eklemek

listen to the pronunciation of eklemek
Türkçe - İngilizce
{f} attach
join
insert
put in
add up to
entrain
intercalate
eke
fraternise
include
embody
(Tıp) patch
eke out
affiliate
tag
augment
fraternize
add

Would you like to add anything to what I've said? - Söylediklerime bir şey eklemek ister misin?

You have added a comment, not a translation. To add a translation, click on the «あ→а» icon above the sentence. - Bir yorum eklediniz, çeviri değil. Çeviri eklemek için, cümle üzerindeki «あ→а» simgesine tıklatın.

affix
interlard
piece
throw in
link up
link
join together
run in
(Hukuk) to supplement, annexe
to pool, consolidate (resources); to join, unite
tack
slap on
joint
interpolate
annex
put to
write in

You should avoid adding sentences in a language other than your own, because unless you write in your mother tongue or dialect, you are prone to make many mistakes. - Kendi dilinden başka bir dilde cümleler eklemekten kaçınmalısın, çünkü ana dilinde ya da lehçende yazmadıkça birçok hata yapmaya eğilimlisin.

append
subjoin
adjoin
to add, append, affix, or tack (one thing) to (another)
to add, to attach, to join, to append, to annex
superimpose
supplement
put on
to increase the size of, enlarge; to lengthen; to widen
splice

It's hard to splice the two fragments together. - İki bölümü birlikte eklemek zordur.

suffix
add on
interpose
postpose
piece together
compound
piece on
interject
tack on
accrete
let in
mediatize
lend
the add
ekleme
adding

Adding comments makes it easier to read the code. - Yorum eklemek kodu okumayı daha kolay hale getirir.

Adding comments makes the code easier to read. - Yorum ekleme kod okumayı kolaylaştırır.

ekleme
{i} supplementation
başına eklemek
prefix
ekle
(Bilgisayar) ins

Do you want to install this free browser add-on? - Bu ücretsiz tarayıcı eklentisini yüklemek ister misiniz?

I have installed Microsoft Office on my personal computer, so please use its file format when you send me the attachment. - Benim kişisel bilgisayarıma Microsoft Office yükledim, bu yüzden bana eklenti gönderdiğinde lütfen onun dosya formatını kullan.

ekleme
addition

The committee approved the addition. - Komite eklemeyi onayladı.

Additions and deletions are not shown immediately. - Ekleme ve çıkarmalar hemen gösterilmiyor.

diye eklemek
put in
ekle
(Bilgisayar) inject
ekle
(Bilgisayar) appendto
ekle
(Bilgisayar) attach

The button is attached to the dress. - Elbiseye düğme eklenmiş.

Don't forget to attach your photo to the application form. - Başvuru formuna fotoğraf eklemeyi unutma.

ekle
(Bilgisayar) add to

I have nothing to add to that. - Ona ekleyecek bir şeyim yok.

Please add Tom's name to the list. - Lütfen Tom'un adını listeye ekleyin.

ekle
(Bilgisayar) include

If you want to include other information, please let us know. - Başka bilgi eklemek istersen lütfen bize bildir.

I've included a visitor's application. - Bir ziyaretçinin başvurusunu ekledim.

ekle
(Bilgisayar) insertion
ekle
(Bilgisayar) append to
ekle
(Bilgisayar) append
ekle
annex

Any translation is an annexation. - Herhangi bir çeviri bir eklemedir.

ekleme
splenius
ekleme
(Dilbilim) intrusion
ekleme
intercalation
ekleme
annexing
ekleme
junction
ekleme
assembly
ekleme
(Gıda) superimpose
ekleme
jointing
ekleme
add on
ekleme
annex

Any translation is an annexation. - Herhangi bir çeviri bir eklemedir.

ekleme
insert
sonu eklemek
append
ekle
{f} add

Add a little more pepper. - Biraz daha biber ekle.

Don't add sentences from copyrighted sources. - Telifli kaynaklardan cümleler eklemeyin.

ekle
add up to
ekle
{f} added

You have added a comment, not a translation. To add a translation, click on the «あ→а» icon above the sentence. - Bir yorum eklediniz, çeviri değil. Çeviri eklemek için, cümle üzerindeki «あ→а» simgesine tıklatın.

Fine weather added to the joy of our trip. - Güzel hava yolculuğumuza neşe ekledi.

ekle
{f} enclosing
ekle
{f} affix
ekle
tot up
ekle
{f} enclosed

I have enclosed your order form. - Sipariş formunuzu ekledim.

She enclosed a little dark chocolate in her valentine. - O sevgililer gününde biraz koyu çikolata ekledi.

ekle
tack on
ekle
{f} tot
ekle
{f} add on

Add one teaspoon of paprika. - Bir çay kaşığı kırmızı biber ekle.

ekle
{f} adding

In Esperanto, nouns end in o. The plural is formed by adding a j. - Esperantoda, o ile biten isimler. Çoğul bir j ekleyerek oluşturulur.

Adding comments makes the code easier to read. - Yorum ekleme kod okumayı kolaylaştırır.

ekleme
splice

It's hard to splice the two fragments together. - İki bölümü birlikte eklemek zordur.

kümeye eklemek
clump
ekle
{f} add#on
ekle
augment
srerek eklemek
Add srerek
EKLEME
bonding
araya eklemek
intercalate
bir şey eklemek
put in a word
birbirine eklemek
splice
boş sayfa eklemek
interleave
daha da eklemek
superadd
ekle
splice

It's hard to splice the two fragments together. - İki bölümü birlikte eklemek zordur.

Could you splice these two pieces of rope together for me? - Bu iki parça ipi benim için birbirine ekler misin?

ekle
totup
ekle
tot#up
ekle
insert
ekle
affixed
ekleme
{i} affiliation
ekleme
enclitic
ekleme
{i} annexation

Any translation is an annexation. - Herhangi bir çeviri bir eklemedir.

ekleme
{i} apposition
ekleme
{i} insertion
ekleme
(Hukuk) add

My mother forgot to add salt to the salad. - Annem salataya tuz eklemeyi unuttu.

It is easy to add 5 to 10. - 10'a 5 eklemek kolaydır.

ekleme
extension
ekleme
adding, addition, appending, tacking (something) to
ekleme
added, appended
florin eklemek
(Kimya) fluorinate
habere yorumlarını eklemek
editorialize
parça eklemek
gusset
parçalarını eklemek
piece
peş eklemek
gusset
sakaldan kesip bıyığa eklemek/ulamak
to make good a deficiency or repair something by using what one has in hand
sonuna eklemek
suffix
takvime eklemek
intercalate
toryum oksit eklemek
(Kimya) thoriate
önüne eklemek
prefix
Türkçe - Türkçe
Bir şeyi ekle tamamlamak, ulamak, ilave etmek: "Bahçeye doğru bir çıkma mutfak yaptırmış, bu koca balkonu eklemiştir."- T. Buğra
Bir şeyi ek olarak kullanmak
Bir şeyi ekle tamamlamak, ulamak, ilâve etmek
ekleme
Eklenmiş
Ekleme
tevsiat
EKLE
(Osmanlı Dönemi) Bir kere doyana kadar yemek
ekleme
Ayakkabı pençesi, yama
ekleme
Eklemek işi
eklemek