cins

listen to the pronunciation of cins
Türkçe - İngilizce
kind

What kind of dog is that? - O hangi cins bir köpek?

What kind of dog is this? - Bu ne cins bir köpek?

sort
type

The factory is producing a new type of car. - Fabrika, yeni cins bir araba üretiyor.

sort, type, kind, breed; genus, species; sex; gender; race, stock, breed; grade; crank, oddity; purebred, thoroughbred; queer, weird, screwy
gender

Tom believes in traditional gender roles. - Tom geleneksel cinsiyet rollerine inanır.

Be careful interpreting indirect translations. Genders may have changed. - Dolaylı çevirileri yorumlarken dikkatli ol. Cinsiyetler değişmiş olabilir.

pedigree
assortment
pure-blooded
grade
lot

Tom had sex with a lot of different women. - Tom birçok farklı kadınla cinsel ilişkiye girdi.

thoroughbred
queer
weird
class

Tom fell asleep during sex ed class. - Tom cinsel eğitim dersi sırasında uykuya daldı.

I wanted to hug you before class started, but I didn't want to look like a lesbian. - Ders başlamadan önce sana sarılmak istedim ama bir eş cinsel gibi görünmek istemedim.

sex

She was sexually harassed in an elevator. - Bir asansörde cinsel olarak taciz edildi.

Mrs Cockburn concealed her name lest the knowledge of her sex and youth should produce a prejudice against her work. - Gençlik ve cinsiyetiyle ilgili bilgi işine karşı bir ön yargıya sebep olmasın diye Bayan Cockburn adını gizledi.

race

Employers cannot refuse to hire workers because of their race, religion, ethnic origin, skin colour, sex, age, marital status, disability or sexual orientation. - İşverenler ırkları, dinleri, etnik kökenleri, deri renkleri, cinsiyetleri, yaşları, medeni durumları, engellilikleri ya da cinsel yönelimleri nedeniyle işçileri işe almayı reddemezler.

blooded
species
quality
genus
breed

My father has a ranch and breeds cattle and horses. - Babamın bir çiftliği ve cins sığırları ve atları var.

Cats of that breed have no tail. - O cins kedilerin kuyruğu yok.

slang kinky, odd, eccentric
diversity
stripe
cast
well bred
variety
purebred
(animal) of good stock, thoroughbred, pedigree
persuasion
sex; gram. gender
pedigreed
sort, type, kind, variety, category
pureblooded
race, stock, family, breed
(Hukuk) brand
range
screwy
full-blooded
genders of
çoğulu genera
ilk
form
cins (hayvan için)
strain
cins (hayvan/bitki için)
stock
cins grubu
(Biyoloji) taxon
cins ismi
(Dilbilim) common noun
cins adam
object
cins adlaştırma
(Dilbilim) antonomasia
cins adı
common noun
cins cins
of various kinds, assorted
cins hayvan
pedigree
cins hayvan
purebred
cins isim
common noun
cins isim
appellative name
cins isimle ilgili
appellative
cins kategorisi
(Biyoloji) taxonomic category
cins kategorisi
(Biyoloji) taxonomic group
cins markası
(Ticaret) generic brand
cins olmayan
underbred
cins olmayan
unblooded
cins olmayan
unpedigreed
cins ve boyut listesi
cutting list
cins isim
appellative
Cins isim
(Dilbilim) generic noun
cinsler
kinds
alt-cins
(Jeoloji) subgenus
bir cins martı
guillemot
bu at ne cins
What breed is this horse
cinsler
genusun çoğulu
cinsler
genera
eril cins
masculine
iri bir cins salam
bologna sausage
karşı cins
opposite sex
karşı cins gibi giyinen ve davranan kimse
transvestite
karşı cins gibi giyinme ve davranma
transvestism
kolay: tek cins
(Bilgisayar) easy: one suit
tek cins
unisexual
yağsız bir cins domuz
fastback
yeni cins
(Denizbilim) genus novum
yerli cins
country bred
Türkçe - Türkçe
cins