fix

listen to the pronunciation of fix
İngilizce - Türkçe
{f} tamir etmek

Tom bütün günü çatıdaki sızıntıyı tamir etmek için uğraşarak geçirdi. - Tom spent all day trying to fix the leak in the roof.

Onu tamir etmek yaklaşık 2,000 yene mal olacaktır. - It'll cost about 2,000 yen to fix it.

onarmak

Onlar ısıtma sistemini onarmak için buradalar. - They're here to fix the heating system.

Hâlâ çamaşır makinesini onarmak zorundayım. - I still have to fix the washing machine.

{f} düzeltmek

Onu düzeltmek Tom'un sadece beş dakikasını aldı. - It only took Tom a few minutes to fix that.

Bunu düzeltmek imkansız. - It's impossible to fix.

{f} tespit etmek
dili rüşvet yoluyla sonucu garanti altına almak
{f} üstesinden gelmek
hazırlamak

Sana iyi bir yemek hazırlamak için geldim. - I came to fix you a decent meal.

{i} eroin dozu
dili yola getir
{i} çıkmaz

Eğer benim tavsiyemi dinleseydin böyle bir çıkmaz içinde olmazdın. - If you had followed my advice, you wouldn't be in such a fix now.

Tom kendini berbat bir çıkmazda buldu. - Tom found himself in a terrible fix.

{i} aşırı doz
{f} takmak
{f} yapıştırmak
{f} yerleştirmek
{f} bağlamak
{i} güç durum
{i} önceden belirlenmiş sonuç
{i} uyuşturucu iğne
{i} zorluk
{f} dikmek (göz)
{f} uyuşturucu almak
{f} dik dik bakmak
{f} gözünü dikmek
{f} kararlaştırmak
{f} tasarlamak
{f} dikmek
{f} sağlamak
{f} rüşvetle elde etmek
{f} rüşvet vermek
{f} gözünü ayırmamak
{f} dikkat çekmek
{f} saptamak
(Askeri) KATİ MEVKİ: Arz sathı ile ilgili veya elektronik yada astronomik esaslara göre tespit edilmiş bir mevki. Bak. "radio fix"
(Tıp) Katılaş(tır)mak
onar,v.tut: n.zorluk
(Tıp) Sabitleştirmek
{f} (tarih, miktar v.b.'ni) kararlaştırmak, tayin etmek. 4
dili tamir etmek
oturtmak
spor şike yapmak
{f} (sabitleştirecek bir şekilde) takmak, yerleştirmek
{f} tut

Onlar tabelayı duvara tutturdular. - They fixed the sign to the wall.

tutturmak
yerleşmek
sıkıca tutturmak
gördün mü?

Düzeltilmesi gereken bir şey gördün mü? - Did you see anything that needs to be fixed?

(Bilgisayar) düzelt

Bir hatayı düzeltmeliyim. - I have to fix a mistake.

Artık sorunun ne olduğunu bildiğinize göre onu düzeltmenin ne kadar zaman alacağını düşünüyorsunuz? - Now that you know what the problem is, how long do you think it'll take to fix it?

(Havacılık) noktalama
yapmak (saçını)
fiksajını yapmak (filmin)
(Bilgisayar) sbt
güçlük
(Otomotiv) onarım

Sami daha az pahalı bir onarım önerdi. - Sami suggested a less expensive fix.

şike yapmak
uyuşturucu iğnesi
icabına bakmak
boktan durum
ile ilgilenmek
(kimese yiyecek/içecek/vb.) hazırlamak
belirlemek
düzenlemek
hakkından gelmek
kötü ve güç durum
onar

Saatimin onarılması gerekiyor. - My clock needs to be fixed.

O kırık masayı onardı. - He fixed the broken table.

(Havacılık) mevki tayini
(Tekstil) fikse etmek
(Bilgisayar) uydur
(Tıp) fiks

Çalışmak için burada olmak yerine onun burada sadece kalıcı bir fikstür olduğunu anlarsın. - Instead of being here to work, you get the sense that he's simply a permanent fixture here.

(Bilgisayar) düzeltme

Bir hatayı düzeltmeliyim. - I have to fix a mistake.

O sadece geçici bir düzeltme. - It's only a temporary fix.

tutmak
fixed
sabit

Faiz oranları %5'te sabitlendi. - Interest rates have been fixed at 5%.

Bu kaldırılamaz. O sabit. - It can't be removed. It's fixed.

fix up
tamir etmek

I could buy a house and fix it up myself - Ev alıp kendi başıma tamir edebilirim.

fix up
sağlamak
fix up
donatmak
fix up
ayarlamak

let's fix up a date for me - Bana çıkmak için birini ayarlayalım.

fix up
ayarlamak/sağlamak

I'm sure we can fix you up with a room - Sana bir oda ayarlayabileceğimize eminim.

fix it
(Bilgisayar) düzelt

Onu düzeltemeyeceğini mi söylüyorsun? - Are you saying you can't fix it?

Artık sorunun ne olduğunu bildiğinize göre onu düzeltmenin ne kadar zaman alacağını düşünüyorsunuz? - Now that you know what the problem is, how long do you think it'll take to fix it?

fix one's eyes on
gözünü dikmek
fix someone's wagon
(deyim) hakkından gelmek
fix the price
fiyat koymak
fix the price of
fiyat koymak
fix up
yerleştirmek
fix up
aranje etmek
fix upon
kararlaştırmak
fix level
düzeltme düzeyi
fix on
karar kılmak
fix on
yöneltmek
fix on
seçmek
fix on
doğrultmak
fix on
karar ver
fix sb up with sth
sağlamak
fix sb up with sth
ayarlamak
fix sb's wagon
hakkından gelmek
fix sth on
bağlamak
fix sth on
kapatmak
fix sth up
yerleştirmek
fix sth up
kararlaştırmak
fix up
yerleştir
fix up
düzene sokmak
fix up
tertip etmek
fix up
kurmak
fix cost
Sabit maliyet
fix in a fixer
Bir sorun çözücü olarak saptamak
fix on
Karar vermek
fix one's wagon
(deyim) Hakkından gelmek, dersini vermek, canını yakmak
fix so.'s eyes on so.
kararlaştırmak çok. "gözleri o kadar
fix so.'s wagon
saptamak o kadar. 'vagon s
fix sth on
kapatmak, bağlamak
fix ups
saptamak ups
fix a place up
bir yeri tamir etmek
fix bayonet
(Askeri) Süngü tak
fix bayonets
(Askeri) SÜNGÜ TAK !: Yakın bir tehlike halinde kullanılmak veya süngü hücumuna hazırlık olmak üzere, kasaturaların tüfeklere takılması için verilen komut
fix bayonets
(Askeri) süngü tak! komutu
fix database
(Bilgisayar) veritabanını düzelt
fix eye on
dikmek
fix in advance
ileriye dönük belirleme
fix o.s. up
süslenmek, kendini süslemek
fix on
(deyim) fix on sth. [kd] kararlastirmak. fix sth. on kapatmak,baglamak
fix on
anlaşmak
fix on
-i seçmek, -e karar vermek
fix on
(Fiili Deyim ) 1- seçmek 2- kararlaştırmak , saptamak
fix on the ground
zemine sabitlemek
fix one's attention on
dikkatini bir yöne çevirmek
fix one's attention on
dikkatini çevirmek
fix one's attention on
dikkatini -e çevirmek
fix one's eyes on
gözünü -e dikmek
fix oneself up
kendini süslemek
fix over
(Fiili Deyim ) (eski elbiseyi vs.) bozup yeni bir biçime sokmak
fix program
(Elektrik, Elektronik) düzeltme programı
fix registry
(Bilgisayar) kayıt defterini düzelt
fix s.o. up with
{k} birine (bir şey) ayarlamak/sağlamak
fix s.o.'s wagon
{k} birini mahvetmek
fix s.o.'s wagon
{k} birinin hakkından gelmek
fix the bayonet
süngü takmak
fix the car
arabayı tamir etmek
fix the television
televizyonu tamir etmek
fix time limit
(Kanun) müddet tayin etmek
fix unknown
(Bilgisayar) bilinmeyeni düzelt
fix up
yerlestirmek
fix up
1- düzeltmek , çekidüzen vermek 2- onarmak , tamir etmek 3- meşgul olmak , icabına bakmak
fix up
kararlaştırmak
fix up on
kararlaştırmak
fix up on
anlaşmak
fixed
kararlaştırılmış

Ben eylemlerimi kararlaştırılmış zamanlar için planlamayı tercih ediyorum böylece zamanı yönetebilirim. - I prefer to plan my activities for fixed times so I can manage my time.

final approach fix
(Havacılık) son yaklaşma noktası
fix it
(Bilgisayar) sorunu gider
fix up
düzenlemek
fix up
vermek
fixed
koyu
fixed
kesme
fixed
(Bilgisayar) tamam
fixed
hareketsizlik
fixed
dik

Herkesin gözleri ona dikildi. - Everyone's eyes were fixed upon her.

Gözlerini bana dikti. - He fixed his eyes on me.

fixed
hareketsiz
fixed
sabitleştirilmiş
fixed
sabit şekilde
fixed
fikse
fixed
değişmeyen
fixed
katı
fixed
bağlanmış
fixing
tesbit
fixing
aksesuar
fixing
saptayıcı
fixing
tutturma
fixing
(Kanun) ayarlama
fixing
teçhizat
fixing
(Otomotiv) tesbit etme
fixing
uyma
initial approach fix
(Havacılık) ilk yaklaşma fiksi
approach fix
yaklaşma noktası
fixed
{f} sabitleştir
fixed
belirlenmiş
fixed
değişmez
fixing
kurma
fixing
{f} uy
fixing
bağlama
bug fix
(Bilgisayar) Hata çözümü.Bir bilgisayar yazılımının hatalasını yada hatalarını düzeltmek. Bir bilgisayar yazılımının hatalasını yada hatalarını düzelten ek yazılım
fixed
{f} onar

Tom onu bir çekiçle onardı. - Tom fixed it with a hammer.

Onun için radyoyu onardım. - I've fixed the radio for him.

fixed
fiks
fixing
sabitleştirerek
in fix
gidermek
overnight fix
bir gecede verilen karar
re fix
yeniden düzeltmek
to be in a fix
bir düzeltme olmak
to fix up
kadar düzeltmek için
antibonding orbital fix
bağönler orbital
antibonding orbital fix
bağönler yörüngemsi
antifriction fix
sürtünmesizlik
antifriction fix
antifriksiyon
band spectrum fix
kuşak izgesi
band spectrum fix
bant spektrumu
be in a fix
zor bir duruma düşmek
be in a fix
ortada kalmak
can you fix my dentures
protezlerimi onarabilir misiniz
can you fix the zipper
fermuar tamir edebilir misiniz
can you fix this
tamir edebilir misiniz
coordination fix
(Havacılık) koordine fiksi
find and fix enemy
(Askeri) düşmanı bulup tespit etmek
find and fix enemy
(Askeri) Düşmanı bulup tesbit etmek
fix on
kararlaştırmak
fixed
{f} sabitleştir: adj.sabit
fixed
(Askeri) SABİT, ÇAKILI: Yerinde sabit ve çakılı olup, yer değiştirmek için vasıtaları bulunmayan. Bak. "fixed bridge", "fixed artillery"
fixed
{f} onar: adj.değişmez
fixed
{s} k.dili. şike/rüşvet yoluyla ayarlanmış
fixed
{s} solmaz
fixed
dili önceden ayarlanmış
fixed
{s} uçmaz
fixed
fixed assets sabit değerler
fixed
(Tıp) Solmaz (renk)
fixed
idefiks
fixed
{s} oynamaz
fixed
kımıldamaz
fixed
{s} sağlanmış
fixed
önceden ayarlanmış

Bu yarışma önceden ayarlanmış. - This contest is fixed.

fixed
well fixed argo paralı
fixedly
gözlerini dikerek
fixedly
bağlı bir şekilde
fixedly
sabit olarak
fixedly
sabit bir şekilde

Göz merceğiniz içindeki baskıyı ölçmeliyiz. Lütfen iki gözünüzü genişçe açın ve sabit bir şekilde buradaki bu objeye bakın. - We have to measure your intraocular pressure. Please open both eyes wide and look fixedly at this object here.

fixedly
dik dik
İngilizce - İngilizce
To make a contest, vote, or gamble unfair; to privilege one contestant or a particular group of contestants, usually before the contest begins

A majority of voters believed the election was fixed in favor of the incumbent.

To attach, to become attached; to affix

A leech can fix itself to your skin without you feeling it.

To prepare

She fixed dinner for the kids.

To purposefully stare at someone

He fixed me with a sickly grin, and said, I told you it wouldn't work!.

A single dose of an addictive drug administered to a drug user

Just one fix! -Alain Jourgensen.

A prearrangement of the outcome of a competitive process, such as a sporting event, a game, an election, a trial, or a bid
To avenge, to best; to serve justice on an assumed miscreant

He got caught breaking into lockers, so a couple of guys fixed him after work.

A determination of location

We have a fix on your location.

To make a business of getting paid to arrange immunity for defendants by tampering with the justice system via bribery or extortionSutherland, Edwin H. (ed) (1937): The Professional Thief: by a Professional Thief. Chicago: University of Chicago Press
A difficult situation; a quandary or dilemma

It rained before we repaired the roof, and were we in a fix!.

A repair or corrective action

That plumber's fix is much better than the first one's.

To mend, to repair

That heater will start a fire if you don't fix it.

To become acutely focused or obsessed

She's fixed on the idea of becoming a doctor.

To surgically render an animal, especially a pet, infertile

Rover stopped digging under the fence after we had the vet fix him.

To map a (point or subset) to itself
{v} to fasten, stick, place, settle, determin
prepare for eating by applying heat; "Cook me dinner, please"; "can you make me an omelette?"; "fix breakfast for the guests, please"
{i} embarrassing situation, predicament (Slang); location, position (i.e. of a ship or individual); clear understanding; dose of a narcotic drug or something which is strongly desired (Slang)
informal terms for a difficult situation; "he got into a terrible fix"; "he made a muddle of his marriage"
If someone or something is fixed in your mind, you remember them well, for example because they are very important, interesting, or unusual. Leonard was now fixed in his mind Amy watched the child's intent face eagerly, trying to fix it in her mind
A serving of an addictive drug to an addict
money) is brought to bear; "collusion resulted in tax fixes for gamblers" something craved, especially an intravenous injection of a narcotic drug; "she needed a fix of chocolate" informal terms for a difficult situation; "he got into a terrible fix"; "he made a muddle of his marriage" make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc; "Get the children ready for school!"; "prepare for war"; "I was fixing to leave town after I paid the hotel bill" kill, preserve, and harden (tissue) in order to prepare for microscopic study set or place definitely; "Let's fix the date for the party!
If you fix your eyes on someone or something or if your eyes fix on them, you look at them with complete attention. She fixes her steel-blue eyes on an unsuspecting local official Her soft brown eyes fixed on Kelly The child kept her eyes fixed on the wall behind him
To map (a point or subset) to itself
The position of a boat recorded in coordinates or bearings
disapproval If someone fixes a race, election, contest, or other event, they make unfair or illegal arrangements or use deception to affect the result. They offered opposing players bribes to fix a decisive league match against Valenciennes this week's report of match-fixing. = rig Fix is also a noun. It's all a fix, a deal they've made
an exemption granted after influence (e g , money) is brought to bear; "collusion resulted in tax fixes for gamblers"
kill, preserve, and harden (tissue) in order to prepare for microscopic study
make fixed, stable or stationary; "let's fix the picture to the frame"
n ,v What one does when a problem has been reported too many times to be ignored
To make firm, stable, or fast; to set or place permanently; to fasten immovably; to establish; to implant; to secure; to make definite
To become fixed; to settle or remain permanently; to cease from wandering; to rest
Fixed; solidified
If something is fixed somewhere, it is attached there firmly or securely. It is fixed on the wall He fixed a bayonet to the end of his rifle. = fasten
{f} determine; set firmly; stabilize; arrange; repair; prepare; attract; focus on; illegally influence the outcome of; take care of (Slang); spay, castrate
Formulary Information Exchange - Internet access to drug information software and hardcopy documentation
make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc; "Get the children ready for school!"; "prepare for war"; "I was fixing to leave town after I paid the hotel bill"
An injection of an addictive drug such as heroin can be referred to as a fix
fettling
something craved, especially an intravenous injection of a narcotic drug; "she needed a fix of chocolate"
an exemption granted after influence e
To transfix; to pierce
To render an animal (especially a pet) infertile
If you fix something which is damaged or which does not work properly, you repair it. He cannot fix the electricity If something is broken, we get it fixed. = mend
A tactical obstacle intent to focus fire planning and obstacle effort to slow an attacker within a specified area, normally EA Obstacle and fires are planned in depth and build with intensity to complete the enemy's destruction within the specified area The fix intent is conveyed using the fix graphic
put (something somewhere) firmly; "She posited her hand on his shoulder"; "deposit the suitcase on the bench"; "fix your eyes on this spot"
To make a business of getting paid to arrange immunity for defendants by tampering with the justice system via bribery or extortion
make infertile; "in some countries, people with genetically transmissible disbilites are sterilized"
To hold steadily; to direct unwaveringly; to fasten, as the eye on an object, the attention on a speaker
A location obtained by surveying or astronomical observations and indicated on a map as the point from which the observations were made
I'm in a fix A predicament The allusion is to machinery which will not move The Northumberland was in a terrible fix at the launch, when it refused to leave the dock (1866 )
1 The estimated position of a boat 2 The true position a boat and its crew in are in most of the time
A position determined without reference to any former position; the common intersection of two or more lines of position obtained from simultaneous observations The accuracy, or quality of a fix, is of great importance, especially in coastal waters, and is dependent on a number of factors
In navigation, a relatively accurate position determined without reference to any former position It may be classed as visual, sonic, celestial, electronic, radio, hyperbolic, loran, radar, etc , depending upon the means of establishing it
an unfortunate result caused by happenstance or undeservedly rewarded poor performance by the opponents
set or place definitely; "Let's fix the date for the party!"
To make a contest, vote, or gamble unfair; to privilege one contestant, usually before the content happens
If you fix some food or a drink for someone, you make it or prepare it for them. Sarah fixed some food for us Let me fix you a drink Scotty stayed behind to fix lunch
You can use fix to refer to an amount of something which a person gets or wants and which helps them physically or psychologically to survive. The trouble with her is she needs her daily fix of publicity. a quick energy fix
To prepare. He fixed dinner for the kids
To become firm, so as to resist volatilization; to cease to flow or be fluid; to congeal; to become hard and malleable, as a metallic substance
the act of putting something in working order again
cause to be firmly attached; "fasten the lock onto the door"; "she fixed her gaze on the man"
If you fix a problem or a bad situation, you deal with it and make it satisfactory. It's not too late to fix the problem, although time is clearly getting short Fixing a 40-year-old wrong does not mean, however, that history can be undone
take vengeance on or get even; "We'll get them!"; "That'll fix him good!"; "This time I got him"
money is brought to bear; "collusion resulted in tax fixes for gamblers"
If you fix something for someone, you arrange for it to happen or you organize it for them. I've fixed it for you to see Bonnie Lachlan It's fixed. He's going to meet us at the airport They thought that their relatives would be able to fix the visas He vanished after you fixed him with a job We fixed for the team to visit our headquarters They'd fixed yesterday that Mike'd be in late today
kill, preserve, and harden (tissue) in order to prepare for microscopic study set or place definitely; "Let's fix the date for the party!
To line the hearth of (a puddling furnace) with fettling
If someone fixes a gun, camera, or radar on something, they point it at that thing. The US crew fixed its radar on the Turkish ship
fix it again Tony
a derogatory slang name for Fiat, the Italian auto maker, due to its commonly perceived frequent breakdowns when used in North America
fix someone's wagon
To cause injury, distress, or inconvenience to someone, especially as punishment or as a comeuppance

According to Mr Breeden, Lord Black said that the libel laws in the UK and Canada would permit him to sue and indicated he would go after the houses of board members. . . . He was going to fix their wagon good, said Mr Breeden.

fix up
To provide (someone) (with something); to furnish

Can you fix me up with a date for Saturday night?.

fix up
To repair or refurbish

I've been fixing up the boat for the holidays.

fix up
To prepare or provide (something)

His mother went off to fix up a snack.

fix a date
agree to meet together; set a time or deadline
fix on
If you fix on a particular thing, you decide that it is the one you want and will have. The Vietnamese government has fixed on May 19th to celebrate his anniversary
fix one's eyes on
gaze upon, set one's sites on, stare at, look toward
fix one's hopes on
desire something strongly
fix the blame on
direct criticism to, hold someone responsible, incriminate, point one's finger at
fix up
If you fix something up, you arrange it. I fixed up an appointment to see her
fix up
make arrangements for; "Can you arrange a meeting with the President?"
fix up
find (something or someone) for; "I'll fix you up with a nice girl
fix up
If you fix someone up with something they need, you provide it for them. He was fixed up with a job
fix up
If you fix something up, you do work that is necessary in order to make it more suitable or attractive. I've fixed up Matthew's old room = do up
fix up
find (something or someone) for; "I'll fix you up with a nice girl"
fix up
refurbish, repair; clear up, settle, set right; punish
-fix
Forming verbs denoting fastening or attaching (something) in the specified way (e.g.: suffix = "append", prefix = "preface")
-fix
Forming nouns denoting a morpheme used in word formation joined to a word in the specified way (e.g.: infix = "attached within", circumfix = "attached around")
Saxbe fix
Specifically, a method for correcting violations of Article 1, Section 6, Clause 2 of the United States Constitution
Saxbe fix
A solution to violations of a clause in the United States Constitution that prevents sitting members of Congress being appointed to jobs created for them or for which the salary was increased while they were in office
fixed
Stationary
fixed
Supplied with what one needs

She's nicely fixed after two divorce settlements.

fixed
Attached; affixed

The closest affinities of the Jubulaceae are with the Lejeuneaceae. The two families share in common: (a) elaters usually 1-spiral, trumpet-shaped and fixed to the capsule valves, distally.

fixed
Not changing, not able to be changed, staying the same

He looked at me with a fixed glare.

fixed
Simple past tense and past participle of fix
fixed
Chemically stable
fixing
going (to)

It's fixing to rain.

get a fix
To obtain something necessary, especially a dose of an addictive drug or anything else compulsively sought after
if it ain't broke, don't fix it
Leave something alone; avoid correcting, fixing, or improving what is already sufficient, as it could end up being detrimental

I know it's an ugly looking antenna, but you know what they say: If it ain't broke, don't fix it.

out of fix
Wrong, broken, nonfunctional
quick fix
A temporary solution; a stopgap measure
quick fix
A simple solution; an easy way out
radio fix
The location of a vessel or aircraft by taking bearings to two transmitters of known position
radio fix
The location of a radio transmitter by taking bearings from two receivers
the fix is in
A process (for example, a court case) has been rigged behind the scenes and its outcome will not reflect true justice
fixed
{a} fastened, settled, determined
fixedly
{a} firmly, invariably, certainly, truly
If it ain't broke, don't fix it
(Atasözü) If there is no evidence of a real problem, and fixing the "problem" would not effectively improve Wikipedia, then don't waste time and energy (yours or anybody else's) trying to fix it
If it ain't broke, don't fix it
(Atasözü) Said when you recognize that something is in a satisfactory state, and there is no reason to try to change it
bug fix
change or correction designed to correct a computer "bug", software or hardware change that is intended to correct software malfunctions (Computers)
fixed
directed with intense concentration; "a fixed stare"; "an intent gaze"
fixed
Of an animal, spayed or neutered
fixed
Of a gambling device or game, crooked, dishonest, or rigged
fixed
"frozen prices"; "living on fixed incomes" directed with intense concentration; "a fixed stare"; "an intent gaze" (of a number) having a fixed and unchanging value securely placed or fastened or set; "a fixed piece of wood"; "a fixed resistor" specified in advance; "a given number"; "we will meet at a given time and location" fixed and unmoving; "with eyes set in a fixed glassy stare"; "his bearded face already has a set hollow look"- Connor Cruise O'Brien; "a face rigid with pain
fixed
You use fixed to describe something which stays the same and does not or cannot vary. They issue a fixed number of shares that trade publicly Tickets will be printed with fixed entry times Many restaurants offer fixed-price menus. = set
fixed
Someone who is of no fixed address, or in British English no fixed abode, does not have a permanent place to live. They are not able to get a job interview because they have no fixed address He's of no fixed abode and we found him on the streets. see also fix
fixed
specified in advance; "a given number"; "we will meet at a given time and location"
fixed
Of a a public election, rigged or altered
fixed
fixed and unmoving; "with eyes set in a fixed glassy stare"; "his bearded face already has a set hollow look"- Connor Cruise O'Brien; "a face rigid with pain
fixed
incapable of being changed or moved or undone; e
fixed
If someone has a fixed smile on their face, they are smiling even though they do not feel happy or pleased. I had to go through the rest of the evening with a fixed smile on my face
fixed
Securely placed or fastened; settled; established; firm; imovable; unalterable
fixed
Stable; non- volatile
fixed
{s} set firmly in place; stabilized; protected or preserved; steady, firm; not volatile (Chemistry); predetermined; illegally prearranged
fixed
past of fix
fixed
Attacked or punished
fixed
"frozen prices"; "living on fixed incomes"
fixed
(of a number) having a fixed and unchanging value securely placed or fastened or set; "a fixed piece of wood"; "a fixed resistor"
fixed
If you say that someone has fixed ideas or opinions, you mean that they do not often change their ideas and opinions, although perhaps they should. people who have fixed ideas about things. flexible
fixed
Protected from arrest
fixed
Repaired

Tom repaired the broken radio. - Tom fixed the broken radio.

Tom repaired the broken chair. - Tom fixed the broken chair.

fixedly
in a fixed manner; steadily, attentively, watchfully
fixedly
In a fixed, stable, or constant manner
fixedly
in a fixed manner; "he stared at me fixedly
fixedly
If you stare fixedly at someone or something, you look at them steadily and continuously for a period of time. I stared fixedly at the statue = intently. without looking at or thinking about anything else stare/gaze/look fixedly at sth
fixedly
In a fixed manner}
fixes
third-person singular of fix
fixes
plural of fix
fixing
{i} setting in place, installing; repairing; stabilizing
fixing
Calculation and quotation of stock exchange or market prices; price fixing, stock exchange quotation
fixing
The removal of unexposed silver halides from the film during processing
fixing
The process of making a photographic image insensitive to further exposure
fixing
In the London Bullion Market, the price at which dealers transact business in gold, silver, platinum and palladium
fixing
The "Fixing" rates are published daily on our Web Site at approximately 13 00 hours Western European Time These rates are based on the Bundesbank Deutsche Mark daily fixings, which are official rates made available to the local German financial markets for various commercial transactions The fixing rates will closely resemble current market prices available at that time and are used by Currency Trends as the fundamental comparison to our daily published Trend Reverse Levels These "Fixings" may be found on the home page of our Web Site www currencytrends com and are published daily
fixing
the act of putting something in working order again
fixing
Arrangements; embellishments; trimmings; accompaniments
fixing
present participle of fix
fixing
A method of determining rates by normally finding a rate that balances buyers to sellers Such a process occurs either once or twic daily at defined times Used by some currencies particularly for establishing tourist rates The system is also used in the London Bullion market
fixing
The act or process of making fixed
fixing
The act of subverting a vote
fixing
Fixing describes the process of dye or paint attaching to fibers of the material This is done in many ways such as ironing, using soda ash fixer, steaming, using a fixative, etc Each dye and paint has its own method for fixing
fixing
A method of determining rates by normally finding a rate that balances buyers to sellers Such a process occurs either once or twice daily at defined times The system is used in the London Bullion market
fixing
(histology) the preservation and hardening of a tissue sample to retain as nearly as possible the same relations they had in the living body
fixing
Chemical action following development to remove unexposed silver halides, to make the image stable and insensitive to further exposure It must be noted here that if inadequate washing is done after fixing it will accelerate the degeneration of the print or film quality more so than usually occur over a given length of time
fixing
A film-processing step that makes the material no longer light-sensitive in order to stabilize the developed image
fixing
the sterilization of an animal; "they took him to the vet for neutering"
fixing
restraint that attaches to something or holds something in place
fixing
That which is fixed; a fixture
fixing
n m
gold fix
The regular setting of the price of gold as a commodity
in a bad fix
in a difficult situation
in a fix
(Archaic Slang) pregnant
pre-fix
The driver recognizes and interprets multiple read/write attempts as a potential for data failure It verifies problem areas on the disk and reallocates the "bad" data blocks to "good" ones Preventing data errors before they occur is important to the smooth operation of any network A good driver will prevent both read and write soft or hard errors
quick fix
hurried repair
quick fix
disapproval If you refer to a quick fix to a problem, you mean a way of solving a problem that is easy but temporary or inadequate. tax measures enacted as a quick fix
radio fix
locating of radio transmitter (which is at the point of intersection) by bearings taken from 2 or more direction finding stations; location of a ship or plane by determining the direction of radio signals that arrive to the ship or plane from 2 or more sending stations the locations of which are known
Türkçe - İngilizce

fix teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

hi-fix
(Havacılık) hi-fix
fix