her nasılsa

listen to the pronunciation of her nasılsa
Türkisch - Englisch
somehow

Mr. Jackson somehow knew that Tom had done my homework for me. - Bay Jackson her nasılsa Tom'un benim için ev ödevimi yaptığını biliyordu.

Somehow I can't picture Tom working as a bartender. - Her nasılsa Tom'un bir barmen olarak çalışmasını hayal bile edemiyorum.

for some reason
somehow or other
however

What I most noticed about my Japanese high school, however, was the great respect shown by students toward their teachers. - Her nasılsa, Japon lisem hakkında en fazla fark ettiğim şey öğrenciler tarafından öğretmenlerine gösterilen büyük saygıydı.

anyhow
somehow, someway
such as it is
someway
Türkisch - Türkisch
Beklenmeyen bir durumu belirtmek için kullanılır
her nasılsa
Favoriten