köp

listen to the pronunciation of köp
Türkçe - İngilizce
much

A dog's sense of smell is much keener than a human's. - Bir köpeğin koku alma duygusu, bir insanınkinden çok daha keskindir.

Mac is my friend. He likes dogs very much. - Mac, benim arkadaşım. O, köpekleri çok sever.

very

When a dog is very hungry, it devours its food. - Bir köpek çok aç olduğu zaman, yemeğini bir çırpıda bitirir.

A dachshund is a dog from Germany with a very long body and short legs. - Bir dachshund uzun gövdesi ve kısa bacakları olan bir Alman köpeğidir.

lot

The dog eats a lot of meat every day. - Köpek her gün bir sürü et yiyor.

Tom's dog barks a lot. - Tom'un köpeği çok havlar.

many

How many legs does a dog have? - Bir köpeğin kaç bacağı vardır?

Many of the dogs are alive. - Köpeklerin çoğu yaşıyor.

Türkçe - Türkçe
köp