bear in mind

listen to the pronunciation of bear in mind
İngilizce - Türkçe
göz önünde tutmak
göz önünde bulundurmak
gözönünde bulundurmak
dikkate almak
hesaba katmak
zihinde tutmak
akıldan çıkarmamak
hatırlamak
aklında tutmak
hatırla
akılda tutmak
-i aklında tutmak, -i unutmamak. "You should also bear this in mind. - Bunu da unutmamalısın."
hatırda tutmak
-i unutmamak, -i akılda tutmak: You should also bear this in mind. Bunu da unutmamalısın
keep in mind
aklında tutmak
keep in mind
unutma

Unutma Tom Fransızcayı çok iyi konuşmaz. - Keep in mind that Tom doesn't speak French very well.

Önceki kadar genç olmadığını unutma. - Keep in mind that you're not so young as you used to be.

keep in mind
akılda tutmak
keep in mind
hesaba katmak
keep in mind
unutmamak
keep in mind
akılda tut
keep in mind
(Fiili Deyim ) hatırda tutmak
to bear in mind
zihinde tutmak
to bear in mind
hatırda tutmak
İngilizce - İngilizce
remember; consider; note

Bear in mind that I'm not as young as I was, so don't walk so fast.

keep in mind, take into account, remember, be aware of
keep in mind
bear in mind