put an end to

listen to the pronunciation of put an end to
İngilizce - Türkçe
(deyim) sonuçlandırmak
bitirmek
son ver
-e bir son vermek
Son vermek
sona erdirmek
-e son vermek
close
{f} kapatmak

Pencereleri kapatmak aklına gelmedi mi? - Did it not occur to you to close the windows?

Onların neden restoranı kapatmak için zorlandıklarından emin değilim. - I'm not sure why they were forced to close the restaurant.

put an end
son vermek

Bilim adamları AIDS'e son vermek için harıl harıl çalışıyorlar. - Scientists are working hard to put an end to AIDS.

Onların hararetli tartışmaya bir son vermek için boşuna uğraştı. - He tried in vain to put an end to their heated discussion.

close
{i} son

Tom, o günkü olaylar hakkında yazdıktan sonra günlüğü kapattı. - Tom closed his diary after writing about that day's events.

Sizden sonra kapıyı kapatın. - Close the door after you.

close
{s} bitişik
close
(hava) sıkıntılı
close
kapanış
close
avlu
close
titiz
close
havasız

Bütün pencerelerin kapalı olması nedeniyle o oda çok havasızdı. - It was very stuffy in that room with all the windows closed.

close
kapanmak

Saatler içinde, diğer bankaların çoğu kapanmak zorundaydı. - Within hours, many of the other banks had to close.

Bazı demir yolları kapanmak zorunda kaldı. - Some railroads had to close down.

close
eylemini durdurmak
put an end
son verdi
put an end
(Bir) son vermek
to put an end to
sona erdirmek için
close
(an application) kapat (uygulamayı)
close
{i} sonuç

Seçim sonuçları son derece yakın. - The election results were extremely close.

close
{f} uzlaşmak
close
{s} sıkı ağızlı
close
{s} kapalı, kapatılmış
close
{f} kapat: adj.yakın
close
yakın birbirine yakın
close
{f} sürgülemek
close
kısımları birbirine yakın
put end to
nokta koymak (bir konuya vb)
İngilizce - İngilizce
to terminate or abolish something

He put an end to the loud music by pulling the plug.

stop, end
expiate
period
close
Abolish
put an end to

  Türkçe nasıl söylenir

  pût ın end tı

  Eş anlamlılar

  put a stop to

  Telaffuz

  /ˈpo͝ot ən ˈend tə/ /ˈpʊt ən ˈɛnd tə/

  Etimoloji

  [ 'put ] (verb.) 12th century. Middle English putten; akin to Old English putung instigation, Middle Dutch poten to plant.

  Günün kelimesi

  gulosity