beslemek

listen to the pronunciation of beslemek
Türkçe - İngilizce
feed

When is the best time to feed your dog? - Köpeğinizi beslemek için en iyi zaman ne zamandır?

She was eager to feed the birds. - O, kuşları beslemek için istekliydi.

raise

I don't want to raise false hopes. - Boş ümit beslemek istemiyorum.

Is it possible for me to raise the animal? - Benim için hayvan beslemek mümkün mü?

breed
foster
support

It's hard to support a family on minimum wage. - Bir aileyi asgari ücretle beslemek zordur.

bred
supply
threading
bear
to fatten (an animal)
to prop up or raise (something) with; to shim (something) with. Besle kargayı, oysun gözünü. Feed the crow and it will pick out your eyes (said when someone returns evil for good)
to feed, nourish
nourish

The role of the placenta is to nourish the foetus. - Plasentanın rolü fetusu beslemektir.

The mother used her own milk to nourish the baby. - Anne bebeği beslemek için kendi sütünü kullanır.

cherish
nurse
harbor
to cherish, nurture (a thought, a feeling)
(for one stream) to feed (another)
harbour [Brit.]
to feed, to nourish; to breed, to raise, to rear; to keep, to support, to maintain; to cherish, to nurse, to bear, to harbour
to raise, keep (an animal): Tavuk beslerdi. He used to raise chickens
bring up
nurture
suckle
rear
embosom
{f} harbour
fodder
besleme
feeding

Have you ever tried feeding your dog peanut butter? - Köpeğini fıstık ezmesi ile beslemeyi hiç düşündün mü?

Is there any problem with feeding my dog ice cream? - Köpeğimi dondurma ile beslememde bir sorun olur mu?

beslemek ümit
embrace
besleme
supply
besle
{f} fed

Have you fed the dog yet? - Henüz köpeği besledin mi?

Tom fed his leftovers to his dog. - Tom, artıkları ile köpeği besledi.

besleme
feed

He had to feed his large family. - O, büyük ailesini beslemek zorundaydı.

Tom doesn't feed his dog in the morning, only in the evening. - Tom köpeğini sabah beslemez, sadece akşam.

besleme
nourishment
besleme
nutrition
besleme
handmaiden
besle
(Bilgisayar) feed from
besleme
colony
besleme
lead-in
besleme
nurturing
besleme
waiting maid
besleme
(Tıp) gavage
besleme
shim
besleme
feeder
elle beslemek
hand feed
kin beslemek
bear a grudge
kin beslemek
hold a grudge
kin beslemek
(deyim) bear grudge
kin beslemek
bear a grudge against
kin beslemek
spite
kin beslemek
nurse a grudge
kin beslemek
nurse a grudge (against)
kin beslemek
have a grudge against
kin beslemek
feud
sevgi beslemek
love
besle
nourish

This food's not nourishing enough. - Bu yiyecek yeterince besleyici değil.

Fish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than the former. - Hem balık hem de et besleyici fakat sonraki öncekinden daha pahalı.

besle
{f} fostering
besle
{f} nurture

Sports nurture friendships. - Spor dostlukları besler.

Both body and spirit are nurtured. - Hem beden hem de ruh beslenir.

besle
{f} feeding

What kind of food should I be feeding my dog? - Köpeğimi ne tür mamayla beslemeliyim?

Is there any problem with feeding my dog ice cream? - Köpeğimi dondurma ile beslememde bir sorun olur mu?

besle
foster

Knowledge of other cultures fosters a respect and tolerance for diversity. - Diğer kültürlerin bilgisi çeşitlilik için saygı ve hoşgörüyü besler.

besle
{f} feed

Most whales feed on plankton. - Çoğu balinalar planktonla beslenir.

Everyone can feed the database to illustrate new vocabulary. - Herkes yeni kelimeleri göstermek için veritabanını besleyebilir.

besle
stoke up
besleme
housemaid
besleme
{i} fostering
besleme
{i} nurture
besleme
infeed
husumet beslemek
to become enemy, to become hostile
yedirip içirmek, beslemek, bakmak
to wine and dine, to feed, look at
ümit beslemek
hopes to foster
aşırı beslemek
to supercharge
besle
stoke#up
besle
stokeup
besle
nourishing

Fish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than the former. - Hem balık hem de et besleyici fakat sonraki öncekinden daha pahalı.

This fish is inexpensive but nourishing. - Bu balık ucuz ama besleyici değil.

besleme
{i} nurse
besleme
{i} lead in
besleme
(Hukuk) input
besleme
servant girl brought up as a member of a household
besleme
handmaid
besleme
sustentation
besleme
sustenance
besleme
servant girl
besleme
alimentation
besleme
feeding, nourishing, nutrition; feeding, feed; servant girl
besleme
raising, keeping (an animal)
besleme
feeding, nourishing
besleme
nourishing
besleme
sustention
besleme
leadin
biberonla beslemek
bottle feed
boru ile beslemek
tube feed
büyük sevgi beslemek
hold in high esteem
can beslemek
to feed oneself well
damızlık olarak beslemek
to breed
eliyle beslemek
handfeed
elle beslemek
to hand feed
evcil hayvan beslemek
keep a pet
evcil hayvan beslemek
have a pet
fazla beslemek
overfeed
güven beslemek
feel confidence in
güven beslemek
to feel confidence in
husumet beslemek
to nurture enmity (towards)
husumet beslemek
nurture enmity (towards)
hırs beslemek
lech
intikam beslemek
have desire for revenge
kanaat beslemek
to cherish the idea of ...: Beni yanlarına alacaklar diye bir kanaat besliyor. He cherishes the idea of their taking him along
kaşıkla beslemek
spoonfeed
kin beslemek
to nurse a grudge
kin beslemek
hate
kin beslemek/gütmek/tutmak
to nurse a grudge (against), harbor ill will (towards)
koynunda yılan beslemek
nourish a viper in one's bosom
koynunda yılan beslemek
to nurse a viper in one's bosom
koynunda yılan beslemek
cherish a viper in one's bosom
kuş beslemek
to breed birds
kuşsütü ile beslemek
to cherish, to pamper
kuşsütü ile beslemek
to nourish (someone) with the very finest of foods
mamayla beslemek
bottle feed
memeyle beslemek
to breast-feed
sevgi beslemek
hold in esteem
taze otla beslemek
soil
umut beslemek
cherish the hope
yapay beslemek
drip feed
yaz boyunca beslemek
summer
yetersiz beslemek
underfeed
yetersiz beslemek
undernourish
çiğ etle beslemek
flesh
Türkçe - Türkçe
Yiyecek ve içeceğini sağlamak
Yetiştirmek
Yedirmek: "Pembe ekmekler kızartacak, üstlerine tereyağı, reçel, havyar sürecek, onu eliyle besleyecekti."- H. E. Adıvar
Eklemek, katmak, çoğaltmak: "Ateş zayıfladıkça besliyor, ateşe gömdükleri mısırlar piştikçe misafirin eline tutuşturuyorlardı."- N. Cumalı
Maddi yardım yapmak, desteklemek
Bir şeyi korumak veya sağlamca durmasını sağlamak için, çevresini veya altını desteklemek, doldurmak, pekiştirmek
Yedirmek
Yiyecek ve içeceğini sağlamak: "Okulun artıklarıyla otuz kişiden fazla insan besliyorduk."- H. E. Adıvar
Eklemek, katmak, çoğaltmak
Yetiştirmek: "Herkes kanarya, kedi, köpek beslemez ya!"- H. Taner
Semirtmek
Bir duyguyu gönülde yaşatmak
Bir şeyi korumak veya sağlamca durmasını sağlamak için, çevresini veya altını desteklemek, doldurmak, pekiştirmek: "Bacaklarımızın altını iki sabun çuvalı ve atların yem torbalarıyla besleyerek sırt üstü yattık."- R. N. Güntekin
Bir duyguyu gönülde yaşatmak: "Uzun müddetten beri şiddetle beslediği bir histi."- Y. K. Beyatlı
tavlandırmak
(Osmanlı Dönemi) TEFNİK
husumet beslemek
Haşim olmak, düşman olmak
BESLEME
Evlatlık olarak alınan, ev işlerinde çalıştırılan kız, beslek: "Evin içinde yaşlı bir kalfa ve bir besleme ile kalmıştı."- S. M. Alus
BESLEME
Herhangi bir kuruluşu, onun maddi yardımları dolayısıyla körü körüne destekleyen
BESLEME
Beslemek işi
Besleme
beslemelik
Besleme
besleme kız
besleme
Evlâtlık olarak alınan, ev işlerinde çalıştırılan kız, beslek
besleme
Evde büyüyen ve devamlı evde kalan hizmetci kız
beslemek