sevgili

listen to the pronunciation of sevgili
Türkisch - Englisch
darling

My sweet darling, I miss you so much. - Benim tatlı sevgilim, seni o kadar çok özledim ki.

Are you tired, darling? - Yorgun musun, sevgilim?

beloved

He lost his most beloved son. - En sevgili oğlunu kaybetti.

Every beloved object is the center point of a paradise. - Her sevgili nesne, bir cennetin merkez noktasıdır.

dear

I was aided by a dear friend. - Sevgili bir arkadaşım tarafından desteklendim.

I love you, dear sister. - Sevgili kız kardeşim, seni seviyorum.

sweetheart

I call my sweetheart darling. - Ben canım sevgilimi ararım.

I married my high school sweetheart. - Lise sevgilimle evlendim.

girlfriend

Mary thinks that she's Tom's girlfriend, but for Tom, she's just a friend. - Mary Tom'un sevgilisi olduğunu düşünüyor ama Tom için o sadece bir arkadaş.

His girlfriend was there, too. - Sevgilisi de oradaydı.

lover

My lover doesn't love me. - Sevgilim beni sevmiyor.

Her lover is a spy working for the British government. - Onun sevgilisi İngiliz hükümeti için çalışan bir casus.

pet

You're the teacher's pet. - Sen öğretmenin sevgilisisin.

pigsney
significant other

My significant other works at a language school and loves it very much. - Benim sevgilim bir dil okulunda çalışıyor ve onu çok seviyor.

(Argo) mellow
lady

I am not a Polish detective, dear lady. I am an international detective. - Sevgili bayan, ben Polonyalı bir dedektif değilim. Ben uluslararası bir dedektifim.

cuddly
dulcinea
queen
boyfriend

Mary's not happy that her boyfriend has to kiss another girl for the school play. - Sevgilisi okul oyunu için başka bir kızı öpmek zorunda olduğu için Mary mutsuz.

She's got a Turkish boyfriend. - Onun Türk bir sevgilisi var.

sweet

I call my sweetheart darling. - Ben canım sevgilimi ararım.

Tom is such a sweetheart. - Tom böyle bir sevgili.

sweetie
lass
well-beloved
truelove
precious
love

My lover doesn't love me. - Sevgilim beni sevmiyor.

The people who come on the Maury Povich show often make pretentious claims about their lovers cheating on them. - Maury Povich'e gelen insanlar genellikle sevgililerinin onları aldattıkları ile ilgili önemli iddialarda bulunmaktadırlar.

dearie
girl

To tell the truth, she is my girlfriend. - Gerçeği anlatmak gerekirse o benim sevgilim.

Mary's not happy that her boyfriend has to kiss another girl for the school play. - Sevgilisi okul oyunu için başka bir kızı öpmek zorunda olduğu için Mary mutsuz.

sweety
dove
flame
deary
concubine
favourite [Brit.]
gallant
loved

Wish all my friends and loved one Happy New Year. - Bütün arkadaşlarıma ve sevgilime Mutlu Yıllar diliyorum.

inamorata
lover, darling, sweetheart, love; girlfriend, girl; boyfriend; dear, beloved
Dear ..., (used as the salutation of a friendly letter)
beau

Translations are like lovers- the beautiful ones are never faithful, and the faithful ones are never beautiful. - Çeviriler sevgililer gibidir.Güzel olanlar sadık değildir ve sadık olanlar güzel değildir.

inamorato
well beloved
ladylove
favorite
paramour
fancy man
steady
duckie
duck
fellow
Jill
gill
(one's) beloved, sweetheart
beloved, dear, darling
ducky
feller
doxy
lovely

And I must thank my lovely wife, Kate, who was behind me every step of the way. - Ve yolun her adımında benim arkamda olan sevgili karım Kate'e teşekkür etmeliyim.

valentine

I wish it was Valentine's Day! - Keşke sevgililer günü olsa!

It is a silly practice for non-Christians to send chocolates on St. Valentine's Day. - Sevgililer Günü'nde çikolata göndermek, Hristiyan olmayanlar için aptalca bir başlangıç.

dearling
my beloved
girlfriends
leman
true love
favourite
dearest

They are our dearest friends. - Onlar bizim en sevgili arkadaşlarımız.

moll
sevgili arkadaşım
dear friend
sevgili günlük
dear dairy
sevgili günlük
dear diary
sevgili edinmek
take lover
sevgili olarak
darlingly
sevgili olarak
fellowly
sevgili olmak
become lover
sevgili olmak
be lover
sevgililer
sweet hearts
eski sevgili
old flame
uzatmalı sevgili
steady
yaşlı ve zengin sevgili
sugar daddy
zina davasına çıkan sevgili
co respondent
Türkisch - Türkisch
Sevgi ve bağlılık duyulan: "Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol / Ey hak, yaşa; ey sevgili millet, yaşa var ol."- T. Fikret
Sevgi ve bağlılık duyulan
Sevilen ve âşık olunan kimse, dost, yâr
emre
yavuklu
manita
efuli
mühür gözlü
canan
can gözdesi
dava
servi boylu
Sevgililer
(Osmanlı Dönemi) ASNIM
uzatmalı sevgili
Evlenmeğe karar veremeyip çok uzun süre sevgili olarak kalan (kimse)
sevgili
Favoriten