak için yazıyorum.

inquire about

I would like to inquire about your services and prices. - Hizmetleriniz ve ücretleriniz hakkında soru sormak istiyorum.

put

If you want to ask a question, please put your hand up. - Soru sormak istiyorsanız lütfen elinizi kaldırın.

She put up her hand to ask a question. - Bir soru sormak için elini kaldırdı.

consult
inquire of
to suck; to slurp
ask about

The workers came to ask about their pay raises. - İşçiler maaş artışlarını sormak için geldi.

I went to the hospital to ask about his health. - Onun sağlığını sormak için hastaneye gittim.

demand
enquire
to ask, to query; to ask about; to inquire
query
pose
propose
seek
asked

Tom eventually asked the question he came here to ask. - Tom sonunda sormak için buraya geldiği soruyu sordu.

Tom wanted to ask questions, but wasn't sure if he should do what he'd been asked to do. - Tom sorular sormak istedi ama kendisinden yapması istenilen şeyi yapması gerekip gerekmediğinden emin değildi.

poser
speer
assume

I assume you're here to ask me about Tom. - Sanırım bana Tom hakkında soru sormak için buradasın.

soru sormak
ask

She knew better than to ask such a stupid question. - Böylesina aptal bir soru sormaktan daha iyisini biliyordu.

Tom wanted to ask Mary a question. - Tom Mary'ye bir soru sormak istedi.

soru sormak
query
soru sormak
Ask question

Don't be afraid to ask questions. - Soru sormaktan çekinmeyin.

Don't hesitate to ask questions if you don't understand. - Anlamazsan soru sormaktan çekinme.

soru sormak
question

Don't be afraid to ask questions. - Soru sormaktan korkma.

The pupil held up his hand to ask a question. - Öğrenci bir soru sormak için elini kaldırdı.

soru sormak
interrogate
soru sormak
enquire
soru sormak
put a question to
soru sormak
inquire

I would like to inquire about your services and prices. - Hizmetleriniz ve ücretleriniz hakkında soru sormak istiyorum.

sorular sormak
question

I'm afraid I'm going to have to ask you some questions. - Korkarım size bazı sorular sormak zorunda kalacağım.

I'd like to ask you some questions about some of the people you've been working for. - Onlar için çalıştığınız insanların bazıları hakkında size bazı sorular sormak istiyorum.

sorma
{i} asking

I have no intention of asking him. - Ona sormaya niyetim yok.

I had scarcely entered the class before the students started asking questions. - Sınıfa girer girmez öğrenciler sorular sormaya başladı.

kimlik sormak
challenge
sor
(Bilgisayar) prompt

His curiosity prompted him to ask questions. - Onun merakı onu sorular sormaya teşvik etti.

I appreciate your answering my enquiry so promptly. - Soruma çok çabuk cevap verdiğin için minnet duyuyorum.

sorma
inquiring
sor
{f} asked

He asked her where she lived. - O, ona nerede yaşadığını sordu.

I asked him what his name was. - Ona adının ne olduğunu sordum.

sor
{f} inquiring

The police were inquiring into the suspect's past. - Polis şüphelinin geçmişini soruşturuyordu.

Tom looked at Mary inquiringly. - Tom Mary'ye sorgulayarak baktı.

sor
{f} asking

As soon as I entered the class, the students started asking questions. - Öğrenciler sorular sormaya başladığında sınıfa henüz girmiştim.

I had scarcely entered the class before the students started asking questions. - Sınıfa girer girmez öğrenciler sorular sormaya başladı.

sor
inquire of
sor
ask

Ask a six-year-old, not a sixty-year-old. - Altı yaşındaki birine sorun, altmış yaşındaki birine değil.

Ask her when she comes back. - O geri döndüğünde ona sor.

birine sormak
ask someone to
kendi kendine sormak
to ask himself
adres sormak
ask for direction
adres sormak
ask the address of
adres sormak
enquire about an address
ahret suali sormak
to cross-examine
akıl sormak
to inquire, to consult
akıl sormak
advise with
arayıp sormak
cast about
arayıp sormak
cast around
birinden hesap sormak
call someone to account
doktora sormak
take medical advice
fikrini sormak
ask smb. for advice
fiyatını sormak
inquire the price
hastaya karpuz/çorba/kar sormak
to ask someone if he wants something when it's obvious he does
hatır sormak
to ask after
hatır sormak
to ask (someone) how he is, ask after/about (someone)
hatırını sormak
ask about
hatırını sormak
inquire after smb
hatırını sormak
ask after
hesabını sormak
to pay sb back
hesabını sormak
bring to book
hesap sormak
to call (sb) to account (for)
hesap sormak
bring to account
hesap sormak
call smb. to account
hesap sormak
bring smb. to account
hesap sormak
to call (someone) to account
hesap sormak
hold responsible
hesap sormak
call to account
kabir suali sormak
to pester someone with exasperating questions
keyif sormak
to ask someone how he's feeling
kimlik sormak
to challenge
pat diye sormak
pop
saati sormak
ask the time
sağlığını sormak
ask after
sağlığını sormak
ask about

I went to the hospital to ask about his health. - Onun sağlığını sormak için hastaneye gittim.

sağlığını sormak
inquire after smb
sorma
questlon
sual sormak
to ask (sb) a question
sual sormak
to ask (someone) a question
tanığa sorular sormak
cross question
yazıp sormak
write to ask
yol sormak
to ask sb the way
yolu sormak
ask smb. the way
yolu sormak
ask the way
İngilizce - İngilizce

sormak teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

sor
Statutory Orders and Regulations
sor
Statement of Requirements A phrase used in tenders to specify exactly what is needed
sor
Statement of Requirements
sor
Source of Repair CN - Contractor OO - Hill AFB, Ogden UT, OO/ALC SA - Kelly AFB, San Antonio TX, SA/ALC SM - McClellan AFB, Sacremento CA, SM/ALC WR - Warner-Robins AFB, Warner-Robins GA -->
sor
the Statement of Requirement, also known as SOW, describes the procurement deliverables
Türkçe - Türkçe
Birine soru yönelterek herhangi bir konuda ondan bilgi istemek, sual etmek: "Hastanenin nöbetçi doktoru yok mu? diye soruyorum."- R. N. Güntekin
Bir işin sorumluluğu kendisinde olmak, bir işten sorumlu bulunmak
Sorumak , emmek
Birine soru yönelterek herhangi bir konuda ondan bilgi istemek, sual etmek
(Osmanlı Dönemi) TEFTİŞ
sual etmek
sorma
Sormak işi
İngilizce - Türkçe

sormak teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

SOR
(Askeri) ihtiyacın beyanı (statement of requirement)
sormak