pack

listen to the pronunciation of pack
İngilizce - Türkçe
{f} ambalajlamak
sarmak
paketlemek

Eşyaları paketlemek çok uzun sürdü. - It took me ages to pack up my stuff.

Paketlemek için cumartesi günü bana yardım edebilir misin? - Could you give a me hand packing on Saturday?

{i} paket

Tom paketi sardı ve iplerle bağladı. - Tom wrapped the package and tied it with strings.

Tom şirketin sunduğu erken emeklilik paketini aldı. - Tom took the early retirement package the company offered.

{i} ambalaj

Talimatlar ambalaj üzerindedir. - The instructions are on the package.

Ben ambalajsız ya da 1 kilogramlık torbalarda paketlenmiş olarak pirinç satarım. - I sell rice in bulk or packed in 1 kilogram bags.

{f} toparlanmak
{i} sürü

Kurtlar sürüler halinde dolaşırlar. - Wolves travel in packs.

Kurtlar sürüyle gezer ama kartallar yalnız uçar. - Wolves travel in packs, but eagles fly alone.

{i} (köpek veya kurtlardan oluşan) sürü
savuşmak
gitmek
-i denklemek
(Tıp) kompres
defolmak
ambalaj yapmak
buz örtüsü
bavuluna koymak
hıncahınç doldurmak
yoğunlaştırmak
konservelemek
buzla
bohçalamak
(Bilgisayar) yoğunlaştırmak bellek
-i denk etmek
{f} sıkıştır
koruyucu bir madde ile doldurmak
(iskambil) deste
bohça
kaplamak
çıkın
tıka basa doldurmak
paket yapmak
bavul hazırlamak
(yiyecek) kutulara koymak
{i} yığın
pack animal yük hayvanı
paket takım
{f} eşyalarını toplamak
{f} vurmak
pack ice bir araya toplanıp kitle haline gelmiş
iskambil destesi
{f} defolup gitmek
{f} defetmek
{f} yığmak
{i} sargı
(Tıp) Kanamayı durdurmak için burun, uterus, vagina gibi boşluklara bez veya pamuk tıkama, tampon
{i} sırt çantası

Tom sırt çantasını toplamaya başladı. - Tom started packing his backpack.

Tom sırt çantasına bazı gerekli şeyleri doldurdu. - Tom packed some essentials into his knapsack.

(Tıp) Hastanın vücuduna konan buzla dolu torba
deste
{i} semer
hastanın battaniyeye sarılması
hazır durumda paraşüt
{f} paketle

Şu paketleri bir yere koyuver. - Just put those packages anywhere.

Az önce paketlemeyi bitirdim. - I've just finished packing.

{i} İng., isk. deste
{i} (sigara için) paket
{i} deste (iskambil)
dolgulama
kapla
{f} toplamak

Bavulumu toplamakla meşguldüm, çünkü iki gün içinde Fransa'ya gidiyordum. - I was busy packing, because I was leaving for France in two days.

Yolculuk için eşyalarımı toplamak zorundayım. - I've got to pack for the trip.

{f} istiflemek
{f} -i bohçalamak
{i} kütle
{f} (bavulunu/bavullarını) hazırlamak; eşyaları taşınmaya hazır bir duruma getirmek
{i} denk
(Askeri) AMBALAJ; AMBALAJLAMAK: Nakliyat sırasında malzeme veya gruplarını korumak için yapılan ambalaj işi; malzemeyi veya malzeme gruplarını bu maksatla ambalajlamak. Bak. "amphibious pack", "oversea pack"
köpek sürüsü
doldurmak
hazırlamak
yük

O, atın yükünü iple bağladı. - He fastened the horse's pack with a rope.

kılıflamak
packing
paketleme

Paketlemeyi bitirmem gerekiyor. - I have to finish packing.

Paketlemek için cumartesi günü bana yardım edebilir misin? - Could you give a me hand packing on Saturday?

packing
ambalaj

Tom Mary'yi ambalajlamaya gönderdi. - Tom sent Mary packing.

pack and go
(Bilgisayar) paketle ve gönder
pack carrier
hurç
pack head
(Askeri) mekkare
pack howitzer
(Askeri) yüklü obüs
pack ice
yüzen buz
pack ice
(Coğrafya) deniz suyu buzu
pack ice
deniz buzlası
pack of cards
iskambil
pack off
(deyim) başından savmak
pack saddle
(Askeri) yük semeri
pack saddle
(Mimarlık) beşik örtü
pack train
(Askeri) mekkare
pack up
çanta toplamak
pack up
durmak (makine)
pack up
işi bitirmek
pack up
bavula koymak
pack up
sandığa koymak
pack up
paydos
pack animal
yük hayvanı
pack horse
yük beygiri
pack in
sarmak
pack in
ilgi çekmek
pack it in
durdurmak
pack of
sürüsü
pack off
sepetlemek
pack off
göndermek
pack off
gönder
pack one's bags
pılıyı pırtıyı toplamak
pack trail
kervan yolu
pack up
bitir
pack up
durmak
pack up
stop etmek
pack off
kovmak
pack a wallop
argo bomba gibi patlamak
pack annealing
dolgulu tavlama
pack carburizing
dolgulu karbonlama
pack in
(deyim) [kd] bırakmak,vaz geçmek
pack into
bohça içine
pack it
o paketi
pack mentality
Sürü anlayışı
pack of cards
kart paketi
pack of lies
yük yalanları
pack on
paket üzerinde
pack one's bags
piliyi pırtıyı toplamak
pack paper
paket kağıdı
pack rat
Gereksiz ve işine yaramayacak şeyleri toplayıp saklayan kişi
pack rat
Bulduğu şeyleri yuvasına götürüp saklayan büyük bir tür Kuzey Amerika faresi
pack rats
pack rat
pack train
yük hayvanları katarı
pack train
Paket tren
pack up
(makine) durmak
pack up
bavula veya sandığa koymak
pack-saddle
Paket-eyer
pack a wallop
{k} çok etkili olmak
pack artillery
(Askeri) YÜKLÜ TOPÇU: Yük hayvanlarıyla parçalar halinde taşınan veya paraşütle atılan topçu. Yüklü topun parçaları nakil için sökülür ve ateş için tekrar takılır. Bu silahlar, tekerlekler üzerinde çekildiği taktirde, çekili topçu (towed artillery) durumuna gelir
pack assembly
(Askeri) paraşüt bohçası
pack assembly
(Askeri) PARAŞÜT BOHÇASI: Bak. "pack"
pack bags
(deyim) pack one's bags (kd) beğenmediği veya kıdığı için ayrılmak
pack bits
Paket Parçaları
pack bits
(Bilgisayar) paket bitleri
pack carrier
(Askeri) SİMİT ÖRTME BEZİ: ABD Ordusu'nda; arka çantasının üzerinde bulunan ve battaniye simidinin üstünü örtmeye yarayan çadır bezinden örtü
pack cementing
kutu sementasyonu
pack chute
manüel paket besleme kanalı
pack cloth
çuval bezi
pack cloth
(Tekstil) ambalaj bezi
pack drill
tam teçhizatla yürüme cezası [ask.]
pack elevator
paket elevatörü
pack head
(Askeri) MEKKARE İNDİRME YERİ: Hayvanlarla taşınan ikmal maddelerinin, boşaltıldığı ve tertip edildikleri yerlerde genel olarak, diğer nakil araçlarıyla dağıtıldığı yer; bu işi yapan ikmal tesisi
pack howitzer
(Askeri) Dağ obüsü
pack howitzer
(Askeri) YÜKLÜ OBÜS: Yük hayvanlarıyla, genel olarak, parçalar halinde taşınan hafif topçu silahı. Yüklü obüs, dağ kıtaları tarafından kullanılmak üzere yapılmıştır. Fakat; zırhlı birliklerde, müteharrik mesneteler üzerinde de kullanılır
pack ice
buzla
pack ice
buz kalıbı
pack in
(deyim) pack sth. in
pack in
(deyim) sona erdirmek (ilişki,iş vb.)
pack in case
sandığa koymak
pack it in
{k} (deyim) artik yeter!
pack list
paket listesi
pack of dogs
it sürüsü
pack of lies
bir dolu yalan
pack of lies
(deyim) bir suru yalan
pack of nonsense
yalan dolan
pack of nonsense
bir yığın yalan
pack of nonsense
bir yığın saçmalık
pack off
defetmek
pack pusher
paket sürücüsü
pack radio set
(Askeri) YÜKLÜ TELSİZ CİHAZI: Yük hayvanları tarafından taşınan portatif telsiz cihazı. Bu cihazın muhabere sahası mahduttur ve güç kaynağı, elle çalıştırılan bir dinamodur
pack saddle
(Askeri) YÜK SEMERİ: Bir yük hayvanında yük taşımak için kullanılan semer. PACK TRAIN: MEKKARE KOLU: Gerekli bütün personel ve teçhizatı ile mekkare kolu
pack thread
çuvaldız ipi
pack thread
ambalaj ipi
pack thread
(Tekstil) ambalaj ipi, kınnap
pack transportation
(Askeri) MEKKARELİ ULAŞTIRMA; MEKKARELİ NAKLİYAT: Yüklerin hayvan sırtında taşınması
pack up
(Fiili Deyim ) eşyasını toplamak , gitmeye hazırlanmak
pack up
kaçmak
pack up
(Askeri) Ateşkes, savaşı durdurmak
pack up
durmak (motor)
pack up
-i bavula/sandığa koymak
pack up
toparlanmak
pack up
(deyim) 1. [kd] işi bırakmak, paydos etmek. 2.işlememek,çalışmamak
pack up
eşyalarını toplamak
pack up
paketlemek

Eşyaları paketlemek çok uzun sürdü. - It took me ages to pack up my stuff.

information pack
bilgi edinme sayfası

i read by information pack.

screen pack
(Borsa) Süzgeç, elek
service pack
(Antika) Hizmet paketi
packed
{s} tıka basa dolu

Market tıka basa doluydu. - The market was packed.

Bu kulüp korkunç şekilde sıkıcıdır. Dans alanı boş ve sigara içme verandası tıka basa doludur. - This club is fearfully dull. The dance floor is empty and the smoking patio is packed.

wolf pack
kurt sürüsü
ahead of the pack
(Ev ile ilgili) Rakiplerinin arasında önde giden kişi
battery pack
(Bilgisayar) akü takımı
battery pack
pil
cargo pack
(Askeri) yük çantası
consumer pack
(Ticaret) tüketiciye mahsus ambalaj
ice pack
su yolunda buz birikintisi
ice pack
denizde bulunan buz yığını
infantry pack
(Askeri) arka çantası
object pack
(Bilgisayar,Teknik) amaç küme
pack up
bitirmek
packed
(Ticaret) ambalajlanmış
packed
dolmak
packing
(Askeri) sıkıştırmak
packing
yoğunluk
packing
kama
packing
(Bilgisayar) yoğunlaştırma
packing
kızak
packing
istifçilik
packing
sızdırmazlık
packing
(Tekstil) katlama
packing
(Askeri) sıkıştırma
packing
yoğun
packing
(Tıp) packıng
packing
paketleyerek
packing
sandıklama
packing
takoz
packing
(İnşaat) dizilim
packing
paket etme
power pack
(İnşaat) güç kaynağı
power pack
(Askeri) güç paketi
service pack
(Bilgisayar) iyileştirme
chest pack parachute
göğüs paraşütü
disk pack
disk paketi
face-pack
krem maskesi
face-pack
yüz maskesi
ice pack
buz torbası

Şişmeyi engellemek için ayak bileğine bir buz torbası koymalısın. - You should put an ice pack on your ankle to keep the swelling down.

Tom kafasına bir buz torbası bastırdı. - Tom pressed an ice pack to his head.

ice pack
buz kesesi
ice pack
buz birikintisi
instruction pack
komut paketi
lap pack parachute
kucak paraşütü
packed
kalabalık
packed
{f} paketle

Ben ambalajsız ya da 1 kilogramlık torbalarda paketlenmiş olarak pirinç satarım. - I sell rice in bulk or packed in 1 kilogram bags.

Tom mutfak lavabosu hariç her şeyi paketlemiş gibi görünüyor. - Tom seems to have packed everything but the kitchen sink.

packing
{f} doldur
packing
{i} doldurma
İngilizce - İngilizce
A full set of playing cards; also, the assortment used in a particular game; as, a euchre pack

We were going to play cards, but nobody brought a pack.

To admit of stowage, or of making up for transportation or storage; to become compressed or to settle together, so as to form a compact mass; as, the goods pack conveniently; wet snow packs well
: A loose, lewd, or worthless person
To depart in haste; – generally with off or away
To block a shot, especially in basketball
To load with a pack; hence, to load; to encumber

to pack a horse.

To transport in a pack, or in the manner of a pack (i. e., on the backs of men or animals)
To carry weapons, especially firearms, on one's person
To render impervious, as by filling or surrounding with suitable material, or to fit or adjust so as to move without giving passage to air, water, or steam

pack someone's arm with ice.

An envelope, or wrapping, of sheets used in hydropathic practice, called dry pack, wet pack, cold pack, etc., according to the method of treatment
To unite in bad measures; to confederate for ill purposes; to join in collusion
A group of Cub Scouts
To bring together or make up unfairly and fraudulently, in order to secure a certain result

pack a jury or a causes.

To cause to go; to send away with baggage or belongings; especially, to send away peremptorily or suddenly; – sometimes with off. See pack off

pack a boy off to school.

To make a pack of; to arrange closely and securely in a pack; hence, to place and arrange compactly as in a pack; to press into close order or narrow compass

pack fish in a box.

A bundle of sheet-iron plates for rolling simultaneously
To envelop in a wet or dry sheet, within numerous coverings

The doctor gave Kelly some sulfa pills and packed his arm in hot-water bags.

To sort and arrange (the cards) in a pack so as to secure the game unfairly
To fill in the manner of a pack, that is, compactly and securely, as for transportation; hence, to fill closely or to repletion; to stow away within; to cause to be full; to crowd into; as

the play, or the audience, packs the theater.

To gather in flocks or schools; as, the grouse or the perch begin to pack
A tight group of object balls in cue sports. Usually the reds in snooker
A large area of floating pieces of ice driven together more or less closely

The ship had to sail round the pack of ice.

A number or quantity equal to the contents of a pack; hence, a multitude; a burden

A pack of lies.

A number of persons associated or leagued in a bad design or practice; a gang

a pack of thieves or knaves.

To make up packs, bales, or bundles; to stow articles securely for transportation
A bundle made up and prepared to be carried; especially, a bundle to be carried on the back; a load for an animal; a bale, as of goods

The horses carried the packs across the plain.

To contrive unfairly or fraudulently; to plot
A number or quantity of connected or similar things; a collective
A number of hounds or dogs, hunting or kept together

African wild dogs hunt by sight, although stragglers use their noses to follow the pack.

A shook of cask staves
{v} to bind up for carriage, to sort cards, to put down meat in salt, to pick a jury
{n} a large bundle, load, burden, 52 cards, a number of hounds, set, crew
a group of hunting animals
set up a committee or legislative body with one's own supporters so as to influence the outcome; "pack a jury"
To transport in a pack, or in the manner of a pack (i. e., on the backs of men or beasts)
A general description of anything that is produced by BTB Mailflight for mailing It can encompass anything from one item to many and covers different variations of item within a mailing
A pack is a bag containing your possessions that you carry on your back when you are travelling. I hid the money in my pack. = rucksack, backpack
a cream that cleanses and tones the skin
A loose, lewd, or worthless person
(v ) To reduce the size of data so that it takes up less space
a small parcel (as of cigarettes or film)
A number or quantity of connected or similar things A full set of playing cards; also, the assortment used in a particular game; as, a euchre pack
deck
Hence: To bring together or make up unfairly and fraudulently, in order to secure a certain result; as, to pack a jury or a causes
a small parcel (as of cigarettes or film) a bundle (especially one carried on the back) a sheet or blanket (either dry or wet) to wrap around the body for its therapeutic effect a cream that cleanses and tones the skin a complete collection of similar things a group of hunting animals treat the body or any part of it by wrapping it, as with blankets or sheets, and applying compresses to it, or stuffing it to provide cover, containment, or therapy, or to absorb blood; "The nurse packed gauze in the wound"; "You had better pack your swollen ankle with ice"
To bring together or make up unfairly and fraudulently, in order to secure a certain result; as, to pack a jury or a causes
according to the condition of the blankets or sheets used, put about a patient to give him treatment; also, the fact or condition of being so treated
To depart in haste; - generally with off or away
carry, as on one's back; "Pack your tents to the top of the mountain"
(Real Application Clusters Real Application Clusters Guard I - Concepts and Administration)
an association of criminals; "police tried to break up the gang"; "a pack of thieves"
You can refer to a group of people who go around together as a pack, especially when it is a large group that you feel threatened by. a pack of journalists eager to question him
If you say that an account is a pack of lies, you mean that it is completely untrue. You told me a pack of lies
a complete collection of similar things
an exclusive circle of people with a common purpose
A pack of wolves or dogs is a group of them that hunt together
To carry a gun
To flll a pipe with tobacco
A combination of heat exchangers and air cycle machines lcompressor and turbine used to condition the air in the airplane
have with oneself; have on one's person; "She always takes an umbrella"; "I always carry money"; "She packs a gun when she goes into the mountains"
arrange in a container; "pack the books into the boxes"
To make a pack of; to arrange closely and securely in a pack; hence, to place and arrange compactly as in a pack; to press into close order or narrow compass; as to pack goods in a box; to pack fish
a steel plate inserted between two others to fill a gap and fit them tightly together; also known as packing
a sheet or blanket (either dry or wet) to wrap around the body for its therapeutic effect
according to the method of treatment
The people who come to a hash to try and follow (or, short-cut or screw up) the trail to the beer at the On-In
To load with a pack; hence, to load; to encumber; as, to pack a horse
To fill in the manner of a pack, that is, compactly and securely, as for transportation; hence, to fill closely or to repletion; to stow away within; to cause to be full; to crowd into; as, to pack a trunk; the play, or the audience, packs the theater
To render impervious, as by filling or surrounding with suitable material, or to fit or adjust so as to move without giving passage to air, water, or steam; as, to pack a joint; to pack the piston of a steam engine
sea ice
pack a punch
To have a swift and powerful effect or to be capable of having such an effect

Second, prepare the choices as one-liners. Each one should pack a punch and be so polished that it will jump off the screen into the minds of the audience and create a funny picture.

pack a punch
To be capable of throwing a strong punch

If gorillas do fight, injuries can be very serious as these animals have long canine teeth and silverbacks pack a punch estimated at eight times stronger than a heavyweight boxer.

pack animal
A domesticated animal used to carry heavy items
pack animals
plural form of pack animal
pack away
to store away, place out of the way, or stash, especially for the longer term

She packed away her warm sweaters for the summer.

pack away
to eat a great deal (informal)

Have you ever seen someone pack away five hot dogs in one sitting?.

pack fudge
to perform homosexual anal sex
pack heat
To carry one or more handguns on one's person, especially in a concealed manner

If the current trend toward relaxation of concealed-weapons laws continues, soon the most important gun restrictions may involve destinations: the states will probably allow various venues—public gathering places, offices, stores—to ban firearms on the premises. The only problem will be how to know who is packing heat.

pack horse
A horse used for carrying luggage

The pack horse was sick - with a big, open sore rubbed under the belly.

pack horses
plural form of pack horse
pack ice
A large consolidated mass of floating sea ice
pack in
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
pack in
to include (especially of a large amount)

Though co-star Keanu Reeves considered this new trip unnecessary, the Speed 2 crew has packed in lots of references from the original.

pack in
to give up, to quit

LAST year I was diagnosed with cervical cancer and had to pack in my job as a full-time cleaner as I needed chemo and radiotherapy.

pack journalism
A tendency of reporting to become homogeneous due to the reporters' habit of relying on one another for news tips or being dependent on a single source for information
pack mentality
The tendency for groups of individuals to act together without planned direction
pack on
To add (fat, muscle, etc.) so as to increase mass or bulk

The nine males packed on so much fat their weight increased to more than 700 grams.

pack on pounds
Alternative form of pack on the pounds
pack on the pounds
To gain weight, especially as a result of vigorous or excessive eating

Not only are married people more likely to become obese than those who are just dating, but young people who move in with a boyfriend or girlfriend tend to pack on the pounds too.

pack rat
Any of several small North American rodents, of the genus Neotoma, that have bushy tails
pack rat
A scavenger
pack up
To prepare for shipping, as a gift
pack up
To put back together
pack up
To clear away
pack up
To give in
pack up
To move one's residence
pack-rat
Alternative spelling of pack rat
pack a punch
(deyim) 1. To be able to give a powerful blow; have a dangerous fist. He packed a mean punch. 2. To have a violent effect; be powerful. It was vodka, and it packed quite a wallop
pack in
1. put together in a pack, make a pack or package of2. colloq. give up an enterprise, stop what one is doing; surrender; die; (of a machine etc.) cease working, break down
pack it in
(deyim) 1. (Slang) Stop working, abandon an attempt2. (Slang) iBe quiet, behave yourself
pack it up
(deyim) 1. (Slang) Stop working, abandon an attempt2. (Slang) iBe quiet, behave yourself
pack mentality
Dogs are born into packs. In the wild, packs are the essential social order. Unlike humans, who use a variety of political processes to determine leadership and rank, dogs sort out their social order by dominance and power. In a wolf pack, there is a Top Dog - a clear leader who is the dominant, Alpha male. He's the Big Dog, with pride of place at the dinner table (well, if wolves had a dinner table!), first in mating, first in decision making for the pack
pack up
1. put together in a pack, make a pack or package of2. colloq. give up an enterprise, stop what one is doing; surrender; die; (of a machine etc.) cease working, break down
pack animal
beat of burden, animal used to carry cargo
pack animal
A pack animal is an animal such as a horse or donkey that is used to carry things on journeys. An animal, such as a mule, used to carry loads. an animal used for carrying heavy loads, for example a horse
pack animal
an animal such as a mule or burro or horse used to carry loads
pack herse
See under 2d Pack
pack horse
horse that carries supplies
pack horse
a horse used for carrying heavy loads
pack ice
mass of floating ice formed over a period of many years
pack ice
Pack ice is an area of ice that is floating on the sea. It is made up of pieces of ice that have been pushed together. Floating ice that has been driven together into a single mass. a mass of ice floating in the sea
pack ice
a large expanse of floating ice
pack in
If you pack something in, you stop doing it. I'd just packed in a job the day before Pack it in. Stop being spiteful
pack in
If someone packs in things or people, they fit a lot of them into a limited space or time. Prisons are having to pack in as many inmates as possible It's kind of a referendum, though a lot of issues are packed in. = cram in If a play, film or event packs them in, lots of people go to see it. `Blow your head!' is still packing them in at Camden's Jazz Café every Friday night
pack into
If someone packs a lot of something into a limited space or time, they fit a lot into it. I have tried to pack a good deal into a few words. = cram into
pack into
If people or things are packed into a place, so many of them are put in there that the place becomes very full. Some 700 people were packed into a hotel room. = cram into
pack of cards
a pack of 52 playing cards
pack of cards
set of playing cards
pack of cigarettes
box of cigarettes
pack of lies
bunch of lies, whole lot of lies, total nonsense
pack of thieves
gang of robbers, group of burglars, group of thieves
pack of wolves
group of wolves that hunt and travel together
pack off
If you pack someone off somewhere, you send them there to stay for a period of time. He packed off his wife and children to stay in a caravan in Wales I finally succeeded in packing her off to bed
pack off
launch, send away
pack on
gain (weight); "He packed on two pounds over the summer"
pack on
gain (weight); "He packed on two pounds over the summer
pack rat
someone who collects things that have been discarded by others
pack rat
any of several bushy-tailed rodents of the genus Neotoma of western North America; hoards food and other objects
pack rat
someone who collects and stores things that they do not really need
pack rat
type of large mouse in North America that collects and hides things in its den; nickname for a person who collects useless objects
pack riding
riding with a pack
pack saddle
See under 2d Pack
pack thread
See under 2d Pack
pack together
compress: make more compact by or as if by pressing; "compress the data"
pack train
A line of animals, such as horses or mules, loaded with supplies for an expedition
pack train
long line of pack animals carrying cargo
pack trip
a trip through the countryside on horses, for fun or as a sport British Equivalent: pony-trekking
pack up
If you pack up or if you pack up your things, you put your possessions or the things you have been using in a case or bag, because you are leaving. They packed up and went home He began packing up his things
pack up
If a machine or a part of the body packs up, it stops working. In the end it was his stomach and lungs that packed up
Duluth pack
A traditional piece of luggage used in canoe travel, particularly in the Boundary Waters region of northern Minnesota and Ontario. A specialized type of backpack, made of either heavy canvas or nylon, that are approximately square in order to fit easily in the bottom of a canoe
Home Information Pack
A collection of documents relating to a property, which, under the law of England and Wales between June 2007 and 2010, had to be provided when the property was offered for sale. Abbreviation: HIP
Joe Six-pack
Alternative form of Joe Sixpack
RAM pack
A hardware module containing RAM for use by another device

After preprogramming, the player can insert the RAM pack into the slot and push a button, and the instrument will load the information and set the registers.

Seller's Pack
A less common name for a Home Information Pack
blister pack
One of several types of pre-formed plastic packaging, used for consumer goods and pharmaceuticals, consisting of a cavity and lidding
bowl pack
A quantity of a recreational drug sufficient to fill the bowl of a small pipe used to smoke it

He had some good herb; a little sticky, a little blueberry-scented, nice and clumpy, perfect for a bowl pack.

dye pack
A hidden explosive device with an mass of distinctive paint, intended to stain stolen goods like paper money to make them too distinctive to use without being identified
eight pack
An exceptionally well-developed set of abdominal muscles in which eight distinct portions of muscle are visible

You could be one of those genetically gifted individuals who has the potential to show off an eight-pack instead of a six.

eight-pack
Alternative form of eight pack
expansion pack
A module that adds new content to an existing piece of software
fanny pack
A small fabric pouch secured with a zipper and worn at the waist by a strap around the hips

She wears her fanny pack every day on her morning jog around Central Park.

froth pack
a term used to describe small, disposable aerosol cans that contain spray polyurethane foam (SPF) components
hip pack
fanny pack , bum bag
ice pack
a plastic sac of silicone that can be cooled in a freezer and then used in a cool bag
ice pack
a large floating mass of ice; pack ice
ice pack
a pack of crushed ice applied to the body in order to reduce pain or inflammation
jam-pack
To pack or fill something tightly
jet pack
A piece of equipment that may be strapped to a person’s back and generate vertical thrust by a downward discharge of jet fluid, thereby rendering the person capable of flight
jet-pack
Alternative spelling of jet pack
packed
Simple past tense and past participle of pack
packed
Filled with a large number or large quantity of something

packed with goodness.

packed
Put into a package

packed lunch.

packed
Filled to capacity with people

The bus was packed and I couldn't get on.

packing
As a concrete noun

A fee charged to cover the costs of packaging.

packing
The action of the verb

rugby The forming of players into a scrum.

packing
Present participle of pack
power pack
A portable power supply
rocket pack
A jet pack using a rocket engine
rocket-pack
Alternative spelling of rocket pack
service pack
A collection of software patches or upgrades offered as a single package with an installer
six pack
A highly developed set of abdominal muscles
six pack
A set of six beverage cans or bottles sold together, especially of beer

If you're thirsty, there's a six pack in the kitchen.

six pack
A selection of six photographs, including one of a suspect, used for witness idenitification
six-pack
A collection of six of something bundled together, especially six cans
six-pack
A highly developed set of abdominal muscles

Developing a cut-up six-pack doesn't happen by accident unless you've got exceptional genetics.

ahead of the pack
(Ev ile ilgili) More successful than those you are competing against
feature pack
(Antika) In computing, a service pack or SP (in short SP) or a feature pack (FP) comprises a collection of updates, fixes, or enhancements to a software program delivered in the form of a single installable package
service pack
(Antika) In computing, a service pack or SP (in short SP) or a feature pack (FP) comprises a collection of updates, fixes, or enhancements to a software program delivered in the form of a single installable package
media pack
(Reklam) A folder of information issued by a particular publication concerning the publication and the process of placing ads in the publication. Regular elements of the standard media pack include contract rates, column sizes, deadlines, editorial calendars, special features, media circulation, geographic coverage, audience demographics, etc
packed
filled to capacity; "a suitcase jammed with dirty clothes"; "stands jam-packed with fans"; "a packed theater"
packed
Something that is packed with things contains a very large number of them. The Encyclopedia is packed with clear illustrations and over 250 recipes
packed
pressed together or compressed; "packed snow
packed
pressed together or compressed; "packed snow"
packed
{s} full; wrapped; compressed; crowded
packed
Past tense and past participle of to pack
packed
A place that is packed is very crowded. From 3.30 until 7pm, the shop is packed The streets were packed with men, women and children
packing
The substance in a stuffing box, through which a piston rod slides
packing
Any container or other covering in which goods are packed
packing
Paper used to underlay the image or impression cylinder in letterpress or the plate or blanket in lithography to get the proper squeeze and pressure for printing
packing
Same as Filling
packing
On some compression fittings, the relatively soft material used to provide a water seal when squeezed or compressed
packing
carrying something in a pack on the back; "the backpacking of oxygen is essential for astronauts"
packing
Method of batching an electoral group into a single district to reduce their electoral influence Ant: fracturing
packing
The costs consisting of containers and coverings plus the labor andmaterials used in packing the imported merchandise, ready for export
packing
The act or process of one who packs
packing
Packing is the paper, plastic, or other material which is put round things that are being sent somewhere. see also pack
packing
Material used to seal a joint, such as in bell and spigot pipe, or to seal a gland through which a rotating shaft passes
packing
A substance or piece used to make a joint impervious A thin layer, or sheet, of yielding or elastic material inserted between the surfaces of a flange joint
packing
Any material used to pack, fill up, or make close
packing
A type of seal used to provide a leakproof connection between two parts of a unit that move in relation to each other
packing
the enclosure of something in a package or box
packing
A trick; collusion
packing
{i} packaging material; filling; caulking; manner in which a thing is packed; action of someone or something that packs
packing
In lithography, the paper used to underlay a blanket, plate or proof to bring the surface to the desired height, the method of adjusting squeeze pressure The act of inserting the packing material under the blanket or plate
packing
A yielding ring, as of metal, which surrounds a piston and maintains a tight fit, as inside a cylinder, etc
packing
any material used especially to protect something
packing
carrying something in a pack on the back; "the backpacking of oxygen is essential for astronauts" the enclosure of something in a package or box
packing
armed
packing
This refers to cartons and is not to be confused with loading of the van (packing the van)
packing
Paper that is packed under the plate or blanket or cylinder to provide proper pressure for printing
packing
a sealing device consisting of bulk deformable material or one or more mating deformable elements, reshaped by manually adjustable compression to obtain and maintain effectiveness It usually used axial compression to obtain radial sealing
packing
Any of a variety of vapor-liquid contacting media used in continuous separating columns
packing
In printing presses, paper used to underlay the image or impression cylinder in letterpress, or the plate or blanket in lithography, to get proper squeeze or pressure for printing
packing
Any container or other covering in which goods are packed Packing Instruction Document issued within an enterprise giving instructions on how goods are to be packed
packs
third-person singular of pack
Türkçe - İngilizce

pack teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

service pack
(Bilgisayar) service pack
pack