nitelik

listen to the pronunciation of nitelik
Türkçe - İngilizce
quality

Quality, not quantity. - Nicelik değil, nitelik.

Quality trumps quantity. - Nitelik, nicelikten baskın çıkar.

qualification

Proper qualifications are required for the position. - Uygun nitelikler pozisyon için gereklidir.

What are your qualifications? - Senin niteliklerin nedir?

property
kind
attribute

He had all the attributes of a leader. - Bir liderin bütün niteliklerine sahipti.

Out of all the attributes of the gods, the one I find most pitiable is their inability to commit suicide. - Tanrıların tüm niteliklerinden acınacak bulduğum, onların intihar etme yeteneksizlikleridir.

quality; feature, character; attribute
(Kanun) impair
point
feature
plate-mark
characteristics
quality; attribute, characteristic
qualitative
stamp
(Hukuk) qualification, quality
characteristic
plate mark
character
eligibility
essence
composition
hallmark
attribution
ring
legibility
qualifications
quiddity
makings
nitelik bakımından
qualitatively
nitelik denetimi
grade control
nitelik değerlendirme
(Gıda) attribute analysis
nitelik kartı
(Askeri) qualification card
nitelik oranı
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) quality factor
nitelik sağlama
quality assurance
nitelik sigortası
quality assurance
nitelik çarpanı
Q-factor
nitelik çarpanı
quality factor
nitelik ölçevi
(Bilgisayar,Ticaret) quality metric
nitelik ölçümü
qualimetry
nitelik, özellik, ölçü, boyut
quality, features, dimensions, size
nitelik belirten faktör
(Ticaret) qualitative factor
nitelik denetim çizelgesi
quality control charts
nitelik denetim çizeneği
quality control chart
nitelik denetimi
quality control, grade control
nitelik deneyi
quality test
nitelik değerlendirmesi
quality evaluation
nitelik değişkeni
qualifier variable
nitelik faktörleri
(Politika, Siyaset) quality factors
nitelik hata bulucuları
(Bilgisayar,Teknik) quality diagnostics
nitelik ilkesi
(Dilbilim) maxim of quality
nitelik kazanmış din
revivalism
nitelik standardı
qualification standard
nitelik standartları
(Kanun) qualification standards
nitelik ölçüleri
(Kanun) qualification standards
belirleyici nitelik
feature
nitelikler
qualifications

What are your qualifications? - Senin niteliklerin nedir?

They had no qualifications. - Onların nitelikleri yoktu.

birincil nitelik
(Pisikoloji, Ruhbilim) primary quality
daimi / sürekli nitelik
(Hukuk) inclusive nature
düşsel nitelik
romance
ikincil nitelik
(Pisikoloji, Ruhbilim) secondary quality
mali nitelik
(Hukuk) fiscal nature
münhasıran mali nitelik
(Hukuk) exclusively fiscal nature
nitelikler
(Otomotiv) attributes (non-cpsc)
nitelikler
making
siyasi nitelik
political character
zamanla kazanılan nitelik
acquired characteristic
zamanla kazanılan nitelik
acquirement
Türkçe - Türkçe
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş."- A. İlhan
Kalite
Bir şeyin iyi veya kötü oluşu, kalite
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf
Sayısal olmadan belirtilen özellik
Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü, ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçebilen özellik, keyfiyet
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite
keyfiyet
renk
(Hukuk) VASIF
nitelik