slightly; somewhat; sort of

listen to the pronunciation of slightly; somewhat; sort of
İngilizce - Türkçe

slightly; somewhat; sort of teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

kind of
gibi

Tom gibi bir adamı ne tür bir kadın sevebildi. - What kind of woman could love a guy like Tom?

Tom'un ne tür bir insan olacağından ve bizim gibi aynı evde oturmayı isteyip istemeyeceğinden emin değildik. - We were unsure what kind of person Tom would be and whether he would like to live in the same house as us.

kind of
benzeri
kind of
az çok

Tom'un partiye gelmeyeceğini az çok umuyorum. - I'm kind of hoping Tom doesn't come to the party.

Bence Tom Mary'den az çok hoşlanıyor. - I think Tom kind of likes Mary.

kind of
adeta

Tom adeta tüyler ürpertici. - Tom is kind of creepy.

İngilizce - İngilizce
kind of

That's the right answer, kind of.

slightly; somewhat; sort of