çeşit

listen to the pronunciation of çeşit
Türkçe - İngilizce
kind

What kinds of meat dishes do you serve? - Ne çeşit et yemeklerini servis yapıyorsunuz?

This lake abounds in various kinds of fish. - Bu gölde çeşitli balıklar var.

sort

How do you take off the shell of a boiled egg cleanly? Is there some sort of trick? - Kaynamış bir yumurtanın kabuğunu temiz bir şekilde nasıl çıkarırsın? Bir çeşit hile var mı?

Tom can do all sorts of things quite well. - Tom her çeşit şeyi oldukça iyi yapabilir.

variety

The company manufactures a variety of paper goods. - Şirket, çeşitli kağıt ürünleri üretmektedir.

You can get to her house in a variety of different ways. - Çeşitli farklı yollardan onun evine gidebilirsin.

type

There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't. - Dünya üzerinde 10 çeşit insan vardır: ikilik sistemi anlayanlar ve anlamayanlar.

These types of books have almost no value. - Bu çeşit kitapların neredeyse hiçbir değeri yok.

style

Part of the charm of a big city lies in the variety of styles that can be seen in the architecture of its buildings. - Büyük bir şehrin cazibesinin bir kısmı onun binalarının mimarisinde görülebilen stillerin çeşitliliğine bağlıdır.

denomination
sample
species

Cabbage, cauliflower, broccoli, and Brussels sprouts are all cultivars of the same species. - Lahana, karnabahar, brokoli ve brüksellahanası aynı türün çeşitleridir.

assortment

A clocktower is full of an assortment of doodads and doohickies. - Saat kulelerinin içi çeşit çeşit zamazingoyla doludur.

We also have lentils in our assortment. - Ayrıca çeşitlerimizde mercimeğimiz var.

item
description
kind, sort, description, cast, breed; variety; assortment; sample
cast
ilk
kind, sort, variety
stripe
biol. variety
class
(Hukuk) brand
genre
range

We discussed a wide range of topics. - Çok çeşitli konular tartıştık.

A buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low. - Bir alıcı piyasası malların bol olduğu, alıcıların çok çeşitli seçimlere sahip olduğu, ve fiyatların düşük olduğu bir piyasadır.

sort of

She seemed like some sort of princess from a fairy tale. - O bir peri masalından bir çeşit prenses gibi görünüyordu.

What sort of house do you have? - Ne çeşit bir evin var?

flavor
(Spor) make

Tom came up with various ideas on how to make his business more successful. - Tom işini nasıl daha başarılı yapacağına dair çeşitli fikirler ileri sürdü.

What make of computer do you use? - Hangi çeşit bilgisayar kullanıyorsun?

variation
(Ticaret) line
version
hue
run

Oil is necessary to run various machines. - Yağ çeşitli makinelerin çalıştırılabilmesi için gereklidir.

rate
breed
nature
order

In order to study computational linguistics it's necessary to know various languages, however, one also has to be familiar with the use of computers. - Bilişimsel dil bilimi eğitimi yapmak için çeşitli dilleri bilmek gerekli, ancak, insan bilgisayarların kullanımı da bilmelidir.

I read three kind of newspapers in order to keep abreast with the times. - Gelişmeleri takip etmek için üç çeşit gazete okurum.

form

Sami had some form of paranoid schizophrenia. - Sami'de bir çeşit paranoyak şizofreni vardı.

Even after I get a job, I think I'll still want to continue some form of music. - Ben bir iş bulduktan sonra bile hala bir çeşit müziğe devam etmek isteyeceğimi düşünüyorum.

{i} manner
çeşit çeşit
various
çeşit çeşit
motley
çeşit çeşit
assorted, various, multifarious
çeşit çeşit
assorted, varied, all kinds of
çeşit çeşit
assorted
çeşit çeşit
multifarious
çeşit özellik belgesi
(Tarım) variety description
çeşit özellik formu
(Tarım) variety id document
her çeşit
gamut of
her çeşit
whatever
uygu çalan bir çeşit arp
(Muzik) autoharp
çeşit çeşit
diverse
çeşit çeşit
wide range of
eskiden kullanılmış bir çeşit fitilli tüfek
corded a kind of rifle used in the past
çeşitler
Types
bir çeşit
a kind of

A shiitake is a kind of mushroom. - Şitaki bir çeşit mantardır.

envai türlü/çeşitli/çeşit
of various kinds
her çeşit
all sorts of

All sorts of people came to the exhibition. - Sergiye her çeşit insan geldi.

Tom can do all sorts of things quite well. - Tom her çeşit şeyi oldukça iyi yapabilir.

her çeşit
every kind of, all manner of
kuvvetli bir çeşit mukavva
tagboard
tek çeşit
uniform
çeşit çeşit
manifold
çeşit çeşit
diverse,divers
Türkçe - Türkçe
Türlü
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi: "Her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner
Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik
Türlü: "Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir."- Y. K. Beyatlı
tür
(Osmanlı Dönemi) BÂC
kalem
tevür
çeşit çeşit
Çeşitli olan, türlü türlü
Çeşit çeşit
elvan elvan
Çeşit çeşit
türlü türlü
Çeşit çeşit
envaiçeşit
çeşitler
enva
İngilizce - Türkçe

çeşit teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bir çeşit
some kind of
çeşit