kind

listen to the pronunciation of kind
İngilizce - Türkçe
çeşit

Ne çeşit et yemeklerini servis yapıyorsunuz? - What kinds of meat dishes do you serve?

Tom ve Mary'nin bir çeşit sorunları var gibi görünüyor. - Tom and Mary seem to be in some kind of trouble.

kibar

Onu kibar olduğu için değil ama onurlu olduğu için seviyorum. - I like him not because he is kind but because he is honest.

O, hiçbir şekilde kibar değil. - He is by no means kind.

cins

Aynı cinsten bir şey söylemedim. - I said nothing of the kind.

Bu cins bir ağacı daha önce hiç görmedim. - I've never seen that kind of tree before.

tür

Sizin hangi tür şarabınız var? - What kind of wine do you have?

Ne tür müzik seversin? - What kind of music do you like?

nazik

Bana biraz ödünç para verecek kadar nazikti. - He was kind enough to lend me some money.

Korkutmamak için onunla nazik şekilde konuştum. - I spoke to him kindly so as not to frighten him.

{s} iyi

İyiliğini yaşadığım sürece unutmayacağım. - I'll never forget your kindness as long as I live.

Bana iyi bir tavsiye verecek kadar nazikti. - She was kind enough to give me good advice.

{s} yardımsever

Tom'un yardımsever bir kalbi var. - Tom has a kind heart.

Bildiğim kadarıyla kendisi yardımsever bir kız. - As far as I know, she is a kind girl.

{s} iyi kâlpli

Her zaman olduğun iyi kalpli adam ol. - Be the kindhearted man you always were.

Kız kardeşim çocuklara karşı iyi kalplidir. - My sister is kind to children.

{s} müşfik

Ann'in müşfik bir kalbi var. - Ann has a kind heart.

Müşfik bir kalbi var. - She has a kind heart.

I kind of expected it Biraz da bunu bekliyordum
{s} iyiliksever

Yaşadığı sürece onun iyilikseverliğini unutmadı. - She did not forget his kindness as long as she lived.

iyilikçi
takım
merhametli
inayetli
yürekten
(Ticaret) aynı varlık
iyicil
kabil
uysal
teveccüh göstermek
mükrim
içten

Tavsiyen ve nezaketin için içten minnettarım. - I deeply appreciate your advice and kindness.

Bir taraftan o herkese naziktir fakat diğer taraftan çok fazla içtenlikle davranmaz. - On the one hand he is kind to everyone, but on the other hand he never behaves with too much familiarity.

candan
ince

Beni görmeye gelmeniz büyük incelik. - It is very kind of you to come and see me.

Bana yardım etmen incelikti. - It was kind of you to help me.

sevecen

Leyla nazik, tatlı ve sevecendi. - Layla was kind, sweet, and caring.

iyi kalpli

Kız kardeşim çocuklara karşı iyi kalplidir. - My sister is kind to children.

Her zaman olduğun iyi kalpli adam ol. - Be the kindhearted man you always were.

tip

Tam olmanı hayal ettiğim insan tipisin. - You're just the kind of person I imagined you'd be.

O tür şeyi ne tip insan yapardı? - What sort of person would do that kind of thing?

Nothing of the kind Hiç de öyle değil
{i} aynı şekil

Özür dilerim. Aynı şekilde sana geri ödeyeceğim. - I'm sorry, I'll pay you back in kind.

{s} yumuşak başlı
{i} çeşit, cins, tür, nevi
âdeta milyoner
eskitabiat
{i} aşai rabbani ayinindeki ekmek veya su
a kind of millionaire milyoner gibi bir şey
coffee of a kind kahveye benzer bir şey
{i} nitelik
mizaç
iyi kalpl

Her zaman olduğun iyi kalpli adam ol. - Be the kindhearted man you always were.

Kız kardeşim çocuklara karşı iyi kalplidir. - My sister is kind to children.

{s} hoş

Tom'un bestelediği müzik türünden hoşlanıyorum. - I like the kind of music Tom composes.

Bu tür şey olduğunda, Tom bundan hoşlanmıyor. - Tom doesn't like it when this kind of stuff happens.

tür nevi
nezaketli
kalem
kindness
nezaket

Ben nezaketin için sana çok minnettarım. - I am much obliged to you for your kindness.

Ben senin nezaketini asla unutmayacağım. - I will never forget your kindness.

kindness
kibarlık
kindness
{i} iyilik

Onlar komşularına hep iyilikte bulunurlar. - They always extend kindness to their neighbors.

İyilik bu gezegene barış getirmenin tek yoludur. - Kindness is the only way to bring peace to this planet.

kind of
gibi

Tom gibi bir adamı ne tür bir kadın sevebildi. - What kind of woman could love a guy like Tom?

Tom'un ne tür bir insan olacağından ve bizim gibi aynı evde oturmayı isteyip istemeyeceğinden emin değildik. - We were unsure what kind of person Tom would be and whether he would like to live in the same house as us.

kind of
benzeri
kind regards
içten dileklerimle
kind regards
iyi çalışmalar
kind of
az çok

Az çok gerçekten yabancı hissediyorum. - I'm really feeling kind of strange.

Buradaki bir şeyin az çok ortasındayız. - We're kind of in the middle of something here.

kind of
adeta

Tom adeta tüyler ürpertici. - Tom is kind of creepy.

kind of corporation
şirket türü
kind of corporation
(Ticaret) şirket nevi
kind of revenue
(Ticaret) gelir çeşidi
kind of service
(Turizm) hizmet çeşidi
kind of soil
zemin cinsi
kind of strong perfume
hacıyağı
kind of watercress
roka
kind reception
iyi karşılama
kind reception
hüsnü kabul
kind to
teveccüh göstermek
kind treatment
iltifat
kind to
e karşı nazik
kind-hearted
iyi niyetli
kind-hearted
sevecen
kind-hearted
iyi kalpli
kind and hospitable
nazik ve misafirperver
kind hearted
iyi yürekli
kind heartedly
tür içten
kind heartedness
tür heartedness
kind of drink
içecek türü
kind of drunk
sarhoş gibi
kind of you
çok kibarsınız
kind regard
tür konusunda
kind regards
iyi dilekler
kind regards
saygılarımla
kind regards
Hürmetler!
kind regards.
saygılarımızla
kind thought
nazik düşünce
kind to
-e karşı nazik
kind-hearted lie
pembe yalan, birini kırmamak için söylenen yalan
kind hearted
iyi kâlpli
kind to
(Fiili Deyim ) çeşitli olmak
one's own kind
Birinin kendi gibi olan
kindly
nazikçe

Tutuklularla nazikçe ilgilendiler. - They dealt with the prisoners kindly.

O, nazikçe bana yolu gösterdi. - She kindly showed me the way.

kindness
teveccüh
one of a kind
türünün tek örneği
that's very kind of you
çok naziksiniz
kindly
{s} iyi, iyiliksever; sevecen; merhametli. z
kindness
{i} lütuf
Kindness
(isim) Kerem
a kind of
tarafından
a kind of bun
açma
a kind of candy
(Gıda) pişmaniye
a kind of drum
(Muzik) darbuka
a kind of folk dance
bar
a kind of grouper
lahos
a kind of light fritter
mafiş
a kind of shalwar
çakşır
be so kind as to
lütfetmek
error of the first kind
yanlış alarm hatası
error of the second kind
(Bilgisayar) ikinci tür hata
error of the second kind
ıskalama hatası
in kind
(Askeri) aynı

Özür dilerim. Aynı şekilde sana geri ödeyeceğim. - I'm sorry, I'll pay you back in kind.

in kind
(Ticaret) mal olarak
kindliness
nezaket
kindly
iyilikten kaynaklanan
kindly
tatlılıkla
kindly
babacan
kindly
merhametli
kindly
nezaketle

O beni nezaketle eve götürdü. - She kindly gave me a ride home.

kindly
hayırhah
kindly
iyiliksever
kindly
iyi niyetli
kindly
sevecen
kindly
iyi
kindness
merhametlilik
kindness
zarafet
kindness
iyilikçilik
kindness
iyilikseverlik
kindness
sevecenlik
kindness
ikram
kindness
incelik
kindnesses
nezaket
kindnesses
iyilik
nothing of the kind
katiyen
nothing of the kind
hiç de öyle değil
of a different kind
başka çeşitten
of a kind
sıradan

Ucuz bir restoranda sıradan bir akşam yemeği yedik. - We had a dinner of a kind at the cheap restaurant.

of a kind
aynı cinsten
of the same kind
soydaş
so kind as to
lütfetmek
that kind of
şöyle
that's very kind of you
naziksiniz
that's very kind of you
çok kibarsınız
this kind of
şöyle
this kind of
böylesi
this kind of
bu tip
to be kind
teveccüh göstermek
kindliness
şefkât
It's very kind of you
Çok naziksiniz
a kind of
bir çeşit

Şitaki bir çeşit mantardır. - A shiitake is a kind of mushroom.

dividend in kind
ayni temettü
in kind
(Askeri) AYNEN, AYNI: Bedel olarak parası verilmeyip, rasyon olarak, mesken veya seyahat vasıtası temin suretiyle karşılanan
in kind
ayni
income in kind
ayni gelir
kindly
müşfik
kindly
arkadaşça
kindly
lütfen

Lütfen kendi işine bak. - Kindly mind your own business.

Lütfen emniyet kemerinizi takınız ve sigara içmekten uzak durunuz. - Please fasten your seat belts, and kindly refrain from smoking.

kindly
kibarca

Kibarca bana şehri gezdirdi. - She kindly showed me around the city.

Tom soruyu kibarca yanıtladı. - Tom kindly answered the question.

kindness
şefkat
payment in kind
ayni ödeme
what kind of
ne çeşit

Tom ne çeşit bir kameraya sahiptir? - What kind of camera does Tom own?

Ne çeşit kadın olduğumu düşünüyorsun? - What kind of woman do you think I am?

kindness
şefkât
a kind
bir tür
a kind of folkloric dance, peculiar to Artvin locality
atabari
any kind
herhangi bir çeşit
be cruel to be kind
zalim tür olmak
gentle; kind; sympathetic
yumuşak; tür; sempatik
human-kind
insan tür
in kind transfer payments
(Ekonomi) Devletin aynı transfer harcamaları
is kind of you
sizin tür
kinder
çocuk

Anaokulu çocukları Tom ve arkadaşlarının yaptığından daha iyi hareket eder. - Kindergarten children act better than Tom and his friends do.

O, anaokulundayken, bütün erkek çocukları ona prenses derdi. - When she was in kindergarten, all the boys used to call her princess.

kindliness
şefkat
kinds
cinsler
kinds
türlü

O her türlü spor sever. - She likes all kinds of sports.

Her türlü insanla bağlantı kurar. - He comes into contact with all kinds of people.

nothing of the sort/kind
/ Çeşit çeşit şey
of its kind
Türünün
one of a kind
eşsiz
prizes in kind
Aynı ödüller
such a kind of
Böyle bir tür
such kind
Bu tür
the kind
tür
the kind
nev'i
these kind of people
insanların bu tür
to be kind
nazik olmak
very kind of
çok çeşit
would you be so kind as to ...
sizin için olduğu kadar olacaktı
kindliness
{i} iyilik
kindliness
şevkatlilik
kindliness
{i} lütuf
kindly
{s} yardımsever
kindly
{s} hoş

Aceleciliği ve sabırsızlığı hoş karşılamam. - I don't take kindly to pushiness or impatience.

kindly
{s} iyi kâlpli
kindly
{s} lütfen: Will
kindly
{s} yumuşak

Bizim öğretmenimiz hem sert hem de yumuşak huyludur. - Our teacher is at once stern and kindly.

kindly
şefkâtle
kindly
içten
kindly
{s} iyi; müşfik/merhametli bir şekilde
kindly
iyilikle
kindly
adv.şefkatle: adj.şefkatli,nazikçe
kindness
{i} iltifat
kindness
sefkat
kindness
adamlık
İngilizce - İngilizce
By the same means (as in I'll pay in kind for his insult)
A makeshift or otherwise atypical specimen

I got my traps out of the canoe and made me a nice camp in the thick woods. I made a kind of a tent out of my blankets to put my things under so the rain couldn't get at them.

Affectionate, showing benevolence
One's inherent nature; character, natural disposition

why haue ye slayne my houndes said syr gauayne, for they dyd but their kynde .

A type, race or category; a group of entities that have common characteristics such that they may be grouped together

This is a strange kind of tobacco.

mild, gentle, forgiving

The years have been kind to Richard Gere, he ages well.

In goods or services (as in barter), rather than money (as in pay in kind)
Favorable
{a} good, tender, obligingly, favorable
{n} a race, class, nature, sort, way
Concept MENU DITL Button Tool Palette Window Key Other
Quantity
The species of domestic livestock-cattle and sheep
{i} type, sort, class, breed , group of things which are classed together because of their similarities
a category of things distinguished by some common characteristic or quality; "sculpture is a form of art"; "what kinds of desserts are there?" showing consideration and anticipation of needs; "it was thoughtful of you to bring flowers"; "a neighbor showed thoughtful attention" tolerant and forgiving under provocation; "our neighbor was very kind about the window our son broke" liberal; "kind words of praise" helpful to other people; "helping an old lady with her bundles was his kind deed for the day" agreeable; "a dry climate kind to asthmatics" characterized by mercy, and compassion; "compassionate toward disadvantaged people"; "kind to animals"; "a humane judge" having or showing a tender and considerate and helpful nature; used especially of persons and their behavior; "kind to sick patients"; "a kind master"; "kind words showing understanding and sympathy"; "thanked her for her kind letter" expressing sympathy
janti
In goods or services rather than money (as in pay in kind)
Race; genus; species; generic class; as, in mankind or humankind
A type, race, or category; a group of entities that have common characteristics such that they may be grouped together
A partition of the set of Variables into Command Variables, Mode Transition Variables and Observed Variables
having or showing a tender and considerate and helpful nature; used especially of persons and their behavior; "kind to sick patients"; "a kind master"; "kind words showing understanding and sympathy"; "thanked her for her kind letter"
showing consideration and anticipation of needs; "it was thoughtful of you to bring flowers"; "a neighbor showed thoughtful attention"
Quite, rather, somewhat (as in He was kind of surprised.)
Gentle; tractable; easily governed; as, a horse kind in harness
Showing benevolence
Having feelings befitting our common nature; congenial; sympathetic; as, a kind man; a kind heart
G1085 genos, ghen'-os; from G1096; "kin" (abstr or concr , lit or fig , indiv or coll ): --born, country (-man), diversity, generation, kind (-red), nation, offspring, stock
helpful to other people; "helping an old lady with her bundles was his kind deed for the day"
agreeable; "a dry climate kind to asthmatics"
generously responsive; "good-hearted but inept efforts to help"; "take a kindly interest"; "a kindly gentleman"; "an openhearted gift to charity"
Characteristic of the species; belonging to one's nature; natural; native
Applied to keywords It can be 'potential' or 'selected' (see Keyword entry above in this document)
expressing sympathy
conducive to comfort; beneficial; "the genial sunshine"; "a kind climate"; "hot summer pavements are anything but kind to the feet"
The most commonly accepted defined of a "kind" is "genus", which is the classification group one level higher than a species
characterized by mercy, and compassion; "compassionate toward disadvantaged people"; "kind to animals"; "a humane judge"
Showing tenderness or goodness; disposed to do good and confer happiness; averse to hurting or paining; benevolent; benignant; gracious
To beget
a category of things distinguished by some common characteristic or quality; "sculpture is a form of art"; "what kinds of desserts are there?"
codes that are country specific to indicate the level of publication of a patent document In some countries, multiple publications are possible, for example: Unexamined applications, examined applications, and granted patents
Proceeding from, or characterized by, goodness, gentleness, or benevolence; as, a kind act
{s} gentle, good-hearted, benevolent; understanding, compassionate
VARCHAR2(8) Indicates whether this permission is a positive (GRANT) or a limitation (RESTRICT)
liberal; "kind words of praise"
nature
Map Objects to Integers
n [type] jenis
VARCHAR2(9) Indicates whether the stored object is a Java class (CLASS) or a Java interface (INTERFACE)
Nature; natural instinct or disposition
a species or subcategory within a subgenre; initiation story is a subcategory of the subgenre short story
Nature; style; character; sort; fashion; manner; variety; description; class; as, there are several kinds of eloquence, of style, and of music; many kinds of government; various kinds of soil, etc
By the same means (as in Ill pay in kind for his insult)
tolerant and forgiving under provocation; "our neighbor was very kind about the window our son broke"
kind of
Slightly; somewhat; sort of

That's the right answer, kind of.

kind-hearted
having a kind and sympathetic nature
kind 1
If you respond in kind, you react to something that someone has done to you by doing the same thing to them. They hurled defiant taunts at the riot police, who responded in kind
kind 1
If you talk about a particular kind of thing, you are talking about one of the types or sorts of that thing. The party needs a different kind of leadership Had Jamie ever been in any kind of trouble? This book prize is the biggest of its kind in the world = sort, type
kind 1
approval If you refer to someone or something as one of a kind, you mean that there is nobody or nothing else like them. She's a very unusual woman, one of a kind
kind 1
If you refer, for example, to two, three, or four of a kind, you mean two, three, or four similar people or things that seem to go well or belong together. They were two of a kind, from the same sort of background
kind 1
vagueness You use kind of when you want to say that something or someone can be roughly described in a particular way. It was kind of sad, really
kind 1
If you pay a debt in kind, you pay it in the form of goods or services and not money. benefits in kind
kind 1
You can use of a kind to indicate that something is not as good as it might be expected to be, but that it seems to be the best that is possible or available. She finds solace of a kind in alcohol
kind 1
disapproval If you refer to someone's kind, you are referring to all the other people that are like them or that belong to the same class or set. I can take care of your kind. = sort, type
kind 1
emphasis You can use all kinds of to emphasize that there are a great number and variety of particular things or people. Adoption can fail for all kinds of reasons
kind 2
politeness You can use kind in expressions such as please be so kind as to and would you be kind enough to in order to ask someone to do something in a firm but polite way. I wonder if you'd be kind enough to call him. see also kindly, kindness
kind 2
Someone who is kind behaves in a gentle, caring, and helpful way towards other people. I must thank you for being so kind to me It was very kind of you to come. + kindly kind·ly `You seem tired this morning, Jenny,' she said kindly
kind face
face with a friendly expression, face with a gentle expression
kind hearted
good hearted, kind, caring, good-natured, generous, considerate
kind of
somewhat, a bit, moderately, kinda (Slang)
kind of
to some (great or small) extent; "it was rather cold"; "the party was rather nice"; "the knife is rather dull"; "I rather regret that I cannot attend"; "He's rather good at playing the cello"; "he is kind of shy"
kind regards
warm wishes, friendly greetings
kind soul
friendly and thoughtful person
kind-hearted
If you describe someone as kind-hearted, you mean that they are kind, caring, and generous. He was a warm, generous and kind-hearted man. = kind. kind and generous
kind-hearted
thoughtful, considerate, kindly
-kind
Used to form nouns denoting groups or classes taken collectively
be cruel to be kind
To do or say something to another person which you believe to be for their own good, and will be helpful for them in the future, although it might be painful or hurtful at this moment
benefits in kind
plural form of benefit in kind
error of the first kind
type I error
error of the second kind
type II error
errors of the first kind
plural form of error of the first kind
errors of the second kind
plural form of error of the second kind
five of a kind
five cards of the same rank, often only possible if a joker is being used in the deck
four of a kind
Four cards of the same rank
in kind
with goods or services (as opposed to cash)

I made some donations to the charity, not in money, but in kind, such as non-perishable food.

in kind
In the form of goods and service rather than money

The pay is OK, but the real attraction is all the benefits in kind.

in kind
In a reciprocal manner; in a similar way; in the same kind

I kissed him, and he responded in kind and kissed me back.

in-kind
consisting of goods or commodities (as opposed to cash)

Free guarana soda from 2pm on is just one of the many in-kind benefits for employees here.

kindliness
The state of feeling kindly towards someone or something, or the actions inspired thereby

Elmo looked upon his only granddaughter with kindliness, and often relented to her demands for chocolate.

kindly
Having a kind personality

A kindly old man sits on the park bench every afternoon feeding pigeons.

kindly
Please; used to make a polite request

Kindly move your car out of the front yard.

kindly
With kind acceptance; used with take

Aunt Daisy didn't take it kindly when we forgot her anniversary.

kindness
An instance of kind or charitable behaviour
of a kind
Of the same type or character

All floor traders are of a kind and most burn out by their late thirties.

one of a kind
A unique specimen
one-of-a-kind
A unique example
three of a kind
A hand including three cards of the same rank
two of a kind
Two who are very similar
you get more with a kind word and a gun than you do with a kind word alone
It is advantageous not to rely solely on being nice
kindly
{a} mild, promising, favorable, like
kindly
{a} with good will, tenderly, obligingly
kindness
{n} benevolence, favor, love, tenderness
in kind transfer payments
(Ekonomi) Transfer of benefits other than money from government to citizens such as food stamps, public housing and medicare
kind of
kinda

I thought he was kinda cute. - I thought he was kind of cute.

kinder
comparative of kind
kindest
superlative of kind
kindlier
comparative of kindly
kindliest
superlative of kindly
kindliness
{i} kindness, pleasantness, amiability; kindheartedness, warmheartedness; friendliness; gentleness, mildness
kindliness
The quality or state of being kindly; benignity; benevolence; gentleness; tenderness; as, kindliness of disposition, of treatment, or of words
kindliness
Softness; mildness; propitiousness; as, kindliness of weather, or of a season
kindliness
friendliness evidence by a kindly and helpful disposition
kindliness
Natural inclination; natural course
kindly
Naturally; fitly
kindly
In a kind manner, out of kindness
kindly
in a kind manner or out of kindness; "He spoke kindly to the boy"; "she kindly overlooked the mistake
kindly
showing or motivated by sympathy and understanding and generosity; "was charitable in his opinions of others"; "kindly criticism"; "a kindly act"; "sympathetic words"; "a large-hearted mentor"
kindly
If you look kindly on or look kindly upon someone or something, you support them or approve of what they are doing. Recent historical work looks kindly on the regime
kindly
Favorable; mild; gentle; auspicious; beneficent
kindly
If someone does not take kindly to something, they do not like it. She did not take kindly to being offered advice. kind and caring for other people
kindly
pleasant and agreeable; "a kindly climate"; "kindly breeze" in a kind manner or out of kindness; "He spoke kindly to the boy"; "she kindly overlooked the mistake
kindly
nicely, thoughtfully; graciously, considerately; warm-heartedly, sympathetically; as a matter of courtesy; please
kindly
In a kind manner; congenially; with good will; with a disposition to make others happy, or to oblige
kindly
If someone kindly does something for you, they act in a thoughtful and helpful way. He kindly carried our picnic in a rucksack
kindly
in a kind manner or out of kindness; "He spoke kindly to the boy"; "she kindly overlooked the mistake"
kindly
pleasant and agreeable; "a kindly climate"; "kindly breeze"
kindly
A kindly person is kind, caring, and sympathetic. He was a stern critic but an extremely kindly man
kindly
{s} gentle, good-hearted, benevolent; understanding, compassionate
kindly
natural
kindly
Used to make polite requests
kindly
If someone asks you to kindly do something, they are asking you in a way which shows that they have authority over you, or that they are angry with you. Will you kindly obey the instructions I am about to give? see also kind
kindly
According to the kind or nature; natural
kindly
generously responsive; "good-hearted but inept efforts to help"; "take a kindly interest"; "a kindly gentleman"; "an openhearted gift to charity"
kindly
Humane; congenial; sympathetic; hence, disposed to do good to; benevolent; gracious; kind; helpful; as, kindly affections, words, acts, etc
kindness
the quality of being warm-hearted and considerate and humane and sympathetic
kindness
Kindness is the quality of being gentle, caring, and helpful. We have been treated with such kindness by everybody
kindness
The state of being kind
kindness
a kind act
kindness
A kind act; an act of good will; as, to do a great kindness
kindness
tendency to be kind and forgiving
kindness
n A brief preface to ten volumes of exaction
kindness
The state or quality of being kind, in any of its various senses; manifestation of kind feeling or disposition beneficence
kindness
{i} pleasantness, amiability; kindheartedness, warmheartedness; friendliness
kinds
plural of kind
Türkçe - İngilizce
kind