hoş

listen to the pronunciation of hoş
Türkçe - İngilizce
fine

This is one of Boston's finest hotels. - Bu, Boston'un en hoşi otellerinden biridir.

If you don't want to have any more contact with Tom, that's fine with me. - Tom'la daha fazla kontak kurmak istemiyorsan, benim için hava hoş.

nice

These are two nice pictures. - Bunlar iki hoş resimdir.

If I had enough money, I would buy that nice car. - Yeterli param olsa,o hoş arabayı alırım.

pretty

A pretty waitress waited on us. - Hoş bir garson bize hizmet etti.

How pretty she looks in her new dress! - Yeni elbisesinin içinde ne kadar hoş duruyor.

pleasant

What a pleasant surprise to see you here! - Seni burada görmek ne hoş sürpriz!

Her voice is pleasant to listen to. - Sesi dinlemek için hoş.

handsome
beautiful

He likes the most beautiful flower. - O en güzel çiçekten hoşlanır.

It's very pleasant to live in a beautiful city at the foot of a mountain ridge. - Bir dağ sırtı eteğinde güzel bir şehirde yaşamak çok hoştur.

nicely
delectable
likable

I think I'm a likable guy. - Hoş bir adam olduğumu düşünüyorum.

agreeable

I'm feeling very agreeable. - Ben çok hoş hissediyorum.

The secretary gave me an agreeable smile. - Sekreter bana hoş bir gülümseme verdi.

likeable
sweet

He likes anything sweet. - O, tatlı olan herhangi bir şeyden hoşlanır.

This sweet-scented roses I give to you. - Bu hoş kokulu gülleri sana veriyorum.

prettily
pleasant, nice, agreeable, pleasing, genial
charming
smooth
fragrant
quaint, charmingly unconventional
affable
anyway, anyhow: Hoş, bunu biliyordum. I knew this anyway
even if: Hoş, param da olsa almazdım. Even if I had the money I wouldn't buy it
(used with bir) strange, odd, peculiar: O şarkıyı duyunca Durmuş'un yüzü bir hoş oldu. When he heard that song Durmuş got an odd look on his face. Midem bir hoş. My stomach feels funny. Avni'nin söylediklerine hiç aldırma; kafası bir hoştur. Don't pay any attention to what Avni says; he's touched in the head
pretty, lovely, pleasant, charming, nice, cute, genial, appealing, delightful, pleasing, agreeable; enjoyable, pleasurable; nicely; still, however, yet, nevertheless, even, well
canny
debonair
lovely

I had a lovely night. - Hoş bir gece geçirdim.

It was a lovely autumn evening. - O hoş bir sonbahar akşamı idi.

desirable
debonaire
sweetly
delightful

It is delightful to be praised by an expert in the field. - Alandaki bir uzman tarafından takdir edilmek hoş.

Orange blossoms have a relaxing effect and a delightful scent. - Portakal çiçekleri rahatlatıcı bir etki ve hoş bir kokuya sahiptir.

congenial
bonny
well

Food you eat that you don't like will not be digested well. - Hoşlanmadan yediğiniz yiyecekler iyi sindirilmeyecektir.

He likes mountaineering and knows the mountains of Japan quite well. - O, dağcılıktan hoşlanır ve Japonya'nın dağlarını oldukça iyi bilir.

enjoyable

He thanked his host for a most enjoyable party. - O, en hoş bir parti için, ev sahibine teşekkür etti.

delicious

We thoroughly enjoyed the delicious meal. - Biz lezzetli yemekten epeyce hoşlandık.

clean cut
elegant

How about spending an elegant and blissful time at a beauty salon? - Bir güzellik salonunda hoş ve mutlu bir zaman geçirmeye ne dersin?

{s} nifty
slick
cheerful
nevertheless
cute

Don't you think Mary's cute? - Mary'nin hoş olduğunu düşünmüyor musun?

What are some cute hairstyles for girls? - Kızlar için bazı hoş saç stilleri nelerdir?

inviting
however

Hamlet probably didn't want to get married. There was only one Hamlet, however there are many people like him. - Hamlet muhtemelen evlenmek istemiyordu.Sadece bir Hamlet vardı fakat ondan hoşlanan bir sürü insan var.

Tom doesn't like Mary. However, she doesn't particularly care whether he likes her or not. - Tom Mary'den hoşlanmıyor. Ama onun ondan hoşlanıp hoşlanmadığı özellikle onun umurunda değil.

appealing
still

I still like to do that sometimes. - Bazen onu yapmak hâlâ hoşuma gidiyor.

I still don't like you. - Hâlâ senden hoşlanmıyorum.

rosy
dilly
soft
civilized
yet

Tom doesn't like being told he's not old enough yet. - Tom henüz yeterince yaşlı olmadığının söylenmesinden hoşlanmıyor.

I don't know Tom well enough to dislike him yet. - Ondan hoşlanmamak için Tom'u henüz yeterince iyi tanımıyorum

dulcet
savoury
genial
gracious
sugary
musical
melodic
dolce
fair

I'm fairly certain that Tom won't like that. - Tom'un ondan hoşlanmayacağından oldukça eminim.

My grandmother used to tell me pleasant fairy tales. - Büyükannem bana hoş peri masalları anlatırdı.

stunning
nicety
piquant
mellow
attractive
graceful
grand

My grandmother used to tell me pleasant fairy tales. - Büyükannem bana hoş peri masalları anlatırdı.

Tom enjoys watching baseball games on TV with his grandfather. - Tom dedesiyle TV'de beyzbol maçları izlemekten hoşlanır.

amusing
gorgeous
palatable
hoş geldin
Welcome

Welcome to the machine. - Makineye hoş geldiniz.

We had a welcome party for her. - Onun için bir hoş geldin partisi düzenledik.

hoş karşılama
welcome
hoş olmayan
{s} unpleasant

I got an unpleasant news. - Hoş olmayan bir haber aldım.

To compensate for his unpleasant experiences in the hospital, Tom drank a little more than was good for him. - Hastanedeki hoş olmayan deneyimlerini telafi etmek için Tom içmesi gerekenden biraz daha fazla içti.

hoş geldiniz
welcome

Hello! Welcome to my aquarium! - Merhaba! Akvaryumuma hoş geldiniz!

We welcome you to our club. - Kulübümüze hoş geldiniz.

hoş görmek
tolerance
hoş görmek
connive
hoş görmek
condone
hoş söz
pleasantry
hoş bu
like this
hoş bulduk
We found a nice
hoş gelmek
Welcome to
hoş bir şekilde
nicely
hoş bir şekilde
sweetly
hoş bulduk! Thank you!
(said in reply to a welcoming greeting)
hoş geldiniz! Welcome!
(said to an arriving guest)
hoş geçinmek
to get on well (with)
hoş görmek
to be tolerant of, overlook, condone
hoş görmek
to tolerate, to allow, to condone
hoş görmemek
to disapprove
hoş görünen
candied
hoş görünüşlü
personable
hoş karşılamak
welcome
hoş karşılamak
look with favor on
hoş karşılamak
to approve, to connive
hoş karşılamak
to assent to, give one's assent to
hoş karşılamama
scunner
hoş karşılamamak
go ill with smb
hoş karşılanabilir
non objectionable
hoş karşılanabilir
excusable
hoş karşılanmayan
unwelcome
hoş karşılanmayan
undesirable
hoş karşılanır
approvable
hoş kokmak
relish
hoş koku
sweetness
hoş koku
redolence
hoş kokulu
balmy
hoş kokulu
odoriferous
hoş kokulu
odorous
hoş kokulu
sweetscented
hoş kokulu çiçek
sweet-smelling flower
hoş olmayan
unpalatable
hoş olmayan
unlikeable
hoş olmayan
ungracious
hoş olmayan
objectionable
hoş olmayan
unlikable
hoş olmayan
disagreeable
hoş olmayan durum
unpleasantness
hoş sesli
euphonious
hoş tat vermek
relish
hoş tavırlar
amenity
hoş tutmak
to be nice to, make (someone) feel welcome
hoş yanlar
niceties
hoş şey
nuts [sl.]
hoş şey
number
hoş şey
nice thing
kulağa hoş gelen
dulcet
hoş sohbet
sociable
hoş bulduk
thank you
Hoş bulduk
hello
bana göre hava hoş
not that i care
bana göre hava hoş
it is all the same to me
bana göre hava hoş
it's all the same to me
göze hoş görünmek
please the eye
hoş bir şekilde
delightfully
hoş geldiniz
(Gıda) wellcome
hoş koku
(Kimya) aroma
kuvvetli ve hoş (koku)
aromatic
kuvvetli ve hoş kokusu olan
aromatic
pek hoş
delightful
sevimli hoş
(Muzik) amiable
hoş bir şekilde
amusingly
hoş bir şekilde
pleasantly

I'm pleasantly surprised by that. - Onun tarafından hoş bir şekilde şaşırdım.

Tom was pleasantly surprised to see Mary. - Tom Mary'yi gördüğüne hoş bir şekilde şaşırmıştı.

hoş geldiniz
aloha
hoş görme
condonation
hoş görmek
tolerate
hoş görmeme
intolerance
hoş koku
aromatic
hoş koku
toilet water
hoş yerler
amenity
kulağa hoş geliyor
sounds good

That sounds good, doesn't it? - O kulağa hoş geliyor, değil mi?

kulağa hoş gelmek
Sound good
Bana göre hava hoş
It doesn't make any difference (to me), It's all the same to me
acayip ama hoş
far out
arası hoş olmamak
1. to be on bad terms with. 2. to dislike (something)
bana göre hava hoş
(Konuşma Dili) I don't care
bence hava hoş
i dont mind
benim için hava hoş
that's fine with me
daha hoş
nicer

The mountains look nicer from a distance. - Dağlar uzaktan daha hoş görünür.

I saw a red car and a white one. The red one was nicer looking than the white one. - Bir kırmızı araba ve bir beyaz olanı gördüm.Kırmızı olan beyaz olandan daha hoş görünüyordu.

davulun sesi uzaktan hoş gelir
(Atasözü) Distance lends enchantment to things
eski ve hoş
quaint
gönlünü hoş etmek
to please
gönülünü hoş etmek
to please, make (someone) contented
göze hoş gelmeyen
shapeless
göze hoş görünmek
to please the eye
göze hoş görünmeyen
unsightly
hatırını hoş etmek
to please
hatırını hoş etmek
to please (someone)
hava hoş olmak
(for something) not to matter (to someone)
helal ü hoş olsun!
1. It's all yours!/Take it with my blessing (and enjoy it)! 2. I don't want anything for what I've done!
hepsi iyi hoş ama
that's all very well but
hepsi iyi hoş ama
it's all very well but
hoş bir şekilde
agreeably
hoş bir şekilde
congenially
hoş görme
tolerance
hoş görmeme
intolerant
hoş olmayan
unenjoyable
hoş olmayan
unenviable
hoş sohbet
wellspoken
hoş sohbet
companionable
hoş yer
pleasantville
iyi hoş amma
That's all very well but
iyi niyetle yapılan şey hoş görülür
the end jutifies the means
iyi niyetli yalan hoş görülür
the end jutifies the means
kulağa hoş gelen
euphonic
kulağa hoş gelme
euphony
kötü bir şeyi hoş göstermeye çalışmak
gild the pill
ona göre hava hoş
(Konuşma Dili) It makes no difference to him./He doesn't care whether it's one way or the other
pek hoş
delightfully
sevimli hoş biçimde
(Muzik) amiably
son derece hoş
overnice
sıcacık ve hoş
(rüzgâr vb.) balmy
vakti hoş geçirmek
while the time away
yaşamın hoş yanları
the niceties of life
yaşamın hoş yönleri
amenities
çok hoş
hell of
çok hoş görünüyorsunuz
You look nice
şimdilik hoş çakal
so long
İngilizce - Türkçe

hoş teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bana göre hava hoş
i'm agreeable