fix

listen to the pronunciation of fix
Englisch - Türkisch
{f} tamir etmek

Arabayı tamir etmek kaça mal olacak? - How much will it cost to fix the car?

Tesisatçı bizim lavaboyu tamir etmek için birçok alet kullandı. - The plumber used many tools to fix our sink.

onarmak

Onlar ısıtma sistemini onarmak için buradalar. - They're here to fix the heating system.

Hâlâ çamaşır makinesini onarmak zorundayım. - I still have to fix the washing machine.

{f} düzeltmek

Sızıntıyı düzeltmek için yardım ettim. - I helped fix the leak.

Düzeltmek için masayı baş aşağı çevirdim. - I turned the table upside down to fix it.

{f} tespit etmek
dili rüşvet yoluyla sonucu garanti altına almak
{f} üstesinden gelmek
hazırlamak

Sana iyi bir yemek hazırlamak için geldim. - I came to fix you a decent meal.

{i} eroin dozu
dili yola getir
{i} çıkmaz

Eğer benim tavsiyemi dinleseydin böyle bir çıkmaz içinde olmazdın. - If you had followed my advice, you wouldn't be in such a fix now.

Tom kendini berbat bir çıkmazda buldu. - Tom found himself in a terrible fix.

{i} aşırı doz
{f} yapıştırmak
{f} bağlamak
{f} takmak
{i} güç durum
{i} uyuşturucu iğne
{i} önceden belirlenmiş sonuç
{f} yerleştirmek
{i} zorluk
{f} dikmek (göz)
{f} dik dik bakmak
{f} gözünü ayırmamak
{f} sağlamak
{f} rüşvet vermek
{f} rüşvetle elde etmek
{f} kararlaştırmak
{f} dikmek
{f} gözünü dikmek
{f} dikkat çekmek
{f} tasarlamak
{f} uyuşturucu almak
{f} saptamak
{f} (sabitleştirecek bir şekilde) takmak, yerleştirmek
(Tıp) Sabitleştirmek
spor şike yapmak
oturtmak
{f} (tarih, miktar v.b.'ni) kararlaştırmak, tayin etmek. 4
{f} tut

Onlar tabelayı duvara tutturdular. - They fixed the sign to the wall.

(Tıp) Katılaş(tır)mak
(Askeri) KATİ MEVKİ: Arz sathı ile ilgili veya elektronik yada astronomik esaslara göre tespit edilmiş bir mevki. Bak. "radio fix"
onar,v.tut: n.zorluk
dili tamir etmek
sıkıca tutturmak
yerleşmek
gördün mü?

Düzeltilmesi gereken bir şey gördün mü? - Did you see anything that needs to be fixed?

(Havacılık) noktalama
(Bilgisayar) sbt
yapmak (saçını)
fiksajını yapmak (filmin)
(Bilgisayar) düzelt

Ben sesi nasıl düzeltebilirim? - How do I fix the volume?

Artık sorunun ne olduğunu bildiğinize göre onu düzeltmenin ne kadar zaman alacağını düşünüyorsunuz? - Now that you know what the problem is, how long do you think it'll take to fix it?

güçlük
(Otomotiv) onarım

Sami daha az pahalı bir onarım önerdi. - Sami suggested a less expensive fix.

tutturmak
ile ilgilenmek
icabına bakmak
şike yapmak
kötü ve güç durum
hakkından gelmek
(kimese yiyecek/içecek/vb.) hazırlamak
boktan durum
uyuşturucu iğnesi
belirlemek
düzenlemek
onar

O kırık masayı onardı. - He fixed the broken table.

Onlar ısıtma sistemini onarmak için buradalar. - They're here to fix the heating system.

tamir

Eve giderken bulduğum radyoyu tamir ediyorum. - I'm fixing the radio I found on my way home.

Saatimi tamir ettirdim. - I had my watch fixed.

ayar etmek
dikmek göz
hile karıştırmak
tutmak
(Havacılık) mevki tayini
fixed
{s} sabit

Bu kaldırılamaz. O sabit. - It can't be removed. It's fixed.

Biz fiyatı 15 dolarda sabitledik. - We fixed the price at $15.

fix up
tamir etmek

I could buy a house and fix it up myself - Ev alıp kendi başıma tamir edebilirim.

fix up
sağlamak
fix up
donatmak
fix up
ayarlamak/sağlamak

I'm sure we can fix you up with a room - Sana bir oda ayarlayabileceğimize eminim.

fix up
ayarlamak

let's fix up a date for me - Bana çıkmak için birini ayarlayalım.

fix it
(Bilgisayar) düzelt

Artık sorunun ne olduğunu bildiğinize göre onu düzeltmenin ne kadar zaman alacağını düşünüyorsunuz? - Now that you know what the problem is, how long do you think it'll take to fix it?

Onu düzeltemeyeceğini mi söylüyorsun? - Are you saying you can't fix it?

fix one's eyes on
gözünü dikmek
fix someone's wagon
(deyim) hakkından gelmek
fix the price
fiyat koymak
fix the price of
fiyat koymak
fix up
yerleştirmek
fix up
aranje etmek
fix upon
kararlaştırmak
fix level
düzeltme düzeyi
fix on
karar ver
fix on
doğrultmak
fix on
seçmek
fix on
karar kılmak
fix on
yöneltmek
fix sb up with sth
sağlamak
fix sb up with sth
ayarlamak
fix sb's wagon
hakkından gelmek
fix sth on
kapatmak
fix sth on
bağlamak
fix sth up
yerleştirmek
fix sth up
kararlaştırmak
fix up
tertip etmek
fix up
yerleştir
fix up
düzene sokmak
fix up
kurmak
fix cost
Sabit maliyet
fix in a fixer
Bir sorun çözücü olarak saptamak
fix on
Karar vermek
fix one's wagon
(deyim) Hakkından gelmek, dersini vermek, canını yakmak
fix so.'s eyes on so.
kararlaştırmak çok. "gözleri o kadar
fix so.'s wagon
saptamak o kadar. 'vagon s
fix sth on
kapatmak, bağlamak
fix ups
saptamak ups
fix a place up
bir yeri tamir etmek
fix bayonet
(Askeri) Süngü tak
fix bayonets
(Askeri) süngü tak! komutu
fix bayonets
(Askeri) SÜNGÜ TAK !: Yakın bir tehlike halinde kullanılmak veya süngü hücumuna hazırlık olmak üzere, kasaturaların tüfeklere takılması için verilen komut
fix database
(Bilgisayar) veritabanını düzelt
fix eye on
dikmek
fix in advance
ileriye dönük belirleme
fix o.s. up
süslenmek, kendini süslemek
fix on
anlaşmak
fix on
(Fiili Deyim ) 1- seçmek 2- kararlaştırmak , saptamak
fix on
(deyim) fix on sth. [kd] kararlastirmak. fix sth. on kapatmak,baglamak
fix on
-i seçmek, -e karar vermek
fix on the ground
zemine sabitlemek
fix one's attention on
dikkatini çevirmek
fix one's attention on
dikkatini bir yöne çevirmek
fix one's attention on
dikkatini -e çevirmek
fix one's eyes on
gözünü -e dikmek
fix oneself up
kendini süslemek
fix over
(Fiili Deyim ) (eski elbiseyi vs.) bozup yeni bir biçime sokmak
fix program
(Elektrik, Elektronik) düzeltme programı
fix registry
(Bilgisayar) kayıt defterini düzelt
fix s.o. up with
{k} birine (bir şey) ayarlamak/sağlamak
fix s.o.'s wagon
{k} birini mahvetmek
fix s.o.'s wagon
{k} birinin hakkından gelmek
fix the bayonet
süngü takmak
fix the car
arabayı tamir etmek
fix the television
televizyonu tamir etmek
fix time limit
(Kanun) müddet tayin etmek
fix unknown
(Bilgisayar) bilinmeyeni düzelt
fix up
yerlestirmek
fix up
1- düzeltmek , çekidüzen vermek 2- onarmak , tamir etmek 3- meşgul olmak , icabına bakmak
fix up
kararlaştırmak
fix up on
anlaşmak
fix up on
kararlaştırmak
fixed
kararlaştırılmış

Ben eylemlerimi kararlaştırılmış zamanlar için planlamayı tercih ediyorum böylece zamanı yönetebilirim. - I prefer to plan my activities for fixed times so I can manage my time.

final approach fix
(Havacılık) son yaklaşma noktası
fix it
(Bilgisayar) sorunu gider
fix up
düzenlemek
fix up
vermek
fixed
sabitleştirilmiş
fixed
sabit şekilde
fixed
kesme
fixed
fikse
fixed
dik

Gözlerini bana dikti. - He fixed his eyes on me.

Herkesin gözleri ona dikildi. - Everyone's eyes were fixed upon her.

fixed
hareketsizlik
fixed
(Bilgisayar) tamam
fixed
değişmeyen
fixed
hareketsiz
fixed
bağlanmış
fixed
katı
fixed
koyu
fixing
tutturma
fixing
uyma
fixing
(Kanun) ayarlama
fixing
teçhizat
fixing
saptayıcı
fixing
tesbit
fixing
aksesuar
fixing
(Otomotiv) tesbit etme
initial approach fix
(Havacılık) ilk yaklaşma fiksi
approach fix
yaklaşma noktası
fixed
{f} sabitleştir
fixed
belirlenmiş
fixed
değişmez
fixing
{f} uy
fixing
kurma
fixing
bağlama
bug fix
(Bilgisayar) Hata çözümü.Bir bilgisayar yazılımının hatalasını yada hatalarını düzeltmek. Bir bilgisayar yazılımının hatalasını yada hatalarını düzelten ek yazılım
fixed
{f} onar

Onun için radyoyu onardım. - I've fixed the radio for him.

Tom onu bir çekiçle onardı. - Tom fixed it with a hammer.

fixed
fiks
fixing
sabitleştirerek
in fix
gidermek
overnight fix
bir gecede verilen karar
re fix
yeniden düzeltmek
to be in a fix
bir düzeltme olmak
to fix up
kadar düzeltmek için
antibonding orbital fix
bağönler yörüngemsi
antibonding orbital fix
bağönler orbital
antifriction fix
antifriksiyon
antifriction fix
sürtünmesizlik
band spectrum fix
kuşak izgesi
band spectrum fix
bant spektrumu
be in a fix
ortada kalmak
be in a fix
zor bir duruma düşmek
can you fix my dentures
protezlerimi onarabilir misiniz
can you fix the zipper
fermuar tamir edebilir misiniz
can you fix this
tamir edebilir misiniz
coordination fix
(Havacılık) koordine fiksi
find and fix enemy
(Askeri) Düşmanı bulup tesbit etmek
find and fix enemy
(Askeri) düşmanı bulup tespit etmek
fix on
kararlaştırmak
fixed
{f} sabitleştir: adj.sabit
fixed
{s} oynamaz
fixed
{s} sağlanmış
fixed
kımıldamaz
fixed
idefiks
fixed
(Tıp) Solmaz (renk)
fixed
fixed assets sabit değerler
fixed
dili önceden ayarlanmış
fixed
{s} solmaz
fixed
{s} k.dili. şike/rüşvet yoluyla ayarlanmış
fixed
well fixed argo paralı
fixed
{s} önceden ayarlanmış

Bu yarışma önceden ayarlanmış. - This contest is fixed.

fixed
{s} uçmaz
fixed
(Askeri) SABİT, ÇAKILI: Yerinde sabit ve çakılı olup, yer değiştirmek için vasıtaları bulunmayan. Bak. "fixed bridge", "fixed artillery"
fixed
{f} onar: adj.değişmez
fixedly
bağlı bir şekilde
fixedly
gözlerini dikerek
fixedly
sabit olarak
fixedly
sabit bir şekilde

Göz merceğiniz içindeki baskıyı ölçmeliyiz. Lütfen iki gözünüzü genişçe açın ve sabit bir şekilde buradaki bu objeye bakın. - We have to measure your intraocular pressure. Please open both eyes wide and look fixedly at this object here.

fixedly
dik dik
Englisch - Englisch
To mend, to repair

That heater will start a fire if you don't fix it.

A repair or corrective action

That plumber's fix is much better than the first one's.

A difficult situation; a quandary or dilemma

It rained before we repaired the roof, and were we in a fix!.

To make a contest, vote, or gamble unfair; to privilege one contestant or a particular group of contestants, usually before the contest begins

A majority of voters believed the election was fixed in favor of the incumbent.

To make a business of getting paid to arrange immunity for defendants by tampering with the justice system via bribery or extortionSutherland, Edwin H. (ed) (1937): The Professional Thief: by a Professional Thief. Chicago: University of Chicago Press
To map a (point or subset) to itself
To prepare

She fixed dinner for the kids.

To avenge, to best; to serve justice on an assumed miscreant

He got caught breaking into lockers, so a couple of guys fixed him after work.

A single dose of an addictive drug administered to a drug user

Just one fix! -Alain Jourgensen.

A prearrangement of the outcome of a competitive process, such as a sporting event, a game, an election, a trial, or a bid
A determination of location

We have a fix on your location.

To attach, to become attached; to affix

A leech can fix itself to your skin without you feeling it.

To purposefully stare at someone

He fixed me with a sickly grin, and said, I told you it wouldn't work!.

To become acutely focused or obsessed

She's fixed on the idea of becoming a doctor.

To surgically render an animal, especially a pet, infertile

Rover stopped digging under the fence after we had the vet fix him.

{v} to fasten, stick, place, settle, determin
To make firm, stable, or fast; to set or place permanently; to fasten immovably; to establish; to implant; to secure; to make definite
A difficult situation or dilemma
To attach; to affix
decide upon or fix definitely; "fix the variables"; "specify the parameters"
You can refer to a solution to a problem as a fix. Many of those changes could just be a temporary fix. see also quick fix
Federal Internet Exchange Connection point between the North American governmental internets and the Internet The FIXs are named after their geographic region, as in FIX West (Mountain View, California) and FIX East (College Park, Maryland) See CIX, GIX, and MAE
US Federal Information Exchange
To put in order; to arrange; to dispose of; to adjust; to set to rights; to set or place in the manner desired or most suitable; hence, to repair; as, to fix the clothes; to fix the furniture of a room
If someone fixes a gun, camera, or radar on something, they point it at that thing. The US crew fixed its radar on the Turkish ship
To line the hearth of (a puddling furnace) with fettling
If you fix something for someone, you arrange for it to happen or you organize it for them. I've fixed it for you to see Bonnie Lachlan It's fixed. He's going to meet us at the airport They thought that their relatives would be able to fix the visas He vanished after you fixed him with a job We fixed for the team to visit our headquarters They'd fixed yesterday that Mike'd be in late today
To make a contest, vote, or gamble unfair; to privilege one contestant, usually before the content happens
money is brought to bear; "collusion resulted in tax fixes for gamblers"
take vengeance on or get even; "We'll get them!"; "That'll fix him good!"; "This time I got him"
If you fix a problem or a bad situation, you deal with it and make it satisfactory. It's not too late to fix the problem, although time is clearly getting short Fixing a 40-year-old wrong does not mean, however, that history can be undone
cause to be firmly attached; "fasten the lock onto the door"; "she fixed her gaze on the man"
the act of putting something in working order again
To become firm, so as to resist volatilization; to cease to flow or be fluid; to congeal; to become hard and malleable, as a metallic substance
To prepare. He fixed dinner for the kids
You can use fix to refer to an amount of something which a person gets or wants and which helps them physically or psychologically to survive. The trouble with her is she needs her daily fix of publicity. a quick energy fix
If you fix some food or a drink for someone, you make it or prepare it for them. Sarah fixed some food for us Let me fix you a drink Scotty stayed behind to fix lunch
Financial Information Exchange protocol
kill, preserve, and harden (tissue) in order to prepare for microscopic study set or place definitely; "Let's fix the date for the party!
If you get a fix on someone or something, you have a clear idea or understanding of them. It's been hard to get a steady fix on what's going on
Federal Internet Exchange A connection point between the North American governmental internets and the Internet The FIXs are named after their geographic regions, as in "FIX West" (Mountain View, California) and "FIX East" (College Park, Maryland) See CIX and GIX
Federal Internet Exchange, a network of exchange points that interconnect federal government networks
If you fix something, for example a date, price, or policy, you decide and say exactly what it will be. He's going to fix a time when I can see him The prices of milk and cereals, are fixed annually. = set
An instance of fixing
a mix of spirit, lemon, sugar, water and fruit on crushed ice in a highball
A position of difficulty or embarassment; predicament; dilemma
restore by replacing a part or putting together what is torn or broken; "She repaired her TV set"; "Repair my shoes please"
1 To find a boat's position by celestial or land observation; 2 A boat's position as marked on a chart, established by taking bearings on two or more known landmark's (visual fix) or two or more radio sources (electronic fix)
To render (an impression) permanent by treating with such applications as will make it insensible to the action of light
A measure of your receiver's position quality A fix of 1 is poor, 9 is best
To mend or repair
If you fix your hair, clothes, or make-up, you arrange or adjust them so you look neat and tidy, showing you have taken care with your appearance. `I've got to fix my hair,' I said and retreated to my bedroom
The Financial Information Exchange (FIX) protocol is a messaging standard developed for the real-time electronic exchange of securities transactional data between institutional investors and broker-dealers
A known position, obtained by sighting of objects of known position and applying their bearings from your position, or by close proximity to the known location itself, or by application of other ingenious methods developed over the centuries by sailors and mathematicians
A change made in a computer program to correct a bug See BUG
vi [to mend/repair (Can you ~ these shoes?)] memperbaiki (baik)
a determination of the location of something; "he got a good fix on the target"
vulnerabilities with automated remediation
Financial Information Exchange, a proposed standard for communicating order and trade information between investors and brokers
If you say that you are fixing to do something, you mean that you are planning or intending to do it. I'm fixing to go to graduate school see also fixed, fixings
Old English term for a gerb that is not a turning case Very often these gerbs had a "bounce"
disapproval If you accuse someone of fixing prices, you accuse them of making unfair arrangements to charge a particular price for something, rather than allowing market forces to decide it. a suspected cartel that had fixed the price of steel for the construction market The company is currently in dispute with the government over price fixing
set or place definitely; "Let's fix the date for the party!"
I'm in a fix A predicament The allusion is to machinery which will not move The Northumberland was in a terrible fix at the launch, when it refused to leave the dock (1866 )
In navigation, a relatively accurate position determined without reference to any former position It may be classed as visual, sonic, celestial, electronic, radio, hyperbolic, loran, radar, etc , depending upon the means of establishing it
make fixed, stable or stationary; "let's fix the picture to the frame"
kill, preserve, and harden (tissue) in order to prepare for microscopic study
an exemption granted after influence (e g , money) is brought to bear; "collusion resulted in tax fixes for gamblers"
disapproval If someone fixes a race, election, contest, or other event, they make unfair or illegal arrangements or use deception to affect the result. They offered opposing players bribes to fix a decisive league match against Valenciennes this week's report of match-fixing. = rig Fix is also a noun. It's all a fix, a deal they've made
The position of a boat recorded in coordinates or bearings
fix it again Tony
a derogatory slang name for Fiat, the Italian auto maker, due to its commonly perceived frequent breakdowns when used in North America
fix someone's wagon
To cause injury, distress, or inconvenience to someone, especially as punishment or as a comeuppance

According to Mr Breeden, Lord Black said that the libel laws in the UK and Canada would permit him to sue and indicated he would go after the houses of board members. . . . He was going to fix their wagon good, said Mr Breeden.

fix up
To prepare or provide (something)

His mother went off to fix up a snack.

fix up
To provide (someone) (with something); to furnish

Can you fix me up with a date for Saturday night?.

fix up
To repair or refurbish

I've been fixing up the boat for the holidays.

fix a date
agree to meet together; set a time or deadline
fix on
If you fix on a particular thing, you decide that it is the one you want and will have. The Vietnamese government has fixed on May 19th to celebrate his anniversary
fix one's eyes on
gaze upon, set one's sites on, stare at, look toward
fix one's hopes on
desire something strongly
fix the blame on
direct criticism to, hold someone responsible, incriminate, point one's finger at
fix up
make arrangements for; "Can you arrange a meeting with the President?"
fix up
If you fix someone up with something they need, you provide it for them. He was fixed up with a job
fix up
find (something or someone) for; "I'll fix you up with a nice girl"
fix up
If you fix something up, you arrange it. I fixed up an appointment to see her
fix up
refurbish, repair; clear up, settle, set right; punish
fix up
If you fix something up, you do work that is necessary in order to make it more suitable or attractive. I've fixed up Matthew's old room = do up
fix up
find (something or someone) for; "I'll fix you up with a nice girl
-fix
Forming nouns denoting a morpheme used in word formation joined to a word in the specified way (e.g.: infix = "attached within", circumfix = "attached around")
-fix
Forming verbs denoting fastening or attaching (something) in the specified way (e.g.: suffix = "append", prefix = "preface")
Saxbe fix
Specifically, a method for correcting violations of Article 1, Section 6, Clause 2 of the United States Constitution
Saxbe fix
A solution to violations of a clause in the United States Constitution that prevents sitting members of Congress being appointed to jobs created for them or for which the salary was increased while they were in office
fixed
Not changing, not able to be changed, staying the same

He looked at me with a fixed glare.

fixed
Simple past tense and past participle of fix
fixed
Attached; affixed

The closest affinities of the Jubulaceae are with the Lejeuneaceae. The two families share in common: (a) elaters usually 1-spiral, trumpet-shaped and fixed to the capsule valves, distally.

fixed
Chemically stable
fixed
Supplied with what one needs

She's nicely fixed after two divorce settlements.

fixed
Stationary
fixing
going (to)

It's fixing to rain.

get a fix
To obtain something necessary, especially a dose of an addictive drug or anything else compulsively sought after
if it ain't broke, don't fix it
Leave something alone; avoid correcting, fixing, or improving what is already sufficient, as it could end up being detrimental

I know it's an ugly looking antenna, but you know what they say: If it ain't broke, don't fix it.

out of fix
Wrong, broken, nonfunctional
quick fix
A temporary solution; a stopgap measure
quick fix
A simple solution; an easy way out
radio fix
The location of a vessel or aircraft by taking bearings to two transmitters of known position
radio fix
The location of a radio transmitter by taking bearings from two receivers
the fix is in
A process (for example, a court case) has been rigged behind the scenes and its outcome will not reflect true justice
fixed
{a} fastened, settled, determined
fixedly
{a} firmly, invariably, certainly, truly
If it ain't broke, don't fix it
(Atasözü) If there is no evidence of a real problem, and fixing the "problem" would not effectively improve Wikipedia, then don't waste time and energy (yours or anybody else's) trying to fix it
If it ain't broke, don't fix it
(Atasözü) Said when you recognize that something is in a satisfactory state, and there is no reason to try to change it
bug fix
change or correction designed to correct a computer "bug", software or hardware change that is intended to correct software malfunctions (Computers)
fixed
Protected from arrest
fixed
If you say that someone has fixed ideas or opinions, you mean that they do not often change their ideas and opinions, although perhaps they should. people who have fixed ideas about things. flexible
fixed
(of a number) having a fixed and unchanging value securely placed or fastened or set; "a fixed piece of wood"; "a fixed resistor"
fixed
"frozen prices"; "living on fixed incomes"
fixed
Attacked or punished
fixed
past of fix
fixed
{s} set firmly in place; stabilized; protected or preserved; steady, firm; not volatile (Chemistry); predetermined; illegally prearranged
fixed
Stable; non- volatile
fixed
If someone has a fixed smile on their face, they are smiling even though they do not feel happy or pleased. I had to go through the rest of the evening with a fixed smile on my face
fixed
Of a gambling device or game, crooked, dishonest, or rigged
fixed
Of an animal, spayed or neutered
fixed
incapable of being changed or moved or undone; e
fixed
directed with intense concentration; "a fixed stare"; "an intent gaze"
fixed
fixed and unmoving; "with eyes set in a fixed glassy stare"; "his bearded face already has a set hollow look"- Connor Cruise O'Brien; "a face rigid with pain
fixed
Of a a public election, rigged or altered
fixed
specified in advance; "a given number"; "we will meet at a given time and location"
fixed
Someone who is of no fixed address, or in British English no fixed abode, does not have a permanent place to live. They are not able to get a job interview because they have no fixed address He's of no fixed abode and we found him on the streets. see also fix
fixed
You use fixed to describe something which stays the same and does not or cannot vary. They issue a fixed number of shares that trade publicly Tickets will be printed with fixed entry times Many restaurants offer fixed-price menus. = set
fixed
"frozen prices"; "living on fixed incomes" directed with intense concentration; "a fixed stare"; "an intent gaze" (of a number) having a fixed and unchanging value securely placed or fastened or set; "a fixed piece of wood"; "a fixed resistor" specified in advance; "a given number"; "we will meet at a given time and location" fixed and unmoving; "with eyes set in a fixed glassy stare"; "his bearded face already has a set hollow look"- Connor Cruise O'Brien; "a face rigid with pain
fixed
Repaired

Tom repaired the broken radio. - Tom fixed the broken radio.

Tom repaired the broken chair. - Tom fixed the broken chair.

fixed
Securely placed or fastened; settled; established; firm; imovable; unalterable
fixedly
In a fixed manner}
fixedly
If you stare fixedly at someone or something, you look at them steadily and continuously for a period of time. I stared fixedly at the statue = intently. without looking at or thinking about anything else stare/gaze/look fixedly at sth
fixedly
in a fixed manner; "he stared at me fixedly
fixedly
In a fixed, stable, or constant manner
fixedly
in a fixed manner; steadily, attentively, watchfully
fixes
third-person singular of fix
fixes
plural of fix
fixing
The removal of unexposed silver halides from the film during processing
fixing
The process of making a photographic image insensitive to further exposure
fixing
In the London Bullion Market, the price at which dealers transact business in gold, silver, platinum and palladium
fixing
The "Fixing" rates are published daily on our Web Site at approximately 13 00 hours Western European Time These rates are based on the Bundesbank Deutsche Mark daily fixings, which are official rates made available to the local German financial markets for various commercial transactions The fixing rates will closely resemble current market prices available at that time and are used by Currency Trends as the fundamental comparison to our daily published Trend Reverse Levels These "Fixings" may be found on the home page of our Web Site www currencytrends com and are published daily
fixing
the act of putting something in working order again
fixing
A method of determining rates by normally finding a rate that balances buyers to sellers Such a process occurs either once or twic daily at defined times Used by some currencies particularly for establishing tourist rates The system is also used in the London Bullion market
fixing
present participle of fix
fixing
Calculation and quotation of stock exchange or market prices; price fixing, stock exchange quotation
fixing
The act or process of making fixed
fixing
A method of determining rates by normally finding a rate that balances buyers to sellers Such a process occurs either once or twice daily at defined times The system is used in the London Bullion market
fixing
n m
fixing
That which is fixed; a fixture
fixing
restraint that attaches to something or holds something in place
fixing
the sterilization of an animal; "they took him to the vet for neutering"
fixing
A film-processing step that makes the material no longer light-sensitive in order to stabilize the developed image
fixing
The act of subverting a vote
fixing
(histology) the preservation and hardening of a tissue sample to retain as nearly as possible the same relations they had in the living body
fixing
Chemical action following development to remove unexposed silver halides, to make the image stable and insensitive to further exposure It must be noted here that if inadequate washing is done after fixing it will accelerate the degeneration of the print or film quality more so than usually occur over a given length of time
fixing
Fixing describes the process of dye or paint attaching to fibers of the material This is done in many ways such as ironing, using soda ash fixer, steaming, using a fixative, etc Each dye and paint has its own method for fixing
fixing
Arrangements; embellishments; trimmings; accompaniments
fixing
{i} setting in place, installing; repairing; stabilizing
gold fix
The regular setting of the price of gold as a commodity
in a bad fix
in a difficult situation
in a fix
(Archaic Slang) pregnant
pre-fix
The driver recognizes and interprets multiple read/write attempts as a potential for data failure It verifies problem areas on the disk and reallocates the "bad" data blocks to "good" ones Preventing data errors before they occur is important to the smooth operation of any network A good driver will prevent both read and write soft or hard errors
quick fix
hurried repair
quick fix
disapproval If you refer to a quick fix to a problem, you mean a way of solving a problem that is easy but temporary or inadequate. tax measures enacted as a quick fix
radio fix
locating of radio transmitter (which is at the point of intersection) by bearings taken from 2 or more direction finding stations; location of a ship or plane by determining the direction of radio signals that arrive to the ship or plane from 2 or more sending stations the locations of which are known
Türkisch - Englisch

Definition von fix im Türkisch Englisch wörterbuch

hi-fix
(Havacılık) hi-fix
fix
Favoriten