vazgeçme

listen to the pronunciation of vazgeçme
Türkçe - İngilizce
waiver
surrender

Never give up. Never surrender. - Hiç vazgeçme. Asla teslim olma.

The ruling class will not surrender its power. - Egemen sınıf yetkilerinden vazgeçmez.

discontinuance
remission
(Hukuk) renunciation
disclaimer
abnegation
remise
dispensation
discontinuation
never say die
recantation
discouragement
relinquishment
withdrawal
giving up, renunciation, cession
backdown
abandonment
resignation
cession
(Ticaret) waive
giving up

Giving up isn't the answer. - Vazgeçmek cevap değildir.

Tom had no intention of giving up. - Tom'un vazgeçmeye niyeti yoktu.

ditching
setting aside
(Ticaret) divesture
forgoing
renounce
(Bilgisayar) abort
{i} forsaking
{i} departure
vazgeçmek
give up

Tom didn't want to give up on the plan. - Tom plandan vazgeçmek istemiyordu.

Tom never wanted to give up, but he had no choice. - Tom asla vazgeçmek istemedi fakat seçeneği yoktu.

vazgeçmek
{f} renounce
vazgeçmek
{f} surrender
vazgeçmek
{f} forgo

Tom had to forgo his morning swim, on account of it being too cold. - Tom çok soğuk olduğu için sabah yüzmesinden vazgeçmek zorunda kaldı.

vazgeçmek
{f} waive
vazgeçmek
{f} quit

I hate myself for not having the will power to quit eating junk food. - Ivır zıvır yiyecek yemekten vazgeçmek için irade gücüne sahip olmadığım için kendimden nefret ediyorum.

Tom has no choice but to quit. - Tom'un vazgeçmekten başka seçeneği yok.

vazgeçmek
drop out
vazgeç
back off
Vazgeçmek
escape
vazgeçmek
throw up
vazgeçmek
disclaim
vazgeçmek
to decide not to (do something), give up the idea of (doing something)
vazgeçmek
back down from
vazgeçmek
forsake
vazgeçmek
to give up, to quit, to abandon, to abdicate, to desist, to forsake, to back out, to relinquish, to renounce; to change one's mind
vazgeçmek
{f} cease
vazgeçmek
desist
vazgeçmek
drop
vazgeçmek
dispense with
asla vazgeçme
never give up
asla vazgeçme
never quit
vazgeç
(Bilgisayar) abort
vazgeçmek
lay off
vazgeçmek
deter
vazgeçmek
cancel
vazgeçmek
scuttle
vazgeçmek
back out of
vazgeçmek
back

Tom isn't about to back down now. - Tom şimdi vazgeçmek üzere değil.

vazgeçmek
opt out of
vazgeçmek
throw off
vazgeçmek
chuck
vazgeçmek
(Dilbilim) go back on
vazgeçmek
desist from
vazgeçmek
back off
vazgeçmek
dispense
vazgeçmek
put away
vazgeçmek
forsook
vazgeç
{f} forsaking
vazgeç
given up

Since the accident, Tom has given up hope of becoming a professional dancer. - Tom, kazadan beri profesyonel bir dansçı olma umudundan vazgeçti.

Today's paper reports that the premier has given up the idea of visiting America. - Bügünkü gazete Başbakanın Amerikayı ziyaret etme fikrinden vazgeçtiğini bildiriyor.

vazgeç
forgo

Tom had to forgo his morning swim, on account of it being too cold. - Tom çok soğuk olduğu için sabah yüzmesinden vazgeçmek zorunda kaldı.

vazgeç
give up

Jefferson was not ready to give up his plan. - Jefferson planından vazgeçmeye hazır değildi.

I tried to persuade Sam to give up his plan, only to fail. - Sam'i sadece başarısız olacak planından vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştım,

vazgeç
abjure
vazgeç
throw over
vazgeç
lay aside
vazgeç
gave up

I gave up smoking a year ago. - Ben bir yıl önce sigara içmekten vazgeçtim.

I tried to do my homework, but I didn't really know how to do it, so I gave up. - Ev ödevimi yapmaya çalıştım, fakat nasıl yapacağımı gerçekten bilmiyordum, bu yüzden vazgeçtim.

vazgeç
renounce

He renounced the ownership of the land. - Arazinin mülkiyetinden vazgeçti.

I can't believe he renounced his U.S. citizenship. - Ben onun ABD vatandaşlığından vazgeçtiğine inanamıyorum.

vazgeç
thrown over
vazgeç
desist from
vazgeç
{f} forsaken
vazgeç
forsook
vazgeç
dispense with

It seems unlikely that any society could completely dispense with myths. - Herhangi bir toplumun efsanelerinden tamamen vazgeçebilmesi olası görünmüyor.

I cannot dispense with this dictionary. - Bu sözlükten vazgeçemem.

vazgeç
abdicate

The king was forced to abdicate. - Kral tahttan vazgeçmeye zorlandı.

vazgeç
waive
vazgeç
deter
vazgeç
forsake
vazgeçmek
relinquish
vazgeçmek
climb down
vazgeçmek
think better of
vazgeçmek
lay aside
vazgeçmek
throw away
vazgeçmek
leave off
vazgeçmek
let slide
vazgeçmek
{f} abandon

We were obliged to abandon our plan. - Planımızdan vazgeçmek zorunda kaldık.

The girl had to abandon the idea of becoming a singer. - Kız bir şarkıcı olma fikrinden vazgeçmek zorunda kaldı.

bir hakkı devredici vazgeçme
(Hukuk) translative renunciation
bir hakkı yitirici vazgeçme
(Hukuk) abdicative renunciation
dava hakkından vazgeçme
quitclaim
davadan vazgeçme
release
devredici vazgeçme
(Hukuk) translative renunciation
hak yitirici vazgeçme
(Hukuk) abdicative renunciation
prim hakkından vazgeçme
(Ticaret) waiver of premium
talebinden vazgeçme
quitclaim
temyiz hakkından vazgeçme
(Kanun) waiver of right appeal
tutumundan vazgeçme
climb down
vazgeç
giveup
vazgeç
throw#over
vazgeç
thrownover
vazgeç
thrown#over
vazgeç
gaveup
vazgeç
cancel
vazgeç
desist
vazgeç
throwover
vazgeç
givenup
vazgeçmek
to renounce one's claim to (something)
vazgeçmek
climb
vazgeçmek
do without
vazgeçmek
{f} cede
vazgeçmek
back down

Tom isn't about to back down now. - Tom şimdi vazgeçmek üzere değil.

vazgeçmek
{f} remit
vazgeçmek
{f} recede
vazgeçmek
{f} leave
vazgeçmek
declare off
vazgeçmek
go without
vazgeçmek
{f} wangle
vazgeçmek
wangle out of
vazgeçmek
{f} retract
vazgeçmek
backtrack
vazgeçmek
{f} abdicate
vazgeçmek
{f} stow
vazgeçmek
cry off
vazgeçmek
(Hukuk) to waive
vazgeçmek
to give up, abandon (a habit, a viewpoint)
vazgeçmek
{f} unlearn
vazgeçmek
beat a retreat
vazgeçmek
forego
vazgeçmek
be off
vazgeçmek
back out
vazgeçmek
cut loose
vazgeçmek
turn about
vazgeçmek
{f} kick
vazgeçmek
jack in
vazgeçmek
throw over
vazgeçmek
give over
vazgeçmek
turn around
vazgeçmek
{f} forbear
vazgeçmek
{f} recant
vazgeçmek
{f} resign
vazgeçmek
drop the reins
vazgeçmek
{f} swerve
vazgeçmek
{f} sink
vazgeçmek
change one's mind
vazgeçmek
opt out
vazgeçmek
turn up
yeminle vazgeçme
abjuration
Türkçe - Türkçe
vazgeçme