lay

listen to the pronunciation of lay
Englisch - Türkisch
sermek
{f} (dikkatle) koymak
{f} yere koymak ve kullanım için hazır pozisyona getirmek
{f} hazırlamak
{i} hal

Leyla'nın Fadıl'a olan sevgisi bir takıntı haline gelmeye başlıyordu. - Layla's love for Fadil was starting to become an obsession.

Fadıl hâlâ Leyla'nın suçlu olduğuna inanmıyor. - Fadil still doesn't believe Layla is guilty.

bir halatın bükümü veya büküm tarzı
{i} (yumurta) yumurtlamak
{f} (halı) döşemek
{f} yerleştirmek
{f} sevişmek
{f} kurmak

Layla banka soygunu için komplo kurmakla görevlendirildi. - Layla was charged with conspiracy for bank robbery.

Leyla cinayet işlemek için komplo kurmakla suçlanıyordu. - Layla was charged with conspiracy to commit murder.

{i} yumurtlamak
üstüne oynamak
sürmek

Leyla iyi bir yaşam sürmek istiyordu. - Layla wanted to live a good life.

sikmek
yaymak
değdirmek
{f} yatır

Onu buraya getirin ve divana yatırın. - Bring her in here and lay her on the sofa.

Oyuncak bebeği yatağına yatıracak. - She will lay the doll on her bed.

yüklemek
(hukuk/tıp/vb.belli bir öğrenim dalında) profesyonel olmayan
isnat etmek
yatıştırmak
kab

Fadıl kabloyu Leyla'nın ellerine bağladı. - Fadil tied the cable to Layla's hands.

Leyla, Salime'yi bir arkadaş olarak kabul etti. - Layla considered Salima a friend.

yatırmak
koymak

Şüpheli tüm eşyalarını masaya koymak zorunda kaldı. - The suspect had to lay all his things on the table.

Şüpheli tüm kişisel eşyalarını masaya koymak zorunda kaldı. - The suspect had to lay all his personal effects on the table.

eğitim görmemiş
arg.düzmek
döşemek
kaymak
dizmek
yatış

Sami ve Leyla arasındaki gerginlik yatışmaya başlıyor. - Tensions are starting to simmer between Sami and Layla.

Meslekten olmayan
yatır(mak)
{i} durum

Acil durumlar için o parayı biriktireceğim. - I'm going to lay aside that money for emergencies.

Kırık cam yolun her tarafına dağılmış durumda. - Broken glass lay scattered all over the road.

vaziyet
argo yol
{f} yatmak
{f} bahse girmek
{s} belirli meslekten olmayan; alaylı
rahip sınıf
lay of the land etrafın hal ve şekli
kazanç üstünden hisse
{s} laik
{i} şarkı
{s} rahip olmayan
{f} (tuğla) örmek
meslek
şiir/yatış
duruş

Leyla duruşmayı bekliyordu. - Layla was waiting for trial.

Sami, Leyla'nın duruşmasına kadar bir daha görünmedi. - Sami wasn't seen again until Layla's trial.

{i} yatma

Sırtüstü yatmanı ve dinlenmeni istiyorum. - I want you to lay back and relax.

{i} türkü
{f} dinmek
{f} sunmak

Sami, Leyla'ya kalacak bir yer sunmak istedi. - Sami wanted to offer Layla a place to stay.

lay days yükleme ve boşaltma süresi
{i} sevişme
{i} konum
uzman olmayan/halka ait
{i} şarkı sözü
{i} mevki
{f} ileri sürmek
{f} (laid)
arazi yapısı
(Askeri) ROTA VERMEK, ROTA ÇİZMEK: Bir rota hesaplama veya tasarlamak
(Askeri) gitmek
toplamak
becermek
emretmek
ezgi
sergilemek
tasarlamak
lie
{f} yalan söylemek

Yalan söylemek yanlıştır. - To tell a lie is wrong.

Yalan söylemek yanlıştır. - It is wrong to tell lies.

lie
yalan

O, yalan söylediğini itiraf etti. - He made an admission that he had lied.

Yalan söylediğim için beni affet,lütfen. - Please forgive me for telling a lie.

lie
{f} uzanmak

Tom bütün gün yatakta uzanmaktan başka bir şey yapmadı. - Tom did nothing but lie in bed all day.

Şehir Londra'nın doğusuna uzanmaktadır. - The city lies east of London.

lie
yatmak

İşte sorun burada yatmaktadır. - That's where the problem lies.

Ben birkaç dakika için yatmak istiyorum. - I'd like to lie down for a few minutes.

lie
{i} palavra
lay off
işten çıkarmak
lay down
şart koşmak
lay down
koymak
lay one's life on the line
(Ev ile ilgili) Hayatını bir şey ya da kişi için riske atmak
lay aside
{f} bir kenara koymak
lay awake
gözüne uyku girmemek
lay away
sakla
lay down arms
teslim olmak
lay down one's arms
teslim olmak
lay into
(deyim) lay into someone [kd] saldirmak
lay into
-i haşlamak, -i azarlamak
lay off
(deyim) lay someone off iscilere gecici olarak yol vermek. lay off sth. [kd] durmak,vaz gecmek
lay off
geçici olarak uzaklaştırmak
lay out
yerleştirme
lay out
{f} yere sermek
lay out
{f} sermek
lay off
kesmek
lay off
bırakmak
lay aside
{f} kenara koymak
lay down
bir şeyi bir yere koymak
lay down the law
(deyim) patronluk taslamak
lay down the law
direktif vermek
lay down the law
ahkam kesmek
lay down the law
(deyim) dediği dedik olmak
lay down the law
zart zurt etmek
lay down the law
ukalalık etmek
lay into
(Dilbilim) çatmak
lay into
haşlamak
lay into
(Dilbilim) saldırmak
lay mine
mayın döşemek
lay off
(Kanun) işe son vermek
lay off
(Askeri) kıyıdan uzaklaşmak
lay off
(Dilbilim) bir şeyi yapmayı bırakmak
lay off
(Askeri) kıyıdan açılmak
lay off
(deyim) (bir işe vb) son vermek
lay off
(deyim) başından gitmek
lay off
(deyim) (bir iş vb) son bulmak
lay off
vazgeçmek
lay off
(deyim) yakasına bırakmak
lay off
(deyim) rahatsız etmeyi kesmek
lay off
(Dilbilim) bir şeyi yapmaya son vermek
lay off
(Askeri) sahilden uzaklaşmak
lay off
(Askeri) liman dışında kalmak
lay on the line
(deyim) riske sokmak
lay out
(Ticaret) işyeri iç planı
lay out
plan
lay out
(Ticaret) işyeri düzeni
lay out
(Ticaret) düzen
lay out
(Ticaret) bir tesisin iç düzenlemesi
lay out
planlamak
lay s.o. up
{k} birini yatağa düşürmek/yatağa mahkûm etmek
lay weight on
üzerinde durmak
lay a foundation
temel atmak
lay about
saldır
lay about one
sağına soluna vurmak
lay an egg
fiyasko vermek
lay an embargo on
ambargo koymak
lay aside
biriktirmek
lay aside
vazgeçmek
lay aside
saklamak
lay aside
vazgeç
lay aside
bırakmak
lay at the door of
suçlamak
lay at the door of
kabahat yüklemek
lay bare
açıkça ortaya koy
lay by
biriktirmek
lay by
bir kenara koymak
lay by
cep
lay claim to
sahip çık
lay days
astarya
lay days
yükleme ve boşaltma süresi
lay down
belirlemek
lay down
yere bırakmak
lay down
saptamak
lay down
depolamak
lay for
-e pusu kurmak
lay hands on
tutmak
lay in
saklamak
lay in
biriktirmek
lay in
depolamak
lay in an ambush
pusu kurmak
lay into
azarla
lay it on thick
övmek
lay it on thick
göklere çıkarmak
lay it on with a trowel
ballandıra ballandıra anlatmak
lay low
yatağa sermek
lay off
işten çıkar
lay off
(geçici olarak) işten çıkarmak
lay off
(Fiili Deyim ) 1- geçici olarak işten çıkarmak 2- bir kenara koymak
lay on
temin etmek
lay on
sağlamak
lay on
sağla
lay on
üzerine atılmak
lay on air drier
hava yastıklı kurutucu
lay on the line
çizgiyi kapla
lay one's cards on the table
gizlisi saklısı olmamak
lay one's cards on the table
açık ve dürüst olmak
lay out
(Ticaret) reyon
lay out
tertip
lay out
maket
lay out
planla
lay out
yaymak
lay over
kapla
lay reader
şiir okuyucu
lay siege to
kuşatmak
lay sth on the line
dobra dobra konuşmak
lay sth to waste
altını üstüne getirmek
lay the fire
ateşi yakmak
lay the foundation stone
temelini atmak
lay the foundations
temel atmak
lay the table
masayı hazırla
lay to rest
örtbas et
lay to rest
defnetmek
lay to rest
gömmek
lay up
biriktir
lay up
biriktirmek
lay up
(hastalık) yatağa düşürmek
lay waste
tahrip etmek
lay waste
harap etmek
lay waste
yakıp yıkmak
lay behind
arkasında yatan
lay claim to
sahip çıkmak
lay down in grass
çimlere uzandı
lay down so.'s hands
uzandım öyle. 'ellerini s
lay foundation
temelini
lay indexer
(Bilgisayar) birlik olup aynı olgunun gerçekleşmesini sağlayan internet kullanıcılarından her biri
lay of the land
arazi yatıyordu
lay off
-argo- -i rahat bırakmak
lay one on so.
lay bir konu olmuş
lay one's cards on the table
(deyim) Duyguları ve niyetleri hakkında dürüst olmak
lay one's cards on the table
(deyim) Kartlarını açık oynamak, dürüst olmak
lay s.o. to rest
cenazeyi toprağa vermek
lay so.'s hopes on
Satmak öyle. 's umduğunu
lay so.'s plans bare
Satmak öyle. 's çıplak planları
lay the beams
kirişler yattı
lay up
çekmek, bakıma almak, kızağa almak
lay/put/set store by/on
-i önemsemek, -e önem vermek
lie
{i} yatış
lay out
düzenlemek
lie
{f} kandırmak
lie
{i} konum

Konumunu yitirdi çünkü yalan söylemekten kaçınmıştı. - He lost his position just because he refused to tell a lie.

laid
f., bak. lay
lay out
tasarlamak
lie
{f} (lay, lain, ly.ing)
lay out
hazırlamak
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) f. Söyleyen, söyleyici
Fransa'da bir kıyı ırmağı
çamur, cıvık
Englisch - Englisch
To place something down in a position of rest
To leave something somewhere
To prepare (a plan, project etc.); to set out, establish (a law, principle)

Even when I lay a long plan, it is never in the expectation that I will live to see it fulfilled.

Simple past of lie when pertaining to position

The baby lay in its crib and slept silently.

The direction a rope is twisted

Worm and parcel with the lay; turn and serve the other way.

To produce and deposit an egg
To wager that an event will not take place
a short song
Non-professional; not being a member of an organized institution
To have sex with
A casual sexual partner

What was I, just another lay you can toss aside as you go on to your next conquest?.

Arrangement or relationship; layout

nonstandard or colloquial the lay of the land (rather than the standard the lie of the land).

To cause to subside or abate

But how upon the winds being laid, doth the ship cease to move?.

Not belonging to the clergy, but associated with them

They seemed more lay than clerical.

a short poem or narrative, one usually intended to be sung
A ballad or sung poem
To install certain building materials, laying one thing on top of another

lay flooring.

Past tense of lie. the past tense of lie
{a} laical
{n} a song, grassy ground, row, wager
{v} to put, place, apply, wager, calm, still, bring eggs, contrive
A song; a simple lyrical poem; a ballad
concerning those not members of the clergy; "set his collar in laic rather than clerical position"; "the lay ministry"; "the choir sings both sacred and secular music"
The length measured along the axis of a wire or cable required for a single strand (in stranded wire) or conductor (in cable) to make one complete turn about the axis of the conductor or cable
A long narrative poem, especially one that was sung by medieval minstrels called trouvères The Lais of Marie de France are lays
To install certain building materials, laying one thing on top of another (e.g. lay brick, lay flooring.)
Arrangement or relationship; layout; eg, the lay of the land
(aka lai) A form of poetry set to music, born in 13th-century France
Pertaining to wire and cable, the axial distance required for one cabled conductor or conductor strand to complete one revolution about the axis around which it is cabled Lay Direction The twist in the cables as indicated by the top strands while looking along the axis of the cable away from the observer Described as "right hand or "left hand"
To place and arrange (pages) for a form upon the imposing stone
A measure of yarn; a lea
Not belonging to the clergy
The lathe of a loom
To point; to aim; as, to lay a gun
To impute; to charge; to allege
The Slightly curved portion of a clarinet or saxophone mouthpiece that faces the reed
Position on the ground where a tree will fall when severed from the stump (10)
To put the strands of a rope, a cable, etc
To place in position; to establish firmly; to arrange with regularity; to dispose in ranks or tiers; as, to lay a corner stone; to lay bricks in a wall; to lay the covers on a table
put into a certain place or abstract location; "Put your things here"; "Set the tray down"; "Set the dogs on the scent of the missing children"; "Place emphasis on a certain point"
To wager that an event will not take place (the opposite of to back)
That which lies or is laid or is conceived of as having been laid or placed in its position; a row; a stratum; a layer; as, a lay of stone or wood
The position of print on a sheet of paper Lays (front and side) - the guides to which paper is fed before being printed or folded Lay edges - the edges of a sheet which are laid against the front and side lays
impose as a duty, burden, or punishment; "lay a responsibility on someone"
To lay a wager; to bet
of Lie, to recline
To cause to be still; to calm; to allay; to suppress; to exorcise, as an evil spirit
put in a horizontal position; "lay the books on the table"; "lay the patient carefully onto the bed" lay eggs; "This hen doesn't lay" prepare or position for action or operation; "lay a fire"; "lay the foundation for a new health care plan" impose as a duty, burden, or punishment; "lay a responsibility on someone" not of or from a profession; "a lay opinion as to the cause of the disease
(1) the direction of advance of any point in a strand for one complete turn; (2) the amount of advance of any point in a strand for one complete turn See pitch
1) As a command, it means to go in the direction indicated, e g , "Lay aloft!" (go up) or "Lay alow!" (come down) 2) Of a line or rope, it refers to "the direction in which the strands are twisted" (Colcord) These two definitions, out of a host, are most pertinent to the Lady
To present or offer; as, to lay an indictment in a particular county; to lay a scheme before one
a narrative poem of popular origin
a narrative song with a recurrent refrain
postp + loc : about, as regards (also topic marker)
put in a horizontal position; "lay the books on the table"; "lay the patient carefully onto the bed"
To impose, as a command or a duty; as, to lay commands on one
To go; that is, Iay aft or lay aloft, lay to (i e , heave to), lay up, lay a course The twisting of strands in a rope
To bring forth and deposit; as, to lay eggs
Pertaining to wire & cable, the axial distance required for one cabled conductor or conductor strand to complete one revolution about the axis around which it is cabled
(1) place or put something, as in: Lay the book on the table
To apply; to put
Not belonging to, or emanating from, a particular profession; unprofessional; as, a lay opinion regarding the nature of a disease
A narrative poem set to music
Direction and angle in which the strands of a rope are twisted Submitted by Piers from London, UK
An obligation; a vow
prepare or position for action or operation; "lay a fire"; "lay the foundation for a new health care plan"
{s} not clerical; not a member of the ordained clergy; not professional, not a member of a certain profession; not having expertise; of or done by the laity
Faith; creed; religious profession
To produce and deposit eggs
To cause to lie dead or dying
lay a finger on
To merely touch
lay a finger on
If you lay a finger on my little brother, I'll have your guts for garters
lay a foundation
To elicit information from a witness to show that the witness has knowledge of a matter before the witness testifies to the matter itself

In order to lay a foundation for the witness to describe the murder, the prosecutor first had to show that the witness was present when the murder occurred.

lay a foundation
To make a start

You should lay a foundation, even if you can't finish the project.

lay a venue
to allege a place
lay about
To set about, with infinitive or gerund
lay about
To strike blows in all directions
lay an egg
To produce an egg
lay an egg
To produce a failure or flop; to do something which is unsuccessful

That author usually writes good stuff, but he really laid an egg with that last piece.

lay at the feet of
To assign responsibility for (something) to {someone}
lay bare
to make bare; strip

And laid those proud roofs bare to summer's rain. --Byron.

lay bare
to expose or clarify something
lay bare
to expose to view, reveal, uncover

The central and centralized, imperial governments, guided by the big interests of the country, induced in their unfortunate subjects this last pestilential epidemic of military mania by means of a persistent course of direct and indirect suggestion in which the conditions of normal and abnormal suggestibility were specially emphasized, laying bare the social subconscious, stimulating in it the fear of invasion and attack by neighboring nations, stirring up the impulse of self-preservation, rousing the entranced, hypnotized mind of the populace to a frenzy of self-defense, while the junkers, the officers, the soldiers, the professors, the journalists of the middle-classes were entranced with beatific visions of world-dominion.

lay brother
A layman who is a member of a brotherhood without the intention to become a priest

The male branch of the Franciscan family, a community of Lesser Brothers, is made up of men who are both clergy and consecrated laity traditionally called lay brothers.'.

lay by
Alternative form of lay-by
lay by
To put away for future use; put aside; store; save; hoard; to build up as savings

He had managed to lay by money for college through his years as a paperboy.

lay by
To tend (a crop) for the last time, leaving it to mature without further cultivation
lay by
To remain stationary while heading into the wind; to come to a standstill; heave to; lay to
lay day
A day in which a vessel may load or unload a cargo without paying an extra charge
lay down
To stock, store (e.g. wine) for the future. See also lay by
lay down
To give up, surrender, or yield (e.g. a weapon), usually by placing it on the ground

Lay down your arms.

lay down
To lie down; to place oneself in a reclined or horizontal position, on a bed or similar, for the purpose of resting

I feel a bit ill, so I'm going to go lay down for a while.

lay down
To sacrifice, especially in the phrase "to lay down one's life."
lay down
To specify, institute, enact, assert firmly, state authoritatively, establish or formulate (rules or policies)

You've got to lay down the law with that boy.

lay down the law
To promulgate law
lay down the law
To present the law that applies to a given case
lay down the law
To authoritatively or dogmatically assert what is permitted or not permitted
lay figure
A jointed model of the human body used by artists, or to display clothes
lay figure
An unimportant person
lay hands on
To find, obtain or procure

If we can lay hands on some chicken wire and a black light, we can make some scary Halloween decorations.

lay hold of
To obtain
lay hold of
To seize; catch; apprehend
lay into
To berate; to scold
lay into
To beat up
lay it on the line
To state something, for example an ultimatum, strongly and clearly
lay it on thick
To flatter

He knew he needed to lay it on thick in his job interview.

lay it on thick
To exaggerate or overstate a feeling or emotion

She laid it on thick when her pet died.

lay it on thick
To guilt, guilt-trip

Her mother laid it on thick, telling her to call home more often.

lay low
to knock out; to cause to fall

He was laid low by a vicious blow to the head.

lay low
to remain hidden or to hide oneself

I’m going to lay low for a bit in case the police come looking.

lay off
To dismiss (workers) from employment, e.g. at a time of low business volume, often with a severance package
lay off
To place all or part of a bet with another bookmaker in order to reduce risk
lay off
To stop bothering, annoying, teasing, pestering, pressuring, being aggressive with, or hovering over someone; to leave (someone) alone

Lay off it, already!.

lay off
To cease, quit, stop (doing something)

When are you gonna lay off smoking?.

lay open
In Japan and South Korea, to publish a patent for initial public review, prior to the formal application for registration
lay out
to arrange in a certain way

Because his opinions are all over the place, they find it easy to scrutinise them and lay them out;.

lay out
to concoct; think up

It was about dark now; so I dropped the canoe down the river under some willows that hung over the bank, and waited for the moon to rise. I made fast to a willow; then I took a bite to eat, and by and by laid down in the canoe to smoke a pipe and lay out a plan.

lay out
to expend

There are but two ways of paying debt: increase of industry in raising income, increase of thrift in laying it out.

lay over
To make an intermediary stop somewhere
lay person
An alternative spelling of layperson. While lay person is not uncommon the spelling layperson seems to be more common and by analogy with the words layman and laywoman the single word spelling more logical
lay preacher
A person who is not ordained but is appointed to lead Church services in a religious denomination
lay preachers
plural form of lay preacher
lay reader
A person who is not ordained but is appointed to lead Church services
lay readers
plural form of lay reader
lay rubber
To accelerate so rapidly from standstill that it leaves a mark of burnt rubber on the road from the tire
lay siege
To attack continually over a long period

They're laying siege to all we hold dear.

lay siege
To besiege, to engage in a siege

And lay siege against it, and build a fort against it, and cast a mount against it; set the camp also against it, and set battering rams against it round about.

lay speaker
A person who is not ordained but is appointed to lead Church services
lay speakers
plural form of lay speaker
lay the groundwork
To create a foundation; to provide the basics or fundamentals

The introductory mathematics courses will lay the groundwork for all your subsequent engineering studies.

lay the pipe
To have penetrative sex with a woman
lay the smack down
To start a fight
lay to rest
To bury one who has died

He was laid to rest beneath the old oak tree in 1825.

lay up
To take out of active service
lay up
To store; to put by

I employed myself in making, as well as I could, a great many baskets, both to carry earth or to carry or lay up anything, as I had occasion; and though I did not finish them very handsomely, yet I made them sufficiently serviceable for my purpose.

lay up
To make a layup with (a basketball)

He takes the pass, he drives, he lays it up and in.

lay up
To disable
lay up
To go out of active service
lay waste
To completely destroy

The hurricane laid waste to the better part of several counties.

lay-by
A widened section of a narrow river or canal, formed to one side so as to leave the channel free, for mooring of vessels, where vessels can lay over or allow others to pass
lay-by
A railroad siding; a second, short railroad track just to the side of a railroad track, connected with the main track by a switch and used for unloading, bypassing, etc
lay-by
A paved area at the side of a highway designated for drivers to stop in, for emergency parking, or where vehicles can wait, with larger lay-bys possibly having facilities like food vendors or public telephones
lay-by
A method of retail purchase in which the customer chooses goods and the shop sets them aside and lets the customer pay them off over time, with the customer receiving them when fully paid. US/UK: layaway

Both quoted in Sidney J. Baker, The Australian Language, second edition, 1966, chapter X, section 2, page 206.

lay-in
A shot in which the ball is tossed directly into the basket from near the rim
lay off
postpone; fire, dismiss from a job
lay one's cards on the table
speak frankly, be honest, not hold back
lay a trap
set a trap to catch someone or something
lay one's life on the line
Sacrifice one's life for a cause or for another
lay claim
Demand as being one's due or property; assert one's right or title to
lay down the law
(deyim) to tell people what they should do, without caring about how they feel
lay of the land
(deyim) The way something is arranged; the important facts about something; how things are
lay-by
(verb) store for future use
lay-by
(noun) (plural lay-bys) Brit. an area at the side of a road where vehicles may pull off the road and stop
lie
To be in a horizontal position

Our uninquiring corpses lie more low / Than our life's curiosity doth go.

lie
To give false information intentionally
lie
A deliberately false statement; an intentional falsehood
lie
{f} be in a horizontal position, recline; be placed in a horizontal position; rest; be located, be situated; be or remain in a particular position or condition; be, exist; extend; be acceptable (Law)
lie
{f} make an intentionally untruthful statement, tell a falsehood; purposefully deceive
lie
a statement that deviates from or perverts the truth
lie
Norwegian diplomat who was the first Secretary General of the United Nations (1896-1968)
lie
{i} untruthful statement, falsehood; deception
lie
{i} manner in which something lies, state, position, posture; lair of an animal
lie
position or manner in which something is situated
laying
{i} act of placing in a horizontal position; setting in place, setting down, arranging; causing to lie down; putting; placing
lie
be and remain in a particular state or condition; "lie dormant"
lie
To rest extended on the ground, a bed, or any support; to be, or to put one's self, in an horizontal position, or nearly so; to be prostate; to be stretched out; often with down, when predicated of living creatures; as, the book lies on the table; the snow lies on the roof; he lies in his coffin
lie
originate (in); "The problems dwell in the social injustices in this country"
lie
be located or situated somewhere; occupy a certain position
lie
tell an untruth; pretend with intent to deceive; "Don't lie to your parents"; "She lied when she told me she was only 29"
Lie
Norwegian politician and first secretary-general of the United Nations (1946-1953). lie detector Lie Jonas Lauritz Idemil Lie Trygve
lie
{n} an untruth or falsehood uttered with a criminal intention, a fiction
lie
{v} to rest, lean, stay, remain, cost, belonging to
lie
{v} to tell a lie, to utter a falsehood
laid
of Lay
laid
set down according to a plan: "a carefully laid table with places set for four people"; "stones laid in a pattern"
laid
past participle of to lay
laid
A finished produced with a dandy roll having closely spaced wires
laid
{s} positioned horizontally; fallen down; placed; displayed; thrown; located; set; caused; appeased
laid
set down according to a plan: "a carefully laid table with places set for four people"; "stones laid in a pattern
laid
past tense of to lay
laid
Laid is the past tense and past participle of lay. Past tense and past participle of lay. past tense and past participle of lay
laid
A fne quality paper in which the smooth wove surface is replaced by a series of translucent lines about 1mm apart crossed at 90o by lines 25mm apart These are created by a wire roller, called a Dandy Roll, on the papermaking machine
laid
Ribbed paper finish, closely resembling handmade paper
lay back
n/vb a move requiring pulling with arms to the side and pushing with the feet in the opposite direction (syn lieback)
lay back
(n/vb ) a move requiring pulling with arms to the side and pushing with the feet in the opposite direction (syn lieback)
lay back
Bow-ward lean of oarsmen at the finish
lay down
If you lay something down, you put it down, usually because you have finished using it. Daniel finished the article and laid the newspaper down on his desk She laid down her knife and fork and pushed her plate away
lay down
institute, enact, or establish; "make laws"
lay down
If rules or people in authority lay down what people should do or must do, they officially state what they should or must do. Taxis must conform to the rigorous standards laid down by the police. = set down
lay down
institute, enact, or establish; "make laws
lay down
If someone lays down their weapons, they stop fighting a battle or war and make peace. The drug-traffickers have offered to lay down their arms
lay down
set, determine; (Slang) abase oneself
lay down
fell off his feet
lay in
keep or lay aside for future use; "store grain for the winter"; "The bear stores fat for the period of hibernation when he doesn't eat"
lay in
If you lay in an amount of something, you buy it and store it to be used later. They began to lay in extensive stores of food supplies
lay low
keep a low profile, remain inconspicuous, go into hiding
lay off
To reduce the point count for the non-knocker, by added cards to the melds of the knocker
lay off
put an end to a state or an activity; "Quit teasing your little brother"
lay off
To brush an unloaded paintbrush across a wet painted surface to create a smooth as possible finish
lay off
dismiss, usually for economic reasons; "She was laid off together with hundreds of other workers when the company downsized"
lay off
to dismiss from employment, sometimes temporarily
lay off
To rule off a course
lay off
If workers are laid off, they are told by their employers to leave their job, usually because there is no more work for them to do. 100,000 federal workers will be laid off to reduce the deficit They did not sell a single car for a month and had to lay off workers. see also layoff
lay off
When a company is unable to compete and must reduce expenses, they may be forced to send some employees home A lay off is usually considered "temporary" until the company is able to regain financial stability
lay off
To carry out a transaction in the market to offset a previous transaction and return to a square position
lay on
If you lay on something such as food, entertainment, or a service, you provide or supply it, especially in a generous or grand way. They laid on a superb evening
lay out
provide a detailed plan or design; "She laid out her plans for the new house
lay out
lay out in a line
lay out
To lay out ideas, principles, or plans means to explain or present them clearly, for example in a document or a meeting. Maxwell listened closely as Johnson laid out his plan Cuomo laid it out in simple language
lay out
{i} (Slang) equipment for drug taking
lay out
get ready for a particular purpose or event; "set up an experiment"; "set the table"; "lay out the tools for the surgery"
lay out
bring forward and present to the mind; "We presented the arguments to him"; "We cannot represent this knowledge to our formal reason"
lay out
To not play Generally refers to rhythm section players choosing to not play accompaniment for a chorus or two
lay out
To lay out an area of land or a building means to plan and design how its different parts should be arranged. When we laid out the car parks, we reckoned on one car per four families Only people that use a kitchen all the time understand the best way to lay it out
lay out
If you lay out money on something, you spend a large amount of money on it. You won't have to lay out a fortune for this dining table. = fork out, shell out see also layout
lay out
If you lay out a group of things, you spread them out and arrange them neatly, for example so that they can all be seen clearly. Grace laid out the knives and forks at the lunch-table She took a deck of cards and began to lay them out
lay out
{f} place an object out for display; dress something in details; get ready for a precise objective or event; prepare a body for burying; spend money; (Slang) knock a person unconscious
lay out
(To) (a) To disburse: Il dépensa de grandes sommes d'argent (b To display goods Mettre des marchandises en montre To place in convenient order what is required for wear: Préparer ses beaux habits (c To prepare a corpse for the coffin, by placing the limbs in order, and dressing the body in its grave-clothes
lay out
(To) (a) To disburse: Il dépensa de grandes sommes d'argent (b) To display goods: Mettre des marchandises en montre To place in convenient order what is required for wear: Préparer ses beaux habits (c) To prepare a corpse for the coffin, by placing the limbs in order, and dressing the body in its grave-clothes
lay out
provide a detailed plan or design; "She laid out her plans for the new house"
Türkisch - Englisch
the lay
lay lay
lai lai
lay
Favoriten