easy

listen to the pronunciation of easy
Englisch - Türkisch
{s} rahat

Seni rahat ettirebilmek için elimden gelen her şeyi yaparım. - I'll do whatever I can to make it easy for you.

Bu basit sandalye oldukça rahattır. - This easy chair is quite comfortable.

{s} zahmetsiz
kolay

İngilizce konuşmak kolay değildir. - Speaking English isn't easy.

Peyniri bıçakla kesmek kolaydır. - It's easy to cut cheese with a knife.

basit

Şeyleri her zaman çok basite alıyorsun. - You always take things too easy.

Bu basit sandalye oldukça rahattır. - This easy chair is quite comfortable.

varlıklı
eziyetsiz
sehil
üzgüsüz
asude
sorunsuz
kolayca

İstatistikler kolayca yanlış yorumlanabilir. - Statistics are easy to misinterpret.

Evim istasyona kolayca ulaşılabilecek bir yerde. - My house is within easy reach of the station.

kolaylıkla

Bu elektronik sözlüğün işe yarar şeylerinden biri herhangi bir yere kolaylıkla taşınabilmesidir. - The convenient thing about this electronic dictionary is that it's easy to carry anywhere.

asanlıkla
asan
{s} doğal

Kendi ana dilinde doğal ses çıkarmak ve ana dilin olmayan bir dilde doğal olmayan ses çıkarmak çok kolaydır. - It's very easy to sound natural in your own native language, and very easy to sound unnatural in your non-native language.

Radyoda doğal olarak konuşmak kolay değil. - It is not easy to speak naturally on the radio.

sakin

Sakin olun. Ben her şeyin güzel olacağına sizi temin edebilirim. - Take it easy. I can assure you that everything will turn out fine.

Sakin ol, Tom. Sinirlenme. - Calm down, Tom. Take it easy.

rahatlıkla
{s} serbest
{s} huzurlu
z., k.dili. kolayca, rahatça
{s} uysal

Tom babası kadar uysal görünüyor. - Tom seems as easy-going as his father.

Aynı anda hem geçimsiz hem de uysal, hem hoş hem de katısın. Ne seninle, ne de sensiz yaşayabilirim. - You are difficult and easy, pleasant and bitter at the same time; I can't live with or without you.

{s} zevkli
{s} dertsiz
ucuz

Yapması kolaydır ve ucuzdur. - It's easy to make and it's cheap.

easily
kolayca

Ahşap evler kolayca tutuşurlar. - Wooden houses catch fire easily.

Askerler isyanı kolayca bastırdı. - The troops easily put down the rebellion.

easiness
kolaylık

Bir şey okumayan bir kişi görülmemiş bir kolaylıkla aldatılabilir. - A person never reading anything may be fooled with an extraordinary easiness.

easily
rahatça

Yarına kadar rahatça bekleyebilirim. - I can easily wait till tomorrow.

easy access to
ulaşımı kolay
easy calc
hızlı hesaplama
easy connect
(Bilgisayar) hızlı bağlantı
easy does it
yavaş
easy payment
(Ticaret) ödeme kolaylığı
easy peasy
çok kolay
easy peasy
çocuk oyuncağı
easy peasy lemon squeezy
(deyim) çocuk oyuncağı
easy peasy lemon squeezy
(deyim) çok kolay
easy task
çok kolay
easy task
çocuk oyuncağı
easy to digest
(Gıda) hazmı kolay
easy touch
(deyim) yolunacak kaz
easy as winking
çok kolay
easy chair
koltuk

Tom televizyon izlerken rahat bir koltukta oturuyordu. - Tom was sitting in an easy chair, watching TV.

easy come easy go
haydan gelen huya gider
easy going
rahat
easy money
kolay kazanılıp kolay harcanılan para
easy money
ucuz para
easy money
kolay iş
easy to
kolay ol
easy to post
yapıştırması kolay
easy to use
kullanımı kolay
easy-care
ütü istemeyen
easy-care
yıkanıp giyilebilen
easy come, easy go
kolay, kolay gelir ve gider
easy does it
Acele etmeden, dikkatli yap!

The vase you are carrying is very expensive. Easy does it!.

easy going
sakîn, hoşgörülü, müsamahakâr, müsamahalı, toleranslı
easy grader
Kolay sınıf öğrencisi
easy life
kolay hayat
easy money
kolay para
easy on someone
birini zorlamamak
easy on something
az olsun

water easy on ice - az buzlu su.

easy option
kolay seçenek
easy peasy
(deyim) Çok kolay, yapması çocuk oyuncağı
easy picking
[eşya] alınması ya da çalınması kolay; [kişi] kandırılması ya da razı edilmesi kolay

The pickpockets found lots of easy pickings at the state fair.

easy prey
kolay bir av
easy spirited
yumuşak huylu
easy to forget
akılda kalmayan cinsten
easy to forget
çabuk unutulan cinsten
easy to handle
kolay
easy to please
lütfen kolay
easy-care
Bakımı kolay
easy-going
Yumuşak başlı
easy-going
Uysal

Doğuştan oldukça uysal bir adam. - He is by nature quite an easy-going man.

Tom babası kadar uysal görünüyor. - Tom seems as easy-going as his father.

easy-to-fit
kolay uyan
easy access
Kolay Erişim
easy accessible
kolay erişilir
easy and informed access
(Telekom) kolay ve haberli erişim
easy as winking
çok basit
easy as winking
kolayca
easy bruising
(Tıp) kolay morarma
easy bruising
(Tıp) kolay moraran
easy chair
{i} rahat koltuk
easy chair
(isim) rahat koltuk
easy does it
(deyim) yavas
easy for somebody
kolayına gelmek
easy formats
(Bilgisayar) hızlı biçimler
easy forms
(Bilgisayar) kolay formlar
easy game
(deyim) zayif durumu icin kolaylikla saldiriya hedef olan kimse
easy job
kolay iş
easy mark
{k} kolayca aldatılabilen kimse
easy money
kolay kazanılmış para
easy money policy
(Ticaret) gevşek para politikası
easy of access
kolay ulaşılır
easy of digestion
hafif
easy of digestion
hazmı kolay
easy on the eye
gözü alan
easy on the eye
göze güzel görünen
easy on the eye
göze hoş gelen
easy on the eye
göz okşayıcı
easy on the eye
göze hoş görünen
easy terms
(Ticaret) uygun ödeme şartları
easy terms of payment
(Ticaret) tediyede kolaylık
easy terms of payment
(Ticaret) ödemede kolaylık
easy to understand
çetrefilsiz
easy: one suit
(Bilgisayar) kolay: tek cins
easily
kolaylıkla

O, evini kolaylıkla bulabildi. - He could find her house easily.

Arzu ettiğini kolaylıkla alabildi. - She managed to get what she desired easily.

take it easy
kızma
Take it easy
Yavaş yavaş./Kendini yorma./Kolayına bak./İşi hafiften al./Kızma
easier
ehven
easily
şakır şakır
easily
tartışmasız/kolayca
easily
şüphesiz
easily
zahmetsizce
easily
numaracı
easily
şıp diye
easily
muhtemelen
easily
çatır çatır
easily
rahat

Yarına kadar rahatça bekleyebilirim. - I can easily wait till tomorrow.

Bu kanepeye rahatlıkla üç kişi oturtulabilir. - This sofa can seat three people easily.

easy going
uyumlu
easy to
kolay olmak
eggs over easy
(Din) yumurtanın sarısı bozulmadan her iki tarafının tavada kızartılması
ever so easy
o denli kolay ki
may it be easy
kolay gelsin
quite easy
gayet kolay
sell on easy terms
(Ticaret) taksitle satmak
take it easy
ağırdan almak

Bir süre dinlenmek ve ağırdan almak istiyorum. - I'd like to relax and take it easy for a while.

Ağırdan almak zorundasın. - You've got to take it easy.

take it easy
kolayına bak
take it easy
yavaş yavaş
take it easy
(Konuşma Dili) ağır ol
take it easy
işi hafiften al

Sanırım birkaç gün işi hafiften almak isteyeceğini düşünüyorum. - I think you're going to want to take it easy for a few days.

Tom, işi hafiften almayı göze alamaz. - Tom can't afford to take it easy.

take it easy
(Konuşma Dili) yavaş ol
take it easy
(Konuşma Dili) sinirlenme

Sakin ol, Tom. Sinirlenme. - Calm down, Tom. Take it easy.

take it easy
bak dalgana
I'm easy
uyar
I'm easy
bence sakıncası yok
Take it easy
özünü yorma
Take it easy
sakin ol

Sakin ol, Tom. Sinirlenme. - Calm down, Tom. Take it easy.

Sakin olun. Ben her şeyin güzel olacağına sizi temin edebilirim. - Take it easy. I can assure you that everything will turn out fine.

as easy as
kadar kolay
as easy as falling off a log
tereyağından kıl çeker gibi
as easy as pie
çocuk oyuncağı
easiest
en kolay

Kilo almak, kişisel gelişimin en kolay metodudur. - Weight increase is the easiest method for personal development.

Fransızca kesinlikle öğrenmek için en kolay olan dil değildir. - French is definitely not the easiest language to learn.

easily
kesinlikle
easily
rahat rahat
easily
kuşkusuz
easiness
incelik
easiness
rahatlık
easiness
akıcılık
free and easy
kaygısız
free and easy
senli benli
free and easy
rahat
free and easy
teklifsiz
go easy on
çok kullanmamak
go easy on
(kimese) nazik olmak
on easy street
varlıklı
take it easy
boşver
It is easy to be wise after the event
(Atasözü) Araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur
as easy as
gibi kolay
be easy
kolay

Onun yolu bulması kolay olmalı. - It must be easy for him to find the way.

Bunu yapmanın kolay olacağını düşündüm. - I figured it would be easy to do.

easier
kolay

Bir devenin bir iğnenin deliğinden geçmesi bir zengin kişinin Tanrı'nın krallığına girmesinden daha kolaydır. - It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.

Gençken yeni bir dil öğrenmek daha kolay. - It's easier to learn a new language when you are young.

in easy circumstances/on easy street
hali vakti yerinde, varlıklı
keep it easy
kolayına bak
life is not easy as it seems
hayat göründüğü kadar kolay değildir
not easy
kolay değil

Köpekleri eğitmek kolay değil. - It is not easy to train dogs.

İngilizce, onu öğrenmesi için kolay değildir. - English is not easy for him to learn.

over easy
(yumurta için) beyazı kızarmış, sarısı hafif kızarmış, sulu görünümde
over-easy
aşırı kolay
soft/easy touch
yolunacak kaz
take things easy
Kolay şeyler almak
that is no easy job
O kadar kolay bir iş
that was easy
kolay yırttık
un easy
un kolay
easily
bol bol
easily
rahatlıkla

Bu kanepeye rahatlıkla üç kişi oturtulabilir. - This sofa can seat three people easily.

easiness
{i} yumuşaklık, yumuşak davranış
easiness
yumuşak veya tabii davranı
easiness
{i} denge
easiness
{i} istikrar
easiness
{i} doğallık
Englisch - Englisch
Comfortable; at ease

Now that I know it's taken care of, I can rest easy at night.

Consenting readily to sex

She has a reputation for being easy; they say she's slept with half the senior class.

Requiring little skill or effort, soft

The teacher gave an easy test to her students.

{a} placed at ease, quiet, credulous, not hard
casual and unrestrained in sexual behavior; "her easy virtue"; "he was told to avoid loose (or light) women"; "wanton behavior"
If a job or action is easy, you can do it without difficulty or effort, because it is not complicated and causes no problems. The shower is easy to install This is not an easy task = simple difficult + easily easi·ly Dress your child in layers of clothes you can remove easily. = simply
Not difficult; requiring little labor or effort; slight; inconsiderable; as, an easy task; an easy victory
not hurried or forced; "an easy walk around the block"; "at a leisurely (or easygoing) pace"
latwo [WAHT-foh] The lat in latwo reminds me of the Polish cognate lot, which refers to airplanes (see forthcoming entries for airplane, airport) And everyone knows it's so easy to fly a plane Date of entry: 8 June 2000
not harsh; causing little distress; "an easy penalty"
Go a little slower, please
disapproval If you say that something is easy or too easy, you are criticizing someone because they have done the most obvious or least difficult thing, and have not considered the situation carefully enough. That's easy for you to say It was all too easy to believe it
in a relaxed manner; or without hardship; "just wanted to take it easy" (`soft' is nonstandard)
with ease (`easy' is sometimes used informally for `easily'); "she was easily excited"; "was easily confused"; "he won easily"; "this china breaks very easily"; "success came too easy"
Not making resistance or showing unwillingness; tractable; yielding; complying; ready
less in demand and therefore readily obtainable; "commodities are easy this quarter"
plentiful and therefore at low interest rates; easy to come by; "easy money"
If you tell someone to go easy on something, you are telling them to use only a small amount of it. Go easy on the alcohol
Free from care, responsibility, discontent, and the like; not anxious; tranquil; as, an easy mind
Not straitened as to money matters; as, the market is easy; opposed to tight
Causing ease; giving freedom from care or labor; furnishing comfort; commodious; as, easy circumstances; an easy chair or cushion
Electronic Access System application enables Unit Security Contacts to track and manage access to secure applications
Free from constraint, harshness, or formality; unconstrained; smooth; as, easy manners; an easy style
A person who readily consents to sexual activity, often with anyone
If you describe someone or something as easy prey or as an easy target, you mean that they can easily be attacked or criticized. Tourists have become easy prey The World Bank, with its poor environmental record, is an easy target for blame
not strict; "an easy teacher"; "easy standards"; "lenient rules"
Moderate; sparing; frugal
readily exploited or tricked; "an easy mark"; "an easy victim"
If you describe an action or activity as easy, you mean that it is done in a confident, relaxed way. If someone is easy about something, they feel relaxed and confident about it. He was an easy person to talk to. when you are both feeling a little easier about the break up of your relationship. + easily easi·ly They talked amiably and easily about a range of topics
affording comfort; "soft light that was easy on the eyes"
comfortably, without great difficulty or effort
performing adroitly and without effort; "her easy grace"; "a facile hand"
At ease; free from pain, trouble, or constraint Free from pain, distress, toil, exertion, and the like; quiet; as, the patient is easy
without speed (`slow' is sometimes used informally for `slowly'); "he spoke slowly"; "go easy here--the road is slippery"; "glaciers move tardily"; "please go slow so I can see the sights"
adj mudah
affording pleasure; "easy good looks"
If you say that someone has an easy life, you mean that they live comfortably without any problems or worries. She has not had an easy life. hard
marked by moderate steepness; "an easy climb"; "a gentle slope"
free from worry or anxiety; "knowing that I had done my best, my mind was easy"; "an easy good-natured manner"; "by the time the child faced the actual problem of reading she was familiar and at ease with all the elements words"
in fortunate circumstances financially; moderately rich; "they were comfortable or even wealthy by some standards"; "easy living"; "a prosperous family"; "his family is well-situated financially"; "well-to-do members of the community"
in a relaxed manner; or without hardship; "just wanted to take it easy"
having little impact; "an easy pat on the shoulder"; "gentle rain"; "a gentle breeze"; "a soft (or light) tapping at the window"
{s} mild, slight; comfortable, facile; worry-free
If you tell someone to go easy on, or be easy on, a particular person, you are telling them not to punish or treat that person very severely. `Go easy on him,' Sam repeated, opening the door
Not causing, or attended with, pain or disquiet, or much exertion; affording ease or rest; as, an easy carriage; a ship having an easy motion; easy movements, as in dancing
If someone tells you to take it easy or take things easy, they mean that you should relax and not do very much at all. It is best to take things easy for a week or two. see also easily
(`soft' is nonstandard)
posing no difficulty; requiring little effort; "an easy job"; "an easy problem"; "an easy victory"; "the house is easy to heat"; "satisfied with easy answers"; "took the easy way out of his dilemma"
plentiful and therefore at low interest rates; easy to come by; "easy money" less in demand and therefore readily obtainable; "commodities are easy this quarter" casual and unrestrained in sexual behavior; "her easy virtue"; "he was told to avoid loose (or light) women"; "wanton behavior" affording comfort; "soft light that was easy on the eyes" not strict; "an easy teacher"; "easy standards"; "lenient rules" posing no difficulty; requiring little effort; "an easy job"; "an easy problem"; "an easy victory"; "the house is easy to heat"; "satisfied with easy answers"; "took the easy way out of his dilemma" free from worry or anxiety; "knowing that I had done my best, my mind was easy"; "an easy good-natured manner"; "by the time the child faced the actual problem of reading she was familiar and at ease with all the elements words" performing adroitly and without effort; "her easy grace"; "a facile hand" marked by moderate steepness; "an easy climb"; "a gentle slope" readily exploited or tricked; "an easy mark"; "an easy victim" not harsh; causing little distress; "an easy penalty" having little impact; "an easy pat on the shoulder"; "gentle rain"; "a gentle breeze"; "a soft (or light) tapping at the window" not hurried or forced; "an easy walk around the block"; "at a leisurely (or easygoing) pace" affording pleasure; "easy good looks" in a relaxed manner; or without hardship; "just wanted to take it easy" (`soft' is nonstandard)
Undemanding but pleasant, doesn't require good taste, just tastes good
You'll want to take this one home after just one date
Requiring little skill or effort
ethe
downhill
easy as ABC
Extremely easy
easy as falling off a log
Very easy

For me, making a meal out of leftovers is as easy as falling off a log.

easy as pie
Very easy

Come make my dreams, honey hard as it seems, loving me is as easy as pie.

easy chair
A comfortable chair, often well-upholstered; a lounge chair

Let's sit quiet a bit, Toady! said the Rat, throwing himself into an easy chair, while the Mole took another by the side of him and made some civil remark about Toad's delightful residence.

easy come, easy go
Easily won and easily lost; usually said when resigned to a loss

I'm just a poor boy, I need no sympathy. / Because I'm easy come, easy go. / Little high, little low.

easy does it
Relax; do something gently, lightly or carefully; slow down; calm down

Easy does it! That thing is heavy and fragile.

easy listening
A style of music involving simple and laid-back melodies
easy mark
an easy target
easy mark
someone who is easily fooled or victimised
easy money
A monetary policy that makes money, credit, or both readily available to some borrowers
easy money
Money easily acquired
easy on the eye
Alternative form of easy on the eyes
easy on the eyes
Attractive; beautiful
easy peasy
Really simple

Now now Benny Wenny, don’t cry about it, learning how to add fractions is easy peasy!.

easy peasy lemon squeezy
Extended form of easy peasy
easy street
A carefree situation or lifestyle, especially as resulting from possession of wealth

There was big money in it—the fellows who did that job might live on Easy Street the rest of their lives.

easy target
Anything that is easy to criticize, lampoon etc. without fear of retribution
easy listening
Easy listening is gentle, relaxing music. Some people do not like this kind of music because they do not think that it is very interesting or exciting. an easy listening version of the Oasis hit Wonderwall. Light or popular compositions, usually having a prominent melody and a quiet or blended arrangement. music that is relaxing to listen to and has nice tunes, but is not very interesting
easy going
relaxed and tolerant
easy picking
[of things] easy to get or steal; [of people] easy to get or persuade

The pickpockets found lots of easy pickings at the state fair.

easy-care
(chiefly of man-made fabrics) requiring little effort to wash and dry, and typically no ironing
Easy Rider
a US film about two young men who take illegal drugs and travel across the southern states of the US on motorcycles. The subject of the film, and its music, made it very popular with young people (1969)
easy believed is easy deceived
one who believes anything is easy to deceive
easy chair
{i} lounge chair, armchair, chaise longue
easy chair
a comfortable upholstered armchair
easy chair
An easy chair is a large, comfortable padded chair. A large, comfortable, well-upholstered chair. a large comfortable chair armchair
easy come easy go
things that are easily acquired may be lost just as easily
easy does it
slow it down, take it easy, relax
easy going
easy unobstructed progress; "after we solved that problem the rest was plain sailing"
easy grader
gives out high grades, not a strict grader (of a teacher, professor, etc.)
easy life
comfortable life, life that is free from anxiety and worries
easy listening
musical style characterized by conventional melodies that appeal to a wide audience
easy mark
{i} gullible person, person who is easily deceived
easy money
money that is not difficult to earn/make
easy money
income obtained with a minimum of effort the economic condition in which credit is easy to secure
easy of access
easy to get to, accessible
easy prey
something easily hunted and killed (especially of an animal); person who is easily exploited or taken advantage of
easy street
financial security
easy street
A condition of financial security or independence
easy to digest
breaks down easily in the digestive system
easy to install
not difficult to set up
easy to remember
memorable
easy to understand
{s} not difficult to understand; easy to comprehend
easy to use
{s} user friendly; easy and comfortable in using and learning (said of computer program or instrument)
easy victory
triumph easily attained, effortless success
easy-go-lucky
taking things as they come without worrying too much about the future
easy-going
approval If you describe someone as easy-going, you mean that they are not easily annoyed, worried, or upset, and you think this is a good quality. He was easy-going and good-natured. not easily upset, annoyed, or worried
easy-going
calm and relaxed; loving comfort and ease; inactive, lazy
easy-peasy
a word meaning very easy, used especially by children (easy)
Big Easy
The city of New Orleans, Louisiana
breathe easy
To relax or feel secure about something

You can breathe easy knowing that your savings account is insured against loss.

easily
Absolutely, without question
easily
Comfortably, without discomfort or anxiety

Eftsoones she causd him vp to be conuayd, / And of his armes despoyled easily .

easily
Without difficulty
easiness
The quality of being easy; simplicity
free and easy
casual, informal, relaxed, unrestrained
it is easy to find a stick to beat a dog
If a person is determined to punish someone, they will find a way to do so

For all this, however, poor Tom smarted in the flesh; for though Thwackum had been inhibited to exercise his arm on the foregoing account, yet, as the proverb says, It is easy to find a stick, &c.; So was it easy to find a rod; and, indeed, the not being able to find one was the only thing which could have kept Thwackum any long time from chastising poor Jones.

over easy
Of an egg prepared as food, fried on one side until most of the whites have cooked, then lightly fried on the other to finish cooking the whites, leaving the yolk unbroken and slightly soft (runny)
semi-easy chair
A chair that is designed to be partially like an easy chair

There was only one chair, a semi-easy chair with wooden arms that sported a huge, sharp, dangerous coil spring that poked way up from the middle of where the cushion used to be, like a bad joke..

stand easy
a command to soldiers standing at ease that they may relax further
take it easy
A farewell (for parting or closing)

I'm going home now. Take it easy.

take it easy
Immediately calm yourself down; your state of panic does not help

Take it easy. It's just a wiki.

take it easy
To relax or rest

I'm going to stay home Saturday and take it easy.

there isn't any easy way to say this
Used to introduce bad news
easily
{a} gently, readily, without trouble
easily
{a} eath
easiness
{n} ease, rest, quiet, readiness, freedom
have an easy time of it
(deyim) Have an experience with something that is less difficult or severe than others have experienced

We were given a hard assignment, but Fred had an easy time of it.

over easy
(of an egg) fried on both sides, with the yolk remaining slightly liquid
easier
comparative of easy
easiest
superlative of easy
easily
You use easily to say that something happens more quickly or more often than is usual or normal. He had always cried very easily see also easy
easily
without question; "easily the best book she's written"
easily
with ease (`easy' is sometimes used informally for `easily'); "she was easily excited"; "was easily confused"; "he won easily"; "this china breaks very easily"; "success came too easy
easily
Without pain, anxiety, or disturbance; as, to pass life well and easily
easily
indicating high probability; in all likelihood; "I might well do it"; "a mistake that could easily have ended in disaster"; "you may well need your umbrella"; "he could equally well be trying to deceive us"
easily
Without shaking or jolting; commodiously; as, a carriage moves easily
easily
Readily; without reluctance; willingly
easily
With ease; without difficulty or much effort; as, this task may be easily performed; that event might have been easily foreseen
easily
Smoothly; quietly; gently; gracefully; without &?;umult or discord
easily
without difficulty; absolutely; without a doubt
easily
without question; "easily the best book she's written" with ease (`easy' is sometimes used informally for `easily'); "she was easily excited"; "was easily confused"; "he won easily"; "this china breaks very easily"; "success came too easy
easily
with ease
easily
emphasis You use easily to emphasize that something is very likely to happen, or is very likely to be true. It could easily be another year before the economy starts to show some improvement
easiness
A feeling of being at ease, feeling relaxed and untroubled
easiness
freedom from difficulty or hardship or effort; "he rose through the ranks with apparent ease"; "they put it into containers for ease of transportation"
easiness
Freedom from emotion; compliance; disposition to yield without opposition; unconcernedness
easiness
Freedom from difficulty; ease; as the easiness of a task
easiness
{i} lightness, ease, freedom from anxiety; indifference
easiness
Freedom from effort, constraint, or formality; said of style, manner, etc
easiness
a state of refreshing tranquility
easiness
Freedom from jolting, jerking, or straining
easiness
The state or condition of being easy; freedom from distress; rest
Türkisch - Englisch

Definition von easy im Türkisch Englisch wörterbuch

easily
su gibi
su içmek gibi very easy, as easy as taking candy
from a baby
easy
Favoriten