year

listen to the pronunciation of year
Englisch - Türkisch
sene

Geçen sene kurulan lunapark sağolsun şehir popüler oldu. - Thanks to the amusement park built last year, the city has become popular.

Babası geçen sene ölmüş. - His father died last year.

yıl

Kasabayı ziyaret edenler yıldan yıla artıyor. - Visitors to that town increase in number year by year.

İki yılda ilk kez bir film izledim. - I saw a movie for the first time in two years.

{i} yaş

Sam Tom'dan iki yaş küçük. - Sam is two years younger than Tom.

On yaşındayken gitar çalmayı öğrendim. - I learned to play guitar when I was ten years old.

her zaman

Her zaman gelecek yıl vardır. - There's always next year.

Tom son iki yıldır para çalıyordu ve Mary bunu her zaman biliyordu. - Tom was stealing money for the last two years, and Mary knew it all the time.

daima

Ruslar Fransız yollarını kopyalar, ancak daima elli yıl sonra. - The Russians copy the French ways, but always fifty years later.

bir gezegenin güneş etrafinda döndüğü müddet
ihtiyarlık
zaman

Geçen yıl yaklaşık bu zaman çok fazla kar vardı. - We had a lot of snow about this time last year.

Yılın bu zamanında bir sürü karımız var. - We have a lot of snow at this time of the year.

year after year her sene
year in year out seneden seneye daima
(Askeri) yıl Z

Boston geçen yıl ziyaret ettiğim şehirlerden sadece biri. - Boston is just one of the cities I visited last year.

Tom geçen yıl zor günler geçirdi. - Tom had a rough time last year.

year by year seneden seneye
a year and a daybir sene bir gün
(Hukuk) Month
senek
happy new year
mutlu yıllar

Bütün arkadaşlarıma ve sevgilime Mutlu Yıllar diliyorum. - Wish all my friends and loved one Happy New Year.

Hepinize Mutlu Yıllar dilerim. - I wish you all a Happy New Year.

yearly
yıllık

Ekonomi bakanı yıllık açıklama yapar. - The economic minister gives a yearly report.

Tom'un yıllık maaşı son üç yıldır aynı. - Tom's yearly salary has been the same for the past three years.

year-end inventory
Sene sonu envanteri
year book
almanak
year of construction
yapım yılı
year released
(Bilgisayar) yayın yılı
year after year
yıllar geçtikçe
year old
yaşında
year after year
Yıllarca, senelerce
year by year
Yıllara göre yıl
year dates
yıl tarihler
year end prom
yılsonu balosu
year of
Yılın
year on year
Fiyat ve sairenin bir yıl öncesiyle karşılaştırılmasıyla ilgili

Ev fiyatları 2008'de %16 düştü.

year-around
Yıl boyunca
year-end show
Yıl sonu gösterisi
year-on-year
yıl-on yıl
year-round
Yıl boyunca
year-to-date
Yılbaşından (1 ocak) bugüne kadar
year after year
her yıl

Sigarayı bırakma sözü her yıl ilk on Yeni Yıl kararı arasında yer alıyor. - The pledge to stop smoking cigarettes ranks among the top ten New Year's resolutions year after year.

Her yıl işgalcilere karşı savaşa devam ettiler. - They continued fighting against the invaders year after year.

year after year
yıldan yıla
year after year
her geçen yıl
year end work
(Ticaret) mali yıl sonu kapanışı
year free of premium
(Sigorta) prim alınmayan yıl
year in year one
fi tarihinde
year in year one
çok eskiden
year in year out
her yıl; yıllar yılı
year of birth
doğduğu yıl
year of built
(Askeri) inşa tarihi
year of built
(Ticaret) yapım tarihi
year of grace
miladi yıl
year of grace
(Ticaret) kredi ödemesiz sene
year of grace
bağış yılı
year of start
başlangıç yılı
year’s
yıllar
yester year
geçen sene
New Year's
yılbaşı

Yılbaşı tatilini Avustralya'da geçirmeyi planlıyorum. - I plan to spend the New Year's holiday in Australia.

Yılbaşı yılın anahtarıdır. - New Year's Day is the key to the year.

New Year's Eve
31 Aralık; 31 Aralık gecesi; Yılbaşı gecesi
happy new year
yeni yılınız kutlu olsun

Yeni yılınız kutlu olsun, Louise! - Happy New Year, Louise!

new year
yılbaşı

Mary Yılbaşını ailesiyle kutlar. - Mary celebrates New Year's Day with her family.

Yılbaşı yılın anahtarıdır. - New Year's Day is the key to the year.

years
(Bilgisayar) yıl

O üç yıldır Japonya'da. - He has been in Japan for three years.

Hindistan uzun yıllardır Birleşik Krallık tarafından yönetildi. - India was governed by Great Britain for many years.

accounting year
(Ticaret) hesap dönemi
accounting year
(Ticaret) hesap senesi
court year
adli yıl
employee of the year
yılın çalışanı
employee of the year
yılın elemanı
fiscal year
akçalı yıl
following year
ertesi yıl
following year
sonraki yıl
following year
bir sonraki yıl
following year
takip eden yıl
foundation year
kuruluş yılı
founding year
kuruluş yılı
half year
sömestr
half year
yarıyıl
happy new year
iyi yıllar
invalid year
(Bilgisayar) geçersiz yıl
last year
geçtiğimiz sene
legislative year
(Politika, Siyaset) yasama yılı
policy year
(Sigorta) poliçe yılı
preparatory year
hazırlık sınıfı
previous year's losses
(Ticaret) geçmiş yıllar zararları
previous year's profits
(Ticaret) geçmiş yıllar karları
prior year income
(Ticaret) önceki yıla ait gelir
production year
yapım yılı
senior year
(Eğitim) son sınıf
this year
bu sene
underwriting year
(Ticaret) poliçe süresi
underwriting year
(Sigorta) iş yılı
which year
kaçıncı yıl
year round
bütün yıl boyunca
year round
yıl boyunca
year round
bütün yil
yearly
her yıl
yearly
yıl içerisinde
Gregorian year
miladi sene
academic year
öğretim yılı
all the year round
bütün yıl boyunca
anomalistic year
anomal yıl
average year
ortalama yıl
besselian year
bessel yılı
bissextile year
artık yıl
business year
iş yılı
calendar year
dallık yılı
calendar year
takvim yılı
civil year
mali yıl
close of the year
yıl sonu
commercial year
ticari yıl
crop year
ürün yılı
dry year
kurak yıl
each year
her yıl
end of year
yıl sonu
every year
her yıl
financial year
hesap dönemi
financial year
mali yıl
financial year
muhasebe dönemi
fiscal year
mali yıl

Onlar 1997 mali yılı için bütçe üzerinde çalıştılar. - They labored over the budget for the fiscal year 1997.

five-year development plan
beş yıllık kalkınma josparı
in a year
bir yılda
in every year
her yıl
jewish new year
yahudi yeni yılı
julian year
jülyen yılı
leap year
artık yıl

Bir artık yılda kaç gün vardır? - How many days does a leap year have?

Artık yıllar dışında şubat sadece 28 gün çeker. - Except for leap years, February has only 28 days.

leap year
artıkyıl
leap year
ekliyıl
light year
ışık yılı

Bu yıldız beş ışık yılı uzaktadır. - This star is five light years away.

Galaksimiz içindeki yıldızlar arasındaki ortalama mesafe yaklaşık 4 ışık yılıdır. - The average distance between stars within our galaxy is about 4 light years.

lunar year
ay yılı
lunar year
kameri yıl
lunisolar year
ay gün yılı
median year
orta yıl
new year
yeni yıl

Ben seni yeni yılda göreceğim. - I'll see you in the new year.

Mutlu Noeller ve Mutlu bir Yeni Yıl. - Merry Christmas and a Happy New Year!

next year
gelecek yıl
once a year
yılda bir
once a year
yılda bir kere
preceding year
önceki yıl
school year
öğretim yılı
school year
okul yılı

Japonya'da yeni bir okul yılı nisan ayında başlar. - In Japan a new school year starts in April.

Öğrenciler raporlarını okul yılının sonunda teslim etmeliler. - Students are supposed to turn in reports at the end of the school year.

see in the New Year
yeni yılı karşılamak
seven year
yedi yıllık
solar year
güneş yılı
the ensuing year
ertesi sene
time of year
yılın belli zamanı
tropical year
tropik sene
twice a year
yılda iki kere
yearly
{f} senede bir
yearly
yılda bir kere
eighteen year old
onsekiz yaşında
from year to year
geçen yıl kadar
full year
tam yıl
good year
iyi yıl
hold a child back a year
çocuğa (okulda) aynı sınıfı tekrarlatmak
junior year
junior yıl
new year's festival
yılbaşı festivali
off year
yıl uzakta
the fiscal year
mali yıl
this time last year
Bu süre geçen yıl
thousands of year
yıl binlerce
yearly
Yıla ait, her yıl
years
yıllar

Yıllar önce orada bir kale vardı. - There was a castle here many years ago.

Ömrümün en iyi yıllarını senin için harcamak istemiyorum.. - I do not want to waste the best years of my life for you.

years
senedir
years
seneler
years
yılları
years
seneden
years
yıldı
yearly
senelik
yearly
{s} yılda bir olan, yıllık, senelik. z. yılda bir
yearly
{s} yılda bir olan
yearly
bir yıl süren
yearly
yılda bir/her yıl olan
yearly
yılda bir
yearly
yılda bir/her yıl
Englisch - Englisch
A level or grade in school or college

The exams in year 12 at high school are the most difficult.

The time it takes for any planetary body to make one revolution around another body

Mars goes around the sun once in a Martian year, or 1.88 Earth years.

A period between set dates that mark a year, from January 1 to December 31 by the Gregorian calendar

This Chinese year is the year of the Rooster.

A scheduled part of a calendar year spent in a specific activity

During this school year I have to get up at 6:30 to catch the bus.

A Julian year, exactly 365.25 days, represented by "a"
The time it takes the Earth to complete one revolution of the Sun (between 365.24 and 365.26 days depending on the point of reference)

I quit smoking exactly one year ago.

{n} the space of twelve calender months
el a?o; last year, el a?o pasado
If something happens year after year, it happens regularly every year. Regulars return year after year
Stored as
A school year or academic year is the period of time in each twelve months when schools or universities are open and students are studying there. In Britain and the United States, the school year starts in September. the 1990/91 academic year The twins didn't have to repeat their second year at school
The time in which any planet completes a revolution about the sun; as, the year of Jupiter or of Saturn
For centuries, Egyptians employed two separate calendars: a lunar calendar that spanned 12 lunar cycles (and thus was about 11 days shorter than our solar year) and a 365-day solar calendar that included 12 months, each with three 10-day weeks The 365-day calendar was the world's first calendar based on the true length of the year In 46 BC, Julius Caesar used the Egyptian solar calendar as the basis for a reformed Roman calendar; with minor revisions, this calendar is still used today The solar year began with the appearance of Sirius, around the time of the summer solstice and the onset of the annual flood Believed to the embodiment of the goddess Isis, Sirius was viewed as "a feminine sun that coaxes the Nile out of its source hole to provide life to living people "
A period of one revolution of the earth around the sun
The year the publication was published
If something changes year by year, it changes gradually each year. This problem has increased year by year The department has been shrinking year by year because of budget cuts
a body of students who graduate together; "the class of '97"; "she was in my year at Hoehandle High"
a period of time containing 365 (or 366) days; "she is 4 years old"; "in the year 1920"
Age, or old age; as, a man in years
A unit of time One year equals the time required (period) for the Earth to complete one orbit around the sun One year equals 365 242 2 days
The proposed year of construction for a funded project
A year is a period of twelve months or 365 or 366 days, beginning on the first of January and ending on the thirty-first of December. The year was 1840 We had an election last year. the number of people on the planet by the year 2050. see also leap year
(optional) The year of publication
All forward years are calendar years
A year of game time is a standardized unit of time that is constant throughout the universe All distances and star system coordinates are expressed in light years, and all speeds expressed as fractions of the speed of light Thus, for the purposes of mathematical calculations, the speed of light is equal to 1
Year is used to refer to the age of a person. For example, if someone or something is twenty years old or twenty years of age, they have lived or existed for twenty years. He's 58 years old I've been in trouble since I was eleven years of age This column is ten years old today
A financial or business year is an exact period of twelve months which businesses or institutions use as a basis for organizing their finances. He announced big tax increases for the next two financial years The company admits it will make a loss for the year ending September
a period of time occupying a regular part of a calendar year that is used for some particular activity; "a school year
A calendar year, unless otherwise expressed; equivalent to the words YEAR OF OUR LORD
In common usage, the year consists of 365 days, and every fourth year (called bissextile, or leap year) of 366 days, a day being added to February on that year, on account of the excess above 365 days (see Bissextile)
A year is any period of twelve months. The museums attract more than two and a half million visitors a year She's done quite a bit of work this past year The school has been empty for ten years
You can refer to someone who is, for example, in their first year at school or university as a first year. The first years and second years got a choice of French, German and Spanish
means 360 days, for the purpose of complying with the service requirements of this part
Heb shanah, meaning "repetition" or "revolution" (Gen 1: 14; 5: 3) Among the ancient Egyptians the year consisted of twelve months of thirty days each, with five days added to make it a complete revolution of the earth round the sun The Jews reckoned the year in two ways, (1) according to a sacred calendar, in which the year began about the time of the vernal equinox, with the month Abib; and (2) according to a civil calendar, in which the year began about the time of the autumnal equinox, with the month Nisan The month Tisri is now the beginning of the Jewish year
Until 1751/52 the year ran from 25th March to 24th March following
{i} period of 12 months, period of 365 days
the period of time that it takes for a planet (as, e g , Earth or Mars) to make a complete revolution around the sun; "a Martian year takes 687 of our days"
emphasis You can use years to emphasize that you are referring to a long time. I haven't laughed so much in years It took me years to fully recover = age see also calendar year, fiscal year
the period of time that it takes for a planet as, e
TRADITIONAL MODERN YEAR TRADITIONAL MODERN
Year valid for the map Validity is almost always based on year of aerial photography, satellite imagery or field checks
The time of the apparent revolution of the sun trough the ecliptic; the period occupied by the earth in making its revolution around the sun, called the astronomical year; also, a period more or less nearly agreeing with this, adopted by various nations as a measure of time, and called the civil year; as, the common lunar year of 354 days, still in use among the Mohammedans; the year of 360 days, etc
Factor
MONTH STATION
Annus magnus The Chaldaic astronomers observed that the fixed stars shift their places at about the rate of a degree in seventy-two years, according to which calculation they will perform one revolution in 25,920 years, at the end of which time they will return to their “as you were ” This revolution of the fixed stars is the annus magnus The Egyptians made it 30,000 years, and the Arabians 49,000 (See Abulhasan's Meadows of Gold ) For a year and a day In law many acts are determined by this period of time- e g if a person wounded does not die within a year and a day, the offender is not guilty of murder; if an owner does not claim an estray within the same length of time, it belongs to the lord of the manor; a year and a day is given to prosecute appeals, etc
a period of time occupying a regular part of a calendar year that is used for some particular activity; "a school year"
H8141 shaneh, (in plur only), shaw-neh'; or (fem ) shanah, shaw-naw'; from H8138; a year (as a revolution of time): -- + whole age, X long, + old, year (X -ly)
n A period of three hundred and sixty-five disappointments
For IFTA fuel tax purposes, the license year is January to December
donkey's years: see donkey. Time required for the Earth to travel once around the Sun, slightly less than 365 1 4 days. This fractional number makes necessary the periodic adjustment of days in any calendar that is to be kept in step with the seasons. In the Gregorian calendar, a common year contains 365 days, and every fourth year is a leap year of 366 days except for any year that is divisible by 100 but not divisible by 400 (e.g., 1900 was not a leap year). Year III Constitution of the Year VIII Five Year Plans light year New Year's Day Year 2000 bug Hundred Years' War Seven Years' War Thirty Years' War
The year the season occured
Earth or Mars) to make a complete revolution around the sun; "a Martian year takes 687 of our days" a period of time containing 365 (or 366) days; "she is 4 years old"; "in the year 1920" a period of time occupying a regular part of a calendar year that is used for some particular activity; "a school year
This is a spell Duration Spells with a Year duration last until the fourth equinox or solstice after casting
If you say something happens all year round or all the year round, it happens continually throughout the year. Town gardens are ideal because they produce flowers nearly all year round Drinking and driving is a problem all the year round
amount of time it takes the Earth to go around the sun -- " because it is assumed to be the current year " (224)
Earth or Mars to make a complete revolution around the sun; "a Martian year takes 687 of our days"
yr
year 2000 problem
the millennium bug
year 2000 problems
plural form of year 2000 problem
year dot
A very long time ago, from the beginning or as far back as one can remember

That hat dates from the year dot.

year in, year out
during every year; always
year mark
An inscription on a coin indicating the year in which the coin was either produced or issued
year of our Lord
Of the Common Era; anno Domini; numbered from the once estimated first year for the birth of Jesus
year of the pig
one of the twelve Chinese astrological years
year to date
The period from the beginning of a fiscal year to the end of a reporting period
year to dates
plural form of year to date
year-end
On or happening at the end of the year (e.g., late December)

His year-end taxes were supposed to be postmarked by December 30.

year-end countdown
A special radio or television countdown program listing the top new songs, news stories, popular culture trends, etc., of the preceding year. Often broadcast on or about New Year's Eve or New Year's Day, with the No. 1 item on the list the last to be revealed
year-over-year
Compared to the same time period in the previous year
year-round
Continuing throughout the year

They live year-round in Florida.

year-round
Operating or continuing throughout the year

This is a year-round business, so we can't afford holidays.

year-to-date
Alternative spelling of year to date
year-to-year
Being compared with those of a previous year
year on year
(of figures, prices, etc.) as compared with the corresponding ones from a year earlier

House prices fall by 16% in 2008.

year-around
Operating or continuing throughout the year, year-round
year-round
Operating or continuing throughout the year, year-around
year-to-date
Year-To-Date(YTD) is a period starting January 1 of the current year and ending today. Year-to-date is used in many contexts, mainly for recording results of an activity in the time between today's date and the beginning of either the calendar or fiscal year
year after year
each year, every year, annually
year by year
from year to year, one year at a time
year dot
as long ago as anyone can remember; "he has been a conductor since the year dot
year in year out
constantly, all the time
year of grace
any year of the Christian era
year of manufacture
model, year during which the car is produced, year of birth
year of maturity
year in which the repayment of a loan is due
year of mourning
year of grief for the dead
year of the comet
year when a comet nears Earth and can be seen
year to date
{i} (Finance) total transactions from the start of the year to now; period starting at the beginning of the calendar year up to the present date
year to date
A period in a calendar year starting January 1 of that year and ending on that date
year to date
Total return for a partial year See Total Return
year to date
Progressive totals for the year (to date)
year-end
taking place at the close of a fiscal year; "year-end audit
year-end
the end of a calendar year; "he had to unload the merchandise before the year-end"
year-end
{s} occurring at the year-end, made at the year-end
year-long
Year-long is used to describe something that lasts for a year. The miners ended their year-long strike in March 1985. continuing for a year or all through the year
year-over-year
(Finance) compared to the same period last year
year-round
Air Conditioner which uses gas or oil for heating
year-round
Year-round is used to describe something that happens, exists, or is done throughout the year. Cuba has a tropical climate with year-round sunshine. Year-round is also an adverb. They work 7 days a week year-round. happening or continuing through the whole year
year-round
operating or continuing throughout the year; "a year-round resort"; "a year-round job
year-round
operating or continuing throughout the year; "a year-round resort"; "a year-round job"
yester year
yesteryear, last year
-year-old
Suffix used to indicate the age of something or someone, in terms of years

A seventy-year-old man's body was found in a river last night.

Chinese New Year
An annual Chinese holiday, marking the beginning of the lunar year
Christian year
The annual cycle of liturgical seasons in Christian churches, usually beginning from the Advent
Happy New Year
A wish said at the start of a New Year
I am ... year(s) old
Alternative form of I'm ... year(s) old
I'm ... year(s) old
I was born ... years ago
Julian year
An "average year" of 365 days and six hours, used for convenience of quick calculations, as opposed to a calendar year of either 365 or 366 days, and a mean tropical year of 365 days, 5 hours, 48 minutes and 45 seconds
Julian year
A year in the old Julian calendar (which started on different dates)
Merry Christmas and a Happy New Year
A traditional greeting for the Christmas and the new year
New Year
In particular, January 1 in the Julian and Gregorian calendar and the days following
New Year
The first few days of a calendar year
New Year's Day
A legal holiday in many countries to welcome the New Year of the Gregorian calendar on January 1
New Year's Eve
The holiday occurring on the last day of the year, December 31st
New Year's resolution
A vow one makes on New Year's Eve or New Year's Day for the coming year

He made a New Year's resolution to quit smoking.

astronomical year
The time it takes the Earth to pass once around the Sun, particularly a tropical, sidereal, or anomalistic year
bissextile year
a year with an extra day, a leap year
calendar year
The amount of time between corresponding dates in adjacent years in any calendar
calendar year
The amount of time between the beginning of the first day of January and the end of the last day of December in the Gregorian calendar. (365 days, or 366 in a leap year.)
common year
A year that is not a leap year. A 365-day year
dog year
A period of time in the life of dogs, defined such that the average life expectancy of a dog in "dog years" is numerically equivalent to the average life expectancy of a human. A 4- and a 5-year-old dog are about as mature as a human of 28 to 30 years and 33 to 35 years, respectively

90 minutes of almost nonstop hilarity is a good entertainment value. Especially if you're counting in dog years.

equinoctial year
solar year
financial year
Alternative form of fiscal year
fiscal year
An accounting period of one year, not necessarily coinciding with the calendar year

New York State has rarely had an approved budget by the beginning of its April 1 fiscal year.

galactic year
by extension, the time it takes a celestial body to complete a quasi-orbit in a galaxy
galactic year
the time it takes for the Solar System to orbit around the center of the Milky Way Galaxy, estimated to be from 225 to 250 million years
gap year
A yearlong break from study taken by some students on leaving school before starting university, often spent gaining work experience or travelling/traveling
gap-year
Attributive form of gap year

gap-year adventure.

human year
A regular year, as opposed to a dog year, which is of different duration
hundred-year storm
A storm of such force that it occurs only once every one hundred years approximately
hundred-year storms
plural form of hundred-year storm
in the year of our Lord
In the Common Era; anno Domini; in some year the year of our Lord

Done in Convention by the Unanimous Consent of the States present the Seventeenth Day of September in the Year of our Lord one thousand seven hundred and Eighty seven and of the Independence of the United States of America the Twelfth.

leap year
In the Gregorian calendar, a year having 366 days instead of the usual 365, with the extra day added to compensate for the fact that the Earth rotates approximately 365.25 times for each revolution it makes around the Sun
leap year
In the Jewish calendar or other lunisolar calendars, a year having 13 months instead of 12, with the extra month added because 19 solar years is approximately 19*12+7 lunar months
leap-year
Attributive form of leap year, noun

Stateside, a presidential election is a leap-year event.

light year
A unit of length (abbreviation ly; equal to just under 10 trillion kilometres (1016 metres)) equal to the distance light travels in one year; used to measure extremely large distances
light year
(in plural light years; figurative, informal) A very long way

The marathon runner in the lead is light years ahead of the one at the back.

light year
(in plural light years; figurative, informal, nonstandard) A very long time

Some of Leonardo da Vinci’s inventions were light years ahead of their time.

light-year
An alternative spelling of light year
lunar year
a year determined by a certain number of phases of the moon, as opposed to the passage of the earth around the sun
man-year
One person's working time for a year, or the equivalent, used as a measure of how much work or labor is required or consumed to perform some task
new year
next year; the year following the current year, especially the early part of it

We hoped that things would be better in the new year.

one-hundred-year storm
A storm of such force that it occurs only once every one hundred years approximately
one-hundred-year storms
plural form of one-hundred-year storm
quality-adjusted life year
A unit of measurement, equivalent to one year of life in perfect health, that can be used to decide whether a medical procedure is worthwhile for an individual
regnal year
A year in the reign of a monarch, beginning on the day of accession, the set of which are numbered ordinally. Formerly laws in the United Kingdom were identified in part by the regnal year of the monarch, and this practice is still followed in some Commonwealth countries
run year
A year in which salmon return to spawn in a particular river
sabbatical year
A leave, often with full or half pay granted (as every seventh year) to one holding an administrative or professional position for rest, travel, or research
sabbatical year
A year of rest for the land observed every seven years in ancient Judea, which included allowing the fields to lie without tilling, sowing, or reaping from one autumn to the next in accordance with a Levitical commandment
salad year
The inexperienced, youthful prime of an individual, group, organization or entity

The author's novels from her salad years lacked the sophistication and depth of her later works.

sidereal year
The orbital period of the Earth; a measure of the time it takes for the Sun to return to the same position with respect to the stars of the celestial sphere. A sidereal year is about 20.4 minutes longer than the tropical year due to precession of the equinoxes
solar year
The time it takes the Earth to pass once around the Sun, for instance from vernal equinox to vernal equinox
time of year
A particular period in the year
tropical year
A vernal equinox year, the time between two successive vernal equinoxes
tropical year
The time that it takes for the Sun to return to the same position along the ecliptic, as viewed from the Earth, especially:
turn of the year
approximately at the end of one year and the beginning of the next. Around December - January

By the turn of the year you should receive your tax refund.

twelve-year-old
Describing a person or thing having an age of twelve years
twelve-year-old
A person or thing having an age of twelve years
yearly
Once a year
yearly
Something that is published once a year
yearly
Every year
yearly
Happening once every year
years
plural form of year

It will be a shorter book and it will not start four million years ago, he said with a smile at an awards ceremony in the Pennsylvania state Capitol. - Earliest Usenet use via Google Groups: fa.sf-lovers, 05 May 1981 1718-PDT, Jim McGrath.

years
An unusually long time

It took years for the bus to come.

disability-adjusted life year
(Geometri) A measure of overall disease burden, expressed as the number of years lost due to ill-health, disability or early death
new-year's-gift
{n} a present on new-year's day
yearly
{a} lasting a year
yearly
{a} once every year
donkey's year
(deyim) A very long time
leap year
A leap year (or intercalary year) is a year containing one or more extra days (or, in case of lunisolar calendars, an extra month) in order to keep the calendar year synchronised with the astronomical or seasonal year. For example, February would have 29 days in a leap year instead of the usual 28. Seasons and astronomical events do not repeat at an exact number of full days, so a calendar which had the same number of days in each year would over time drift with respect to the event it was supposed to track. By occasionally inserting (or intercalating) an additional day or month into the year, the drift can be corrected. A year which is not a leap year is called a common year. In fact, the Earth takes slightly under 365 1/4 days to revolve around the Sun
A year
twelvemonth
Year to Date
ytd
day after day and year after year
endlessly, without pause
from year to year
originating in one year and lasting/growing until the following year
yearly
without missing a year; "they travel to China annually"
yearly
{s} occurring every year; continuing for a year
yearly
once a year, every year, annually; throughout the year
yearly
Accomplished in a year; as, the yearly circuit, or revolution, of the earth
yearly
Happening, accruing, or coming every year; annual; as, a yearly income; a yearly feast
yearly
occurring or payable every year; "an annual trip to Paris"; "yearly medical examinations"; "annual (or yearly) income"
yearly
Annually; once a year to year; as, blessings yearly bestowed
yearly
A yearly event happens once a year or every year. The seven major industrial countries will have their yearly meeting in London. = annual Yearly is also an adverb. Clients normally pay fees in advance, monthly, quarterly, or yearly. = annually
yearly
You use yearly to describe something such as an amount that relates to a period of one year. In Holland, the government sets a yearly budget for health care. = annual Yearly is also an adverb. Novello says college students will spend $4.2 billion yearly on alcoholic beverages. = annually. happening or appearing every year or once a year
yearly
Lasting a year; as, a yearly plant
years
plural of year
years
All year references are for the calendar year (CY) unless indicated as fiscal year (FY)
years
Words 1770 - 1792 in Greek and the years surrounding the Birth of the United States of America
years
Calendar Year
years
a late time of life; "old age is not for sissies"; "he's showing his years"; "age hasn't slowed him down at all"; "a beard white with eld"; "on the brink of geezerhood"
years
There are many ways in which a year can be defined, I can think of at least three off the top of my head: Sidereal Year - Time to orbit the sun with respect to the distant stars: 365 3564 MSD's Tropical Year - Time between successive vernal equinoxes: 365 2422 MSD's: shorter than the sidereal year due to precession of the ecliptic Anomalistic Year - Time between successive perihelion passages: 365 2596 MSD's: longer than sidereal year as perturbations by the other planets cause the point of the earth's perihelion to move slowly in the direction of its orbit Z Top [About AFA][ Observing][Newsletter][This Month][Links][Glossary][Quotations][Constitution][Gallery][RoadShows][Notice Board][Meetings][SAG Repor][Membership]
years
Hyperborean years appear to be named after animals and denoted by colours, in cycles, so we come across: The Year of the Green Spider (LE); Year of the Red Worm (LE); Year of the Crimson Spider (SC), Year of the Black Tiger (WAW & LE!) Year of the Golden Rat (DR), Year of the Vermilion Ox (HU), Year of the Red Whale (FL) [C A Smith; L Carter; L J Cornford]
years
{i} long time; advanced or old age; general term for time (past, present and future); specific period of time
years
the time during which someone's life continues; "the monarch's last days"; "in his final years"
years
a prolonged period of time; "we've known each other for ages"; "I haven't been there for years and years"
year
Favoriten