kibarca

listen to the pronunciation of kibarca
Türkçe - İngilizce
politely

You should have talked more politely. - Daha kibarca konuşmalıydın.

Tom took off his hat and bowed politely. - Tom şapkasını çıkardı ve kibarca selamladı.

gently

Tom gently kissed his daughter on the forehead. - Tom kızını alnından kibarca öptü.

The truth can be told gently. - Gerçek kibarca anlatılabilir.

in a refined manner, politely
sweetly
mannerly
in style
mildly
aristocratically
nicely

Please treat me nicely now. - Lütfen şimdi bana kibarca davran.

civilly
tenderly

They kissed tenderly. - Onlar kibarca öpüştü.

Tom kissed Mary tenderly. - Tom Mary'yi kibarca öptü.

kindly

The girl treated her horse kindly. - Kız atına kibarca davrandı.

She kindly showed me around the city. - Kibarca bana şehri gezdirdi.

kibarca davranmak
to behave politely
kibarca olmayan, bayağı
polite, non-vulgar
kibarca azarlama
gentle rebuke
kibarca söylemek
mince matters
kibarca uyarma
gentle hint
Türkçe - Türkçe
Kibar bir insana yakışacak biçimde
kibarca