bearings

listen to the pronunciation of bearings
İngilizce - Türkçe
{i} yön

Metrodan çıktığımda yönümü kaybettim. - I lost my bearings when I came out of the subway.

{i} kerteriz
{i} mil yatağı
{i} yatak
{i} yön tayini
anlayış
burç
bearing
duruş biçimi
bear
dayanmak
bearing
alâka
bearing
katlanma

Katlanma dayanılmaz olabilir. - Bearing can be unbearable.

bear
katlanmak

Yapabileceğimiz tek şey ona katlanmaktı. - The only thing we could do was to bear with it.

bear
taşımak

Bu mevduat yüzde üç faiz taşımaktadır. - This deposit bears three percent interest.

Gölün üstündeki buz senin ağırlığını taşımak için çok ince. - The ice on the lake is too thin to bear your weight.

bearing
(Mühendislik) Rulman

Rulmanlarımı almam için bana bir dakika ver. - Give me a minute to get my bearings.

bearing
duruş
bear
{i} ayı

Ben çocukken, komşuları korkutmak için bir evcil kahverengi ayım olsun istedim. - When I was little, I wanted to have a pet brown bear to scare my neighbors.

Tom kızgın ayıdan kaçmak için elinden geldiği kadar hızlı koştu. - Tom ran as fast as he could to escape from the angry bear.

bearing
taşıyan

Musa ilahi emirleri taşıyan dağdan indi. - Moses came down from the mountain bearing divine commandments.

bear
{f} gütmek (kin)
bear
{f} üstlenmek
bear
hantal kimse
bear
ayıya benzer hayvan
bear
kaba kimse
bear
{f} taşı

Amerikalılar silah taşıma hakkına sahiptir. - Americans have the right to bear arms.

Ona karşı hiçbir kötü niyet taşımıyorum. - I bear him no malice.

bear
hazmetmek
bear
(Hukuk) tahammül etmek
bear
doğurmak, dünyaya getirmek
bearing
(Borsa) Yataklama
bear
borsa fiyatlarını düşürmek
bear
{f} sapmak
bear
{f} değmek
bear
doğurmak
bear
{f} duymak (sevgi)
bear
{i} spekülatör
bear
getirmek
bear
{f} (bore/eski bare, borne)
bear
dönmek
bear
borsada fiyatlar düşecek ümidiyle ilerde alacağı tahvil ve senetleri evvelden satan kimse
bear
kaba adam
bearing
{i} etki
bearing
içeren
bearing
yön

Metrodan çıktığımda yönümü kaybettim. - I lost my bearings when I came out of the subway.

bearing
tahammül etme
bearing
irtibat
bearing
{i} hareket
bear
götürmek
bear
gelmek
bear
sevgi duymak
bear
basmak
bear
kin gütmek
bear
beslemek
bear
vermek (meyve)
bear
koca oğlan
bearing
(Otomotiv) kusinet
bearing
(Havacılık) yatk
bearing
rota
bearing
taşıyıcı
bearing
yataklamak
bearing
orta kapak
bearing
katlanarak
bearing
yastık
bearing
(Jeoloji) semt açısı
bearing
bedenin duruşu
bearing
burç yatak
bearing
ürün
bearing
ürün verme
bearing
yuva
bearing
konum açısı
bearing
tahammül
bearing
burç
needle bearings
iğneli rulman
bear
{f} sineye çekmek

Tom'un sineye çekmekten başka seçeneği yoktu. - Tom had no choice but to grin and bear it.

bear
aklında olmak
bear
uygun olmak
bear
bulundurmak
bear
sahip olmak
bear
kaldırmak
bear
ürün vermek
bear
uymak
bear
çekmek

Tom'un ya sabır çekmek dışında bir seçeneği yoktu. - Tom had no choice but to grin and bear it.

bear
yakışık almak
bear
vurguncu
bearing
dayanma
bearing
taşıma
bearing
doğum
bearing
meyve verme

Meyve vermeden önce portakal ağaçları azahar adı verilen bir çiçekle çiçek açarlar. - Before bearing fruit, orange trees blossom with a flower called an azahar.

Meyve vermeden önce, portakal ağaçları turuncu çiçekleri ile çiçek açar. - Before bearing fruit, orange trees bloom with orange blossoms.

bearing
yatak
bearing
ilişki
bearing
ilinti
bearing
doğurma
have no bearings on
ile ilgisi olmamak
lose one's bearings
yolunu kaybetmek
lose one's bearings
pusulayı şaşırmak
roller bearings
makaralı yatak
roller bearings mill
makaralı yatak mili
ball bearings
bilyalı rulmanlar
bear
borsada büyük oynayarak fiyatları etkileyen kimse
bear
(Finans) Borsa spekülatörü
bear
(Çiçek, yaprak) açmak

A tree bears leaves in spring.

heating of bearings
yatakların ısınması
in all its bearings
tüm yatakları içinde
anchorage bearings
ankraj mesnetleri
armorial bearings
arma
armorial bearings
hanedan arması
bear
bearberry ayı üzümü
bear
{f} taşımak; kaldırmak: It won't bear your weight. Senin ağırlığını kaldırmaz. They have the right to bear arms
bear
spekülatör,v.taşı: n.ayı
bear
sine

Tom'un sineye çekmekten başka seçeneği yoktu. - Tom had no choice but to grin and bear it.

O, büyük sinema güzelliklerinden biri olan Ingrid Bergman'a şaşırtıcı bir benzerlik taşımaktadır, - She bears a striking resemblance to Ingrid Bergman, one of the great cinema beauties.

bear
açıkçı
bear
{f} yönelmek
bear
{f} vermek
bear
{f} dişini sıkmak
bear
{f} spekülasyon yapmak
bearing
çekme
bearing
mil yatağı
bearing
üstlenme
bearing
ayak
bearing
{i} ilgi
bearing
bearing body yatak gövdesi
bearing
verme

Meyve vermeden önce portakal ağaçları azahar adı verilen bir çiçekle çiçek açarlar. - Before bearing fruit, orange trees blossom with a flower called an azahar.

Meyve vermeden önce, portakal ağaçları turuncu çiçekleri ile çiçek açar. - Before bearing fruit, orange trees bloom with orange blossoms.

bearing
{i} hal, tavır, davranış
bearing
kiriş ve eşik gibi şeylerin dayandığı destek
bearing
(Askeri) YÖN, KERTERİZ, İSTİKAMET: Özel bir referans noktasından diğer bir noktaya, saat yelkovanı dönüş istikametinde ölçülen belirli bir noktadaki yatay açı. Ayrıca bakınız: "grid bearing; relative bearing"
bearing
davranış
bearing
lose ones bearings şaşırmak
bearing
hasıl etme
bearing
mak yatak
bearing
mahsul
bearing
(Tekstil) 1. yatak 2. rulman
bearing
{f} katlan: prep.katlanarak,yatak
bearing
kerteriz
bearing
{i} den. kerteriz
calender bearings
(Matbaacılık, Basımcılık) kalender rulmanları
calender bearings
(Matbaacılık, Basımcılık) kalender yatakları
connecting rod bearings
piston kolu yatakları
connecting rod bearings
(Otomotiv) biyel kolu yatakları
find bearings
(deyim) find one's bearings yeni bir duruma yere uyum sağlamak,bulunduğu yeri saptamak
find one's bearings
yolunu bulmak
get bearings
(deyim) get one's bearings yeni bir duruma yere uyum sağlamak,bulunduğu yeri saptamak
get one's bearings
yolunu bulmak
get one's bearings
yönünü belirlemek
lose bearings
(deyim) lose one's bearings nerede bulunduğunu bilmemek,şaşırmak
lose one's bearings
kaybolmak
lose one's bearings
şaşırmak, pusulayı şaşırmak
lose one's bearings
ne yapacağını bilememek
number of main bearings
krank yatak sayısı
take the bearings
yönünü bulmak
worn king pin bearings
aks başı rulmanı
İngilizce - İngilizce
Small, hard metal balls designed to reduce friction between moving parts
I'll bring him to his bearings I'll bring him to his senses A sea term The bearings of a ship at anchor is that part of her hull which is on the water-line when she is in good trim To bring a ship to her bearings is to get her into this trim (Dana: The Seaman's Manual, 84 ) To lose one's bearings To become bewildered; to get perplexed as to which is the right road To take the bearings To ascertain the relative position of some object
The spherical balls in the center of the wheels that allow them to spin
Bearings are used to prevent wear when two moving parts are placed very close to each other
(Otomotiv) Anti-friction devices that are usually found between two moving parts to help movement while preventing wear . Bearings are found in ball- or roller-type
{i} orientation; understanding of position (especially in relation to fixed points)
plural of bearing
Bearings are used to indicate angular orientation with respect to the earth Bearings consist of three components
Antifriction devices that are usually found between two moving parts to help movement while preventing wear Bearings are found in ball- or roller-type
noun The round hydraulic device which, when inserted snugly into a wheel and fitted onto the axle of a truck, enables a skateboard to roll
These are those metal things inside the hub of your wheels There's two per wheel Inline skates currently use bearings that were already standard in the bearings industry, before inlines were popular They are "608" bearings, indicating the inner (6mm) and outer diamters (8 mm)
Sleeve: Common in home appliance motors Normally used in blower applications where low noise levels are important Ball: Used when high shaft load (radial or axial thrust load) capacity is required Ball bearings are usually used in industrial and agricultural motors Occasionally, roller bearings my be used on larger horsepower motors for maximum radial load capacity
These are those metal things inside the hub of your wheels There is two per wheel Inline skates currently use bearings that were already standard in the bearings industry, before inlines were popular They are "608" bearings, indicating the inner (6mm) & outer diameters (8 mm)
Mounted in pairs in the hub of each wheel, bearings make the wheels turn with near-frictionless ease
ball bearings
plural form of ball bearing
bear
An investor who sells commodities, securities, or futures in anticipation of a fall in prices

Bears look for over-priced securities to sell short.

bear
Characterized by or believing to benefit of declining prices in securities markets

The great bear market starting in 1929 scared a whole generation of investors.

bear
To be - or head - in a specific direction from the observer’s position

The harbour bears North by Northeast.

bear
An animal that resembles a bear, such as a koala or ant bear
bear
very

You rang me last night but it was bear late and I didn't answer.

bear
To produce or yield something, such as fruit or crops
bear
To declare as testimony

The jury could see he was bearing false witness.

bear
A difficult situation or problem
bearing
Present participle of bear
bearing
(Often in plural: bearings) Direction or relative position
bearing
One's posture, demeanor, or manner

She walks with a confident, self-assured bearing.

bearing
A mechanical device that supports another part and/or reduces friction
bearing
The horizontal angle between the direction of an object and that of true north; subject to variation and deviation when taken by a magnetic compass
bearing
Of a beam, column, or other device, carrying weight or load; as, a bearing wall
magnetic bearings
plural form of magnetic bearing
bearing
{i} behavior, deportment, demeanor, manner; way of standing or moving of a person; influence; direction; machine part on which another part turns; relevance, pertinence, relatedness, state of being connected to the current subject; (Architecture) support for a beam or part of a structure
bear
{f} give birth
bearing
{s} producing, that yields; designed to support a beam or part of a structure
bearing
If something has a bearing on a situation or event, it is relevant to it. Experts generally agree that diet has an important bearing on your general health My father's achievements really don't have any bearing on what I do. = influence
bearing
Someone's bearing is the way in which they move or stand. She later wrote warmly of his bearing and behaviour
bear
{f} endure; carry; support; suffer; produce
bear
{n} an animal, rude man, constellation
bear
{v} to carry, endure, press, convery, supply, produce
bearing
{n} the position of a place with respect to another
bear
(Finans) A person who sells shares when prices are expected to fall, in order to make a profit by buying them back again at a lower price
Bear
A peak, 4,523.5 m (14,831 ft) high, in the Wrangell Mountains of southern Alaska near the British Columbia border. Generally massive, short-legged mammals constituting the family Ursidae. Bears are the most recently evolved carnivore, found in Europe, Asia, and the Americas. Closely related to the dog and the raccoon, most bears climb with ease and are strong swimmers. As a family, they are omnivores, but dietary preferences vary among species (the polar bear feeds mainly on seals, the spectacled bear on vegetation, etc.). Though they do not truly hibernate, bears often sleep fitfully through much of the winter. They live 15-30 years in the wild but much longer in captivity. They have been hunted as trophies, for hides, and for food. See also black bear; brown bear; sun bear. African ant bear skunk bear Bear Flag Revolt bear grass bear market black bear brown bear Bryant Bear Great Bear Lake grizzly bear bear cat cat bear polar bear spectacled bear Andean bear sun bear honey bear woolly bear wooly bear ball bearing bearing wall load bearing wall roller bearing Born Max
ball bearings
These letters usually designate a ball-bearing supported crankshaft This makes the engine run smoother and last longer
ball bearings
bearings are grease lubricated Most are sealed and do not need any lubrication service Some, however, come with grease cups and can be lubricated with a grease gun Motors that use ball bearings when new are supplied with enough grease in the bearings to lubricate them for a number of months A small amount of grease should be added every tow-three months Use a high grade grease on fully enclosed motors Too much grease may cause the bearings to overheat
ball bearings
Used when high shaft load (radial or axial thrust load) capacity is required Ball bearings are usually used in industrial and agricultural motors Occasionally, roller bearings may be used on larger horsepower motors for maximum radial load capacity
bear
massive plantigrade carnivorous or omnivorous mammals with long shaggy coats and strong claws
bear
To take effect; to have influence or force; as, to bring matters to bear
bear
Market A market in which prices are declining A "bear" is a person who expects that the market or the price of a particular security will decline
bear
A person who sells stocks or securities for future delivery in expectation of a fall in the market
bear
An investor who believes that a stock or the market in general will decline A bear market is an extended period of falling prices in the overall market
bear
have rightfully; of rights, titles, and offices; "She bears the title of Duchess"; "He held the governorship for almost a decade"
bear
To sustain, or be answerable for, as blame, expense, responsibility, etc
bear
To admit or be capable of; that is, to suffer or sustain without violence, injury, or change
bear
An individual who believes a stock or the overall market will decline
bear
To support or sustain; to hold up
bear
An animal which has some resemblance to a bear in form or habits, but no real affinity; as, the woolly bear; ant bear; water bear; sea bear
bear
To support and remove or carry; to convey
bear
bring in; "interest-bearing accounts"; "How much does this savings certificate pay annually?"
bear
To endure with patience; to be patient
bear
To manage, wield, or direct
bear
have on one's person; "He wore a red ribbon"; "bear a scar"
bear
vulgare
bear
One of two constellations in the northern hemisphere, called respectively the Great Bear and the Lesser Bear, or Ursa Major and Ursa Minor
bear
A block covered with coarse matting; used to scour the deck
bear
To render or give; to bring forward
bear
An investor who believes the stock in an overall market will decline
bear
A person who believes market prices will go down
bear
have; "bear a resemblance"; "bear a signature
bear
A market trending downward, or a person who expects prices to go lower
bear
A problem that is very difficult to solve
bear
To endeavor to depress the price of, or prices in; as, to bear a railroad stock; to bear the market
bear
To give birth to someone or something
bear
put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear his constant criticism"; "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage"
bear
To produce, as fruit; to be fruitful, in opposition to barrenness
bear
contain or hold; have within; "The jar carries wine"; "The canteen holds fresh water"; "This can contains water"
bear
One who believes prices will move lower
bear
Bears are plantigrade Carnivora, but they live largely on fruit and insects
bear
An investor who believes a stock or the overall market will decline
bear
To carry something
bear
A large hairy man, especially one who is gay
bear
One who expects a decline in prices The opposite of a "bull " A news item is considered bearish if it is expected to result in lower prices
bear
One who believes the market is headed lower; also, a downtrending market
bear
{i} large mammal of the family Ursidae; (Securities industry) investor who believes a share or the overall security market will go down
bear
Metaphorically: A brutal, coarse, or morose person
bear
To conduct; to bring; said of persons
bear
An investor who believes a stock or the overall market will decline A bear market is a prolonged period of falling stock prices, usually by 20% or more Related: bull
bear
Someone who believes that markets will fall
bear
by E
bear
Someone who believes or speculates that a particular security or the securities in a market will decline in value is referred to as a bear
bear
Someone who believes the market will decline
bear
To relate or refer; with on or upon; as, how does this bear on the question? To have a certain meaning, intent, or effect
bear
Someone who believes that many investors in the stock market will lose money <top>
bear
To be situated, as to the point of compass, with respect to something else; as, the land bears N
bear
have; "bear a resemblance"; "bear a signature"
bear
Barley; the six-rowed barley or the four-rowed barley, commonly the former Hordeum hexastichon or H
bear
To possess or carry, as a mark of authority or distinction; to wear; as, to bear a sword, badge, or name
bear
An investor who thinks the market will fall
bear
An investor who sells commodities, securities or futures in anticipation of a fall in prices
bear
An investor who believes a stock or the overall market will decline A bear market is a prolonged period of falling stock prices, in the overall market
bear
General Floor Term One who believes prices will move lower
bear
One who believes prices will decrease
bear
To possess and use, as power; to exercise
bear
To be equipped with something
bear
To bring forth or produce; to yield; as, to bear apples; to bear children; to bear interest
bear
Someone who thinks market prices will decline
bear
bring forth, "The apple tree bore delicious apples this year"; "The unidentified plant bore gorgeous flowers"
bear
A large omnivorous mammal, related to the dog and raccoon, having shaggy hair, a very small tail, and flat feet; a member of family Ursidae, particularly of subfamily Ursinae
bear
behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he bore himself with dignity"; "They conducted themselves well during these difficult times"
bear
In economics and finance, someone who thinks market prices will decline
bear
massive plantigrade carnivorous or omnivorous mammals with long shaggy coats and strong claws an investor with a pessimistic market outlook; an investor who expects prices to fall and so sells now in order to buy later at a lower price move while holding up or supporting; "Bear gifts"; "bear a heavy load"; "bear news"; "bearing orders"
bear
A portable punching machine
bear
Someone who believes the market will decline (See: Bull)
bear
One who believes prices will go down
bear
To suffer, as in carrying a burden
bear
To be in a specific direction from the observer's position
bear
To press; with on or upon, or against
bear
support or hold in a certain manner; "She holds her head high"; "He carried himself upright"
bear
To behave; to conduct
bear
be pregnant with; "She is bearing his child"; "The are expecting another child in January"; "I am carrying his child"
bear
an investor with a pessimistic market outlook; an investor who expects prices to fall and so sells now in order to buy later at a lower price
bear
give birth (to a newborn); "My wife had twins yesterday!"
bear
To put up with something
bear
With witness, to declare as testimony
bear
To afford; to be to; to supply with
bear
To gain or win
bear
To sustain; to have on (written or inscribed, or as a mark), as, the tablet bears this inscription
bear
take on as one's own the expenses or debts of another person; "I'll accept the charges"; "She agreed to bear the responsibility"
bear
To possess mentally; to carry or hold in the mind; to entertain; to harbor To endure; to tolerate; to undergo; to suffer
bear
Any species of the genus Ursus, and of the closely allied genera
bear
A bier
bear
One who expects a decline in prices
bear
An investor who believes that prices are going to fall
bear
move while holding up or supporting; "Bear gifts"; "bear a heavy load"; "bear news"; "bearing orders"
bear
To carry on, or maintain; to have
bearing
heraldry consisting of a design or image depicted on a shield
bearing
the direction of travel as indicated by the compass
bearing
The direction of an object expressed either as a true bearing as shown on the chart, or as a bearing relative to the heading of the boat
bearing
A direction on the ground or on a map, defined by the angle measured from some reference direction: this may be true (geographic) North, magnetic North, or grid North Used also to refer to a compass on which the movable dial (used to read direction) is numbered as four 90º quadrants where N=0, 5=0, E=90, W=90 See also azimuth
bearing
The direction from one location to another location given as a reading in degrees
bearing
a rotating support placed between moving parts to allow them to move easily dignified manner or conduct the direction or path along which something moves or along which it lies relevant relation or interconnection; "those issues have no bearing on our situation"
bearing
The widest part of a vessel below the plank-sheer
bearing
Patient endurance; suffering without complaint
bearing
Ones posture, demeanor, or manner
bearing
dignified manner or conduct
bearing
A term used to describe directions in space For example, it is usually used in the form: "The unknown spacecraft is at bearing zero-two-five, mark one-five "
bearing
The direction of an object expressed either as a true bearing as shown on thechart, or as a bearing relative to the heading of the boat
bearing
A direction from your current position to some other point of interest Bearings are measured in degrees (360 in a full circle), clockwise from either true or magnetic north See also Heading
bearing
Horizontal direction of an object from an observer, expressed as an angle from a reference direction (e g compass bearing, true bearing, relative bearing)
bearing
Compass direction from the ship to another object or location
bearing
The line of flotation of a vessel when properly trimmed with cargo or ballast
bearing
A support or guide by means of which a moving part such as a shaft or axle is positioned with respect to the other parts of a mechanism
bearing
A system that measures in reference to the cardinal points of a compass in 90 degree quadrants
bearing
The portion of a support on which anything rests
bearing
Purport; meaning; intended significance; aspect
bearing
(n) A mechanical device designed to transfer radial or axial loads from a shaft while minimizing energy loss due to friction from the rotating shaft Bearings are usually divided into two general categories: plain and rolling contact
bearing
If you get your bearings or find your bearings, you find out where you are or what you should do next. If you lose your bearings, you do not know where you are or what you should do next. A sightseeing tour of the city is included to help you get your bearings
bearing
producing or yielding; "an interest-bearing note"; "fruit-bearing trees
bearing
The manner in which one bears or conducts one's self; mien; behavior; carriage
bearing
A hollow metal "donut" that uses balls inside to increase the efficiency of a rotating shaft (like an axle) Highly recommended as the first option part for any kit equipped with bushings, bearings have become a standard accessory in most R/C kits today
bearing
(of a structural member) withstanding a weight or strain
bearing
A measure of direction that a submarine or other vessel is at or is going to turn They are measured in degrees: 0 degrees is north, 90 degrees is east, 180 degrees is south, and 270 degrees is west A bearing of 0-0-0 means that a submarine is pointing at 0 degrees or north Bringing the seaQuest around to bearing 1-9-7 is adjusting the seaQuest to 197 degrees or about south-south-west
bearing
1) The distance that the bearing shoe or seat of a joist or joist girder extends over its masonry, concrete, or steel support 2) A structural support, usually a beam or wall, that is designed by the specifying professional to carry reactions to the foundation
bearing
Improperly, the unsupported span; as, the beam has twenty feet of bearing between its supports
bearing
– A surveying term used to designate direction The bearing of a line is the acute horizontal angle between the meridian and the line The meridian is an established line of reference Azimuths are angles measured clockwise from any meridian
bearing
the direction or path along which something moves or along which it lies
bearing
The act, power, or time of producing or giving birth; as, a tree in full bearing; a tree past bearing
bearing
That part of any member of a building which rests upon its supports; as, a lintel or beam may have four inches of bearing upon the wall
bearing
the direction or point of the compass in which an object is seen; as, the bearing of the cape was W
bearing
The part of the support on which a journal rests and rotates
bearing
The precise compass direction (in degrees) from your present position to the next waypoint (Readings are selectable in either degrees magnetic or true north)
bearing
The situation of a distant object, with regard to a ship's position, as on the bow, on the lee quarter, etc
bearing
Any single emblem or charge in an escutcheon or coat of arms commonly in the pl
bearing
The horizontal direction to or from any point, usually measured clockwise from true north (true bearing) magnetic north (magnetic bearing), or some other reference point, through 360°
bearing
Direction or relative position
bearing
The horizontal direction of an object or point, usually measured clockwise from a reference line or direction through 360°
bearing
producing or yielding; "an interest-bearing note"; "fruit-bearing trees"
bearing
Compass direction, usually expressed in degrees, from the ship to a particular destination or objective
bearing
The part of an axle or shaft in contact with its support, collar, or boxing; the journal
bearing
The device on which the headstock (and hence the whole bell assembly) turns about its gudgeon pins Two kinds of bearings are commonly used for bells: ball bearings and plain bearings
bearing
Relevance; a relationship or connection
bearing
The horizontal angle measured from a point on a line of known direction (usually North) to another line extending from the same point of observation If the angle is measured clockwise from the North it is called bearing East and when measured counter-clockwise it is called bearing West For the mariner's and surveyor's compass, direction is measured in terms of the quadrant, and is never greater than 90° Bearings can be measured from true North, grid North or magnetic North The terms bearing and heading have the same definition, except bearing should refer to a fixed position, whereas, heading refers to the direction in which an object moves
bearing
relevant relation or interconnection; "those issues have no bearing on our situation"
bearing
A bearing is the point of contact between a turning part and a non-turning part A good bearing assembly has little or no play, and as little friction as possible Major bearings on a bicycle are the headset, the bottom bracket and the hubs There are also bearings in brakes, pedals and freewheels Bearings used in bicycles are usually of the cup-and-cone type, but many newer bicycles use cartridge bearings
bearing
If you take a bearing with a compass, you use it to work out the direction in which a particular place lies or in which something is moving. = reading
bearing
characteristic way of bearing one's body; "stood with good posture"
bearing
a rotating support placed between moving parts to allow them to move easily
bearing
Bearings are small metal balls that are placed between moving parts of a machine in order to make them move smoothly and easily over each other. An oil seal was replaced, along with both front wheel bearings. see also ball bearing. In machine construction, a connector (usually a support) that permits the connected members to rotate or to move in a straight line relative to one another. Often one of the members is fixed, and the bearing acts as a support for the moving member. Most bearings support rotating shafts against either transverse (radial) or thrust (axial) loads. To minimize friction, the contacting surfaces in a bearing may be separated by a film of oil or gas; these are sliding bearings (see oil seal). In ball bearings and roller bearings, the surfaces are separated by balls or rollers. ball bearing bearing wall load bearing wall roller bearing
bearing
a direction on the ground or on a map defined by the angle measured from some reference direction: this may be true (geographic) north, magnetic north, or grid north
bearing
The situation of one object, with respect to another, such situation being supposed to have a connection with the object, or influence upon it, or to be influenced by it; hence, relation; connection
bearing
A device that transfers a force to structural supports In a wind generator, bearings allow the Shaft to rotate freely, and allow the machine to Yaw into and out of the wind
bearing
Present participle of to bear
loose one's bearings
lose one's way, get lost; lose track of one's thoughts
lose one's bearings
become disoriented; get lost
moral bearings
moral behavior, ethical manner of acting
wheel bearings
(Otomotiv) The inner and outer bearings found at each wheel cushion the contact between the wheel and the spindle it sits on. They're packed with grease to prevent wear from the friction produced by the turning wheels
bearings