leave

listen to the pronunciation of leave
Englisch - Türkisch
{f} ayrılmak

Ancak Lucy evinden ayrılmak üzereydi. - However, Lucy is about to leave her home.

Tom binadan ayrılmak zorunda kalacak. - Tom will have to leave the building.

{f} bırakmak

Anahtarı arabada bırakmak senin dikkatsizliğindi. - It was careless of you to leave the key in the car.

Bu paketleri kısa bir süreliğine bırakmak istiyorum. - I want to leave these packages for a while.

izin

Tom Mary'nin erken ayrılması için izin verdi. - Tom allowed Mary to leave early.

Tom izin için başvurdu. - Tom applied for a leave of absence.

terk etmek

Ben okulu terk etmek zorunda bırakıldım. - I was compelled to leave school.

Onun işini terk etmek için karar verdiğini bilmiyordum. - I didn't know he had decided to leave his job.

bir yerde bırak
{f} (left)
out ile yaprak sürmek
{i} müsaade
{f} (taşıt) kalkmak
{f} kalmak

Daha uzun süre kalmak istiyorum ama gitmek zorundayım. - I'd like stay longer, but I have to leave.

Geride kalmak yerine terk etmeyi seçtim. - I chose to leave instead of staying behind.

sorumluluğuna bırakmak
unutmak vazgeçmek
yapraklanmak
{f} (miras olarak) bırakmak
pozostawiać
ayrıl

O beni aradığında evden ayrılmak üzereydim. - I was about to leave my house when she rang me up.

Ayrılmayacaklar gibi görünüyor. - It sounds like they're not going to leave.

terketmek

Sami, Leyla'yı terketmek istiyordu. - Sami wanted to leave Layla.

Tom terketmek zorunda olacak. - Tom is going to have to leave.

bakımına bırakmak
ayrıl,v.bırak: n.izin
{f} vazgeçmek. leave a good/bad
{f} bırak
(Askeri) İZİN, MEZUNİYET: Bak. "leave of absence"
{f} yola çıkmak

Yola çıkmak istiyor musun? - Do you want to leave?

Yola çıkmak için ne zaman hazır olursun? - When will you be ready to leave?

{i} veda

Onlarla kapıda vedalaştım. - I took my leave of them at the gate.

O ayrılmak üzereyken vedalaştı. - He said farewell as he was about to leave.

{i} ruhsat
{f} caymak
{f} vazgeçmek
{f} unutmak (eşya)
{f} kalkmak

Cambridge treni 5. platformdan kalkmaktadır. - The train for Cambridge leaves from Platform 5.

Tren kalkmak üzere. Acele et. - The train's about to leave. Hurry up.

leave terket/bırak
gitmek
unutmak eşya
(Gıda) yaprak

Ağaçtaki tüm yapraklar sarardı. - All the leaves on the tree turned yellow.

Birçok Perulunun koka yapraklarını çiğneme adeti vardır. - Many Peruvians have the habit of chewing coca leaves.

(Ticaret) izinli işten ayrılma
hareket etmek

Hemen Amerika'ya hareket etmek zorunda kaldık. - We had to leave for America on short notice.

O, Londra'ya hareket etmek üzeredir. - He is about to leave for London.

kalkmak (taşıt)
terkde
left
sol

O, kazada sol bacağından yaralandı. - He was injured in his left leg in the accident.

Kule sola doğru hafifçe eğildi. - The tower leaned slightly to the left.

leave provision
izin karşılığı
leave off
vazgeçmek
leave out
üzerinde durmamak
leave out
unutmak
leave out
atlamak

Yer yokluğu yüzünden bu sorunu atlamak zorunda kaldım. - I had to leave out this problem for lack of space.

leave off
hariç tut
leave out
çıkarmak
leave out
hariç bırakmak
leave out
hariç tutmak
leave out
savsaklamak
leave out
eklemeyi unutmak
leave a country
ülkeyi terket
leave a legacy
miras bırak
leave a mark on
üzerinde işaret bırak
leave alone
yalnız bırak
leave behind
geride bırak

Kaç kişiyi geride bıraktık? - How many people did we leave behind?

İnsanlık için katkıları geride bırakmak istiyorum. - I want to leave behind contributions to humanity.

leave in the lurch
yüzüstü bırakmak
leave no stone unturned
her yolu denemek
leave of absence
izin
leave off
bırakmak
leave one to one's fate
kaderiyle baş başa bırakmak
leave one's mark on
damgasını vurmak
leave out
hariç tut
leave out
atmak
leave over
tehir etmek
leave over
ertelemek
leave sb flat
beş parasız bırakmak
leave sb holding the bag
birini yüzüstü bırakmak
leave sb in peace
birini rahat bırakmak
leave sb in the lurch
yüzüstü bırakmak
leave sb standing
yaya bırakmak
leave sb to his own resources
kendi haline bırakmak
leave speechless
nutku tutulmak
leave stains
leke bırak
leave sth to sb
bırakmak
leave sth up to
bırakmak
leave the chair
başkanlığı bırakmak
leave undone
perişan bırak
leave with pay
verginli izin
leave without pay
verginsiz izin
leave word with sb
birine not bırakmak
Leave me alone!
Beni rahat bırak!
leave a country
ülkeyi terket leave a good/bad impression with s.o
leave a lot to be desired
(deyim) Yeteri kadar iyi olmamak, bekleneni verememek
leave a lot to be desired
(deyim) Yetersiz olmak, yetersiz kalmak
leave a scar
iz bırakmak
leave a streak
İz bırakmak
leave a tip
bir ipucu bırakmak
leave alive
Canlı bırakmak, öldürmemek
leave at loose ends
gevşek ucunda bırakın
leave behind a void, leave a cavity
bir boşluk geride bırakıp, bir boşluk bırakın
leave empty-handed
Elis boş bırakmak
leave for good
için terk iyi
leave home
evden ayrılmak

Benim eski bir arkadaşım uğradığında ben evden ayrılmak üzereydim. - I was about to leave home when an old friend of mine dropped in.

leave in mess
karmaşa içinde bırakın
leave it to me
1. Bana bırak.2. Ben hallederim
leave it to me
Onu bana bırakın
leave much to be desired
(deyim) Yetersiz olmak, yetersiz kalmak
leave now
git artık
leave out of
dışında bırakmak
leave room
odadan
leave s.o. out in the cold
1. birine hiç haber vermemek. 2. birine hiçbir şey vermemek
leave s.o. to his own devices
birini kendi haline bırakmak
leave sb in peace
rahat bırakmak
leave sb to his own devices, resources
kendi haline bırakmak
leave sb to his own resources
vaktini istedigince geçirmesine izin vermek, kendi haline bırakmak
leave slowly and hesitantly
yavaş ve tereddütle ayrılmak
leave so. in the church
ayrılmak o kadar. Kilisede
leave someone to one's own devices
(deyim) Birini kendi hâline, kendi olanaklarına bırakmak.g
leave something to be desired
(deyim) Yetersiz olmak, yetersiz kalmak

His performance left something to be desired.

leave the backdoor open
bırakın arka kapı açık
leave to arbitration
tahkime izin
leave unattended
Gözetimsiz bırakmak, yalnız bırakmak, refakatsiz bırakmak
leave up
Bir şeyi kalkık ya da açık durumda ya da belirli bir durumda bırakmak

Trabzonspor aims to pick up where it left up in Turkish Super League.

leave word with sb
not bırakmak
leave, go out
Dışarı çıktığımızda bırakın
leaves
yaprak

Birçok Perulunun koka yapraklarını çiğneme adeti vardır. - Many Peruvians have the habit of chewing coca leaves.

Ağaçtaki tüm yapraklar sarardı. - All the leaves on the tree turned yellow.

left
sol tarafa
left
kalan

Şişe içinde kalan sadece bir miktar süt vardı. - There was only a little milk left in the bottle.

Silahta kalan parmak izleri şüphelininki ile uyuşuyor. - The fingerprints left on the weapon match the suspect's.

leave out
ihmal etmek
leave out
dışında tutmak
leaving
{i} ayrılma

Tom erken ayrılması için gayet iyi bir nedeni vardı. - Tom had a perfectly good reason for leaving early.

Tom genellikle sabahları evden ayrılmadan önce hava raporunu izler. - Tom usually watches the weather report in the morning before leaving home.

left
f., bak. leave. s
left
{i} sol, sol taraf. z. sola
left
sola doğru

Kule sola doğru hafifçe eğildi. - The tower leaned slightly to the left.

Arapça, sağdan sola doğru yazılır. - Arabic is written from right to left.

left
v: bırak: adj.sol
leaves
tütün yaprağı
leaves
çay yaprağı
leaves
kitap yaprağı
left
sola

Sola dönerseniz, kiliseyi sağ tarafınızda bulursunuz. - If you turn to the left, you will find the church on your right.

Sola dönerseniz, postaneyi bulursunuz. - Turning to the left, you will find the post office.

leaves
leave bırak
left
{f} bırak: adj.sol,v: bırak: adj.sol
left
SOL OK
left
be in left field yedeğe alınmak
left
soldaki

Soldaki figür resmin bütünlüğünü bozuyor. - The figure on the left spoils the unity of the painting.

Soldaki kişi resmin dengesini bozuyor. - The person on the left ruins the balance of the picture.

left
sol taraf
left
(Askeri) (OR RIGHT) SOL (SAĞ): Bir birliğin nispi olarak bulunduğu yeri belirtmek için kullanılan terimler. Bu terimleri kullanan kişi birlik ister düşmana yaklaşıyor isterse düşmandan uzaklaşıyor olsun her durumda düşmana dönük olmalıdır
leave behind
(deyim) terk etmek
leave of absence
(Eğitim) dönem izni
leave off
(deyim) kesmek
leave out
geçmek
leave out
dahil etmemek
leaving
(Bilgisayar) çıkılıyor
left
sol tarafta

Sol taraftaki kapılar açılacak. - The doors on the left side will open.

Amerikan arabalarının direksiyon simitleri sol taraftadır. - Steering wheels of American cars are on the left side.

left
sol el

Sol elinizi kaldırın. - Raise your left hand.

Ben sol elimle yazmaya çalıştım. - I tried to write with my left hand.

left
leave terket/bırak
left
(Bilgisayar) soldan

Soldan beşinci adamı öp. - Kiss the fifth man from the left.

Japonya'da araba sürdüğünüzde soldan gitmeyi unutmayın. - When you drive in Japan, remember to keep to the left.

left
{s} artık

Sanırım fırında biraz artık pizzam var. - I think I have some leftover pizza in the fridge.

Tom artık yemeği ne yapacağını bilmiyordu. - Tom didn't know what to do with the leftover food.

left
sakli
left
sol tarafa doğru
left
kalmak

Sadece yalnız kalmak istediklerini söylediler. - They said they only wanted to be left alone.

O sadece yalnız kalmak istiyor. - She just wants to be left alone.

leaver
maya yapan
leaves
{i} yapraklar

Bahçe düşmüş yapraklarla kaplıydı. - The garden was covered with fallen leaves.

Birçok Perulunun koka yapraklarını çiğneme adeti vardır. - Many Peruvians have the habit of chewing coca leaves.

leaves
{f} ayrıl

Mary önce makyaj yapmadan asla evden ayrılmaz. - Mary never leaves her house without first putting on makeup.

Bu şehirden ayrılmadan önce, O bizi görmeye gelecek. - He'll come to see us before he leaves this city.

leaving
{i} artık
leaving
{f} ayrıl

Evlerinden ayrılırlarken zaman kaybetmediler. - They lost no time in leaving their home.

O, üç gün içinde ayrılıyor. - He is leaving in three days.

left
be.sola
left
bıraktırmak
Left
soluta
leave behind
arkada bırakma
leave me alone
beni benimle bırak
leave me alone
beni rahat bırak, beni yalnız bırak, git başımdan
leave of
terkleri
leaves
yaprakları
leaves
bırakır
leaving
terkederek
leaving
bırakıp
left
kalık
left
solunda
left
terk etti
left
soluna
Leave me alone
Beni rahat bırak! leave no stone unturned k.dili. her çareye başvurmak
Leave me alone
beni yalnız bırak
leave alone
karışmamak
leave alone
(Fiili Deyim ) rahat bırakmak , dokunmamak
leave alone
rahat bırakmak
leave alone
kendi haline bırakmak
leave alone
yalnız bırakmak
leave behind
(Fiili Deyim ) 1- geride bırakmak 2- unutmak
leave behind
iz bırakmak
leave behind
geçmek
leave behind
geride bırakmak

İnsanlık için katkıları geride bırakmak istiyorum. - I want to leave behind contributions to humanity.

leave behind
unutmak (eşya)
leave behind
unutmak
leave for
He has left for India. Hindistan'a hareket etti
leave of absence
(Askeri) İZİN, MEZUNİYET: Vazifeden müsaadeli ayrılma. Amerikan ordusunda, askeri personelin, faal hizmete geçen her ay için 2 1/2 gün izin hakkı vardır. Bak. "delay on route"
leave off
dinmek
leave off
-den vazgeçmek, -i bırakmak
leave off
sonuçlandırmak
leave off
(Fiili Deyim ) 1- vazgeçmek , bırakmak , kesmek 2- dinmek , kesilmek
leave off
salıvermek
leave off
-i takmamak
leave off
bitmek
leave off
bitirmek
leave off
-i giymemek
leave off
sona ermek
leave off
giymemek
leave off
takmamak
leave on
çıkarmamak (elbise)
leave on
açık bırakmak (ışık vb.)
leave out
karıştırmamak
leave out
-i atlamak
leave out
(Fiili Deyim ) 1- dışarıda bırakmak 2- üstünde durmamak , ihmal etmek
leave over
ertelemek. leave s.o. in the lurch birini yüzüstü bırakmak, birini yarı yolda bırakmak
leave to
(deyim) leave someone to his own devices kendi haline bırakmak
leaved
yapraklı four clover uğurlu sayılan dört yapraklı yonca
leaver
(Askeri) AYRILMIŞ GEMİ: Ana konvoydan ayrılmış, bağımsız ticari gemi. Bak. "leaver convoy, leaver section"
leaves
i., çoğ., bak. leaf
leaves
feston
leaving
{i} bırakma

Tom bir iz bırakmadan ortadan kayboldu. - Tom disappeared without leaving a trace.

Son defa fincanı baş aşağı bırakma fikri neydi? - What was the idea of leaving the cup upside down last time?

leaving
{i} terketme

Tom'un şu ana kadar karısını terketmeyi düşündüğünden şüpheliyim. - I doubt that Tom would ever consider leaving his wife.

Yağmur çiselemeye başladığında, evi terketmek üzereydim. - I was on the point of leaving home when a light rain started to fall.

Türkisch - Türkisch

Definition von leave im Türkisch Türkisch wörterbuch

LEFT
(Osmanlı Dönemi) Yüz döndürmek
Englisch - Englisch
To depart; to go away from a certain place or state

I think you'd better leave.

To stop, desist from; to "leave off" (+ noun / gerund)

When he had leeft speakynge, he sayde vnto Simon: Cary vs into the depe, and lett slippe thy nette to make a draught.

To give (something) to someone; to deliver (something) to a repository; to deposit

I'll leave the car in the station so you can pick it up there.

To end one's membership in (a group); to terminate one's affiliation with (an organization); to stop participating in (a project)

I left the band.

To transfer responsibility or attention of (something) (to someone); to stop being concerned with

Can't we just leave this to the experts?.

the action of the batsman not attempting to play at the ball
To transfer possession of after death

When my father died, he left me the house.

To remain (behind); to stay

And by myssefortune Sir Bors smote Sir Launcelot thorow the shylde into the syde, and the speare brake and the hede leffte stylle in the syde.

To depart from; to end one's connection or affiliation with

I left the country and I left my wife.

Permission to be absent; time away from one's work

I've been given three weeks' leave by my boss.

To cause or allow (something) to remain as available; to refrain from taking (something) away; to stop short of consuming or otherwise depleting (something) entirely

There's not much food left, we'd better go to the shops.

Permission

The applicant now seeks leave to appeal and, if leave be granted, to appeal against these sentences.

Farewell, departure

I took my leave of the gentleman without a backward glance.

{a} willingly, soon
{v} to quit, forsake, let remain, desist, stop, bequeath
{n} permission, liberty, grant, farewel
To leave someone with a particular course of action or the opportunity to do something means to let it be available to them, while restricting them in other ways. This left me only one possible course of action He was left with no option but to resign
To depart; to set out
If you leave a message or an answer, you write it, record it, or give it to someone so that it can be found or passed on. You can leave a message on our answering machine Decide whether the ball is in square A, B, C, or D, then call and leave your answer I left my phone number with several people
To have remaining at death; hence, to bequeath; as, he left a large estate; he left a good name; he left a legacy to his niece
The leave is the group of tiles left on a player's rack after making a play and before drawing new tiles
literally, to take permission to go
be survived by after one's death; "He left six children"; "At her death, she left behind her husband and 11 cats"
leave behind unintentionally; "I forgot my umbrella in the restaurant"; "I left my keys inside the car and locked the doors"
to leave a lot to be desired: see desire to leave someone to their own devices: see device to take leave of your senses: see sense take it or leave it: see take. To put forth foliage; leaf
A benefit that allows employees to take time away from the job without losing employment Leave may be paid or unpaid; benefits are often continued even during unpaid leave
The pins that remain after the first ball has been rolled
If something leaves a mark, effect, or sign, it causes that mark, effect, or sign to remain as a result. A muscle tear will leave a scar after healing
If you leave a job, decision, or choice to someone, you give them the responsibility for dealing with it or making it. Affix the blue airmail label and leave the rest to us The judge should not have left it to the jury to decide For the moment, I leave you to take all decisions
move out of or depart from; "leave the room"; "the fugitive has left the country"
the act of departing politely; "he disliked long farewells"; "he took his leave"; "parting is such sweet sorrow"
make a possibility or provide opportunity for; permit to be attainable or cause to remain; "This leaves no room for improvement"; "The evidence allows only one conclusion"; "allow for mistakes"; "leave lots of time for the trip"; "This procedureprovides for lots of leeway"
To let be or do without interference; as, I left him to his reflections; I leave my hearers to judge
To depart from; to end ones connection or affiliation with
A student who did not graduate, persist or transfer to another SUS school through the specified year after entry A leaver may have enrolled at a community college, private or out-of-state school after leaving FAU Leavers in some cases may be "stopouts" who will return to FAU in the future
If you leave a place or person, you go away from that place or person. He would not be allowed to leave the country I simply couldn't bear to leave my little girl My flight leaves in less than an hour The last of the older children had left for school
If something continues from where it left off, it starts happening again at the point where it had previously stopped. As soon as the police disappear the violence will take up from where it left off
To leave an amount of something means to keep it available after the rest has been used or taken away. He always left a little food for the next day Double rooms at any of the following hotels should leave you some change from £150
put into the care or protection of someone; "He left the decision to his deputy"; "leave your child the nurse's care"
If you take one number away from another, you can say that it leaves the number that remains. For example, five take away two leaves three. = equal
Liberty granted by which restraint or illegality is removed; permission; allowance; license
If you leave something in a particular state, position, or condition, you let it remain in that state, position, or condition. He left the album open on the table I've left the car lights on I left the engine running
{f} go away from; depart, exit; quit; leave behind; omit; let alone; allow to remain; cease, stop; neglect
If you leave something until a particular time, you delay doing it or dealing with it until then. Don't leave it all until the last minute. If you leave something too late, you delay doing it so that when you eventually do it, it is useless or ineffective. I hope I haven't left it too late
An entitlement given to people allowing them to take time off work
(of the Senate or the House of Representatives) the permission of all members present in the chamber at the time to do something which otherwise could not be done at that time or in that way
To put; to place; to deposit; to deliver; to commit; to submit with a sense of withdrawing one's self from; as, leave your hat in the hall; we left our cards; to leave the matter to arbitrators
permission to do something; "she was granted leave to speak" the period of time during which you are absent from work or duty; "a ten day's leave to visit his mother" leave unchanged or undisturbed or refrain from taking; "leave it as is"; "leave the young fawn alone"; "leave the flowers that you see in the park behind" be survived by after one's death; "He left six children"; "At her death, she left behind her husband and 11 cats" go and leave behind, either intentionally or by neglect or forgetfulness; "She left a mess when she moved out"; "His good luck finally left him"; "her husband left her after 20 years of marriage"; "she wept thinking she had been left behind" go away from a place; "At what time does your train leave?"; "She didn't leave until midnight"; "The ship leaves at midnight" remove oneself from an association with or participation in; "She wants to leave"; "The teenager left home"; "She left her position with the Red Cross"; "He left the Senate after two terms"; "after 20 years with the same company, she pulled up stakes" result in; "The water left a mark on the silk dress"; "Her blood left a stain on the napkin" make a possibility or provide opportunity for; permit to be attainable or cause to remain; "This leaves no room for improvement"; "The evidence allows only one conclusion"; "allow for mistakes"; "leave lots of time for the trip"; "This procedureprovides for lots of leeway" act or be so as to become in a specified state; "The inflation left them penniless"; "The president's remarks left us speechless" have left or have as a remainder; "That left the four of us"; "19 minus 8 leaves 11
To withdraw one's self from; to go away from; to depart from; as, to leave the house
If you leave someone doing something, they are doing that thing when you go away from them. Salter drove off, leaving Callendar surveying the scene
If you leave an institution, group, or job, you permanently stop attending that institution, being a member of that group, or doing that job. He left school with no qualifications I am leaving to concentrate on writing fiction. a leaving present
vi [to go away] pergi
If an event leaves people or things in a particular state, they are in that state when the event has finished. violent disturbances which have left at least ten people dead The documentary left me in a state of shock
To desert; to abandon; to forsake; hence, to give up; to relinquish
To send out leaves; to leaf; often with out
To cease; to desist; to leave off
{i} vacation, time off, furlough; authorization to do something; permission to be absent (from work, etc.); parting, departure, farewell
go and leave behind, either intentionally or by neglect or forgetfulness; "She left a mess when she moved out"; "His good luck finally left him"; "her husband left her after 20 years of marriage"; "she wept thinking she had been left behind"
To cease from; to desist from; to abstain from
permission to do something; "she was granted leave to speak"
To transfer responsibility or attention (to); to stop being concerned with
tell or deposit (information) knowledge; "give a secret to the Russians"; "leave your name and address here"
{f} sprout leaves, grow leaves
go away from a place; "At what time does your train leave?"; "She didn't leave until midnight"; "The ship leaves at midnight"
remove oneself from an association with or participation in; "She wants to leave"; "The teenager left home"; "She left her position with the Red Cross"; "He left the Senate after two terms"; "after 20 years with the same company, she pulled up stakes"
If you leave food or drink, you do not eat or drink it, often because you do not like it. If you don't like the cocktail you ordered, just leave it and try a different one
leave unchanged or undisturbed or refrain from taking; "leave it as is"; "leave the young fawn alone"; "leave the flowers that you see in the park behind"
The act of leaving or departing; a formal parting; a leaving; farewell; adieu; used chiefly in the phrase, to take leave, i
Refer to the pins remaining after the first delivery
have left or have as a remainder; "That left the four of us"; "19 minus 8 leaves 11
leave alone
To stop bothering

We left her alone until she calmed down.

leave behind
To not live longer than; to be survived by

Mrs Johnston died at thirty, and left behind three young daughters.

leave behind
To outdo; to progress faster than someone or something else

This product leaves behind all its competitors in the market.

leave behind
To forget about

I really want to go to the party - please don't leave me behind!.

leave behind
To pass

As soon as we made our way onto the highway, we left the skyscrapers behind us.

leave behind
To abandon

We left behind our luggage at the hotel.

leave behind
To leave a trace of something

Unfortunately, this cleaning product leaves behind a noticeable residue.

leave everything on the road
To exert oneself until completely exhausted
leave for dead
to abandon someone, assuming that they will die

When Steele rides after them, they shoot him and leave him for dead in the desert.

leave me alone
stop talking to me, stop being near me, stop interfering with my life

I'll be fine, please just leave me alone for a bit.

leave no stone unturned
To do a task very carefully and thoroughly, not missing any step

James Sutherland insists Australia had no alternative but to cancel the tour. We have left no stone unturned in trying to ensure the tour could proceed as planned but at the end of the day the safety and security of our employees must come first..

leave no stone unturned
To search thoroughly for something, looking in every conceivable place
leave nothing to the imagination
to cover or hide very little or nothing

He stripped down to a pair of see-through briefs that left nothing to the imagination. (World Weekly News, 16-04-1991).

leave of absence
A period of time during which a person is absent from work or other duty for a reason other than normal holidays / vacation; may be paid or unpaid
leave one's options open
Alternative form of keep one's options open
leave out
To omit, to not include, to neglect to mention

The journalist decided to leave the sleaze out of her story.

leave over
To allow a portion to remain unused or unconsumed

The family leaves over enough food from Sunday dinner for Monday lunch and dinner.

leave somebody high and dry
To abandon somebody; to stop providing assistance at a crucial moment

He just walked out and left her high and dry with two kids and a mortgage.

leave somebody holding the bag
To remove the value from an article or arrangement and leave somebody holding the empty (or valueless) container

The closing bell may be ringing for business method patents, and their patentees may find they have become bagholders. (Federal district court in CyberSource Corp. v. Retail Decisions Inc., 2009 WL 815448 (N.D. Cal. Mar. 23, 2009), referring to the In re Bilski case).

leave somebody holding the bag
To abandon somebody, leaving them holding the responsibility or blame

After the accident, he just vanished and left me holding the bag.

leave someone in the lurch
To abandon somebody; especially, to abandon somebody and leave him or her in a difficult situation

He left me in the lurch and I had to finish the whole project by myself.

leave to one's own devices
to leave alone, unsupervised, without assistance

Let's leave her to her own devices and see what she comes up with.

leave well enough alone
To leave something alone; to avoid attempts to correct, fix, or improve what is already sufficient

We should have left well enough alone when we had it working the first time.

leave well enough alone
don't interfere, don't get involved
leave a lot to be desired
(deyim) Be lacking something important; to be inadequate. (A polite way of saying that something is bad.)
leave a lot to be desired
(deyim) Be not very good, or not as good as you would like
leave someone to one's own devices
(deyim) (Fig.) Make one rely on oneself

I am sure that she will manage if we leave her to her own devices.

leave someone to one's own resources
(deyim) (Fig.) Make one rely on oneself

I will leave her to her own resources and everything will turn out fine.

leave something to be desired
(deyim) Be very unsatisfactory
leave up
Leave something in a raised or high position

1. It's still warm in here. Please leave the window up. 2. Please leave up the window. It's so hot!.

leave up to
Let (a choice, action. etc.) be the prerogative or responsibility
leaves
plural form of leaf
leaves
plural form of leave
leaving
Present participle of leave
left
The left side
left
The ensemble of left-wing political parties. Political liberals as a group

The political left is not holding enough power.

left
On the left side
left
remaining

There are only three cups of juice left.

left
Simple past tense and past participle of leave
left
pertaining to the political left; liberal
left
permitted, allowed to proceed

We were not left go to the beach after school except on a weekend.

left
The opposite of right; toward the usually weaker side of the body; toward the west when one is facing north

Turn left at the corner.

left
Towards the left side
leaved
{a} full of or having leaves, folding
leaver
{n} one who leaves, one who forsakes
left
{a} that is opposit to the right, unlucky
Leave of Absence
loa
Leaves
foliage
Left
{i} group of people who hold radical and socialistic political views
Left
lt
leave alone
leave unchanged or undisturbed or refrain from taking; "leave it as is"; "leave the young fawn alone"; "leave the flowers that you see in the park behind"
leave alone
leave at peace, leave it/him be
leave behind
depart and not take along; "He left behind all his possessions when he moved to Europe
leave behind
be survived by after one's death; "He left six children"; "At her death, she left behind her husband and 11 cats"
leave behind
If a person, country, or organization is left behind, they remain at a lower level than others because they are not as quick at understanding things or developing. We're going to be left behind by the rest of the world I got left behind at school with the maths Inflation has left them way behind
leave behind
leave unchanged or undisturbed or refrain from taking; "leave it as is"; "leave the young fawn alone"; "leave the flowers that you see in the park behind"
leave behind
If you leave behind an object or a situation, it remains after you have left a place. I don't want to leave anything behind A misty rain in the morning had left behind a coolness that would stay for hours
leave behind
have remaining behind one, desert, abandon
leave behind
If you leave someone or something behind, you go away permanently from them. Many of the women had left their husbands behind and they told of their fears that they may never see them again We hear of women who run away, leaving behind their homes and families
leave behind
depart and not take along; "He left behind all his possessions when he moved to Europe"
leave me alone
leave me at peace, leave me be
leave of absence
If you have leave of absence you have permission to be away from work for a certain period
leave of absence
The approved, unpaid, period of absence of greater than 28 calendar days of a Regular Classified Staff employee  
leave of absence
A member's paid or unpaid authorized absence from the normal duties of the job, to which the member is obligated to return at a specified date All leaves must be authorized by collective agreement, or governing board or designated body, and must be documented in minutes or policy
leave of absence
vacation without pay
leave of absence
the period of time during which you are absent from work or duty; "a ten day's leave to visit his mother"
leave of absence
An authorized period of time away from work, without loss of employment rights, that may be paid or unpaid
leave of absence
A pre-approved absence for an extended length of time allowed by policy and regulation
leave of absence
Permission granted to a member to be absent for a day
leave of absence
An absence or leave that qualifies for the purchase of STRS Ohio credit under the Revised Code
leave of absence
Official permission to be excused from work or duty
leave of absence
An employer approved absence from duty, with or without pay
leave of absence
A break in enrollment, not including semester or spring break(s), that is requested by the student and sanctioned by the school The leave of absence may be no longer than 60 days, and the student may be granted no more than one leave of absence during a 12-month period
leave of absence
A temporary leave granted to employees, either paid or unpaid, and dependant on collective agreement provisions, legislation, or employer prerogative
leave of absence
Similar to deferment, leave of absence is the term used for suspending your course once you are part way through You can apply through your faculty to take leave of absence, usually for a period of a semester or a year
leave off
prevent from being included or considered or accepted; "The bad results were excluded from the report"; "Leave off the top piece"
leave off
come to an end, stop or cease; "the road leaves off at the edge of the forest"; "leave off where you started
leave off
If someone or something is left off a list, they are not included on that list. She has been deliberately left off the guest list The judge left Walsh's name off the list of those he wanted arrested
leave off
If someone leaves off doing something, they stop doing it. We all left off eating and stood about with bowed heads Some of the patients left off treatment. = stop
leave off
stop using; "leave off your jacket--no need to wear it here"
leave off
omit, skip; stop, cease
leave off
come to an end, stop or cease; "the road leaves off at the edge of the forest"; "leave off where you started"
leave out
prevent from being included or considered or accepted; "The bad results were excluded from the report"; "Leave off the top piece"
leave out
omit, skip, not include; not say, not do
leave out
If you leave someone or something out of an activity, collection, discussion, or group, you do not include them in it. Some would question the wisdom of leaving her out of the team If you prefer mild flavours reduce or leave out the chilli Now have we left any country out? If someone feels left out, they feel sad because they are not included in a group or activity
leave out
leave undone or leave out; "How could I miss that typo?"; "The workers on the conveyor belt miss one out of ten"
leaved
Bearing, or having, a leaf or leaves; having folds; used in combination; as, a four-leaved clover; a two-leaved gate; long-leaved
leaved
having leaves or leaves as specified; often used in combination; "a fully leafed tree"; "broad-leafed"; "four-leaved clover"
leaved
Having a leaf, leaves or folds; used mainly in combination with another word to form adjectives describing the number, form, colour, etc, of leaves
leaved
{s} leafy, covered with leaves
leaver
someone who leaves
leaver
One who leaves
leaver
One who leaves, or withdraws
leaver
{i} one who leaves, one who abandons, one who leaves behind
leaves
pl
leaves
of Leaf
leaves
Configuration of balls at the end of a turn
leaves
Leaves is the plural form of leaf, and the third person singular form of leave. Plural of leaf. the plural of leaf
leaves
the pages of a book
leaves
plural of leave
leaves
plural of leaf
leaves
The bottom nodes of a tree They hold pointers to the actual data In a B-tree,leaves are linked sequentially
leaves
the part of trees that grows on the branches and act as the photosynthesis factory that turns sunlight into food for the tree
leaves
third-person singular of leave
leaves
Used in the context of general equities Remains to buy or sell of a previously entered order after a report of partial execution has been given If I had told the floor broker to buy 20M IBM @ $115, and he later bought 6M at this price, his report would be "You bought 6M IBM @ $115, leaves 14 "
leaves
Pages of a book
leaves
Horizontal axis of display containing the trailing digits
leaving
{i} act of leaving; something which is left; remainder, residue
leaving
act of departing
left
Left horizontal coordinate position
left
Situated so that the left side of the body is toward it; as, the left side of a deliberative meeting is that to the left of the presiding officer; the left wing of an army is that to the left of the center to one facing an enemy
left
intended for the left hand; "I rarely lose a left-hand glove"
left
a turn to the left; "take a left at the corner"
left
toward or on the left; also used figuratively; "he looked right and left"; "the political party has moved left"
left
the side to the north when a person or object faces east; "she stood on the left" of or belonging to the political or intellectual left being or located on or directed toward the side of the body to the west when facing north; "my left hand"; "left center field"; "the left bank of a river is bank on your left side when you are facing downstream" toward or on the left; also used figuratively; "he looked right and left"; "the political party has moved left
left
number still there -- "How many pages does Agatha have left to read " (188)
left
those who support varying degrees of social or political or economic change designed to promote the public welfare location near or direction toward the left side; i
left
not used up; "leftover meatloaf"; "she had a little money left over so she went to a movie"; "some odd dollars left"; "saved the remaining sandwiches for supper"; "unexpended provisions"
left
(leave, left, left)
left
The left string substring function returns the n leftmost characters of str
left
Refers to the Left foot, hand, hip, etc or to a direction
left
of or belonging to the political or intellectual left
left
[ degrees --- ] I ike RIGHT except in the opposite direction
left
the hand that is on the left side of the body; "jab with your left"
left
Also said of the corresponding side of the lower animals
left
of Leave
left
A punch delivered with the left fist
left
Those members of a legislative assembly (as in France) who are in the opposition; the advanced republicans and extreme radicals
left
the side to the north when a person or object faces east; "she stood on the left"
left
Do the call interchanging right with left, clockwise with counter-clockwise, and promenade with reverse promenade This modifier is usually used with calls which start with a Pull By or Pass Thru (i e , "Left Pass And Roll" and "Left Square Chain Thru", but not "Left Swap Around") In Challenge dancing, the left versions of the calls are part of the program even though they are not explicitly listed When the Formation Isn't There
left
The area on the Left hand side of the point The world as it used to be perceived
left
The west side of the body when one is facing north
left
a turn to the left; "take a left at the corner" the hand that is on the left side of the body; "jab with your left" those who support varying degrees of social or political or economic change designed to promote the public welfare location near or direction toward the left side; i
left
Constant associated with the key code value for the Left Arrow key (37)
left
past of leave
left
On or towards the left side
left
A wave breaking from left to right when viewed from shore
left
Refers to the left foot, hand, hip or a direction
left
That part of surrounding space toward which the left side of one's body is turned; as, the house is on the left when you face North
left
being or located on or directed toward the side of the body to the west when facing north; "my left hand"; "left center field"; "the left bank of a river is bank on your left side when you are facing downstream"
left
jor
left
A company share price token is moved left on the stock market if it pays no dividend If it is at the left edge of the stock market, it is instead moved down one space in the direction of the arrow
left
They have their seats at the left-hand side of the presiding officer
left
to the left

It is there to the left. - It's there to the left.

He looked to the right and to the left. - He looked right and left.

left
the piece of ground in the outfield on the catcher's left
left
Past tense and past participle of leave. adj. In politics, the portion of the political spectrum associated in general with egalitarianism and popular or state control of the major institutions of political and economic life. The term dates from the 1790s, when in the French revolutionary parliament the socialist representatives sat to the presiding officer's left. Leftists tend to be hostile to the interests of traditional elites, including the wealthy and members of the aristocracy, and to favour the interests of the working class (see proletariat). They tend to regard social welfare as the most important goal of government. Socialism is the standard leftist ideology in most countries of the world; communism is a more radical leftist ideology
left
{i} group of people who hold radical and socialistic political views; left side, side opposite the right; left turn; punch made with the left hand (Boxing)
left
Of or pertaining to that side of the body in man on which the muscular action of the limbs is usually weaker than on the other side; opposed to right, when used in reference to a part of the body; as, the left hand, or arm; the left ear
left
See Center, and Right
left
those who support varying degrees of social or political or economic change designed to promote the public welfare
leave
Favoriten