nezaketle

listen to the pronunciation of nezaketle
Türkçe - İngilizce
politely
politely, mildly
mildly
kindly

She kindly gave me a ride home. - O beni nezaketle eve götürdü.

elegantly
affably
gentle
elegant
nezaket
kindness

I deeply appreciate your advice and kindness. - Tavsiyen ve nezaketin için içten minnettarım.

I am much obliged to you for your kindness. - Ben nezaketin için sana çok minnettarım.

nezaket
{i} courtesy

Tom didn't even have the courtesy to say that he was sorry. - Tom üzgün olduğunu söyleme nezaketinde bile bulunmadı.

Thank you for your courtesy. - Nezaketiniz için teşekkürler.

nezaket
{i} politeness

What people call political correctness is in reality politeness. - İnsanlar siyasi doğruluk olarak adlandırdıkları şey gerçekte nezakettir.

Virtue, perhaps, is nothing more than politeness of soul. - Erdem, belki de sadece ruhun nezaketidir.

nezaket
Grace
nezaket
gentle
nezaket
{i} comity
nezaket
civility

She answered him with cold civility. - O, onu soğuk nezaketle yanıtladı.

nezaket
genial
nezaket
{i} gallantry
nezaket
attentive
nezaket
polish
nezaket
mannerly
nezaket
gracefulness
nezaket
consideration
nezaket
gentleness
nezaket
mutually
nezaket
purity
nezaket
delicate
nezaket
violently
nezaket
kindnesses
nezaket
elegancy
nezaket
civility res
nezaket
thoughtful
nezaket
chivalry
nezaket
attentiveness
nezaket
{i} decency

She had the decency to apologize. - Özür dileme nezaketi vardı.

Tom didn't even have the decency to say it was his fault. - Tom'un onun kendi hatası olduğunu söyleyecek nezaketi bile yoktu.

nezaket
kindliness
nezaket
affableness
nezaket
thoughtfulness
nezaket
suavity
nezaket
daintiness
nezaket
geniality
nezaket
obligingness
nezaket
courteousness
nezaket
delicacy
nezaket
devoir
Nezaket
(isim) Courtesy, politeness
nezaket
graceful
nezaket
delicateness, precariousness, uncertainty (of a situation)
nezaket
{i} complaisance
nezaket
{i} sweetness
nezaket
devoirs
nezaket
{i} decorum
nezaket
{i} affability
nezaket
refinement
nezaket
dainty
nezaket
urbaneness
nezaket
{i} urbanity
nezaket
politeness, kindness, decency, courtesy, chivalry, civility res
nezaket
keenness
nezaket
mildness
nezaket
politeness, courtesy; delicacy, tact, considerateness
nezaket
graciousness
nezaket
galantness
Türkçe - Türkçe

nezaketle teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

NEZAKET
(Osmanlı Dönemi) Naziklik, incelik, zariflik. Kaba olmamak. Edeb, terbiye
nezaket
Önemli olma, dikkatli davranmayı gerektirme
nezaket
Bir bütün lahananın içine kuşbaşı et konularak yapılan dolma
nezaket
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
nezaket
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik: "Ben bu kıza bir türlü nezaket öğretemedim."- M. Ş. Esendal
nezaket
Bir iş veya durum için önemli olma, dikkatli davranmayı gerektirme
nezaketle