tasdik etmek

listen to the pronunciation of tasdik etmek
Türkçe - İngilizce
confirm
acknowledge
ok
ratified
endorse
approve
ok, ok
affirmation
authenticate

A leading specialist was brought in to authenticate the painting. - Önde gelen bir uzman resmi tasdik etmek için içeriye getirildi.

sustain
notarize
substantiate
(Kanun) legalize
seal
bear out
1. to attest to the truth of; to bear (someone) out. 2. to certify (a document). 3. to ratify
ratify
(Hukuk) to approve, to ratify, to uphold, to confirm, to acknowledge, to endorse, to grant
certify
a) to affirm, to confirm b) to ratify
stamp
validate
sanction
vouch for
homologate
assent
grant
tasdik etme
(Kanun) homologation
tasdik etme
(Kanun) attestation
tasdik etme
(Kanun,Ticaret) certification
tasdik etme
(Ticaret) validation
tasdik etme
(Politika, Siyaset) confirmation
tasdik etme
(Ticaret) legalization
tasdik etme
verification
tasdik et
{f} sanction

His father would never sanction his engagement to a girl who did not share the same religious beliefs as their family. - Babası onların ailesi gibi aynı dini inançları paylaşmayan bir kızla onun nişanını tasdik etmedi.

tasdik et
ratify
tasdik et
{f} sanctioned
tasdik et
bear out
tasdik et
{f} ratified
tasdik etme
substantiation
tasdik et
attested
tasdik etme
attesting
kabul ve tasdik etmek
to approve, ratify
tasdik et
notarize
tasdik etme
assent
tasdik ve takrir etmek
(Kanun) attest and certify
Türkçe - Türkçe
Onaylamak
Doğrulamak
İngilizce - Türkçe
Confirm
tasdik etmek