leave

listen to the pronunciation of leave
Englisch - Türkisch
{f} ayrılmak

O beni aradığında evden ayrılmak üzereydim. - I was about to leave my house when she rang me up.

Hoşuna gitsin ya da gitmesin, her durumda erken ayrılmak zorundasın. - In any case, you have to leave early, whether you like it or not.

{f} bırakmak

Dışarı çıkmadan önce kapıyı kilitlemeden bırakmak onun dikkatsizliğiydi. - It was careless of her to leave the door unlocked when she went out.

Anahtarı arabada bırakmak senin dikkatsizliğindi. - It was careless of you to leave the key in the car.

izin

O az önce izinli gitti. - He's just gone on leave.

Tom izin için başvurdu. - Tom applied for a leave of absence.

terk etmek

Ben okulu terk etmek zorunda bırakıldım. - I was compelled to leave school.

Jane evi terk etmek üzereydi. - Jane was about to leave the house.

bir yerde bırak
{f} (left)
out ile yaprak sürmek
{i} müsaade
{f} (taşıt) kalkmak
{f} kalmak

Gitmek isteyen birini kalmaya zorlayamazsın. Eğer kalmak istersem, beni gitmeye zorlayabilirler mi? - You cannot force someone to stay if they want to leave. If I want to stay, can they force me to leave?

Geride kalmak yerine terk etmeyi seçtim. - I chose to leave instead of staying behind.

sorumluluğuna bırakmak
unutmak vazgeçmek
yapraklanmak
{f} (miras olarak) bırakmak
pozostawiać
ayrıl

Ayrılmayacaklar gibi görünüyor. - It sounds like they're not going to leave.

O yakında hastaneden ayrılacak. - She will leave the hospital soon.

bakımına bırakmak
terketmek

Tom terketmek zorunda kalacak. - Tom will have to leave.

Tom, ülkeyi terketmek istediğini söylüyor. - Tom says he wants to leave the country.

{f} vazgeçmek. leave a good/bad
ayrıl,v.bırak: n.izin
(Askeri) İZİN, MEZUNİYET: Bak. "leave of absence"
{f} bırak
{f} yola çıkmak

Hemen yola çıkmak zorundayız. - We have to leave at once.

Yola çıkmak istiyor musun? - Do you want to leave?

{i} veda

Onlarla kapıda vedalaştım. - I took my leave of them at the gate.

Vedalaşmadan gitmek istemedim. - I didn't want to leave without saying goodbye.

{f} vazgeçmek
leave terket/bırak
{f} caymak
{f} kalkmak

Tren kalkmak üzere. Acele et. - The train's about to leave. Hurry up.

Cambridge treni 5. platformdan kalkmaktadır. - The train for Cambridge leaves from Platform 5.

{f} unutmak (eşya)
{i} ruhsat
kalkmak (taşıt)
gitmek
(Gıda) yaprak

Bahçedeki ağaçların yaprakları tamamen kızardı. - The leaves of the trees in the garden have turned completely red.

Ağaçların yaprakları sonbaharda sarıya döner. - The leaves of the trees turn yellow in fall.

(Ticaret) izinli işten ayrılma
hareket etmek

O, Londra'ya hareket etmek üzeredir. - He is about to leave for London.

Tren hareket etmek üzere. - The train is about to leave.

unutmak eşya
terkde
left
sol

Solcu komünizm, infantil bir bozukluktur. - Left-wing communism is an infantile disorder.

O, kazada sol bacağından yaralandı. - He was injured in his left leg in the accident.

leave provision
izin karşılığı
leave off
vazgeçmek
leave out
üzerinde durmamak
leave out
atlamak

Yer yokluğu yüzünden bu sorunu atlamak zorunda kaldım. - I had to leave out this problem for lack of space.

leave out
unutmak
leave off
hariç tut
leave out
savsaklamak
leave out
çıkarmak
leave out
eklemeyi unutmak
leave out
hariç bırakmak
leave out
hariç tutmak
leave a country
ülkeyi terket
leave a legacy
miras bırak
leave a mark on
üzerinde işaret bırak
leave alone
yalnız bırak
leave behind
geride bırak

İnsanlık için katkıları geride bırakmak istiyorum. - I want to leave behind contributions to humanity.

Kaç kişiyi geride bıraktık? - How many people did we leave behind?

leave in the lurch
yüzüstü bırakmak
leave no stone unturned
her yolu denemek
leave of absence
izin
leave off
bırakmak
leave one to one's fate
kaderiyle baş başa bırakmak
leave one's mark on
damgasını vurmak
leave out
hariç tut
leave out
atmak
leave over
ertelemek
leave over
tehir etmek
leave sb flat
beş parasız bırakmak
leave sb holding the bag
birini yüzüstü bırakmak
leave sb in peace
birini rahat bırakmak
leave sb in the lurch
yüzüstü bırakmak
leave sb standing
yaya bırakmak
leave sb to his own resources
kendi haline bırakmak
leave speechless
nutku tutulmak
leave stains
leke bırak
leave sth to sb
bırakmak
leave sth up to
bırakmak
leave the chair
başkanlığı bırakmak
leave undone
perişan bırak
leave with pay
verginli izin
leave without pay
verginsiz izin
leave word with sb
birine not bırakmak
leave a country
ülkeyi terket leave a good/bad impression with s.o
leave a lot to be desired
(deyim) Yeteri kadar iyi olmamak, bekleneni verememek
leave a lot to be desired
(deyim) Yetersiz olmak, yetersiz kalmak
leave a place a shambles
(in) bir yeri darmadağınık bir halde bırakmak
leave a reply
bir cevap bırak(mak)
leave a scar
iz bırakmak
leave a streak
İz bırakmak
leave a tip
bir ipucu bırakmak
leave alive
Canlı bırakmak, öldürmemek
leave an area quickly
hızlı bir bölgeden ayrılan
leave at loose ends
gevşek ucunda bırakın
leave behind a void, leave a cavity
bir boşluk geride bırakıp, bir boşluk bırakın
leave card on
kartta ayrılmak
leave empty-handed
Elis boş bırakmak
leave for good
için terk iyi
leave high and dry, in the lurch
yüzüstü, yaya bırakmak
leave hold of
tutmak bırakmak
leave home
evden ayrılmak

Benim eski bir arkadaşım uğradığında ben evden ayrılmak üzereydim. - I was about to leave home when an old friend of mine dropped in.

leave it to me
Onu bana bırakın
leave it to me
1. Bana bırak.2. Ben hallederim
leave it to the last
sona saklamak
leave me alone
beni benimle bırak
leave me alone
beni rahat bırak, beni yalnız bırak, git başımdan
leave no stone unturned
k. dili her çareye başvurmak
leave now
git artık
leave out of
dışında bırakmak
leave quickly
hızla terk
leave room
odadan
leave s.o. at the altar
nikahtan hemen önce terk etmek
leave s.o. in the lurch
birini yüzüstü bırakmak, birini yarı yolda bırakmak
leave s.o. to his own devices
birini kendi haline bırakmak
leave sb holding the bag
yüzüstü bırakmak
leave sb to his own devices, resources
kendi haline bırakmak
leave sb to his own resources
vaktini istedigince geçirmesine izin vermek, kendi haline bırakmak
leave slowly and hesitantly
yavaş ve tereddütle ayrılmak
leave so. in the church
ayrılmak o kadar. Kilisede
leave someone to one's own devices
Kişinin kendi cihazlarına kimse bırakmak
leave someone to one's own resources
(deyim) Birini kendi hâline, kendi olanaklarına bırakmak
leave someone to one's own resources
Kişinin kendi kaynaklarına birini bırakmak
leave something to be desired
(deyim) Yetersiz olmak, yetersiz kalmak

His performance left something to be desired.

leave st. out of account
terk st. dışarı hesap
leave sth alone
terk sth yalnız
leave the minority
azınlık ayrılmak
leave the rail
ray ayrılmak
leave to arbitration
tahkime izin
leave unattended
Gözetimsiz bırakmak, yalnız bırakmak, refakatsiz bırakmak
leave up
Bir şeyi kalkık ya da açık durumda ya da belirli bir durumda bırakmak

Trabzonspor aims to pick up where it left up in Turkish Super League.

leave up a function
bir işlev bırakmak
leave, go out
Dışarı çıktığımızda bırakın
leave/let him alone
/ Onu rahat bırakalım
leave/put s.o./s.t. in the shade
birini/bir şeyi gölgede bırakmak
leaves
yaprak

Bahçe düşmüş yapraklarla kaplıydı. - The garden was covered with fallen leaves.

Birçok Perulunun koka yapraklarını çiğneme adeti vardır. - Many Peruvians have the habit of chewing coca leaves.

left
sol tarafa
left
kalan

Silahta kalan parmak izleri şüphelininki ile uyuşuyor. - The fingerprints left on the weapon match the suspect's.

Süpermarketler şimdi kapalı, bu yüzden buzdolabında kalanlarla yetinmek zorunda kalacağız. - The supermarkets are now closed, so we'll have to make do with what is left in the refrigerator.

leave out
dışında tutmak
leave out
ihmal etmek
leaving
{i} ayrılma

Bir fırtına geminin Kobe'den ayrılmasını engelledi. - A storm kept the ship from leaving Kobe.

Tom erken ayrılması için gayet iyi bir nedeni vardı. - Tom had a perfectly good reason for leaving early.

left
f., bak. leave. s
left
v: bırak: adj.sol
left
sola doğru

Arapça, sağdan sola doğru yazılır. - Arabic is written from right to left.

Kamyon sola doğru keskin bir dönüş yaptı. - The truck made a sharp turn to the left.

left
{i} sol, sol taraf. z. sola
leaves
kitap yaprağı
leaves
tütün yaprağı
leaves
çay yaprağı
left
sola

Sola dönerseniz, kiliseyi sağ tarafınızda bulursunuz. - If you turn to the left, you will find the church on your right.

Sola dönerseniz, benzin istasyonu bulursunuz. - Turning to the left, you will find the gas station.

leaves
leave bırak
left
soldaki

Soldaki dolabı aç. Şişeler orada. - Open the cupboard on the left. The bottles are there.

Soldaki figür resmin bütünlüğünü bozuyor. - The figure on the left spoils the unity of the painting.

left
SOL OK
left
sol taraf
left
{f} bırak: adj.sol,v: bırak: adj.sol
left
be in left field yedeğe alınmak
left
(Askeri) (OR RIGHT) SOL (SAĞ): Bir birliğin nispi olarak bulunduğu yeri belirtmek için kullanılan terimler. Bu terimleri kullanan kişi birlik ister düşmana yaklaşıyor isterse düşmandan uzaklaşıyor olsun her durumda düşmana dönük olmalıdır
leave behind
(deyim) terk etmek
leave of absence
(Eğitim) dönem izni
leave off
(deyim) kesmek
leave out
geçmek
leave out
dahil etmemek
leaving
(Bilgisayar) çıkılıyor
left
sol tarafta

Amerikan araçlarda direksiyon sol taraftadır. - The steering wheels on American cars are on the left side.

Amerikan arabalarının direksiyon simitleri sol taraftadır. - Steering wheels of American cars are on the left side.

left
(Bilgisayar) soldan

Japonya'da araba sürdüğünüzde soldan gitmeyi unutmayın. - When you drive in Japan, remember to keep to the left.

Senin odan soldan birinci. - Your room is the first one on the left.

left
sol tarafa doğru
left
kalmak

Sadece bir süre yalnız kalmak istiyorum. - I just want to be left alone for a while.

O sadece yalnız kalmak istiyor. - She just wants to be left alone.

left
sakli
left
{s} artık

Yemek artıklarıyla köpeğimi besledim. - I fed the leftovers to my dog.

Tom artık yemeği ne yapacağını bilmiyordu. - Tom didn't know what to do with the leftover food.

left
sol el

O, sol eliyle yazı yazar. - She writes with her left hand.

Sol elinde ne varsa bana göster. - Show me what you have in your left hand.

left
leave terket/bırak
leaver
maya yapan
leaves
{i} yapraklar

Birçok Perulunun koka yapraklarını çiğneme adeti vardır. - Many Peruvians have the habit of chewing coca leaves.

Bahçe düşmüş yapraklarla kaplıydı. - The garden was covered with fallen leaves.

leaves
{f} ayrıl

Git ve o ayrılmadan önce ona elveda de. - Go and say goodbye to him before he leaves.

Otobüs, beş dakika içinde ayrılacak. - The bus leaves in five minutes.

leaving
{i} artık
leaving
{f} ayrıl

Ne zaman ayrılıyorsunuz? - When are you leaving?

Muayene odasından tam ayrılırken doktor hoşça kal diyerek elini salladı. - Just as we were leaving the exam room the doctor waved his hand saying, 'bye-bye'.

left
be.sola
left
bıraktırmak
Left
soluta
leave behind
arkada bırakma
leave of
terkleri
leaves
yaprakları
leaves
bırakır
leaving
terkederek
leaving
bırakıp
left
solunda
left
terk etti
left
kalık
left
soluna
Leave me alone
beni yalnız bırak
Leave me alone
Beni rahat bırak! leave no stone unturned k.dili. her çareye başvurmak
leave alone
rahat bırakmak
leave alone
kendi haline bırakmak
leave alone
karışmamak
leave alone
yalnız bırakmak
leave alone
(Fiili Deyim ) rahat bırakmak , dokunmamak
leave behind
iz bırakmak
leave behind
geçmek
leave behind
unutmak
leave behind
unutmak (eşya)
leave behind
geride bırakmak

İnsanlık için katkıları geride bırakmak istiyorum. - I want to leave behind contributions to humanity.

leave behind
(Fiili Deyim ) 1- geride bırakmak 2- unutmak
leave for
He has left for India. Hindistan'a hareket etti
leave of absence
(Askeri) İZİN, MEZUNİYET: Vazifeden müsaadeli ayrılma. Amerikan ordusunda, askeri personelin, faal hizmete geçen her ay için 2 1/2 gün izin hakkı vardır. Bak. "delay on route"
leave off
takmamak
leave off
giymemek
leave off
bitmek
leave off
sona ermek
leave off
salıvermek
leave off
dinmek
leave off
-i takmamak
leave off
bitirmek
leave off
-den vazgeçmek, -i bırakmak
leave off
sonuçlandırmak
leave off
(Fiili Deyim ) 1- vazgeçmek , bırakmak , kesmek 2- dinmek , kesilmek
leave off
-i giymemek
leave on
açık bırakmak (ışık vb.)
leave on
çıkarmamak (elbise)
leave out
(Fiili Deyim ) 1- dışarıda bırakmak 2- üstünde durmamak , ihmal etmek
leave out
karıştırmamak
leave out
-i atlamak
leave over
ertelemek. leave s.o. in the lurch birini yüzüstü bırakmak, birini yarı yolda bırakmak
leave to
(deyim) leave someone to his own devices kendi haline bırakmak
leaved
yapraklı four clover uğurlu sayılan dört yapraklı yonca
leaver
(Askeri) AYRILMIŞ GEMİ: Ana konvoydan ayrılmış, bağımsız ticari gemi. Bak. "leaver convoy, leaver section"
leaves
feston
Türkisch - Türkisch

Definition von leave im Türkisch Türkisch wörterbuch

LEFT
(Osmanlı Dönemi) Yüz döndürmek
Englisch - Englisch
To give (something) to someone; to deliver (something) to a repository; to deposit

I'll leave the car in the station so you can pick it up there.

To transfer possession of after death

When my father died, he left me the house.

Permission to be absent; time away from one's work

I've been given three weeks' leave by my boss.

To transfer responsibility or attention of (something) (to someone); to stop being concerned with

Can't we just leave this to the experts?.

To end one's membership in (a group); to terminate one's affiliation with (an organization); to stop participating in (a project)

I left the band.

To depart from; to end one's connection or affiliation with

I left the country and I left my wife.

To remain (behind); to stay

And by myssefortune Sir Bors smote Sir Launcelot thorow the shylde into the syde, and the speare brake and the hede leffte stylle in the syde.

To stop, desist from; to "leave off" (+ noun / gerund)

When he had leeft speakynge, he sayde vnto Simon: Cary vs into the depe, and lett slippe thy nette to make a draught.

To cause or allow (something) to remain as available; to refrain from taking (something) away; to stop short of consuming or otherwise depleting (something) entirely

There's not much food left, we'd better go to the shops.

To depart; to go away from a certain place or state

I think you'd better leave.

the action of the batsman not attempting to play at the ball
Farewell, departure

I took my leave of the gentleman without a backward glance.

Permission

The applicant now seeks leave to appeal and, if leave be granted, to appeal against these sentences.

{v} to quit, forsake, let remain, desist, stop, bequeath
{a} willingly, soon
{n} permission, liberty, grant, farewel
leave or give by will after one's death; "My aunt bequeathed me all her jewelry"; "My grandfather left me his entire estate"
To not take away with oneself but leave as available for others; to deposit
If you leave something or someone in a particular place, you let them remain there when you go away. If you leave something or someone with a person, you let them remain with that person so they are safe while you are away. From the moment that Philippe had left her in the bedroom at the hotel, she had heard nothing of him Leave your key with a neighbour in case you lock yourself out one day
act or be so as to become in a specified state; "The inflation left them penniless"; "The president's remarks left us speechless"
If you leave food or drink, you do not eat or drink it, often because you do not like it. If you don't like the cocktail you ordered, just leave it and try a different one
have left or have as a remainder; "That left the four of us"; "19 minus 8 leaves 11
Refer to the pins remaining after the first delivery
The act of leaving or departing; a formal parting; a leaving; farewell; adieu; used chiefly in the phrase, to take leave, i
leave unchanged or undisturbed or refrain from taking; "leave it as is"; "leave the young fawn alone"; "leave the flowers that you see in the park behind"
remove oneself from an association with or participation in; "She wants to leave"; "The teenager left home"; "She left her position with the Red Cross"; "He left the Senate after two terms"; "after 20 years with the same company, she pulled up stakes"
{f} sprout leaves, grow leaves
tell or deposit (information) knowledge; "give a secret to the Russians"; "leave your name and address here"
To transfer responsibility or attention (to); to stop being concerned with
To leave, is to invoke the function User: : Leave() This causes a return to the current trap harness A function may also leave because a function it called left
To leave someone with a particular course of action or the opportunity to do something means to let it be available to them, while restricting them in other ways. This left me only one possible course of action He was left with no option but to resign
If you leave property or money to someone, you arrange for it to be given to them after you have died. He died two and a half years later, leaving everything to his wife
If you leave someone or something alone, or if you leave them be, you do not pay them any attention or bother them. Some people need to confront a traumatic past; others find it better to leave it alone Why can't you leave him be?
If you leave a space or gap in something, you deliberately make that space or gap. Leave a gap at the top and bottom so air can circulate
Those pins not knocked down on the first ball
If you leave your husband, wife, or some other person with whom you have had a close relationship, you stop living with them or you finish the relationship. He'll never leave you. You need have no worry I would be insanely jealous if Bill left me for another woman
disapproval If you say that something such as an arrangement or an agreement leaves a lot to another thing or person, you are critical of it because it is not adequate and its success depends on the other thing or person. The ceasefire leaves a lot to the goodwill of the forces involved
have left or have as a remainder; "That left the four of us"; "19 minus 8 leaves 11"
Eddj Anef
To leave someone with something, especially when that thing is unpleasant or difficult to deal with, means to make them have it or make them responsible for it. a crash which left him with a broken collar-bone
To let remain unremoved or undone; to let stay or continue, in distinction from what is removed or changed
Leave is a period of time when you are not working at your job, because you are on holiday or vacation, or for some other reason. If you are on leave, you are not working at your job. Why don't you take a few days' leave? maternity leave He is home on leave from the Navy. see also left
If you leave someone to do something, you go away from them so that they do it on their own. If you leave someone to himself or herself, you go away from them and allow them to be alone. I'd better leave you to get on with it, then Diana took the hint and left them to it One of the advantages of a department store is that you are left to yourself to try things on
To raise; to levy
Time off which may be paid or unpaid
To be left or over; to remain as available
the period of time during which you are absent from work or duty; "a ten day's leave to visit his mother"
Permission to be absent; time away from ones work
To cease from; to desist from; to abstain from
If you leave a particular subject, you stop talking about it and start discussing something else. I think we'd better leave the subject of Nationalism He suggested we get together for a drink sometime. I said I'd like that, and we left it there
result in; "The water left a mark on the silk dress"; "Her blood left a stain on the napkin"
permission to do something; "she was granted leave to speak"
go away from a place; "At what time does your train leave?"; "She didn't leave until midnight"; "The ship leaves at midnight"
go and leave behind, either intentionally or by neglect or forgetfulness; "She left a mess when she moved out"; "His good luck finally left him"; "her husband left her after 20 years of marriage"; "she wept thinking she had been left behind"
{i} vacation, time off, furlough; authorization to do something; permission to be absent (from work, etc.); parting, departure, farewell
If you leave a place or person, you go away from that place or person. He would not be allowed to leave the country I simply couldn't bear to leave my little girl My flight leaves in less than an hour The last of the older children had left for school
A student who did not graduate, persist or transfer to another SUS school through the specified year after entry A leaver may have enrolled at a community college, private or out-of-state school after leaving FAU Leavers in some cases may be "stopouts" who will return to FAU in the future
To depart from; to end ones connection or affiliation with
To let be or do without interference; as, I left him to his reflections; I leave my hearers to judge
make a possibility or provide opportunity for; permit to be attainable or cause to remain; "This leaves no room for improvement"; "The evidence allows only one conclusion"; "allow for mistakes"; "leave lots of time for the trip"; "This procedureprovides for lots of leeway"
the act of departing politely; "he disliked long farewells"; "he took his leave"; "parting is such sweet sorrow"
move out of or depart from; "leave the room"; "the fugitive has left the country"
If you leave a job, decision, or choice to someone, you give them the responsibility for dealing with it or making it. Affix the blue airmail label and leave the rest to us The judge should not have left it to the jury to decide For the moment, I leave you to take all decisions
The pins that remain after the first ball has been rolled
To leave an amount of something means to keep it available after the rest has been used or taken away. He always left a little food for the next day Double rooms at any of the following hotels should leave you some change from £150
A benefit that allows employees to take time away from the job without losing employment Leave may be paid or unpaid; benefits are often continued even during unpaid leave
to leave a lot to be desired: see desire to leave someone to their own devices: see device to take leave of your senses: see sense take it or leave it: see take. To put forth foliage; leaf
leave behind unintentionally; "I forgot my umbrella in the restaurant"; "I left my keys inside the car and locked the doors"
be survived by after one's death; "He left six children"; "At her death, she left behind her husband and 11 cats"
literally, to take permission to go
leave alone
To stop bothering

We left her alone until she calmed down.

leave behind
To outdo; to progress faster than someone or something else

This product leaves behind all its competitors in the market.

leave behind
To pass

As soon as we made our way onto the highway, we left the skyscrapers behind us.

leave behind
To forget about

I really want to go to the party - please don't leave me behind!.

leave behind
To leave a trace of something

Unfortunately, this cleaning product leaves behind a noticeable residue.

leave behind
To abandon

We left behind our luggage at the hotel.

leave behind
To not live longer than; to be survived by

Mrs Johnston died at thirty, and left behind three young daughters.

leave everything on the road
To exert oneself until completely exhausted
leave for dead
to abandon someone, assuming that they will die

When Steele rides after them, they shoot him and leave him for dead in the desert.

leave me alone
stop talking to me, stop being near me, stop interfering with my life

I'll be fine, please just leave me alone for a bit.

leave no stone unturned
To do a task very carefully and thoroughly, not missing any step

James Sutherland insists Australia had no alternative but to cancel the tour. We have left no stone unturned in trying to ensure the tour could proceed as planned but at the end of the day the safety and security of our employees must come first..

leave no stone unturned
To search thoroughly for something, looking in every conceivable place
leave nothing to the imagination
to cover or hide very little or nothing

He stripped down to a pair of see-through briefs that left nothing to the imagination. (World Weekly News, 16-04-1991).

leave of absence
A period of time during which a person is absent from work or other duty for a reason other than normal holidays / vacation; may be paid or unpaid
leave one's options open
Alternative form of keep one's options open
leave out
To omit, to not include, to neglect to mention

The journalist decided to leave the sleaze out of her story.

leave over
To allow a portion to remain unused or unconsumed

The family leaves over enough food from Sunday dinner for Monday lunch and dinner.

leave somebody high and dry
To abandon somebody; to stop providing assistance at a crucial moment

He just walked out and left her high and dry with two kids and a mortgage.

leave somebody holding the bag
To remove the value from an article or arrangement and leave somebody holding the empty (or valueless) container

The closing bell may be ringing for business method patents, and their patentees may find they have become bagholders. (Federal district court in CyberSource Corp. v. Retail Decisions Inc., 2009 WL 815448 (N.D. Cal. Mar. 23, 2009), referring to the In re Bilski case).

leave somebody holding the bag
To abandon somebody, leaving them holding the responsibility or blame

After the accident, he just vanished and left me holding the bag.

leave someone in the lurch
To abandon somebody; especially, to abandon somebody and leave him or her in a difficult situation

He left me in the lurch and I had to finish the whole project by myself.

leave to one's own devices
to leave alone, unsupervised, without assistance

Let's leave her to her own devices and see what she comes up with.

leave well enough alone
To leave something alone; to avoid attempts to correct, fix, or improve what is already sufficient

We should have left well enough alone when we had it working the first time.

leave well enough alone
don't interfere, don't get involved
leave a lot to be desired
(deyim) Be very unsatisfactory
leave much to be desired
(deyim) Be very unsatisfactory
leave someone to one's own devices
(deyim) (Fig.) Make one rely on oneself

I am sure that she will manage if we leave her to her own devices.

leave someone to one's own resources
(deyim) (Fig.) Make one rely on oneself

I will leave her to her own resources and everything will turn out fine.

leave something to be desired
(deyim) Be very unsatisfactory
leave up
Leave something in a raised or high position

1. It's still warm in here. Please leave the window up. 2. Please leave up the window. It's so hot!.

leaves
plural form of leaf
leaves
plural form of leave
leaving
Present participle of leave
left
On the left side
left
The ensemble of left-wing political parties. Political liberals as a group

The political left is not holding enough power.

left
Towards the left side
left
The opposite of right; toward the usually weaker side of the body; toward the west when one is facing north

Turn left at the corner.

left
permitted, allowed to proceed

We were not left go to the beach after school except on a weekend.

left
pertaining to the political left; liberal
left
The left side
left
Simple past tense and past participle of leave
left
remaining

There are only three cups of juice left.

leaved
{a} full of or having leaves, folding
leaver
{n} one who leaves, one who forsakes
left
{a} that is opposit to the right, unlucky
Leave of Absence
loa
Leaves
foliage
Left
{i} group of people who hold radical and socialistic political views
Left
lt
leave alone
leave at peace, leave it/him be
leave alone
leave unchanged or undisturbed or refrain from taking; "leave it as is"; "leave the young fawn alone"; "leave the flowers that you see in the park behind"
leave behind
depart and not take along; "He left behind all his possessions when he moved to Europe"
leave behind
depart and not take along; "He left behind all his possessions when he moved to Europe
leave behind
If you leave someone or something behind, you go away permanently from them. Many of the women had left their husbands behind and they told of their fears that they may never see them again We hear of women who run away, leaving behind their homes and families
leave behind
have remaining behind one, desert, abandon
leave behind
If you leave behind an object or a situation, it remains after you have left a place. I don't want to leave anything behind A misty rain in the morning had left behind a coolness that would stay for hours
leave behind
leave unchanged or undisturbed or refrain from taking; "leave it as is"; "leave the young fawn alone"; "leave the flowers that you see in the park behind"
leave behind
If a person, country, or organization is left behind, they remain at a lower level than others because they are not as quick at understanding things or developing. We're going to be left behind by the rest of the world I got left behind at school with the maths Inflation has left them way behind
leave behind
be survived by after one's death; "He left six children"; "At her death, she left behind her husband and 11 cats"
leave me alone
leave me at peace, leave me be
leave of absence
A temporary leave granted to employees, either paid or unpaid, and dependant on collective agreement provisions, legislation, or employer prerogative
leave of absence
Official permission to be excused from work or duty
leave of absence
An employer approved absence from duty, with or without pay
leave of absence
A pre-approved absence for an extended length of time allowed by policy and regulation
leave of absence
A break in enrollment, not including semester or spring break(s), that is requested by the student and sanctioned by the school The leave of absence may be no longer than 60 days, and the student may be granted no more than one leave of absence during a 12-month period
leave of absence
An absence or leave that qualifies for the purchase of STRS Ohio credit under the Revised Code
leave of absence
A member's paid or unpaid authorized absence from the normal duties of the job, to which the member is obligated to return at a specified date All leaves must be authorized by collective agreement, or governing board or designated body, and must be documented in minutes or policy
leave of absence
Similar to deferment, leave of absence is the term used for suspending your course once you are part way through You can apply through your faculty to take leave of absence, usually for a period of a semester or a year
leave of absence
An authorized period of time away from work, without loss of employment rights, that may be paid or unpaid
leave of absence
the period of time during which you are absent from work or duty; "a ten day's leave to visit his mother"
leave of absence
The approved, unpaid, period of absence of greater than 28 calendar days of a Regular Classified Staff employee  
leave of absence
vacation without pay
leave of absence
If you have leave of absence you have permission to be away from work for a certain period
leave of absence
Permission granted to a member to be absent for a day
leave off
prevent from being included or considered or accepted; "The bad results were excluded from the report"; "Leave off the top piece"
leave off
come to an end, stop or cease; "the road leaves off at the edge of the forest"; "leave off where you started
leave off
If someone or something is left off a list, they are not included on that list. She has been deliberately left off the guest list The judge left Walsh's name off the list of those he wanted arrested
leave off
If someone leaves off doing something, they stop doing it. We all left off eating and stood about with bowed heads Some of the patients left off treatment. = stop
leave off
stop using; "leave off your jacket--no need to wear it here"
leave off
omit, skip; stop, cease
leave off
come to an end, stop or cease; "the road leaves off at the edge of the forest"; "leave off where you started"
leave out
prevent from being included or considered or accepted; "The bad results were excluded from the report"; "Leave off the top piece"
leave out
omit, skip, not include; not say, not do
leave out
If you leave someone or something out of an activity, collection, discussion, or group, you do not include them in it. Some would question the wisdom of leaving her out of the team If you prefer mild flavours reduce or leave out the chilli Now have we left any country out? If someone feels left out, they feel sad because they are not included in a group or activity
leave out
leave undone or leave out; "How could I miss that typo?"; "The workers on the conveyor belt miss one out of ten"
leaved
having leaves or leaves as specified; often used in combination; "a fully leafed tree"; "broad-leafed"; "four-leaved clover"
leaved
Having a leaf, leaves or folds; used mainly in combination with another word to form adjectives describing the number, form, colour, etc, of leaves
leaved
{s} leafy, covered with leaves
leaved
Bearing, or having, a leaf or leaves; having folds; used in combination; as, a four-leaved clover; a two-leaved gate; long-leaved
leaver
One who leaves, or withdraws
leaver
One who leaves
leaver
{i} one who leaves, one who abandons, one who leaves behind
leaver
someone who leaves
leaves
Pages of a book
leaves
plural of leave
leaves
third-person singular of leave
leaves
Horizontal axis of display containing the trailing digits
leaves
the part of trees that grows on the branches and act as the photosynthesis factory that turns sunlight into food for the tree
leaves
The bottom nodes of a tree They hold pointers to the actual data In a B-tree,leaves are linked sequentially
leaves
plural of leaf
leaves
the pages of a book
leaves
Leaves is the plural form of leaf, and the third person singular form of leave. Plural of leaf. the plural of leaf
leaves
Configuration of balls at the end of a turn
leaves
of Leaf
leaves
pl
leaves
Used in the context of general equities Remains to buy or sell of a previously entered order after a report of partial execution has been given If I had told the floor broker to buy 20M IBM @ $115, and he later bought 6M at this price, his report would be "You bought 6M IBM @ $115, leaves 14 "
leaving
act of departing
leaving
{i} act of leaving; something which is left; remainder, residue
left
A mode of playing where the steps are rotated 90 degrees to the left
left
adj kiri 2 adj [forgotten] tertinggal (tinggal)
left
toward or on the left; also used figuratively; "he looked right and left"; "the political party has moved left"
left
toward or on the left; also used figuratively; "he looked right and left"; "the political party has moved left
left
{s} of or pertaining to the left, located on the left; opposite the right; of or belonging to a group of people who hold radical and socialistic political views
left
of or belonging to the political or intellectual left being or located on or directed toward the side of the body to the west when facing north; "my left hand"; "left center field"; "the left bank of a river is bank on your left side when you are facing downstream"
left
those who support varying degrees of social or political or economic change designed to promote the public welfare
left
location near or direction toward the left side; i e the side to the north when a person or object faces east; "she stood on the left"
left
{i} group of people who hold radical and socialistic political views; left side, side opposite the right; left turn; punch made with the left hand (Boxing)
left
See Center, and Right
left
Refers to the Left foot, hand, hip, etc or to a direction
left
A punch delivered with the left fist
left
of Leave
left
Also said of the corresponding side of the lower animals
left
the hand that is on the left side of the body; "jab with your left"
left
[ degrees --- ] I ike RIGHT except in the opposite direction
left
Left horizontal coordinate position
left
Situated so that the left side of the body is toward it; as, the left side of a deliberative meeting is that to the left of the presiding officer; the left wing of an army is that to the left of the center to one facing an enemy
left
the side to the north when a person or object faces east; "she stood on the left"
left
The left string substring function returns the n leftmost characters of str
left
(leave, left, left)
left
not used up; "leftover meatloaf"; "she had a little money left over so she went to a movie"; "some odd dollars left"; "saved the remaining sandwiches for supper"; "unexpended provisions"
left
intended for the left hand; "I rarely lose a left-hand glove"
left
those who support varying degrees of social or political or economic change designed to promote the public welfare location near or direction toward the left side; i
left
number still there -- "How many pages does Agatha have left to read " (188)
left
a turn to the left; "take a left at the corner"
left
Those members of a legislative assembly (as in France) who are in the opposition; the advanced republicans and extreme radicals
left
Do the call interchanging right with left, clockwise with counter-clockwise, and promenade with reverse promenade This modifier is usually used with calls which start with a Pull By or Pass Thru (i e , "Left Pass And Roll" and "Left Square Chain Thru", but not "Left Swap Around") In Challenge dancing, the left versions of the calls are part of the program even though they are not explicitly listed When the Formation Isn't There
left
Of or pertaining to that side of the body in man on which the muscular action of the limbs is usually weaker than on the other side; opposed to right, when used in reference to a part of the body; as, the left hand, or arm; the left ear
left
being or located on or directed toward the side of the body to the west when facing north; "my left hand"; "left center field"; "the left bank of a river is bank on your left side when you are facing downstream"
left
the side to the north when a person or object faces east; "she stood on the left" of or belonging to the political or intellectual left being or located on or directed toward the side of the body to the west when facing north; "my left hand"; "left center field"; "the left bank of a river is bank on your left side when you are facing downstream" toward or on the left; also used figuratively; "he looked right and left"; "the political party has moved left
left
Past tense and past participle of leave. adj. In politics, the portion of the political spectrum associated in general with egalitarianism and popular or state control of the major institutions of political and economic life. The term dates from the 1790s, when in the French revolutionary parliament the socialist representatives sat to the presiding officer's left. Leftists tend to be hostile to the interests of traditional elites, including the wealthy and members of the aristocracy, and to favour the interests of the working class (see proletariat). They tend to regard social welfare as the most important goal of government. Socialism is the standard leftist ideology in most countries of the world; communism is a more radical leftist ideology
left
the piece of ground in the outfield on the catcher's left
left
to the left

It is there to the left. - It's there to the left.

The car turned to the left. - The car made a turn to the left.

left
They have their seats at the left-hand side of the presiding officer
left
A company share price token is moved left on the stock market if it pays no dividend If it is at the left edge of the stock market, it is instead moved down one space in the direction of the arrow
left
jor
left
That part of surrounding space toward which the left side of one's body is turned; as, the house is on the left when you face North
left
The area on the Left hand side of the point The world as it used to be perceived
left
Refers to the left foot, hand, hip or a direction
left
A wave breaking from left to right when viewed from shore
left
On or towards the left side
leave
Favoriten