ayni

listen to the pronunciation of ayni
Türkçe - Türkçe
Gözle ilgili
Nesnesel
Para olarak değil, madde olarak verilen
Mal olarak verilen
Karşılığı mal olarak ödenmiş
ayni hak
Taşınır veya taşınmaz üzerinde doğrudan doğruya egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar
mülkiyetin gayri ayni hak tesisi
Tapu kaydı ve nitelikleri belirli olan hazinenin özel mülkiyetindeki/devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mal üzerinde sükna hakkı hariç olmak üzere irtifak hakları ile kat irtifakı tesisi işleri
ayni