incelik

listen to the pronunciation of incelik
Türkçe - İngilizce
fineness
Grace

The dragonfly gracefully passed over the water. - Yusufçuk incelikle suyun üzerinden geçti.

Latinos can't promote themselves gracefully, kowtowing to others! - Latinler başkalarına el pençe divan dururken, kendilerini incelikle tanıtamaz!

delicacy
elaborateness
polish
seagoing
cultivate
urbanity
decency
uninviting
kindness
(Telekom) precision
subtlety
attentiveness
chivalry
elegancy
tenuity
finess
thinness
subtility
slenderness, slimness, thinness
fineness, delicacy (of workmanship)
refinement
tact
point
subtlety, fine point
politeness
nicety
civility
gracefulness
finesse
courtesy
keenness
discretion
tact, delicacy, finesse
detail
daintiness
slenderness
fragility
slimness
touch
thinness, slimness; courtesy, kindness, refinement, elegance, civility; subtlety, finesse; detail
niceness
polite

It is polite of her to write me back at once. - Bana hemen yanıt yazması inceliktir.

attentive
elegance
easiness
trick
comity
thinnes
{i} slightness
technicality
filminess
graceful

The dragonfly gracefully passed over the water. - Yusufçuk incelikle suyun üzerinden geçti.

Laura danced gracefully. - Laura incelikle dans etti.

ethereality
slender
incelik kazandırmak
refine
incelik modülü
(İnşaat) fineness modulus
incelik vermek
refine
incelik deneyi
(Madencilik,Teknik) fineness test
incelik oranı
(Fizik,Havacılık) fineness ratio
incelik oranı
sledge ratio
incelik yüzdesi
(İnşaat) percent fines
incelik-kalınlık dereceleri
fineness-thickness
aşırı incelik
preciousness
Türkçe - Türkçe
İnce olma durumu. İnce davranış gösterme, zarafet, nezaket: "Yüzündeki incelik, olgunluk, onu bambaşka seviyede bir erkek gösteriyor."- H. E. Adıvar
İnce davranış gösterme, zarafet, nezaket
Ayrıntı
Bir işin herkesçe görülemeyen nitelikleri
Bir işin herkesçe görülemeyen nitelikleri: "Oyunculuk sanatının inceliklerini ya ustalarından öğrenip ya da kendi kendine arayıp bularak sonradan edinmişti."- H. Taner
İnce olma durumu
Ayrıntı: "Necati'ye vaziyeti bütün inceliğiyle anlattım."- O. Kemal
İncelik
(Osmanlı Dönemi) REHAFE
incelik