lift

listen to the pronunciation of lift
Englisch - Türkisch
{f} havalanmak
kaldırmak

Tom kendini kaldırmak için çok cılız. - Tom is too weak to lift himself.

Bu taş kaldırmak için çok ağır. - This stone is too heavy to lift.

{i} asansör

Asansörün otomatik bir kapısı var. - The lift has an automatic door.

Annem asansörden korkar. - My mother is afraid of lifts.

{i} kaldırma

Numarayı çevirmeden önce alıcıyı kaldırmayı unuttum. - I forgot to lift the receiver before dialing the number.

Tom yardım etmek için bir parmağını kaldırmadı. - Tom didn't lift a finger to help.

{f} yükseltmek
kaldırma mesafesi
(Spor) tutma
yükseltilmek
havanın kaldırma kuvveti
daha yüksek duruma getirmek
(Coğrafya) üst katman
kaldırma kuvveti
yükseliş
(Spor) taşıma
çıkmak
{i} arabasına alma
özüne mal etmek
son vermek
(bulut/sis/vb.) yükselmek
rahatlık
ferahlık
neşe
yürütmek
rahatlama duygusu
parasız götürme/gitme
(başkasına değişli düşünce/yazı/vb.) çalmak
{f} kaldır

Çok fazla ağırlık kaldırırken kolunu incitti. - He hurt his arm lifting so much weight.

Yüce Allah sonradan kaldıramayacağı bir taş yaratabildi mi? - Could an almighty god create a stone that he would not be able to subsequently lift?

araklamak
yükseltme
İİ.asansör
dağılmak
bitmek
ortadan kaldırmak
kaldırıcı
(Askeri) KALDIRIŞ: Havanın kaldırıcı hassasından veya aerodinamik basınçtan ileri gelen yükseltici kuvvet; bir uçakta, kanatlar üzerindeki basıncın azalması dolayısıyla meydana gelen yükselme temayülü
{f} (kulakları) dikmek
{f} (sis/duman) dağılmak
{f} çalmak
{i} 1. kaldırma, yükseltme
dili çalmak
kaldırmaya uğraşmak
{i} yardım

Tom yardım etmek için bir parmağını kaldırmadı. - Tom didn't lift a finger to help.

Paketi kaldırmama yardım et. - Help me lift the package.

kaldrış
{f} yukarı kaldırmak
{f} kalkmak
{f} germek
yükselme
{f} topraktan çıkarmak
(Askeri) (AIR LIFT) Havadan taşımak
{i} teleferik
yükselmek
{f} k.dili. çalmak, yürütmek, aşırmak
lift
lifte
asansörü
lift up
yükseltmek
lift a blockade
ablukayı kaldırmak
lift a finger
(deyim) elini bile sürmemek
lift a finger
(deyim) kılını bile kıpırdatmamak
lift a finger
(deyim) parmağını bile oynatmamak
lift a vehicle
araç kaldırmak
lift arm
kaldırma kolu
lift bellow
kaldırma körüğü
lift blockade
ablukayı kaldırmak
lift blockade
ablukayı dağıtmak
lift button
asansör düğmesi
lift chain
kaldırma zinciri
lift control
kaldırma kontrolü
lift detention
(Kanun) tutukluluğu kaldırmak
lift door
asansör kapısı
lift firing
(Askeri) ateş kes! komutu
lift force
(Askeri) kaldırma kuvveti
lift function
kaldırma fonksiyonu
lift gate
ağırlıklı sürgülü kapak
lift gate
(Askeri) asansör kapısı
lift iron
kaldırma demiri
lift joint
(İnşaat) betonarme perde yatay eki
lift joint
(İnşaat) kademe derzi
lift latch
kalkar mandal
lift off
(Askeri) rampadan ayrılma
lift one's head
kafasını kaldırmak
lift pass
teleferik pasosu
lift pump
kaldırma pompası
lift rail
kaldırma rayı
lift rail
(Otomotiv) kapı cam dirseği
lift slab
(İnşaat) kaldırma döşeme
lift stage
(Tiyatro) asansörlü sahne
lift station
(Çevre) kaldırma istasyonu
lift strap
kaldırma kayışı
lift the ban
yasağı kaldırmak
lift the burden
yükü almak
lift the siege
kuşatmayı kaldırmak
lift up
refetmek
lift up one's voice
bağırmak
lift up one's voice
sesini yükseltmek
lift weight
ağırlık kaldırmak
lift a ban
bir yasağı kaldırmak
lift and force pump
emme basma tulumba
lift bridge
açılır köprü
lift coefficient
kaldırma katsayısı
lift drag ratio
kaldırma sürükleme oranı
lift flap
kaldırma flapı
lift off
havalanmak
lift off
kalkmak
lift out
dışarı kaldır
lift pump
emme tulumba
lift shaft
asansör kuyusu
lift the embargo
ambargoyu kaldırmak
lift the immunity
dokunulmazlığı kaldırmak
lift up
yükselt
lift valve
kaldırmalı valf
lift weight
ağırlık kaldır
lift a bar bell
bir bar can asansör
lift a finger
(deyim) (Olumsuz cümlelerde) Parmağını kıpırdatmak
lift a finger
(deyim) Çok az şekilde çaba harcayıp, yardım etmek
lift a hand
(deyim) Çok az şekilde çaba harcayıp, yardım etmek
lift back
geri asansör
lift flap
kaldırma flapi
lift off
(roket, uçak vs.) havalanmak, kalkmak
lift off system
sistem kapalı asansör
lift off to
off asansör
lift one's spirits
(deyim) Moralini düzeltmek/yükseltmek
lift operator
vinç operatörü
lift rationing
oranlaması asansör
lift sex
asansör seks
lift so.'s hand
asansör öyle. 'el s
lift the arms forward
kollarını ileri asansör
lift the lid on
(deyim) Açığa vurmak, gözler önüne sermek, meydana çıkarmak, ifşa etmek

You lifted the lid on the impact that mobile phones are having in developing countries.

lift truck
Küçük vinç
lift up so.'s heel
yukarı kaldırın böylece. 'topuk s
lift up so.'s hirn
yukarı kaldırın böylece. 'hirn s
lift up so.'s voice
yukarı kaldırın böylece. 'ses s
lift weight
asansör ağırlığı
lift weights
ağırlık kaldırmak
lift with a beet lifter
bir pancar hırsızı ile asansör
lift-off
havalanma
lift (conveyor)
(İnşaat) asansör
lift a ban
yasağı kaldırmak
lift down
alçaltmak
lift down
indirmek
lift fire
(Askeri) YÜKSELİŞTE MESAFE UZATMAK: Bir silahın namlu ağzını yükselterek menzili uzatmak
lift flap
(Havacılık) kaldırma flabı
lift of the ring rail
(Tekstil) kurs hareketini ilerletme
lift off
(roket) havalanmak, kalkmak
lift off
(Askeri) RAMPADAN AYRILMA, RAMPADAN AYRILIŞ: Bir feza aracı veya bir füzenin rampadan yükseldiği andaki ilk hareketi
lift platform truck
(Askeri) VİNÇLİ PLATFORM KAMYON: Bak. "platform truck". LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION (LASER): UYARILMIŞ IŞIMA YAYIMIYLA IŞIK YÜKSELTMESİ (HV.): Mütecanis ışıklı bir pals meydana getirmek için kullanılan cihaz. Adi ışık mütecanis (uygun) değildir; yani, hiçbir anlamı olmayan gelişigüzel hüzmeler yayar. Lazer cihazı, mütecanis bir ışık kaynağı vazifesi görür, çünkü enerjisini ışıktan alır, sonra bu ışığı başka bir frekans üzerinden yayar. Sentetik bir yakıt kırmızısının etrafına spiral bir gaz boşaltma tüpü geçirilmiştir; bu yakut kırmızısı ışıktan enerji aldığı zaman ayarlı bir kavite rezonatörü gibi çalışır. Yayınlanan ışık son derece dar (1 angstromdan az) bir band şeklindedir ve bir fotoelektrik flaşı gibi palslar verir
lift the curtain
esrar perdesini kaldırmak
lift up
yukarı kaldırmak
lift up
kaldırmak
lip-lift
Dudak gerdirme (estetik ameliyatı)
translational lift
(Mimarlık) 1. Geçiş kaldırıcı kuvvet. 2. Sadece döner kanatlı hava araçları (helikopterler) için geçerli, kalkışın başında ve inişin sonunda karşılaşılan, geniş bir aerodinamiksel açıklaması olan kuvvetli titreşim
lifter
{i} halterci

Tom bir halterci gibi görünüyor. - Tom looks like a weight lifter.

Tom bir halterci gibi görünüyordu. - Tom looked like a weight lifter.

scissor lift
makaslı kaldırma
chair lift
koltuklu teleferik
concrete lift
(İnşaat) beton tabakası yüksekliği
floor lift
(Madencilik) taban kabarması
fork lift
(İnşaat) kaldıraç
fork lift truck
çatallı yükleyici
fork lift truck
forkliftli kamyon
height of lift
döküm yüksekliği
lift off
roket havalanmak
lift truck
(İnşaat) forklift
lifted
kalkık
lifter
yükseltici
lifting
yükseltme
lifting
kaldırarak
lifting
kaldıran
opportune lift
(Askeri) uygun nakliye
auxiliary lift motor
yardımcı kaldırma motoru
centre of lift
kaldırma merkezi
chair lift
telesiyej
face-lift
yüz gerdirme ameliyatı
face-lift
estetik ameliyat
fork lift
çatal kaldırıcı
freight lift
yük asansörü
give sb a lift
birisini arabasına almak
hydraulic lift
hidrolik yük asansörü
hydraulic lift
hidrolik kaldırıcı
lifter
sökme makinesi
lifting
kaldırma

Hobim ağırlık kaldırmak. - My hobby is weight lifting.

Sınavlarınız olduğu zaman, ağırlık kaldırmak gerçekten stresi azaltır, ve bu zihniniz ve bedeniniz için de iyidir. - When you're about to have exams, lifting weights really does relieve stress, and it's also good for your mind and body.

lifting
{f} kaldır

Ağırlıklar kaldırdıktan sonra bileklerim ağrıdı. - My wrists were sore after lifting wieghts.

Tom ağırlık kaldırıyor. - Tom is lifting weights.

not lift a finger
parmağını bile kıpırdatmamak
static lift
statik kaldırma kuvveti
vehicle lift
taşıt asansörü
air lift
hava asansör
give someone a lift
Birisi asansör vermek
give someone a lift
Birini arabasına almak
handicapped lift
Engelli asansörü
sea lift
deniz asansör
stair lift
merdiven asansörü
static suction lift
statik emme asansör
tail lift
kuyruk asansör
lifter
{i} kaldırıcı
lifter
itici
lifter
vinç
lifter
hırsız
lifter
yankesici
lifter
(Tekstil) platin
lifting
{i} germe
lifting
(sıfat) kaldırma
lifts
(Mekanik) asansörler
Türkisch - Türkisch
Teniste, topa arkadan öne ve yukarıdan aşağıya doğru vurma
Teniste topa arkadan öne ve yukarıdan aşağıya doğru vurma
LİFT
(Osmanlı Dönemi) Parça, bölük
LİFT
(Osmanlı Dönemi) Şalgam
lifting
Kırışıklıkların giderilmesinde yüz derisinin çekilmesi ve gerilmesine dayanan plastik cerrahi girişimi
Englisch - Englisch
air
Permanent construction with a built-in platform that is lifted vertically
Mechanical device for vertically transporting goods or people between floors in a building; an elevator

Take the lift to the fourth floor.

To raise
The act of transporting someone in a vehicle; a ride; a trip

He gave me a lift to the bus station.

To steal
A thief

The lift came into the shop dressed like a country gentleman, but was careful not to have a cloak about him, so that the tradesman could see he had no opportunity to conceal any goods about his person.

An act of lifting or raising
An upward force, such as the force that keeps aircraft aloft
sky, the heavens, firmament; atmosphere
To remove (a ban, restriction, etc.)
The lifting of a dance partner into the air
the difference in elevation between the upper pool and lower pool of a waterway, separated by lock
{v} to raise up, exalt, heave, strive, help, rob
{n} the act of lifting, a struggle, load, rope, gate
raise in rank or condition; "The new law lifted many people from poverty"
An aerodynamic force created by airflow over the wings or fins of an aerospace vehicle
take (root crops) out of the ground; "lift potatoes"
call to stop the hunt or to retire, as of hunting dogs make audible; "He lifted a war whoop"
Upward motion imparted to the ball by the fingers at release
The space or distance through which anything is lifted; as, a long lift
Lift is the force generated by the winds of an airplane which "holds" the plane in the air against the force of gravity Lift is affected by the speed with which the air flows over the wings
n an illegal contact, resulting when the ball is in contact with the player for too long
often with up
a device worn in a shoe or boot to make the wearer look taller or to correct a shortened leg
[1] The action of the rear end of the vehicle to rise during braking
That component of the total aerodynamic force acting on a body perpendicular to the undisturbed airflow relative to the body
To lift something means to increase its amount or to increase the level or the rate at which it happens. The bank lifted its basic home loans rate to 10.99% from 10.75% A barrage would halt the flow upstream and lift the water level. = increase
transportation of people or goods by air (especially when other means of access are unavailable)
To bear; to support
the force that exerts an upward pull
If people in authority lift a law or rule that prevents people from doing something, they end it. The European Commission has urged France to lift its ban on imports of British beef
take without referencing from someone else's writing or speech; of intellectual property
Act of lifting; also, that which is lifted
perform cosmetic surgery on someone's face
a powered conveyance that carries skiers up a hill
The lift is a force acting perpendicular to the direction of flight The lift is equal to the fluid density multiplied by the circulation about the airfoil and the free stream velocity In level flight, the lift developed by an airplane's must be equal to the weight of the entire airplane
Help; assistance, as by lifting; as, to give one a lift in a wagon
remove (hair) by scalping put an end to; "lift a ban"; "raise a siege"
move upward; "The fog lifted"; "The smoke arose from the forest fire"; "The mist uprose from the meadows"
To move in a direction opposite to that of gravitation; to raise; to elevate; to bring up from a lower place to a higher; to upheave; sometimes implying a continued support or holding in the higher place; said of material things; as, to lift the foot or the hand; to lift a chair or a burden
If something gives you a lift, it gives you a feeling of greater confidence, energy, or enthusiasm. My selection for the team has given me a tremendous lift. = boost
The upward motion with your fingers at the point of release
one of the layers forming the heel of a shoe or boot
Term for the aerodynamic force created by air flowing around and airfoil that is equal to or greater than the weight of the aircraft It acts opposite to the force of gravity
To try to raise something; to exert the strength for raising or bearing
raise or haul up with or as if with mechanical help; "hoist the bicycle onto the roof of the car"
{i} act of raising or lifting; height to which something is raised, elevation; force which raises or elevates something; elevator (British); mechanical apparatus which lifts or raises (i.e. ski lift); ride in the vehicle of another person; elation, happy feeling
If you lift a part of your body, you move it to a higher position. Amy lifted her arm to wave. `Goodbye,' she called She lifted her foot and squashed the wasp into the ground. = raise Lift up means the same as lift. Tom took his seat again and lifted his feet up on to the railing The boys lifted up their legs, indicating they wanted to climb in
The force exerted by moving air on asymmetrically-shaped wind generator blades at right angles to the direction of relative movement Ideally, wind generator blades should produce high Lift and low Drag
To live by theft
fly people or goods to or from places not accessible by other means; "Food is airlifted into Bosnia"
pay off (a mortgage)
raise from a lower to a higher position; "Raise your hands"; "Lift a load"
remove from a seedbed or from a nursery; "lift the tulip bulbs"
The mysterious force that wings generate An aeroplane only stays up because the wings are pushing air down so hard that the weight of the machine is supported (This is Newton's law of equal and opposite reaction by the way ) Basically a wing is just an inclined flat surface (a 'plane' : hence 'aeroplane') and a lot of lift is generated simply by it meeting the air at speed and at a slight upward angle This is how a kite flies However even more air is deflected down by the top surface due to its cunningly curved profile Additional lift is derived from the Bernoulli Effect which occurs when air travelling over the top of the wing actually speeds up in relation to the air around it An increase in speed leads to a decrease in pressure and so a suction effect is created Strangely the top of the wing creates two thirds of the total lift, and the bottom surface only one third Propeller blades are really just small wings which create lift horizontally Press 'Back' to return
the act of raising something; "he responded with a lift of his eyebrow"; "fireman learn several different raises for getting ladders up" a ride in a car; "he gave me a lift home" the act of giving temporary assistance one of the layers forming the heel of a shoe or boot a device worn in a shoe or boot to make the wearer look taller or to correct a shortened leg a wave that lifts the surface of the water or ground remove from a surface; "the detective carefully lifted some fingerprints from the table" take off or away by decreasing; "lift the pressure" remove from a seedbed or from a nursery; "lift the tulip bulbs" remove (hair) by scalping put an end to; "lift a ban"; "raise a siege" rise upward, as from pressure or moisture; "The floor is lifting slowly" raise in rank or condition; "The new law lifted many people from poverty" call to stop the hunt or to retire, as of hunting dogs make audible; "He lifted a war whoop" take (root crops) out of the ground; "lift potatoes" take hold of something and move it to a different location; "lift the box onto the table" move upwards; "lift one's eyes" pay off (a mortgage)
A lift is a device that carries people or goods up and down inside tall buildings. They took the lift to the fourth floor
take illegally; "rustle cattle"
A handle
move upwards; "lift one's eyes"
A Macintosh application that test web sites for Section 508 and WCAG compliance You can find more about it here Lynx – A text only browser that is popluar in amongst Unix users, and commonly used by people with disabilities and those in low bandwidth areas It can be downloaded here Index
A lift is a awarded as the result of a wiring (Law 13) or as a consequence of advanced play The ball concerned can be played from where it lies or played on to the lawn from either baulk line
annul by recalling or rescinding; "He revoked the ban on smoking"; "lift an embargo"; "vacate a death sentence"
If you lift something, you move it to another position, especially upwards. The Colonel lifted the phone and dialed his superior She lifted the last of her drink to her lips. Lift up means the same as lift. She put her arms around him and lifted him up Curious shoppers lifted up their children to take a closer look at the parade
The sky; the atmosphere; the firmament
a ride in a car; "he gave me a lift home"
To raise, elevate, exalt, improve, in rank, condition, estimation, character, etc
1 The maximum number of airline seats available to a specific destination during a specific period 2 The aerodynamic force that makes it possible for a plane to fly 3 Brit An elevator
call to stop the hunt or to retire, as of hunting dogs
lift a finger
To make minimal effort; to help as little as possible

We do all the work, and they never lift a finger to help.

lift scheme
A carpool; an arrangement whereby several people travel together in the same car

The neighbors decided on a lift scheme to get their kids to school, so that they wouldn't each have to drive every day.

lift schemes
plural form of lift scheme
lift up
To lighten the mood of someone

Ending the evening with an Abba song really lifted up the crowd.

lift up
To elevate to a higher position
lift-to-drag ratio
The instantaneous ratio of lift to drag of an aerodynamic article such as an a wing, entire aircraft or bird
lift-to-drag ratio
The maximum ratio of lift to drag of an aerodynamic article such as an a wing, entire aircraft or bird can achieve
lift a finger
(deyim) (usu. with negative) Make the slightest effort
lift a hand
(deyim) (usu. with negative) Make the slightest effort
lift truck
A small truck for lifting and transporting loads
lift a hand
make an effort, move, act
lift bridge
drawbridge: a bridge that can be raised to block passage or to allow boats or ships to pass beneath it
lift force
physical force which causes objects to rise perpendicular to the direction of motion
lift in the air
raise into the air
lift off
depart from the ground; "The plane took off two hours late"
lift off
When an aircraft or rocket lifts off, it leaves the ground and rises into the air. The plane lifted off and climbed steeply into the sky. = take off
lift one's hand
raise one's hand, put one's hand in the air
lift out
take out or up with or as if with a scoop; "scoop the sugar out of the container"
lift pump
pump used to lift rather than force a liquid up
lift sanctions
cancel sanctions, cancel international penalties, cancel boycotts or embargoes
lift the closure
stop an embargo, stop a boycott or prohibition
lift up
take and lift upward
lift up
see lift 1, 2
lift up
fill with high spirits; fill with optimism; "Music can uplift your spirits"
lift up one's voice
yell, shout, raise one's voice
lift weights
lift dumbbells and other exercise weights, participate in weight-training exercises
lift-off
take-off, launch (of an aircraft)
lift-off
Lift-off is the beginning of a rocket's flight into space, when it leaves the ground. The lift-off was delayed about seven minutes The rocket tumbled out of control shortly after lift-off. take-off
lift-slab construction
Technique whereby concrete floor slabs are poured on the ground, one on top of the other, and then lifted into place on top of columns by hydraulic jacks. Used for very tall multistory buildings, this method offers substantial savings in formwork
boat lift
A mechanism used for raising and lowering boats on a canal vertically from one water level to another
center of lift
That point on an aircraft where all the various lifting forces act. If the center or lift is not coincident with the center of gravity on the fore/aft axis, the plane will pitch, if not coincident on the lateral axis, it will roll
centers of lift
plural form of center of lift
centre of lift
That point on an aircraft where all the various lifting forces act. If the centre or lift is not coincident with the centre of gravity on the fore/aft axis, the plane will pitch, if not coincident on the lateral axis, it will roll
centres of lift
plural form of centre of lift
gum lift
A gingivectomy performed for the aesthetic purpose of raising or shaping the gum line

Those whose smiles are more Mister Ed than Miss America have a new hope: the gum lift.

heel lift
A wedge type shoe insert that affixes inside any footwear to make the user look taller, or to correct anatomical leg deficiencies
lifted
Simple past tense and past participle of lift
lifter
Someone or something that lifts or assists in lifting
lifter
A weightlifter

While some lifters insist that supersets must consist of consecutive exercises for the same bodypart, others would bet their weight belts that supersets involve opposing bodyparts.

lifter
A spatula
shoe lift
Wedge-shaped shoe inserts that affix inside any footwear to make the user look taller
tail lift
A mechanical device permanently fitted to the back of a vehicle, designed to facilitate the transfer of goods from ground level onto the vehicle
thumb a lift
to hitchhike
voice lift
A surgical operation, performed on the vocal cords, designed to make a person's voice sound younger
weight-lift
To engage in weightlifting; to lift weights to develop strength
Effective Translational Lift
Translational lift (also known as Effective Translational Lift, or ETL) is a transitional state present after a helicopter has moved from hover to forward flight
translational lift
Translational lift (also known as Effective Translational Lift, or ETL) is a transitional state present after a helicopter has moved from hover to forward flight
lifter
{n} one who lifts or raises up, a crutch
liftable
Such as can be lifted
lifted
{s} elevated, raised; happy, buoyant (of mood)
lifted
the track has been lifted
lifted
past of lift
lifted
Refers to over-the-counter trading Having an offer taken in a stock, followed by the market-maker raising his offer price
lifted
held up in the air; "stood with arms upraised"; "her upraised flag"
lifter
a thief who steals goods that are in a store
lifter
{i} person or thing which lifts; mechanical device used to raise and move something
lifter
an athlete who lifts barbells
lifter
A tool for lifting loose sand from the mold; also, a contrivance attached to a cope, to hold the sand together when the cope is lifted
lifter
One who, or that which, lifts
lifters
plural of lifter
lifting
{i} raising, elevating
lifting
present participle of lift
lifting
Face-lifting or face-lift is the plastic surgery for tightening facial tissues and improving the facial appearance
lifting
{s} raising, elevating; uplifting (of mood, etc.)
lifting
Refers to tankers and barges loading cargoes of petroleum at a terminal or transshipment point
lifting
Lifting will occur when the natural nail has not been properly prepped, causing the nail enhancement not to stick, and actually lift up Certain oils (especially mineral oil) and Lanolin may cause lifting Lifting will also occur when acrylic has been applied too wet or dry
lifting
Tankers and barges loading petrochemicals at a terminal or transfer point
lifting
The soaking of a solvent into a soluble undercoat causing swelling, then causing the topcoat to wrinkle from underneath, lifting off the surface
lifting
Used in, or for, or by, lifting
lifting
Softening and raising or wrinkling of a previous coat by the application of an additional coat containing organic solvents
lifting
Raising and lifting of the surface as a result of the softening and penetration of a previous film by solvents in the paint being applied over it
lifting
A situation where a section of tape has pulled away from the surface to which it has been applied
lifting
the softening and penetration of a dried film by the action of the solvent in a second film applied on it This causes rising and wrinkling of the previous coat
lifting
Law 19 - Touch, Line-out and Line-out Off-side
lifting
The process of taking a plant out of the ground; that is digging it up with its entire rootball
lifting
The forcing of air in a vertical direction by an upslope in terrain or by the movement of a denser air mass
lifts
third-person singular of lift
lifts
plural of lift
lifts
Small shims that fit under your binding to adjust alignment Most riders in hard boots lift under the toes on the front foot and heels on the rear foot
lifts
lifts (elevators) are available in most University Residences, and in some of the blocks of University Flats Most blocks of flats, however, have the traditional "walk-up" staircase
lifts
Term associated with separated segments of pipe (banded or unbanded for ease of handling)
Türkisch - Englisch
lift
lift
Favoriten