tıkmak

listen to the pronunciation of tıkmak
Türkçe - İngilizce
shove
to cram, jam, thrust, or stick (someone, something) (forcibly or quickly) into (a place)
cram
stuff
to thrust, to squeeze, to stuff, to cram (into); to coop sb/sth up (in sth)
wedge
tuck in
coop
tuck
put
coop up in
coop up
squeeze
cram into
thrust
jam
tık
click

You have added a comment, not a translation. To add a translation, click on the «あ→а» icon above the sentence. - Bir yorum eklediniz, çeviri değil. Çeviri eklemek için, cümle üzerindeki «あ→а» simgesine tıklatın.

Tom clicked to another page. - Tom başka bir sayfaya tıkladı.

tık
cram

The boy crammed all his clothes into the bag. - Çocuk bütün elbiselerini çantaya tıktı.

Tom crammed everything into his suitcase. - Tom her şeyi valizine tıktı.

Tık
tick
ahıra tıkmak
crib
delike tıkmak
slang to throw (someone) in jail, imprison, jail, jug, lock (someone) up
deliğe tıkmak
to put into jail, to clap sb in/into jail
hapise tıkmak
(Konuşma Dili) to put (someone) in prison, imprison, throw (someone) into jail, jail
içeri atmak/tıkmak
(Konuşma Dili) to throw (someone) in the clink
içeri atmak/tıkmak
to put (sb) in jail
içeri tıkmak
to clap sb in/into jail, to lock sb up
içeri tıkmak
clap on
kodese tıkmak
slang to throw (someone) in the clink
kodese tıkmak
to clap sb in/into jail
kodese tıkmak
jug
tık
crammed

Tom crammed everything into his suitcase. - Tom her şeyi valizine tıktı.

The boy crammed all his clothes into the bag. - Çocuk bütün elbiselerini çantaya tıktı.

zorla tıkmak
ram
çanına ot tıkamak/ tıkmak
1. to put (someone) out of operation, put the kibosh on. 2. to shut (someone) up, muzzle, silence
Türkçe - Türkçe
tıkmak