she

listen to the pronunciation of she
Englisch - Türkisch
{i} kadın

O bencil bir kadındır. - She is a selfish woman.

O, yaşlı bir kadın gibi başını eğip yürüdü. - She walked with her head down like an old woman.

dişi hayvan
(dişil) o
o
(ülkeler ve taşıtlar için) o
dişi

Son elli senedir canını dişine takıp çalışıyor! Kendini tükenmiş hissetmesi çok normal! - She's been working her butt off for the last 50 years! Of course, she feels burnt out!

O kötü bir dişini çektirdi. - She had a bad tooth taken out.

(isim) kadın
{z} dişil o
she bear dişi ayı
{s} dişi: she-goat keçi
kendileri

O kekelemeye başladığında sınıf arkadaşları gülmekten kendilerini alamadılar. - When she began to stutter, her classmates couldn't help laughing.

İnsanlar kendilerini korumak için sığınaklar tasarladı. - People devised shelters in order to protect themselves.

kendisi

Yeni bir araba satın alması için babasına baskı yaptığında Catherine'nin bir art niyeti vardı; O, arabayı kendisinin sürebileceğini umuyordu. - Catherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car. She hoped that she'd be able to drive it herself.

Andrina'nın işleri ciddiye almadığını bilirim ama kendisi harika bir arkadaş. - I know Andrina doesn't take things seriously, but she is a wonderful friend.

her
ona

O, ona nerede yaşadığını sordu. - He asked her where she lived.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent her 500 dollars.

she's got a heart of gold
çok merhametli
she's got a heart of gold
gönlü çok zengin
she bear
dişi ayı
she goat
dişi keçi
she-devil
şirret kadın
She entered the director´s office with a sinking feeling
Müdürün odasına endişe içinde girdi. Their spirits sank. Neşeleri kayboldu
She has lots of friends
Pek çok dostu var
She wasn´t born yesterday!
k. dili O kaçın kurası!/Onu kolay kolay kandıramazsın!
She´s an excellent manager
İşleri çok iyi çekip çeviriyor
She´s got a heart of gold
1. Gönlü çok zengin. 2. Çok merhametli./Altın yürekli
She´s on the air
Radyoda söylüyor
She´s pushing seventy
k. dili Yaşı yetmişe dayandı
she bear
o ayı
she doesnt care a hang.
o gelir tırıs taşımıyor
she drank
diye içti
she fell on his neck.
onun boynuna
she flatly denied.
diye kesin bir dille yalanladı
she o; o
(ülkeler ve taşıtlar için) (dişil) dışı
she s
diye s
she wolf
dışı kurt
she wont
o alışkanlık
she-ass
dışı eşek
she-cat
dışı kedi
She entered the
Müdürün odasına endişe içinde girdi. Their spirits sank. Neşeleri kayboldu
She has lots of
Pek çok dostu var
She is herself again
Kendine geldi
She is sixty if a day
En aşağı altmış yaşında olmalı
She said it herself
Bizzat kendisi söyledi
She wasn't born
{k} O kaçın kurası!/Onu kolay kolay kandıramazsın!
She's a hoot
{k} Çok matrak biri o
She's a riot
{k} O bir âlem!/Çok matrak biri o!
She's an excellent
İşleri çok iyi çekip çeviriyor
She's got a heart of
Gönlü çok zengin
She's got a heart of
Çok merhametli./Altın yürekli
She's on the air
Radyoda söylüyor. She's pushing seventy. k.dili. Yaşı yetmişe dayandı
she can't take a joke
şakadan anlamaz
she can't take a joke
şaka kaldırmaz
she devil
dişi şeytan
she dog
dişi köpek
she is nine months gone
dokuz aylık gebe
she is seriously injured
o ağır yaralı
she let herself go
açtı ağzını yumdu gözünü
she'd
{k} she would
she'd
{k} she had
she'll
{k} she will
she's
{k} she has
she's
{k} she is
she's not beautiful at all.
ahım şahım bir kız değil
her
o
her
onun

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

Onun görünümünü çekici bulurum. - I find her appearance attractive.

Did she hurt herself
Bir yerini mi incitti?
her
kendine

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

O, sırrı kendine sakladı. - She kept the secret to herself.

her
onu

Aşk onu rüyalarında görmektir. - Love is seeing her in your dreams.

Onu sevip sevmediğini bilmiyorum. - I don't know whether you like her or not.

her
dişil onun
her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
kendisi

Kendisini ateşle ısıttı. - She warmed herself by the fire.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

her
ondan

O ondan daha akıllıdır. - He's smarter than her.

Seni ondan daha çok seviyorum. - I love you more than her.

her
dişil onu
as much as he/she likes
dilediği kadar
her
kendi

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

hers
dişil onunki
hers
onun

Benim kitaplarım Rumence, onunkiler ise İngilizce. - My books are in Romanian; hers are in English.

Biz onun işini onunkilerle karşılaştırdık. - We compared his work with hers.

whenever he/she desires
dilediğinde
where is she?
o nerede?
her
(dişil) onu
hers
(dişil) onunki
He/She can stew in his/her own juice!
k. dili Ne hali varsa görsün!
He´s/She´s not the only fish in the sea!
Ondan başkası yok mu bu dünyada?
It´s a wonder she´s still alive
Onun hayatta kalması bir mucize
is she
O
she is
zübeyde
that's what she said
da öyle derdi
what is she like
nasıl birisi
what the hell does she want?
o istemek ne halt nedir?
who is she
Kim olduğunu
who is she
o (bayan) kim
He/She can stew in
{k} Ne hali varsa görsün!
hers
onunki

Onun hikayesi onunkinden çok daha ilginç. - His story is much more interesting than hers.

Benim kitaplarım Rumence, onunkiler ise İngilizce. - My books are in Romanian; hers are in English.

hers
{z} dişil onunki; onun: Take hers. Onunkini al. That's hers. O onun. That damn goat of hers is eating my roses. Onun o kör olası keçisi
how can i say that she is dead
nasıl söylerim öldüğünü
how can i say that she is dead
öldüğünü nasıl söylerim
how old is she
kaç yaşında (kadın)
it's a wonder she's
Onun hayatta kalması bir mucize
such as he/she/it is
Küçümseme belirtir: The doctors, such as they were, had never heard of ether. Hekim geçinenlerin lokmanruhundan haberi bile yoktu. My ideas
Türkisch - Türkisch

Definition von she im Türkisch Türkisch wörterbuch

HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
HERS
(Osmanlı Dönemi) Kedi
HERS
(Osmanlı Dönemi) Arslan
HERS
(Osmanlı Dönemi) Tokmak ile dövmek
HERS
(Osmanlı Dönemi) Mersin ağacı
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
hers
Tiyatro sahnelerinin yanlarında önden arkaya eşit bir şekilde duran lambalara verilen ad
Englisch - Englisch
Initialism of standard hydrogen electrode
A female person

I asked Mary, but she said that she didn't know.

Machinery such as cars and steam engines

She is a beautiful boat, isn't she?.

A ship, country or female animal
{p} the pronoun personal used for a female
{i} female person or animal; something considered to be feminine
You use she to refer to a woman, girl, or female animal who has already been mentioned or whose identity is clear. When Ann arrived home that night, she found Brian in the house watching TV She was seventeen and she had no education or employment
{s} about a woman, about a girl, about a female, of female origin
Some writers may use she to refer to a person who is not identified as either male or female. They do this because they wish to avoid using the pronoun `he' all the time. Some people dislike this use and prefer to use `he or she' or `they'. The student may show signs of feeling the strain of responsibility and she may give up
She is sometimes used to refer to a country or nation. Britain needs new leadership if she is to help shape Europe's future
pron. female person or animal currently being discussed or recently mentioned; woman; something considered to be feminine
Some people use she to refer to a car or a machine. People who sail often use she to refer to a ship or boat. Hundreds of small boats clustered round the yacht as she sailed into Southampton docks. a female
This or that female; the woman understood or referred to; the animal of the female sex, or object personified as feminine, which was spoken of
A woman; a female; used substantively
she WEAK STRONG She is a third person singular pronoun. She is used as the subject of a verb
ella
eam
she could be his mother
One could be someone's parent, said of a woman older than a man
she'd
She had
she'd
She would
she'd've
she would have; she would’ve; she woulda

If I had returned, she'd've made me pay again.

she'll
Contraction of she will or she shall
she'll be apples
Everything will be all right
she'll be right
OK, no problem, everything will be all right
she's
she has
she's
she is
she's apples
Everything is all right
she's unconscious
Indicates that a female person is currently not conscious
she'sn't
she is not
she'sn't
she has not
she-
Indicating a female, usually of an animal
she-devil
A woman whose bad temper, cruelty or wicked ways are so extreme as to evoke an image of the devil
she-wolf
A female wolf
She-Ji
or She-Chi Ancient Chinese compound deity of the soil and harvests. China's earliest legendary emperors worshiped She (earth), for they alone had responsibility for the entire earth and country. Since ordinary people had no part in this courtly worship, they came to focus their worship on the god of grain (Ji). Local shrines held two images, one of She and one of Ji, and eventually the two images were considered man and wife
she ass
female donkey
she bear
female bear
she couldn't hold the candle to her sister
she can't be compared to her sister, there is no comparison between her and her sister
she doesn't get me
she doesn't understand me
she gives him the go-by
she ignores him, she does not pay attention to him
she goat
female goat
she had no business to
that was none of her business, she had no right to do (something)
she has seen better days
she has had more luck on other days; her situation is not as good as it used to be
she herself
she in fact, she alone
she is a peach
she is sweet nice and helpful
she is beginning to show
she is at that advanced stage of pregnancy where one can see the roundness of her stomach
she is expecting
she is pregnant
she is no fool
she is not stupid, she is not a fool
she is not herself
she is not acting normally, she is not like she usually is
she is the one
she and only she, it is really her
she wears the breeches
she is the authority in the home, the husband does not have power
she wouldn't dream of
it would not even come to her mind
she'd
{f} verb used together with another verb to express future tense
she'd
She'd is the usual spoken form of `she had', especially when `had' is an auxiliary verb. She'd rung up to discuss the divorce
she'd
She'd is a spoken form of `she would'. She'd do anything for a bit of money
she'd
{f} verb used together with another verb to express past tense
she'll
She'll is the usual spoken form of `she will'. Sharon was a wonderful lady and I know she'll be greatly missed. Contraction of she will. the short form of 'she will'
she'll
{f} verb used together with another verb to express future tense
she's
She's is a spoken form of `she has', especially when `has' is an auxiliary verb. She's been married for seven years and has two daughters
she's
{f} she exists, she lives, she occupies a certain position, she exists in a certain state
she's
{f} verb used together with another verb to express past tense
she's
She's is the usual spoken form of `she is'. She's an exceptionally good cook She's having a baby in October
she's an easy lay
she will quickly agree to have sex, one can get her into bed easily
she's easy
she is light-headed, she is reckless
she's got a bun in the oven
she is pregnant, she is carrying a baby in her uterus
she's wearing the suit
she is the authority in the home, the husband does not have power
she-
female
she-devil
a cruel woman
she-goat
female goat
she-male
{i} shemale, one who has undergone a sex change from male-to-female, person who appears to be a woman but has both breasts and male genitalia; ladyboy, transvestite, kathoey; transgender person
she-oak
any of several Australian trees of the genus Casuarina
she-school
school for girls
he said, she said
Expression for an event or etc. that doesn't have proof, is dubious, or is false

He said, she said. We'll never know what really happened.

he/she
He or she; singular of they, used as a gender-neutral reference to the third person singular
her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

her
Belonging to her

This is her book.

hers
That which belongs to her; the possessive case of she, used without a following noun
if my aunt had balls, she'd be my uncle
It is fruitless to speculate about counterfactual situations

We would have won the match if we'd had a decent goalkeeper.And if my aunt had balls, she'd be my uncle!.

thar she blows
Alternative form of there she blows
that's all she wrote
Indicating an abrupt termination of a project, or of one's hopes or plans

He said a prayer, and that was all she wrote.

that's what she said
A joking and often tasteless retort, intended to draw attention to a previous statement which has the potential for a risqué double entendre

So this morning we pulled up a pumpkin-pancake recipe on the kitchen laptop. Just one problem: My wife couldn't read it from where she was mixing. Can't you make it bigger? she asked. (Go ahead, insert your own that's what she said joke here. No class.).

that's what she said
That is indeed what she (aforementioned female) said

B: Yeah, that's what she said.

there she blows
The traditional hail of the lookout in a whaler when sighting the spouting water thrown up by a whale surfacing

On the lee-beam, about two miles off! a school of them!.

who's 'she', the cat's mother?
A rebuke especially directed towards children for having referred to their mother, or any other woman in the third person, instead of using a properly respectful title or their name when appropriate

- Mother is making tea in the kitchen.

her
High Efficiency Red
her
adv: here 32
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
pron. specific female; possessive form of she
her
Of them; their
what the hell does she want?
what in the world does he desire?
her
{p} belonging to a female or woman
hers
{p} the femal possessive
hers
HERS (Home Energy Rating System) is a standardized system for rating the energy efficiency of residential buildings Home Energy Rating Systems are currently governed by two national industry standards: (1) the HERS Council Guidelines, which prescribe the accepted methods and procedures for rating a home, and (2) Mortgage Industry HERS Accreditation Procedures, which prescribe the method and procedures for the certification of Home Energy System by individual governments and the national home mortgage industry
steady as she goes
used to direct a helmsman to keep a ship's head in the same direction
steady as she goes
steer as needed to continue current heading
steady as she goes
SASG
Lao She
orig. Shu Qingchun or Shu Sheyu born Feb. 3, 1899, Beijing, China died Aug. 24?, 1966, Beijing Chinese writer. He worked as an educator before going to England in 1924, and he was inspired to write his first novel while reading the works of Charles Dickens to improve his English. He originally championed strong, hard-working individuals but later expressed the futility of the individual's struggle against society, as in Luotuo Xiangzi (1936), the tragic story of a ricksha puller; Rickshaw Boy, an unauthorized translation with a happy ending (1945), became a U.S. best-seller. After the onset of the Sino-Japanese War, he wrote lesser patriotic and propagandistic plays and novels. In 1966 he fell victim to the Cultural Revolution
May she live!
May she be blessed with a long life!
her
Her is sometimes used to refer to a country or nation. Her is also a possessive determiner. Our reporter looks at reactions to Britain's apparently deep-rooted distrust of her EU partner
her
adj [{referring to something that belongs to a female} (This is ~ book )] punya dia (dia) 2 pron [{object pron referring to a female} (Please give ~ this letter )] dia
her
Herpa 1: 43 resin Germany
her
In written English, her is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. Talk to your baby, play games, and show her how much you enjoy her company. Her is also a possessive determiner. The non-drinking, non smoking model should do nothing to risk her reputation
her
The form of the objective and the possessive case of the personal pronoun she; as, I saw her with her purse out
her
le
here she is
referring to someone's location
hers
Hers is a third person possessive pronoun
hers
You use hers to indicate that something belongs or relates to a woman, girl, or female animal. His hand as it shook hers was warm and firm He'd never seen eyes as green as hers Professor Camm was a great friend of hers
hers
Home Energy Rating Systems are programs to provide the homebuyer with an estimate of a home's overall energy performance before purchase
hers
pron. belonging to a specific female
hers
See the Note under Her, pron
hers
In written English, hers is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `his or hers' or `theirs'. The author can report other people's results which more or less agree with hers
hers
pron   His
hers
Hers is sometimes used to refer to a country or nation. Used to indicate the one or ones belonging to her: If you can't find your hat, take hers. used to refer to something that belongs to or is connected with a woman, girl, or female animal that has already been mentioned
hers
hern
is she
Really? , Indeed?
what is she like
what does she look like?, what is her personality like?
what month is she in?
in what month of pregnancy is she currently in?, how many months has she been pregnant?
who is she?
who is that woman?, I've never seen her before
Türkisch - Englisch

Definition von she im Türkisch Englisch wörterbuch

her
every

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

These are on sale everywhere. - Bunlar her yerde satılıyor.

her
any

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

Give help to anyone who needs it. - Her kimin ihtiyacı olursa ona yardım et.

her
(Askeri) each

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

Brush your teeth after each meal. - Her yemekten sonra dişlerini fırçala.

her
all

Bill is honest all the time. - Bill her zaman dürüsttür.

All that glitters is not gold. - Parlayan her şey altın değildir.

her
pan

Above all, don't panic! - Her şeyden önce, panik yok!

Everybody started to panic. - Herkes panik yapmaya başladı.

her
omni

Jane Goodall discovered that chimpanzees are omnivorous, not vegetarian. - Jane Goodall şempanzelerin her şeyi yediklerini, vejetaryen olmadıklarını keşfetti.

Some humans believe that there exists a god who is omniscient, omnipotent and omnipresent. - Bazı insanlar; her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde olan bir tanrının var olduğuna inanıyorlar.

Her
ladyship
her
per

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. - Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

hers
theat. borderlight
her
every single

I think about that every single day. - Her gün onu düşünürüm.

Every single word you say is a lie. - Söylediğin her söz bir yalan.

her
soever
her
(Bilgisayar) recur every
her
(Bilgisayar) refresh every
her
(Bilgisayar) for all

His story may sound false, but it is true for all that. - Onun hikayesi düzmece görünebilir fakat her şeye rağmen gerçektir.

For all his genius, he is as unknown as ever. - Bütün dehasına rağmen, o her zaman olduğu kadar bilinmiyor.

her
(Bilgisayar) start every
her
either

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

Either way will lead you to the station. - Her iki yol da seni istasyona götürecektir.

her
whatever

I will lend you whatever book you need. - İhtiyacın olan her kitabı sana ödünç vereceğim.

You can eat whatever you like. - Her ne istiyorsanız yiyebilirsiniz.

her
whoever

Whoever finds the bag must bring it here. - Her kim çantayı bulursa onu buraya getirmelidir.

Give it to whoever wants it. - Onu her kim isterse ona ver.

her
every; each
olsa gerek he/she/it must be: O kişi yabancı olsa gerek
That person must be a foreigner
she is
{k} she's
zıkkım olsun! May he/she/you choke
(to death) on it!
öyle geldi ki I/he/she felt like ...: Öyle geldi ki gidip onunla konuşayım
I felt like going and having a talk with him
she

  Türkische aussprache

  şi

  Aussprache

  /ˈsʜē/ /ˈʃiː/

  Etymologie

  [ shE ] (pronoun.) 12th century. From Middle English sche, hye (“she”), from earlier scho, hyo, ȝho (“she”), a phonetic development of Old English hēo, hīo (“she”), from Proto-Germanic *hijō (“this, this one”), from Proto-Indo-European *k'e-, *k'ey- (“this, here”). Cognate with English dialectal hoo (“she”), Scots scho, shu (“she”), West Frisian hja (“she”), North Frisian jü (“she”), Danish hun (“she”), Swedish hon (“she”). More at he. Despite the similarity in appearance, the Old English feminine demonstrative sēo (“that”) is probably not the source of Middle English forms in sch-. Rather, the sch- developed out of a change in stress upon hío resulting in hió, spelt ȝho (ȝh = hȝ, compare wh = hw, lh = hl, etc.), and the h was palatalised into the sh sound. Similar alteration can be seen the name Shetland, from Old Norse Hjaltland; ȝho is the immediate parent form of Middle English scho and sche.

  Gemeinsame Collocations

  she is out, she school, she is

  Videos

  ... I want to ask Carol Goldberg to stand up, because she gets to a question that both these ...
  ... leave a difficult situation and so you would have less abuse.  So she collected data and ...

  Wort des Tages

  oblivious
Favoriten