nitelik

listen to the pronunciation of nitelik
Türkçe - İngilizce
quality

Quality is more important than quantity. - Nitelik, nicelikten önemlidir.

Quality, not quantity. - Nicelik değil, nitelik.

qualification

What are your qualifications? - Senin niteliklerin nedir?

You don't have the qualifications to lead a group. - Bir grubu yönetme niteliklerine sahip değilsin.

property
kind
attribute

Out of all the attributes of the gods, the one I find most pitiable is their inability to commit suicide. - Tanrıların tüm niteliklerinden acınacak bulduğum, onların intihar etme yeteneksizlikleridir.

He had all the attributes of a leader. - Bir liderin bütün niteliklerine sahipti.

quality; feature, character; attribute
(Kanun) impair
plate-mark
characteristics
point
feature
character
qualitative
plate mark
quality; attribute, characteristic
attribution
stamp
(Hukuk) qualification, quality
hallmark
characteristic
composition
essence
eligibility
legibility
ring
makings
quiddity
qualifications
nitelik bakımından
qualitatively
nitelik denetimi
grade control
nitelik değerlendirme
(Gıda) attribute analysis
nitelik kartı
(Askeri) qualification card
nitelik oranı
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) quality factor
nitelik sağlama
quality assurance
nitelik sigortası
quality assurance
nitelik çarpanı
quality factor
nitelik çarpanı
Q-factor
nitelik ölçevi
(Bilgisayar,Ticaret) quality metric
nitelik ölçümü
qualimetry
nitelik, özellik, ölçü, boyut
quality, features, dimensions, size
nitelik belirten faktör
(Ticaret) qualitative factor
nitelik denetim çizelgesi
quality control charts
nitelik denetim çizeneği
quality control chart
nitelik denetimi
quality control, grade control
nitelik deneyi
quality test
nitelik değerlendirmesi
quality evaluation
nitelik değişkeni
qualifier variable
nitelik faktörleri
(Politika, Siyaset) quality factors
nitelik hata bulucuları
(Bilgisayar,Teknik) quality diagnostics
nitelik ilkesi
(Dilbilim) maxim of quality
nitelik kazanmış din
revivalism
nitelik standardı
qualification standard
nitelik standartları
(Kanun) qualification standards
nitelik ölçüleri
(Kanun) qualification standards
belirleyici nitelik
feature
nitelikler
qualifications

What are your qualifications? - Senin niteliklerin nedir?

Proper qualifications are required for the position. - Uygun nitelikler pozisyon için gereklidir.

birincil nitelik
(Pisikoloji, Ruhbilim) primary quality
daimi / sürekli nitelik
(Hukuk) inclusive nature
düşsel nitelik
romance
ikincil nitelik
(Pisikoloji, Ruhbilim) secondary quality
mali nitelik
(Hukuk) fiscal nature
münhasıran mali nitelik
(Hukuk) exclusively fiscal nature
nitelikler
making
nitelikler
(Otomotiv) attributes (non-cpsc)
siyasi nitelik
political character
zamanla kazanılan nitelik
acquired characteristic
zamanla kazanılan nitelik
acquirement
Türkçe - Türkçe
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş."- A. İlhan
Kalite
Bir şeyin iyi veya kötü oluşu, kalite
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf
Sayısal olmadan belirtilen özellik
Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü, ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçebilen özellik, keyfiyet
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite
keyfiyet
renk
(Hukuk) VASIF
nitelik