köp

listen to the pronunciation of köp
Türkçe - İngilizce
much

Mac is my friend. He likes dogs very much. - Mac, benim arkadaşım. O, köpekleri çok sever.

A dog's sense of smell is much keener than a human's. - Bir köpeğin koku alma duygusu, bir insanınkinden çok daha keskindir.

very

I like dogs very much. - Ben köpekleri çok severim.

She is very fond of dogs. - Köpeklere çok düşkündür.

lot

It took me a lot less time to housebreak my German shepherd than it took to housebreak my other dog. - Alman çoban köpeğimi terbiye etmek diğer köpeğimi terbiye etmekten çok daha az zamanımı aldı.

Tom's dog barks a lot. - Tom'un köpeği çok havlar.

many

How many legs does a dog have? - Bir köpeğin kaç bacağı vardır?

There are many bridges in this city. - Bu şehirde birçok köprü vardır.

Türkçe - Türkçe
köp