remove

listen to the pronunciation of remove
İngilizce - Türkçe
uzaklaştırmak

Ordu, madencileri uzaklaştırmak için asker gönderdi. - The army sent soldiers to remove the miners.

{f} gidermek

Sessiz kalmak ve bir aptal olarak düşünülmek bütün şüpheyi açıkça konuşmak ve gidermekten daha iyidir. - Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubt.

(İnşaat) sökmek
kaldırmak

Bu ambalajı kaldırmak zordur. - This packaging is hard to remove.

Tom dövmesini kaldırmak istedi. - Tom wanted to get his tattoo removed.

çıkarmak

Kahve lekesini çıkarmak zordu. - The coffee stain was difficult to remove.

Bu lekeyi çıkarmak zor olacak. - It's going to be difficult to remove this stain.

{f} ortadan kaldırmak

Sadece herhangi bir şüpheyi ortadan kaldırmak için, artık ailemle birlikte yaşıyorum. - Just to remove any doubt, I no longer live with my parents.

(Tekstil) Çıkarma

Doktorlar, kurşunu çıkarmaya korkuyorlardı. - Doctors were afraid to remove the bullet.

Sabun kiri çıkarmaya yardım eder. - Soap helps remove the dirt.

boşaltmak
almak

Dalağını almak zorunda kaldık. - We had to remove your spleen.

sökme
ayırma
ameliyatla almak
(Havacılık) atmak
(Ticaret) ortadan kaldırma

Tüm şüpheleri ortadan kaldırmaya çalıştım. - I tried to remove all doubt.

Sadece herhangi bir şüpheyi ortadan kaldırmak için, artık ailemle birlikte yaşıyorum. - Just to remove any doubt, I no longer live with my parents.

(İnşaat) ayrıştırmak
(Bilgisayar) sil

Tom silahını kılıfından çıkardı. - Tom removed his gun from his holster.

Tom silahını kılıfından çıkardı ve onu masaya bıraktı. - Tom removed his pistol from his shoulder holster and laid it on the table.

bertaraf etmek
çıkartmak

Dövmemi çıkartmak zorunda kaldım. - I had to get my tattoo removed.

Onu çıkartmak zorunda kaldım. - I had to get it removed.

(Bilgisayar) kaldır

Önce çapakları kaldırın. - First, remove the burrs.

Kağıtları masadan kaldırdı. - She removed the papers from the desk.

temizlemek
taşınmak
alıp götürmek
çıkar

Eve girmeden önce ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekir. - You must remove your shoes before entering a house.

Bu lekeyi çıkarmak zor olacak. - It's going to be difficult to remove this stain.

almak (ameliyatla)
aralık
kovmak
kademe
sınıf
pille
kenar etmek
silmek
adım
kohumluk derecesi
öçürmek
defetmek
derece
{f} yerinden etmek
{f} görevden almak
{f} başka yere götürmek
kesmek
{f} götürmek
gitmek
{f} taşımak
(Tıp) Herhagni bir organ veya oluşumu kesip çıkarmak
izale etmek
başka eve nakletmek
{i} uzaklaştırma

Ordu, madencileri uzaklaştırmak için asker gönderdi. - The army sent soldiers to remove the miners.

{i} uzaklık
{i} üst sınıfa geçmeden önceki ara sınıf [brit.]
{i} sonra gelen yemek [brit.]
{f} çıkarmak: He removed his shoes. Ayakkabılarını çıkardı
{f} elini çekmek
ev değiştirmek
{f} götürülmek
{f} nakletmek
öldürmek
{i} uzaklaşma
{f} kaldırmak: Remove the flowers from the table. Çiçekleri masadan kaldır. 3
başka yere nakletmek
(Tıp) Dışarı atmak, dışarı çıkarmak
{i} mesafe
{i} taşınma
kaldırmak Sil Çıkarmak /
azletmek
yok etmek
yerinden kaldırmak
(Ticaret) giderme

Sessiz kalmak ve bir aptal olarak düşünülmek bütün şüpheyi açıkça konuşmak ve gidermekten daha iyidir. - Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubt.

sökün
kaldırır
kaldırm
remover
çıkarıcı
remove a hat
şapka çıkarmak
remove a stain
leke çıkarmak
remove a virus
(Bilgisayar) virüsü temizlemek
remove account
(Bilgisayar) hesabı kaldır
remove all
(Bilgisayar) tümünü sil
remove all
(Bilgisayar) tümünü kaldır
remove all arrows
(Bilgisayar) tüm okları çıkar
remove all arrows
(Bilgisayar) tüm okları kaldır
remove an obligation
yükümlülüğü kaldırmak
remove and annul
(Kanun) fek ve terkin etmek
remove blockade
ablukayı kaldırmak
remove blockade
ablukayı dağıtmak
remove bookmark
(Bilgisayar) yer imini kaldır
remove bookmark
(Bilgisayar) yer işareti kaldır
remove bookmark
(Bilgisayar) yer işaretini kaldır
remove catalog
(Bilgisayar) kataloğu kaldır
remove color
(Bilgisayar) rengi kaldır
remove column
(Bilgisayar) sütun kaldır
remove criteria
(Bilgisayar) ölçüt kaldır
remove disk
(Bilgisayar) disketi çıkart
remove disk
(Bilgisayar) disketi çıkar
remove disk
(Bilgisayar) diski çıkar
remove dust
toz almak
remove earth
toprağı kaldırmak
remove earth
kazmak
remove effect
(Bilgisayar) efekti kaldır
remove events
(Bilgisayar) olay kaldır
remove example
(Bilgisayar) örneği kaldır
remove favorite
(Bilgisayar) sık kullanılanları kaldır
remove field
(Bilgisayar) alan kaldır
remove field name
(Bilgisayar) alan adı sil
remove fields
(Bilgisayar) alanları kaldır
remove files
(Bilgisayar) dosya kaldır
remove filter
(Bilgisayar) süzgeci kaldır
remove filters
(Bilgisayar) süzgeçleri kaldır
remove folder
(Bilgisayar) klasörü kaldır
remove fonts
(Bilgisayar) yazıtiplerini kaldır
remove fragment
(Bilgisayar) parça kaldır
remove frame
(Bilgisayar) çerçeveyi kaldır
remove frame
(Bilgisayar) çerçeve kaldır
remove frames
(Bilgisayar) çerçeveleri kaldır
remove from
yerinden sökmek
remove from a post
el çektirmek
remove from crl
(Bilgisayar) crl'den çıkar
remove from market
piyasadan çekmek
remove from membership
üyelikten çıkarmak
remove from office
görevine son vermek
remove goods
mal sevk etmek
remove goods
malları kaldırmak
remove guide
(Bilgisayar) kılavuzu kaldır
remove item
(Bilgisayar) öğe kaldır
remove item
(Bilgisayar) öğeyi kaldır
remove join
(Bilgisayar) birleşimi kaldır
remove label
(Bilgisayar) etiketi kaldır
remove language
(Bilgisayar) dil kaldır
remove licenses
(Bilgisayar) lisans kaldır
remove link
(Bilgisayar) bağlantıyı kaldır
remove lipstick
rujunu silmek
remove locale
(Bilgisayar) yerel ayarları kaldır
remove lock
(Bilgisayar) kilidi kaldır
remove logoff
(Bilgisayar) oturum kapatmayı kaldır
remove me
(Bilgisayar) kaydımı kaldır
remove media
(Bilgisayar) ortamı kaldır
remove messages
(Bilgisayar) iletileri kaldır
remove mirror
(Bilgisayar) yansıtmayı kaldır
remove nail polish
oje silmek
remove none
(Bilgisayar) hiçbirini kaldırma
remove now
(Bilgisayar) şimdi kaldır
remove object
(Bilgisayar) nesne kaldır
remove object
(Bilgisayar) nesneyi kaldır
remove objects
(Bilgisayar) nesneleri kaldır
remove one's clothes
üzerini çıkarmak
remove one's clothes
üstünü çıkarmak
remove one's clothes
üzerinden çıkarmak
remove one's errors
hatalarını gidermek
remove one's stitches
(Tıp) dikiş almak
remove one's tonsilis
bademciklerini almak
remove one's trace
izini kaybettirmek
remove one's traces
izlerini silmek
remove package
(Bilgisayar) paketi kaldır
remove page
(Bilgisayar) sayfayı çıkar
remove periods
(Bilgisayar) nokta kaldır
remove print area
(Bilgisayar) yazdırma alanını kaldır
remove printer
(Bilgisayar) yazıcıyı kaldır
remove product
(Bilgisayar) ürün kaldır
remove provider
(Bilgisayar) sağlayıcıyı kaldır
remove request
(Bilgisayar) isteği kaldır
remove share
(Bilgisayar) paylaşımı kaldır
remove software
(Bilgisayar) yazılımı kaldır
remove sort
(Bilgisayar) sıralamayı kaldır
remove stain
leke çıkarmak
remove stain
lekeyi çıkarmak
remove subdocument
(Bilgisayar) alt belge sil
remove table
(Bilgisayar) tablo kaldır
remove table
(Bilgisayar) tabloyu kaldır
remove the blockage
tıkanıklığı gidermek
remove the blockage
tıkanıklığı açmak
remove the borders
sınırları kaldırmak
remove the burden
yükü almak
remove the danger
tehlikeyi yok etmek
remove the dirt
kir çözmek
remove the leftovers
kalıntıları gidermek
remove the mine
mayın temizlemek
remove the wreckage
enkaz kaldırmak
remove to
-e taşınmak
remove total
(Bilgisayar) toplamı kaldır
remove url
(Bilgisayar) url kaldır
remove user
(Bilgisayar) kullanıcı kaldır
remove dirt
temizle
remove from office
görevden almak
remove the contamination
temizle
remove a nail from tyre
lastikten çivi çıkarmak
remove by the roots
kökünden çıkarmak
remove criteria
kriteri kaldır
remove events
olayları sil
remove language
dili kaldır
remove one's stitches
dikişlerini almak
remove the obstacles
Engelleri kaldırmak
remove a virus
(to) virusu temizlemek
remove bullets/numbers
(Bilgisayar) madde imi/numara sil
remove footers
Atlıkları sil
remove footers
(Bilgisayar) altlıkları sil
remove group
Grubu sil
remove group
(Bilgisayar) grup kaldır
remove headers
Başlıkları sil
remove mountains
mucize yaratmak
remove mountains
imkânsızı başarmak
remove page break
Sayfa Sonu İaretini Kaldır
remove page break
(Bilgisayar) sayfa sonu imini kaldır
remove page break
(Bilgisayar) sayfa sonu işaretini kaldır
remove split
bölmeyi kaldır
remove stains
(Tekstil) leke çıkarmak
remove the skin
kabuğunu soymak
removed
{f} kaldır

Kağıtları masadan kaldırdı. - She removed the papers from the desk.

Bu cümlenin ilk harfinin başında kaldırılması gereken bir boşluk var. - There is a blank space in front of the first letter of this sentence that should be removed.

removed
kaldırılan
removed
kaldırılmış
add/remove
(Bilgisayar) ekle/kaldır
automatically remove a virus
otomatik virüs arındırma
change/remove
(Bilgisayar) değiştir/kaldır
confirm file remove
(Bilgisayar) dosya kaldırmayı onayla
confirm remove
(Bilgisayar) kaldırmayı onayla
removable
(Diş Hekimliği) hareketli
removed
bertaraf olmak
removed
ortadan kalkmak
removed
(Bilgisayar) kaldırıldı

Ağaçlar parktan kaldırıldı. - Trees have been removed from the park.

Leyla'nın cesedi kaldırıldı. - Layla's body was removed.

remover
sökücü
remover
temizleyici
removing
çıkaran
removing
alınma
İngilizce - İngilizce
To change one's residence

Shortly after this, my father removed, and settled in the same county, about ten miles above Greenville.

To depart, leave

And loke that ye ryde streyte unto Sir Lucius and sey I bydde hym in haste to remeve oute of my londys.

To dismiss a batsman
To move something from one place to another, especially to take away

He removed the marbles from the bag.

A dish thus replaced, or the replacement
To murder someone
A step or gradation (as in the phrase "at one remove")
The act of removing something, especially removing a dish at a meal in order to replace it with the next course
To discard, set aside (a thought, feeling etc.)

Die had she rather in tormenting griefe, / Then any should of falsenesse her reproue, / Or loosenesse, that she lightly did remoue.

Distance in time or space
A division of the school, especially the form prior to last
{v} to change place, go from place to place, place at a distance, take or carry away
{n} a change of place, the act of moving
Remove an item with the specified key
Removes the key (and its corresponding value) from this dictionary
The transfer of one's business, or of one's domestic belongings, from one location or dwelling house to another; - - in the United States usually called a move
Removes the key (and its corresponding value) from this
(PatternOrIndex As Variant<String|Long>) Removes zero or more items from this dictionary If a numeric argument is supplied, it must be an index in the range [1 Count] of the item to remove from this dictionary: an error is returned if the supplied index falls outside the legal range If a string argument is supplied, it is interpreted as a pattern: items with keys matching this pattern are removed from the dictionary: no error is returned if no keys are removed C++ programmers: S_FALSE is returned if no items are removed Calls to this function may result in the OnRemove event being fired
To change place in any manner, or to make a change in place; to move or go from one residence, position, or place to another
dispose of; "Get rid of these old shoes!"; "The company got rid of all the dead wood"
To dismiss or discharge from office; as, the President removed many postmasters
The distance or space through which anything is removed; interval; distance; stage; hence, a step or degree in any scale of gradation; specifically, a division in an English public school; as, the boy went up two removes last year
Take off or away to another place
Removes the element corresponding to the key
cause to leave; "The teacher took the children out of the classroom"
get rid of something abstract; "The death of her mother removed the last obstacle to their marriage"; "God takes away your sins"
remove something concrete, as by lifting, pushing, taking off, etc or remove something abstract; "remove a threat"; "remove a wrapper"; "Remove the dirty dishes from the table"; "take the gun from your pocket"; "This machine withdraws heat from the environment"
kill intentionally and with premeditation; "The mafia boss ordered his enemies murdered"
If you remove a stain from something, you make the stain disappear by treating it with a chemical or by washing it. This treatment removes the most stubborn stains
{i} act of removing; degree of difference; step or degree in a graduated scale; (British) promotion of a student to a higher grade
Removes an element from the dictionary, with exactly the specified key and value
to leave the course in the University Catalog, but to remove it from the program requirements - to leave the course in the University Catalog, but to remove it from the program requirements
or "it imitates at many removes a Shakespearean tragedy"; remove something concrete, as by lifting, pushing, taking off, etc
or remove something abstract; "remove a threat"; "remove a wrapper"; "Remove the dirty dishes from the table"; "take the gun from your pocket"; "This machine withdraws heat fromthe environment"
If you remove clothing, you take it off. He removed his jacket
To change ones residence
Removes the key and value pair for which the key compares equal to the given item
To move away from the position occupied; to cause to change place; to displace; as, to remove a building
The act of resetting a horse's shoe
A post-period but commonly used word for a course of a feast, the period term being course
This function deletes physically points from the cloud of points The points can not be recovered
To remove or clean a virus means to eliminate all traces of it, returning the infected item to its original, uninfected state Viruses can be removed by reversing the process by which they infected A virus that damages the item it has infected by destroying one or more bytes is not removable
remove from a position or an office
shift the position or location of, as for business, legal, educational, or military purposes; "He removed his children to the countryside"; "Remove the troops to the forest surrounding the city"; "remove a case to another court"
This method removes the key (and its corresponding value) from the ordered dictionary
To cause to leave a person or thing; to cause to cease to be; to take away; hence, to banish; to destroy; to put an end to; to kill; as, to remove a disease
removes an element corresponding to a given key and returns a reference to it
degree of figurative distance or separation; "just one remove from madness"
If you remove an obstacle, a restriction, or a problem, you get rid of it. The agreement removes the last serious obstacle to the signing of the arms treaty. a distance or amount by which two things are separated at a remove
de-connection and relocation of a desktop and placement of such equipment in a UTMB designated storage location
del: >>> s remove('Fliege') >>> s keys() ['Abend', 'Bild', 'Erkennung', 'Fl\366te', 'aber', 'deshalb', 'Auto']
(/pliant/language/basic/unsafe pli)Name
Reduced Employment Moving Test
If people remove someone from power or from something such as a committee, they stop them being in power or being a member of the committee. The student senate voted to remove Fuller from office
That which is removed, as a dish removed from table to make room for something else
The state of being removed
Remove a key-value pair, based on key
take out to a new bid, especially a double
Removes the item at the cursor position
{f} take off, shed; take away; eliminate, get rid of; eject, dismiss, discharge
degree of figurative distance or separation; "just one remove from madness" or "it imitates at many removes a Shakespearean tragedy"; remove something concrete, as by lifting, pushing, taking off, etc
The action of taking a TLB entry out of the TLB Insertion of translations into the TLB, for example, causes other entries to be removed
go away or leave; "He absented himself"
The newsgroup command to unsubscribe from a newsgroup
Button in the Options Manager main screen that allows for easy deletion of Objects from the rule file
A step or gradation (as in the phrase "at one remove")"
degree of figurative distance or separation; "just one remove from madness" or "it imitates at many removes a Shakespearean tragedy"
Removing a computer from LiveVault Service involves the client uninstalling the LiveVault Service Agent software No new data is backed up, also, its backed up data and history is deleted This means data that was previously backed up cannot be restored
If you remove something from a place, you take it away. As soon as the cake is done, remove it from the oven He went to the refrigerator and removed a bottle of wine
The act of removing; a removal
remove a rider
remove a clause, remove a paragraph, cancel an appendix
remove doubts
take away doubts
remove from the agenda
take off the list of things to do
remove oneself
go away, leave, depart
remove settlements
remove small residential areas, evacuate small towns
remove settlers
take settlers from their homes, evacuate settlers
remove the scales from one's eyes
open one's eyes, become sober
removed
Separated in time, space, or degree
removed
Simple past tense and past participle of remove
removed
Of a different generation, older or younger

Steve is my second cousin once removed.

remover
Agent noun of remove; one who removes
removable
{a} that may be removed
remover
{n} one who removes, one who moves
Removable
amovable
removable
able to be obliterated completely
removable
capable of being removed or taken away or dismissed; "a removable cord"; "removable partitions
removable
Able to be removed
removable
A removable part of something is a part that can easily be moved from its place or position. a cake tin with a removable base. easy to remove
removable
{s} may be removed
removable
capable of being removed or taken away or dismissed; "a removable cord"; "removable partitions"
removable
Admitting of being removed
removed
separated in relationship by a given degree of descent; "a cousin once removed"
removed
Changed in place
removed
far apart in nature; "considerations entirely removed (or remote) from politics"
removed
when the court takes the child from her parent's custody
removed
how many generations apart two cousins are
removed
Indicates where the pipeline has been removed
removed
Distant by degrees in relationship; as, a cousin once removed
removed
Dismissed from office
removed
When used to describe how two people are related (i e , once removed ), this indicates different generations For example, two people with the same grandparents are first cousins, but the child of your cousin is your first cousin once removed because you are of different generations See Also: Consanguinity
removed
taken out of or separated from; "possibility is achievability, abstracted from achievement"- A N Whitehead
removed
past of remove
removed
If you say that an idea or situation is far removed from something, you mean that it is very different from it. He found it hard to concentrate on conversation so far removed from his present preoccupations
removed
far distant in space; "distant lands"; "remote stars"; "a remote outpost of civilization"; "a hideaway far removed from towns and cities"
removed
Distant in location; remote
removed
[See FRACTED ]
removed
far distant in time; "distant events"; "the remote past or future"; "a civilization ten centuries removed from modern times"
removed
taken away
remover
someone who works for a moving company
remover
Remover is a substance that you use for removing an unwanted stain, mark, or coating from a surface. We got some paint remover and scrubbed it off. paint/nail varnish/stain etc remover a substance that removes paint marks etc
remover
One who removes; as, a remover of landmarks
remover
someone who works for a moving company a solvent that removes a substance (usually from a surface); "paint remover"; "rust remover"; "hair remover
remover
a solvent that removes a substance (usually from a surface); "paint remover"; "rust remover"; "hair remover"
remover
{i} person or thing which removes
removes
plural of remove
removes
third-person singular of remove
removing
{i} act of taking off, act of shedding; act of taking away; elimination; ejection, dismissal
removing
present participle of remove
remove