saygılarımla

listen to the pronunciation of saygılarımla
Türkçe - İngilizce
sincerely yours
sincerely
yours respectfully
best regards
yours faithfully
(Very) truly yours, (used as the complimentary close of a letter)
with all respect
yours respectfully, yours faithfully
yours
your's respectfully
very truly yours
yours truly
kind regards
yours sincerely
saygı
esteem

I've been invited to speak in front of esteemed groups such as yourselves. - Sizin gibi saygın grupların önünde konuşmak için davet edildim.

The lower your self esteem, the more you tend to focus on negative things. - Kendine saygın ne kadar düşük olursa o kadar fazla olumsuz şeylere odaklanmaya niyet edersin.

saygı
respect

The young should respect the old. - Gençler yaşlılara saygı göstermeliler.

I respect the elderly. - Yaşlılara saygı duyarım.

saygılarımla (yazı sonunda)
sincerely yours
saygılarımla arz ederim
yours sincerely
saygılarımla, Very truly yours,/Yours very truly
(used as the complimentary close of a letter)
saygı
regard

Please give my regards to your parents. - Lütfen ebeveynlerinize saygılarımı iletin.

Give my regards to your family. - Ailenize saygılarımı iletin.

saygı
homage
saygı
notice

What I most noticed about my Japanese high school, however, was the great respect shown by students toward their teachers. - Her nasılsa, Japon lisem hakkında en fazla fark ettiğim şey öğrenciler tarafından öğretmenlerine gösterilen büyük saygıydı.

saygı
{i} compliment

Will you be so kind as to convey my compliments to her? - Ona saygılarımı lütfeder misin?

saygı
{i} deference
saygı
awe

With deep and reverent awe I replaced the candelabrum in its former position. - Derin ve saygılı huşuyla şamdanı önceki yerine koydum.

saygı
respect, esteem, regard, consideration hürmet, ihtiram
saygı
devoir
saygı
respectfulness
saygı
{i} reverence
saygı
consideration

Consideration is very necessary. - Saygı çok gereklidir.

saygı
honour
saygı
revered
saygı
estimation
saygı
worshipful
saygı
worshipfulness
saygı
{i} obeisance
saygı
{i} veneration
saygı
piety

To raise one's name in later generations and thereby glorify one's parents, this is the greatest expression of filial piety. - Birinin adını daha sonraki kuşaklarda yükseltmek ve böylece birinin ebeveynlerini övmek, bu anne babaya saygının en büyük ifadesidir.

Türkçe - Türkçe

saygılarımla teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Saygı
hürmet
Saygı
ihtiram
saygı
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram: "İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir."- Y. Kemal
saygı
Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu
saygılarımla