heavy

listen to the pronunciation of heavy
Englisch - Türkisch
ağır

Sanırım onlar ithalatlara ağır bir vergi koymalılar. - I think they should put a heavy tax on imports.

O ağır bavulu kendiniz taşıyabilir misiniz? - Can you manage to carry that heavy suitcase by yourself?

{s} şiddetli

Şiddetli yağmur nedeniyle, oyun iptal edildi. - The game was canceled because of heavy rain.

Bildiğiniz gibi, şiddetli yağmurun sonucu olarak geç kaldık. - As you know, we were late due to the heavy rain.

şiddet

Bir tayfun kuvvetli rüzgarlarla ve toplu taşıma araçlarını durduran şiddetli yağmurlarla çarşamba günü Tokyo'yu vurdu. - A typhoon hit Tokyo on Wednesday with strong winds and heavy rains stopping public transportation.

Bildiğiniz gibi, şiddetli yağmurun sonucu olarak geç kaldık. - As you know, we were late due to the heavy rain.

gramajı fazla
ağır tavlı
yoğun (trafik)
usandırıcı
rüzgar

Yağmurun yanında şiddetli rüzgarları yaşadık. - Besides the rain, we experienced heavy winds.

Bir tayfun kuvvetli rüzgarlarla ve toplu taşıma araçlarını durduran şiddetli yağmurlarla çarşamba günü Tokyo'yu vurdu. - A typhoon hit Tokyo on Wednesday with strong winds and heavy rains stopping public transportation.

kopkoyu
yoğun

Yoğun trafikten kaçınmak için tali yoldan gitti. - He took a detour to avoid the heavy traffic.

Biz yoğun trafikten kaçınmak için, bir arka yoldan gittik. - We took a back road to avoid the heavy traffic.

ağır çekmek
ağırlaşmış (göz)
kabarmış (deniz)
(hava) bulutlu
ağır iş

Bu ağır iş yükü benim için çok fazla. - This heavy workload is too much for me.

Bu bir ağır iş makinesidir. - This is a heavy-duty machine.

başrol oyuncusu
kapalı (gök)
kantarlı
lök
hazmı güç (yemek)
ağırlıklı
boğucu (koku)
güç

Bu ağır metal kutuları taşımak için yeterince güçlüyüm. - I'm strong enough to carry those heavy metal boxes.

Güçlü direnme bekliyoruz. - We expect heavy resistance.

boğucu
yorucu

Bu iş çok ağır ve tek bir kadın için yorucu. Robotumu etkinleştireceğim. - This work is too heavy and exhausting for a single woman. I will activate my robot!

fırtınalı
yoğun (denizde) dalgalı
davranış
üzgün

Üzgünüm. Trafik ağırdı. - Sorry. Traffic was heavy.

(yiyecek) ağır
(hava) ağır
sindirimi güç
yavaş
duygu ağır
ciddi

Kasaba su ikmali ağır yağışlar tarafından ciddi şekilde engellendi. - The town water supply was seriously obstructed by heavy rainfalls.

Görüş yoğun siste ciddi olarak sınırlı idi. - Visibility was severely restricted in the heavy fog.

hüzünlü
{i} başrol oyuncusu (dram)
{i} ağır top
ağır şekilde
{s} hamile
{i} kötü adam rolü
{s} ağdalı
{s} aşırı

Yıllarca süren aşırı içki John'da bir bira göbeği yaptı. - Years of heavy drinking has left John with a beer gut.

{s} (borsada) çok miktarda
{i} fedai
kuvvetli fazla
{i} zalim
{s} çok miktarda (oy kullanımı)
şiddetle
{s} şiddetli, kuvvetli (yağmur/rüzgâr/fırtına)
{s} baygın
{s} kalın (kar tabakası)
kaldırılmasl zor
{s} üzücü
zor

Yoğun yağış bütün trenlerin durmasına sebep olduğu için bir taksiye binmek zorunda kaldım. - I had to take a taxi because the heavy rain caused all the trains to stop.

Zor bir gün geçireceğim. - I'm going to have a heavy day.

{s} önemli
{i} ağır siklet

Yarın ağır siklet şampiyonu ile karşılaşacak. - He will fight the heavyweight champion tomorrow.

{s} kaba

Hem Tom hem de Mary ağır kış kabanları giyiyorlardı. - Tom and Mary were both wearing heavy winter coats.

{s} bozuk
{s} baskın

Ağır yağışların bir sonucu olarak sel baskınları meydana geldi. - There were floods as a result of the heavy rain.

Şiddetli yağmurun ardından büyük bir sel baskını oldu. - In the wake of the heavy rain, there was a major flood.

{s} sert
olağandan çok kabarmış çol faal aşırı
{s} çok

Çanta benim tek başıma taşıyamayacağım kadar çok ağırdı. - The bag was too heavy for me to carry by myself.

Bu masa Patty'nin kaldırması için çok ağırdı. - This desk was too heavy for Patty to lift.

kalın ciddi
beceriksiz
derin (sessizlik)
kalın (elbise)
bulutlu
(Fizik) ağır (izotop)
uyku basmış
armed
{s} ateşli
heaviness
ağırlık
heavy hand
baskı
heavy hand
zorba
heavy armor
(Askeri) ağır silah
heavy bomber
(Askeri) ağır bombardıman uçağı
heavy chain
(Tıp) ağır zincir
heavy damage
ağır hasar
heavy duty
ağır hizmet tipi
heavy duty
(Otomotiv,Teknik) ağır hizmete uygun
heavy earth
baryum monoksit
heavy equipment
(İnşaat) iş makineleri
heavy fuel
ağıryağ
heavy fuel
mazot
heavy hand
tiranlık
heavy losses
ağır kayıplar
heavy oil
ağır yağ
heavy rotation
(Ev ile ilgili) Radyo kanallarında sürekli en popüler şarkıların çalması durumu
heavy snow
yoğun kar yağışı
heavy spar
barit
heavy tank
(Askeri) ağır tank
heavy artillery
uzun menzilli toplar
heavy atom
ağır atom
heavy cream
ağır krema
heavy current
güçlü akım
heavy current
şiddetli akım
heavy duty
ağır iş
heavy duty
ağır yük
heavy duty
dayanıklı
heavy earth
baryum oksidi
heavy enough
yeterince ağır
heavy footed
ağır hareket eden
heavy fuel
ağır yakıt
heavy gauge
endüstriyel gösterge
heavy goods
ağır yük
heavy handed
eli ağır
heavy hydrogen
ağır hidrojen
heavy industry
ağır endüstri
heavy industry
ağır sanayi
heavy metal
ağır metal
heavy metal poisoning
ağır metal zehirlenmesi
heavy metals
ağır metaller
heavy nucleus
ağır çekirdek
heavy oil
ağıryağ
heavy particle
ağır parçacık
heavy petrol
ağır benzin
heavy proteinuria
masif proteinüri
heavy rain
şiddetli yağmur

Şiddetli yağmur, onların kalkışını erteledi. - The heavy rain made them put off their departure.

Şiddetli yağmur balık tutmaya gitmemizi engelledi. - The heavy rain prevented us from going fishing.

heavy rain
kara yağmuru
heavy traffic
ağır trafik
heavy water
ağır su
heavy water
ağır hidrojenli su
heavy weapon
ağır silah
heavy weight
ağır sıklet
heavy-handed
patavatsız
heavy-handed
kaba
heavy-handed
zalim
heavy-handed
can sıkıcı
heavy-handed
beceriksiz
heavy-hearted
kederli
heavy-laden
ağır yüklü
heavy arms
ağır silahlar
heavy athletics
Ağır atletizm
heavy bag
Boks torbası
heavy blow
ağır darbe
heavy burden
taşınması zor yük
heavy cavalry
(Askeri) Zırhlı süvari
heavy clay
ağır kıl
heavy client
(Bilgisayar) Güçlü istemci
heavy duty tape
Ağır bant
heavy expenses
ağır giderleri
heavy fuel
ağır yakıt, mazot
heavy gale
ağır fırtına
heavy handedly
başına ağır
heavy handedness
ağır ellilik
heavy heart
Ağır kalp
heavy infringement
Ağır ihlal
heavy liquid
ağır sıvı
heavy load
ağır yük
heavy market
ağır piyasa
heavy medium
ağır ortam
heavy medium separation
ağır sıvıda ayırma
heavy rain
Sağanak

Sağanak yağışa rağmen hastanedeki dostunu ziyaret etti. - In spite of the heavy rain, he visited his friend in the hospital.

Sağanak yağmur nedeniyle tamamen ıslandım. Arabanla gelip beni alır mısın? - I'm completely wet because of the heavy rain. Will you come and pick me up with your car?

heavy sleeper
Uykusu ağır kişi
heavy smoker
Aşırı sigara
heavy soil
ağır toprak
heavy sour cream
ağır ekşi krema
heavy starting motor
ağır mars motoru
heavy things
ağır şeyler
heavy turbulence
kuvvetli türbülans
heavy weight
ağır
heavy work load
(Kişi başına düşen) Ağır iş yükü
heavy-duty
ağır vergili
heavy-duty
ağır hizmet
heavy-duty dumper
Ağır damperli
heavily
aşırı derecede

Tom aşırı derecede nefes alıyor. - Tom is breathing heavily.

Tom aşırı derecede nefes alıyordu. - Tom was breathing heavily.

armed
{s} zırhlı
heavier
(Askeri) THAN-AIR AIRCRAFT: HAVADAN AĞIR HAVA ARACI: Kendi ağırlığı, yer değiştirdiği havanın ağırlığından çok olan ve aerodinamik kuvvetler sayesinde, havada tutulabilen herhangi bir hava aracı. Uçaklar, genellikle, havadan ağır hava araçlarıdır
heaviness
{i} karabasan
heaviness
durgunluk
armed
silahlı

Tom silahlı soygun için cezasını doldurdu. - Tom did time for armed robbery.

Silâhlı kuvvetler tüm bölgeyi işgâl etti. - The armed forces occupied the entire territory.

armed
{f} silahlandır

Onlar kendilerini silahlarla silahlandırdılar. - They armed themselves with rifles.

Modern savaş sanatı dövüşçüler gibi etkili olmak için tepeden tırnağa silahlandırılacak askerleri muhakkak gerektirmez. - The art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants.

heavier
{f} daha ağır

Altın demirden daha ağırdır. - Gold is heavier than iron.

Altın sudan çok daha ağırdır. - Gold is much heavier than water.

heaviest
en ağır

O hepimizin en ağırıdır. - He is the heaviest of us all.

heavily
ağırca
heavily
ağır bir biçimde
heaviness
şiddet
heaviness
kasvet
heavier
ağır

Altın sudan çok daha ağırdır. - Gold is much heavier than water.

Altın sudan çok daha ağırdır. - Gold is far heavier than water.

heavies
yün çamaşır
heavily
ağır

Onlar ağır silahlı mıydı? - Were they heavily armed?

Teşvik paketi ağır biçimde eleştirildi. - The stimulus package was heavily criticised.

armed
armed forces silahlı kuvvetler
armed
{s} silâhlı

Bu Birleşmiş Milletler kararı İsrail'in silahlı güçlerinin son çatışmalarda işgal edilen bölgelerden çekilmesini istemektedir. - This United Nations resolution calls for the withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict.

Silahlı hava korsanları yolcuları dehşete düşürdü. - The armed hijackers terrified the passengers.

heavies
kışlık iç çamaşırı
heavily
şiddetle

Eğer çok şiddetle yağmur yağmasaydı oyun iptal edilmezdi. - The game would not have been called off if it hadn't rained so heavily.

Otobüs yukarı ve aşağı şiddetle sarstı. - The bus rocked heavily up and down.

heavily
ağır şekilde

Ağır şekilde sakinleşmiştim. - I was heavily sedated.

Bina yangında ağır şekilde hasar gördü. - The building was heavily damaged by fire.

heavily
çok

Bill babasının çokça sigara içmesinden nefret ediyor. - Bill hates his father smoking heavily.

Çok yağmur yağdı ve dolayısıyla beyzbol maçı iptal edildi. - It rained heavily, and consequently the baseball game was called off.

heaviness
kapama
heaviness
{i} siklet
heaviness
{i} çokluk
heaviness
{i} şiddet, yeğinlik
heaviness
{i} bunalma
heavy duty
ağır vergili
heavy duty
uzun ömürlü
heavy duty
(İnşaat) ağır hizmet
to be heavy
baskın gelmek
Englisch - Englisch
Serious, somber
high in fat or protein; difficult to digest

Cheese stuffed sausage is too heavy to eat before exercising.

A doorman, bouncer or bodyguard

A fight started outside the bar but the heavies came out and stopped it.

A villain or bad guy; the one responsible for evil or aggressive acts

With his wrinkled, uneven face, the actor always seemed to play the heavy in films.

armed

Come heavy, or not at all.

Profound

The Moody Blues are, like, heavy.

High, great
Having great weight
To use power and/or wealth to exert influence on, e.g., governments or corporations

The union was well known for the methods it used to heavy many businesses.

doing the specified activity more intensely than most other people

He was a heavy sleeper, heavy eater and a heavy smoker - certainly not an ideal husband.

hot and humid
louder, more distorted

Metal is heavier than swing.

A large multi-engined aircraft

The term heavy normally follows the call-sign when used by air traffic controllers.

very
good

This film is heavy.

Of great force, power, or intensity; deep or intense

The surf was not heavy, and there was no undertow, so we made shore easily, effecting an equally easy landing.

laden to a great extent

She was heavy with child.

{a} weighty, grievous, full, dull, drowsy
A heavy machine or piece of military equipment is very large and very powerful. government militia backed by tanks and heavy artillery
(of sleep) deep and complete; "a heavy sleep"; "fell into a profound sleep"; "a sound sleeper"; "deep wakeless sleep"
sharply inclined; "a heavy grade"
unusually great in degree or quantity or number; "heavy taxes"; "a heavy fine"; "heavy casualties"; "heavy losses"; "heavy rain"; "heavy traffic"
(of an actor or role) being or playing the villain; "Iago is the heavy role in `Othello'"
Not easy to bear; burdensome; oppressive; hard to endure or accomplish; hence, grievous, afflictive; as, heavy yokes, expenses, undertakings, trials, news, etc
A ball that hits more to the center of the headpin, often leaving a split Same as "high"
A doorman, bouncer
A stone delivered with more momentum/weight than was required
{s} difficult to lift; having a great weight; very large, massive; grave, serious; deep, profound
Slow; sluggish; inactive; or lifeless, dull, inanimate, stupid; as, a heavy gait, looks, manners, style, and the like; a heavy writer or book
1/4 to ½"+ build-up of dust on cell plate
of comparatively great physical weight or density; "a heavy load"; "lead is a heavy metal"; "heavy mahogony furniture"
Having the heaves
Important; grave; impressive
Loud; deep; said of sound; as, heavy thunder
CREASING - A CREASE that is longer than 2 inches, or a CREASE which is thicker than a LIGHT CREASE and much thicker than a HAIRLINE CREASE LOOK
Used in the context of general equities Presently dominated by sellers, or over-supply, in the market or security resulting in falling prices See: overbought, resistance level, tired
Pokémon above a certain weight (around 120lb and up) Skills: Bench Guard, Fortitude, Knock Back, Rock Smash, Strength, Earthquake, Tremor
Heavy work requires a lot of strength or energy. The business is thriving and Philippa employs two full-timers for the heavy work
lacking lightness or liveliness; "heavy humor"; "a leaden conversation"
(physics, chemistry) being or containing an isotope with greater than average atomic mass or weight; "heavy hydrogen"; "heavy water"
– When a deck leans toward a particular element more so than any other element present in its construction “I picked up the Buffy/Oz theme deck and boy is it Butt-kicking heavy It’s all about smiting your enemies with an iron fist!”
Something that is heavy with things is full of them or loaded with them. The air is heavy with moisture = laden
Wine lacking in finesse, strong in alcohol and tannins
If you say that something is heavy on another thing, you mean that it uses a lot of that thing or too much of that thing. Tanks are heavy on fuel and destructive to roads
Equivalent to Maniac difficulty, but used on DDR MAX/6th mix
made of fabric having considerable thickness; "a heavy coat"
An equities market now dominated by sellers, or oversupply, resulting in falling prices See: Overbought, resistance level, tired
a thick, colory infusion with little briskness or astringency
Heavy means great in amount, degree, or intensity. Heavy fighting has been going on He worried about her heavy drinking The traffic along Fitzjohn's Avenue was heavy. + heavily heavi·ly It has been raining heavily all day. + heaviness heavi·ness the heaviness of the blood loss
slow and laborious because of weight; "the heavy tread of tired troops"; "moved with a lumbering sag-bellied trot"; "ponderous prehistoric beasts"; "a ponderous yawn"
Strong; violent; forcible; as, a heavy sea, storm, cannonade, and the like
Laden with that which is weighty; encumbered; burdened; bowed down, either with an actual burden, or with care, grief, pain, disappointment
a serious (or tragic) role in a play an actor who plays villainous roles darkened by clouds; "a heavy sky" (of sleep) deep and complete; "a heavy sleep"; "fell into a profound sleep"; "a sound sleeper"; "deep wakeless sleep" lacking lightness or liveliness; "heavy humor"; "a leaden conversation" requiring or showing effort; "heavy breathing"; "the subject made for labored reading" full of; bearing great weight; "trees heavy with fruit"; "vines weighed down with grapes" sharply inclined; "a heavy grade" dense or inadequately leavened and hence likely to cause distress in the alimentary canal; "a heavy pudding" of comparatively great physical weight or density; "a heavy load"; "lead is a heavy metal"; "heavy mahogony furniture" large and powerful; especially designed for heavy loads or rough work; "a heavy truck"; "heavy machinery" marked by great psychological weight; weighted down especially with sadness or troubles or weariness; "a heavy heart"; "a heavy schedule"; "heavy news"; "a heavy silence"; "heavy eyelids" unusually great in degree or quantity or number; "heavy taxes"; "a heavy fine"; "heavy casualties"; "heavy losses"; "heavy rain"; "heavy traffic" (physics, chemistry) being or containing an isotope with greater than average atomic mass or weight; "heavy hydrogen"; "heavy water" of great intensity or power or force; "a heavy blow"; "the fighting was heavy"; "heavy seas" slow and laborious because of weight; "the heavy tread of tired troops"; "moved with a lumbering sag-bellied trot"; "ponderous prehistoric beasts"; "a ponderous yawn" of the military or industry; using (or being) the heaviest and most powerful armaments or weapons or equipment; "heavy artillery"; "heavy infantry"; "a heavy cruiser"; "heavy guns"; "heavy industry involves large-scale production of basic products (such as steel) used by other industries" full and loud and deep; "heavy sounds"; "a herald chosen for his sonorous voice" made of fabric having considerable thickness; "a heavy coat" having or suggesting a viscous consistency; "heavy cream" (of an actor or role) being or playing the villain; "Iago is the heavy role in `Othello'" wide from side to side; "a heavy black mark" slowly as if burdened by much weight; "time hung heavy on their hands
Aircraft capable of takeoff weight of 300,000 pounds (136078 kg) or more whether or not the aircraft is operating at this weight during a particular phase of flight
of a drinker or drinking; indulging intemperately; "does a lot of hard drinking"; "a heavy drinker"
used of syllables or musical beats
A two-tight end, one-wide receiver offensive formation often used in short yardage situations
A situation that is heavy is serious and difficult to cope with. I don't want any more of that heavy stuff. = serious
You use heavy to ask or talk about how much someone or something weighs. How heavy are you? Protons are nearly 2000 times as heavy as electrons
adj [which weighs a lot (This box is ~ )] berat
prodigious; "big spender"; "big eater"; "heavy investor"
of great intensity or power or force; "a heavy blow"; "the fighting was heavy"; "heavy seas"
slowly as if burdened by much weight; "time hung heavy on their hands"
of the military or industry; using (or being) the heaviest and most powerful armaments or weapons or equipment; "heavy artillery"; "heavy infantry"; "a heavy cruiser"; "heavy guns"; "heavy industry involves large-scale production of basic products (such as steel) used by other industries"
With child; pregnant
requiring or showing effort; "heavy breathing"; "the subject made for labored reading"
If a person's breathing is heavy, it is very loud and deep. Her breathing became slow and heavy. light, shallow + heavily heavi·ly She sank back on the pillow and closed her eyes, breathing heavily as if asleep
Something that is heavy weighs a lot. These scissors are awfully heavy The mud stuck to her boots, making her feet heavy and her legs tired. light + heaviness heavi·ness a sensation of warmth and heaviness in the muscles
(used of soil) compact and fine-grained; "the clayey soil was heavy and easily saturated"
darkened by clouds; "a heavy sky"
heavy cream
A rich cream, at least 36 percent of which is milkfat
heavy cream
Pasteurized cream at least 36 percent of which is milkfat, optionally homogenized, and optionally containing added flavor, nutritive sweetener, emulsifier, or stabilizer
heavy drinker
Someone who drinks (alcohol) excessively
heavy drinkers
plural form of heavy drinker
heavy drinking
Excessive drinking to the point of drunkenness
heavy goods vehicle
A lorry, truck or other large vehicle used to transport cargo with a total weight of at least 3.5 tonnes
heavy goods vehicles
plural form of heavy goods vehicle
heavy industry
production of products which are either heavy in weight or in the processes leading to their production
heavy ion
An ionized atom that is usually heavier than helium
heavy ions
plural form of heavy ion
heavy metal
Any metal that has a specific gravity greater than about 5, especially one, such as lead, that is poisonous and may be a hazard in the environment
heavy metal
A genre descended from rock music, characterized by massive sound, highly amplified distortion, extended guitar solos, complex song structure, emphatic beats and overall loudness, often with lyrics that involve violent or fantastic imagery
heavy metal umlaut
An umlaut over a letter in the name of a heavy metal band (as in "Motörhead", "Queensrÿche" and "Mötley Crüe"), added gratuitously for mere stylistic effect
heavy metal umlauts
plural form of heavy metal umlaut
heavy roller
The heavier of the rollers used for flattening the pitch between innings

Thommo pointed out on the radio that under normal circumstances the wicket retains moisture beneath a hard surface, and this water is brought to the surface by the heavy roller and causes problems on the first day of a game.

heavy rollers
plural form of heavy roller
heavy sink
The motion of a sharply diving sinker pitch

His two-seamer has some heavy sink.

heavy tail
Fat tail
heavy tails
plural form of heavy tail
heavy water
water containing deuterium instead of normal hydrogen (symbol D2O); used as a moderator in nuclear reactors
heavy-duty
Designed to withstand hard usage without breaking
heavy-duty vehicle
A vehicle designed for heavy work (bus or truck)
heavy-footed
Slow-moving
heavy-handed
Excessive

Do not be too heavy-handed with the salt.

heavy-handed
Extreme; unnecessarily forceful

They issued a heavy-handed new censorship law.

heavy-hearted
Sad, melancholy

He gave a heavy-hearted sigh.

heavy-tailed
Having a heavy tail; leptokurtic
heavy rotation
(Ev ile ilgili) to sexually please someone very well
heavy rotation
(Kahve) Heavy Rotation (ヘビーローテーション Hebī Rōtēshon) is Japanese idol group AKB48's 17th single, released on August 18, 2010
heavy rotation
(Ev ile ilgili) If a song you like makes heavy rotation, you'll hate it in two weeks or less. Changing the station won't help, since every radio station across the continent plays the same songs in heavy rotation
heavy brigade
(Askeri) A heavy brigade is a formation made up from 'Heavy' Cavalry; i.e. Dragoon Guards and Dragoons
heavy client
(Bilgisayar) A fat client (also called heavy, rich, or thick client) is a computer (client) in client–server architecture or networks that typically provides rich functionality independent of the central server. Originally known as just a "client" or "thick client" the name is contrasted to thin client, which describes a computer heavily dependent on a server's applications
heavier
more dense
heavier
Comparative form of heavy: more heavy
heavily
in a heavy manner

The great clod trod heavily on my toes!.

heavily
so as to be thick or heavy

his heavily muscled arms.

heavily
to a considerable degree, to a great extent

heavily tattooed.

heavily
with a great weight

heavily burdened.

heavily
in a laboured manner

he breathed heavily.

heavily
in a manner designed for heavy duty

heavily reinforced walls.

heaviness
Oppression; dejectedness, sadness

First got with guile, and then preseru'd with dread, / And after spent with pride and lauishnesse, / Leauing behind them griefe and heauinesse.

heaviness
The state of being heavy; weight, weightiness, force of impact or gravity
heavily
indulging excessively; "he drank heavily"
heavily
{a} in a heavy manner, slowly
heaviness
{n} weight, affliction, oppression, dullness
Heavy duty
hd
heavier
more heavy
heavies
plural of heavy
heaviest
superlative of heavy
heavily
As if burdened with a great weight; slowly and laboriously; with difficulty; hence, in a slow, difficult, or suffering manner; sorrowfully
heavily
with great force; "she hit her arm heavily against the wall"
heavily
In a heavy manner; with great weight; as, to bear heavily on a thing; to be heavily loaded
heavily
slowly as if burdened by much weight; "time hung heavy on their hands"
heavily
in a manner designed for heavy duty; "a heavily constructed car"; "heavily armed"
heavily
to a considerable degree; "he relied heavily on others' data" indulging excessively; "he drank heavily" in a manner designed for heavy duty; "a heavily constructed car"; "heavily armed" in a heavy-footed manner; "he walked heavily up the three flights to his room" with great force; "she hit her arm heavily against the wall
heavily
with great force; "she hit her arm heavily against the wall
heavily
to a considerable degree; "he relied heavily on others' data"
heavily
in a heavy-footed manner; "he walked heavily up the three flights to his room"
heavily
If someone says something heavily, they say it in a slow way which shows a feeling such as sadness, tiredness, or annoyance. `I didn't even think about her,' he said heavily. see also heavy lightly
heavily
in a weighty manner; clumsily
heaviness
The state of being heavy
heaviness
{i} condition of being heavy; weightiness, seriousness; oppressiveness
heaviness
The state or quality of being heavy in its various senses; weight; sadness; sluggishness; oppression; thickness
heaviness
the property of being comparatively great in weight; "the heaviness of lead
heaviness
used of a line or mark
heaviness
the property of being comparatively great in weight; "the heaviness of lead"
heavy cream
Heavy cream is very thick cream. thick cream British Equivalent: double cream
heavy cream
contains more than 36% butterfat
heavy duty
A SlideMaster unit designed to carry heavier loads by use of increased rail and bearing sizes
heavy duty
A lightning impulse classifying current category for distribution class arresters defined by ANSI/IEEE C62 11 A heavy duty rated arrester has a 10,000 amperage impulse value crest (refer to normal duty)
heavy
Favoriten