yüklemek

listen to the pronunciation of yüklemek
Türkisch - Englisch
load

Sami was there to load the furniture. - Sami mobilyayı yüklemek için oradaydı.

It took Tom an hour to load everything on the truck. - Her şeyi kamyona yüklemek Tom'un bir saatini aldı.

impose

Furnishing a new apartment imposes large expenses. - Yeni bir daireyi döşeme büyük masraflar yüklemektedir.

downstream load
tap
weight down
lay something at one's door
impute to
load down
throw the blame on
upload

Uploading is the opposite of downloading. - Yüklemek, indirmenin tersidir.

place a load on
task
weight somebody down
imbark
laden
ship
stack
father
to lay (the blame) on (someone)
ascribe
overlay
pitch
weight
fasten
burden

I don't want to burden you with my troubles. - Size sorunlarımı yüklemek istemiyorum

inflict
pin
impute
to load, to weight sb down; to burden; to place a load on; to throw the blame on; to impute, to attribute
hand over
to charge (something) with (electricity)
put down
lade
embark
shift
encumber
saddle
lay
foist
heap
offload
download , install , downstream load , upload , load
to give (someone) the task or responsibility of (doing something); to lay (a task) on (someone), burden (someone) with (a task)
charge
put
to load or freight (an animal or a vehicle); to put (a load) on/in, load (something) into/on to, load (someone, an animal, a vehicle) with (something)
freight
fasten on
plant
lay smth. at one's door
lay on
store
father on
burthen
charged
install

Their job is to install new sotfwares on the company's computers. - Onların işi, şirketteki bilgisayarlara yeni yazılımları yüklemektir.

Do you want to install this free browser add-on? - Bu ücretsiz tarayıcı eklentisini yüklemek ister misiniz?

download

Uploading is the opposite of downloading. - Yüklemek, indirmenin tersidir.

tax
yükleme
loading

What is the loading capacity of that van? - Bu kamyonetin yükleme kapasitesi nedir?

The suitcases were ready for loading. - Bavullar yükleme için hazırdı.

sırtına yüklemek
burden
suçu yüklemek
damn
yüklemek (suçu)
hold against
yüklemek (enerji)
charge
yüklemek (suç)
lay
yük ile yüklemek
freight
yük yüklemek
load
yükleme
{i} charge
(suç) yüklemek
impute
kontör yüklemek
top up one's mobile phone
sorumluluk yüklemek
encumber
yükleme
{i} imposition
yükleme
(Bilgisayar) installation
yükleme
(Bilgisayar) download

The download speed is twice as fast as the upload speed on this network. - Bu ağda indirme hızı yükleme hızından iki kat daha hızlı.

You must first download the game before you can install it. - Onu yüklemeden önce oyunu indirmeniz gerekir.

zorla yüklemek
impose on
(gemiye) yüklemek
(Askeri) lade
-e fazla yük yüklemek
overload
aşağı yüklemek
(Bilgisayar) downstream load
aşağı yüklemek
(Bilgisayar) download
aşırı yüklemek
overweight
bilgisayara yüklemek
computerize
fazla yüklemek
over-charge
kontör yüklemek
add units
kontör yüklemek
load units
mal yüklemek
load
suç yüklemek
(Politika, Siyaset) charge offense
suç yüklemek
(Konuşma Dili) throw the book at
suçu yüklemek
put the blame on
uzak bilgisayara yüklemek
(Bilgisayar) upload
uzaktan yüklemek
(Bilgisayar) download
yeniden yüklemek
restore
yukarı yüklemek
(Bilgisayar) upload
yükle
(Bilgisayar) install

I'd like you to help me install this software. - Bu yazılımı yüklememe yardımcı olmanı istiyorum.

I wish I could figure out how to install this software. - Keşke bu yazılımı nasıl yükleyeceğimi bilebilsem.

yükleme
(Askeri) train headway
yükleme
(Pisikoloji, Ruhbilim) attribution
yükleme
stress
yükleme
freight
yükleme
load

Tom started loading the gun. - Tom silahını yüklemeye başladı.

I was hoping Tom would help me load the truck. - Tom'un kamyonu yüklememe yardımcı olacağını umuyordum.

yükleme
crowding
zorla yüklemek
impose upon
üzerine yüklemek
put on
yükle
weight down
yükle
load down
yükle
{f} laden
yükle
{f} loaded

We loaded our baggage into the car. - Bagajımızı arabaya yükledik.

The men loaded the baggage into the truck. - Adamlar bagajı kamyona yükledi.

yükle
{f} burden

Everyone has their own burdens. - Herkesin kendi yükleri vardır.

I don't want to burden you with my troubles. - Size sorunlarımı yüklemek istemiyorum

yükle
{f} load

Tom loaded the cars onto the ferryboat. - Tom arabaları araba vapuruna yükledi.

The men loaded the baggage into the truck. - Adamlar bagajı kamyona yükledi.

yükle
impute
yükle
{f} lading
yükle
{f} task
yükle
download

Uploading is the opposite of downloading. - Yüklemek, indirmenin tersidir.

She downloaded an antivirus. - O, bir antivirüs yükledi.

yükle
upload

I can't figure out how to upload an image. - Bir resmin nasıl yükleneceğini bilmiyorum.

Tom decided to upload the video he took to YouTube. - Tom çektiği videoyu YouTube'a yüklemeye karar verdi.

yükle
{f} laded
yükle
{f} loading

The suitcases were ready for loading. - Bavullar yükleme için hazırdı.

We're ready to begin loading the truck. - Kamyonu yüklemeye hazırız.

yükle
impute to
yükle
lade
yükle
weigh down
yükleme
embarkation
yükleme
(Ticaret) shipping
yükleme
lading
kontör yüklemek
refill prepaid minutes
kontör yüklemek
refill prepaid wireless phone
kontör yüklemek
refill prepaid minutes to mobile phone
kontör yüklemek
loading prepaid minutes to cell phone
kontör yüklemek
buy airtime minutes
suç yüklemek
inculpate
yükle
burdened
yükleme
to loading
-e yüklemek
lay at one's door
anlam yüklemek
ascribe a meaning to
anlam yüklemek
attribute a meaning to
anlam yüklemek
assign a meaning
anlam yüklemek
attribute a meaning
ağırlık yüklemek
weigh down
aşırı yüklemek
supercharge
bir suçu birine yüklemek
lay at someone's door
bir şeyi birine yüklemek
tag someone with
birine sorumluluk yüklemek
lay a burden on
birine yük yüklemek
lay a burden on
birine zor bir iş yüklemek
saddle someone with a task
fazla külfet yüklemek
overtask
fazla vergi yüklemek
surcharge
fazla yüklemek
overlay
fazla yüklemek
overcharge
fazla yüklemek
overburden
fazla yüklemek
supercharge
fazla yüklemek
surcharge
fazla yüklemek
to over-charge, to overload
fazla yüklemek
overload
gemi yüklemek
load (something onto) the ship
gemiye yüklemek
lade
görev yüklemek
load with a charge
güverteye yüklemek
(Ticaret) ship on deck
kabahati yüklemek
to blame
kabahati yüklemek
lay the blame at one's door
kamyona yüklemek
entruck
kamyona yüklemek
load on a truck
konteynıra yüklemek
containerise
konteynıra yüklemek
containerize
masraf yüklemek
charge expense
mavnaya yüklemek
lighterage
sermayeyi kediye yüklemek
to throw one's money to the wind
sorumluluk yüklemek
land with
sorumluluğu başkasına yüklemek
pass the buck
suç yüklemek
to lay the blame on
suçu başkasına yüklemek
pass the buck
suçu birine yüklemek
fasten the blame on someone
suçu birine yüklemek
shift the blame onto
suçu yüklemek
incriminate
suçu yüklemek
cast the blame
suçu yüklemek
put the blame on smb
sırtına yüklemek
saddle
tekrar yüklemek
recharge
telefonuna kontör yüklemek
add units to one's account
trene yüklemek
entrain
uçağa yüklemek
enplane
uçağa yüklemek
emplane
uçağa yüklemek
embark
yazılım yüklemek
install a software
yeniden yüklemek
to reload
yükle
charging
yükle
loaddown
yükle
weigh#down
yükle
weightdown
yükle
{f} weight

If you load too much weight in this box, it's going to blow up. - Bu kutuya çok fala ağırlık yüklersen patlar.

yükle
weight#down
yükle
imputeto
yükle
weighdown
yükleme
shipment
yükleme
predication
yükleme
ascription
yükleme
loading; charging
yükleme
{i} charging
Türkisch - Türkisch
Bir yere, taşınması için belli ağırlıkta eşya veya araç gereç koymak
Bir yere, taşınması için belli ağırlıkta eşya veya araç gereç koymak: "Vapur sabaha kadar mal yüklüyor."- M. Ş. Esendal
Bir suçu birinin üstüne atmak
Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak
Bir suçu birinin üstüne atmak: "Ne yapalım, elimizden geleni yaptık ama olmadı der, kabahati kör talihe yükler geçersin."- R. N. Güntekin
Bir cisme elektrik gücü vermek
yıkmak
bulmak
şarj etmek
salmak
Yükleme
tahmil
Yükleme
doldurma
yükleme
Bir yere, bir nesneye elektrik yükü biriktirme, doldurma, şarj
yükleme
Yüklemek işi, tahmil
yüklemek
Favoriten