yumuşak başlı

listen to the pronunciation of yumuşak başlı
Türkçe - İngilizce
docile
meek
compliant; tractable; mild; docile
dovelike
flexile
good tempered
toward
pliable
kind
compliant
blancmange
soft

Tom is getting soft in his old age. - Tom yaşlılığında yumuşak başlı oluyor.

amenable
obedient
flexible
docile, meek, tractable, bland, mild, amenable, compliant
pliant
sweet
malleable
easygoing

Tom used to be easygoing. - Tom yumuşak başlıydı.

amiable
tame
mild
biddable
easy-going
soft-headed
compliance
clement
yumuşakbaşlı
bland
yumuşakbaşlı
orderly
yumuşakbaşlı
compliant
Türkçe - Türkçe
Uysal, kolay yola gelen
muti
yumuşak başlı