put a stop to

listen to the pronunciation of put a stop to
İngilizce - Türkçe
son vermek
durdurmak
kesmek
bitirmek
-e son vermek, -i kesmek
nokta koymak
-e son vermek
stop
tevakkuf etmek
stop
eğlenmek
stop
mani olmak
stop
tapa

Bu tapa şişeye uymaz. - This stopper does not fit the bottle.

stop
ara

Arabayı durdurmaya ve biraz dinlenmeye ne dersin? - How about stopping the car and taking a rest?

Bir tayfun kuvvetli rüzgarlarla ve toplu taşıma araçlarını durduran şiddetli yağmurlarla çarşamba günü Tokyo'yu vurdu. - A typhoon hit Tokyo on Wednesday with strong winds and heavy rains stopping public transportation.

stop
(Bilgisayar) durdurur

Lütfen onu yapmayı durdurur musun? - Would you please stop doing that?

Bana öyle bakmayı durdurur musun? - Would you stop looking at me like that?

stop
konaklamak
stop
önlemek
stop
bitmek
stop
durdurmak

John bu günlerde çok içiyor. Biz onu artık içmemesi için durdurmak zorundayız. - John drinks too much these days. We have to stop him from drinking any more.

Hıçkırığı durdurmak için ne yapmalıyım? - What should I do to stop hiccups?

stop
tıkamak
stop
durdurma

Onu durdurmanın imkansız olduğunu düşündük. - We thought it impossible to stop him.

Onu durdurmaya çalıştım, ama beni geride bıraktı. - I tried to stop him, but he left me behind.

stop
durma

Tren durmadan önce, inmemelisin. - You must not get off the train before it stops.

Durmak istesemde duramadım. - Even if I had wished to stop, I couldn't.

stop
{f} savmak
stop
{i} duraksama
stop
{i} stop etme
stop
{f} kesilmek
stop
{i} istasyon

Bu tren her istasyonda durur. - This train stops at every station.

Bu tren tüm istasyonlarda durur. - This train stops at all stations.

stop
{i} mola; duraklama
stop
{i} duraklama
İngilizce - İngilizce
To terminate or abolish something
stop
put a stop to