her zamanki

listen to the pronunciation of her zamanki
Türkisch - Englisch
ordinary, habitual, accustomed, usual
late

As usual, Mike was late for the meeting this afternoon. - Her zamanki gibi, Mike, bu öğleden sonra toplantı için geç kalmıştı.

He came late as usual. - O, her zamanki gibi geç geldi.

ordinary
routine

We expected the routine, but we got the extraordinary. - Her zamanki gibi olacağını umuyorduk, ama sıra dışı bir durumla karşılaştık.

habitual

Grandfather sat in his habitual place near the fire. - Büyükbaba ateşin yanındaki her zamanki yerine oturdu.

stock
regular

Fill her up with regular. I'll be paying in cash. - Her zamanki gibi onu fulle. Nakit ödeyeceğim.

usual

Will you come to our usual game of poker next Friday? - Gelecek Cuma her zamanki poker oyunumuza gelecekmisin?

As usual, the physics teacher was late for class. - Her zamanki gibi, fizik öğretmeni, sınıfa geç kalmıştı.

accustomed
wonted
her zaman
always

Bill is always honest. - Bill her zaman dürüsttür.

You're always singing. - Her zaman şarkı söylüyorsun.

her zamanki gibi
as usual, as ever as
her zaman
ever

Every time I hear that song, I think of my high school days. - O şarkıyı duyduğum her zaman,lise günlerimi düşünürüm.

He is stronger than ever. - O, her zamankinden daha güçlüdür.

herzamanki
regular
herzamanki
{s} usual
her zaman
any time

An earthquake can happen at any time. - Bir deprem her zaman olabilir.

You can call me any time. - Beni her zaman arayabilirsin.

her zaman
for ever

Tom always blames Mary for everything. - Tom her zaman Mary'yi her şey için suçluyor.

Tom always blames me for everything. - Tom her zaman beni her şey için suçluyor.

her zaman
year

There's always next year. - Her zaman gelecek yıl vardır.

Tom was stealing money for the last two years, and Mary knew it all the time. - Tom son iki yıldır para çalıyordu ve Mary bunu her zaman biliyordu.

her zaman
routinely
her zaman
all the time

On the whole human beings want to be good, but not too good and not quite all the time. - İnsanoğlu genellikle iyi olmak ister fakat her zaman çok iyi ve sakin değil.

He was silent all the time. - O, her zaman sessizdi.

her zaman
everytime
her zaman
invariably
her zaman
all times
her zaman
all the while

He kept smoking all the while. - O her zaman sigara içmeye devam etti.

She did nothing but cry all the while. - O her zaman ağlamaktan başka hiçbir şey yapmadı.

her zamanki gibi
as usual

They're late, as usual. - Onlar her zamanki gibi geç kaldılar.

As usual, the physics teacher was late for class. - Her zamanki gibi, fizik öğretmeni, sınıfa geç kalmıştı.

her zaman
e'er
her zaman
every time

He drinks his coffee black every time. - O, her zaman kahvesini sade içer.

This works every time. - Bu her zaman işe yarar.

her zaman
(deyim) for ever and a day
her zaman
at any time

An earthquake can happen at any time. - Bir deprem her zaman olabilir.

An accident may happen at any time. - Bir kaza her zaman olabilir.

her zaman
forever

It feels like I've known you forever. - Seni her zaman tanıdım gibi geliyor.

I am forever in trouble. - Benim her zaman başım belada.

her zaman
in season and out of season
her zaman
all along

It was you all along, wasn't it? - O her zaman sendin, değil mi?

her zaman
evermore
her zaman
night and day
her zamanki gibi
ordinarily
her zaman
any old time
her zaman
each time
her zaman
not always
her zaman
always, for ever, forever, evermore
her zamanki gibi
as always

Tom rose early as always. - Tom her zamanki gibi erkenden kalktı.

You are in my heart today as always. - Bugün her zamanki gibi kalbimdesin.

her zamanki gibi
usual

He came late as usual. - O, her zamanki gibi geç geldi.

As usual, Mike was late for the meeting this afternoon. - Her zamanki gibi, Mike, bu öğleden sonra toplantı için geç kalmıştı.

her zaman
at all times

To come out on top, you have to stay two steps ahead of your opponent at all times. - Zirveye çıkmak için her zaman rakibin iki adım önünde kalmak zorundasın.

Keep clear at all times. - Her zaman açık tutun.

her zaman
anytime

If there's anything at all that you don't understand, you can ask me anytime. - Anlamadığın herhangi bir şey olursa, bana her zaman sorabilirsin.

I will be glad to help you anytime. - Size yardım etmekten her zaman mutlu olacağım.

herzamanki
wonted
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) ÂDÎ
Her zaman
daima
Her zaman
her dem
Her zaman
(Osmanlı Dönemi) YEKSAN
her zaman
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
Englisch - Türkisch

Definition von her zamanki im Englisch Türkisch wörterbuch

her zamanki halim
my usual self
(bu benim) her zamanki halim
my usual self
her zamanki
Favoriten