yararlı

listen to the pronunciation of yararlı
Türkisch - Englisch
beneficial

Worms are sometimes beneficial to soil. - Kurtlar bazen toprağa yararlıdır.

Tom decided that it wouldn't be beneficial to study French. - Tom Fransızca çalışmanın yararlı olmayacağına karar verdi.

useful

That's not a useful piece of information. - O, yararlı bir bilgi parçası değil.

Iron is a useful metal. - Demir yararlı bir metaldir.

helpful

She thanked him for his helpful advice. - Yararlı önerisi için ona teşekkür etti.

His advice was very helpful. - Onun tavsiyesi çok yararlı oldu.

advantageous
benign
handy

Having a small flashlight in your pocket may come in handy. - Cebinde küçük bir el fenerine sahip olman yararlı olabilir.

Take this folding umbrella with you. It might come in handy. - Bu katlanan şemşiyeyi yanına al. Yararlı olabilir.

salutary
useful, beneficial, advantageous, profitable faydalı
healthy
subservient
profitable
salubrious
sanatory
of use

Tom taught me a lot of useful things. - Tom bana birçok yararlı şey öğretti.

good

The only useful knowledge is that which teaches us how to seek what is good and avoid what is evil. - Tek yararlı bilgi iyi olanı nasıl arayacağımızı ve kötü olandan nasıl kaçınacağımızı öğretendir.

I think it's good for you to read this book. - Sanırım bu kitabı okumanız yararlıdır.

useful; worthwhile; advantageous
efficacious
wholesome
healthful
sanative
benignant
fruitful
relevant
effective
utile
nutritious
worthwhile

Tom didn't say anything worthwhile. - Tom yararlı bir şey söylemedi.

I think it's a worthwhile thing to do. - Bence o yapılması yararlı bir şey.

serviceable
positive
expedient
instrumental
remunerative
asset
improving
of service
constructive
able-bodied
fructuous
yarar
profit

I hope the interview would be of profit. - Umarım mülakat yararlı olur.

She profited from her stay in London and considerably improved her English. - O, Londra'da kalmaktan yararlandı ve İngilizcesini büyük ölçüde geliştirdi.

yarar
advantage

We should not take advantage of the generosity of a friend. - Biz bir arkadaşın cömertliğinden yararlanmamalıyız.

He often takes advantage of her ignorance. - O, sık sık onun cahilliğinden yararlanır.

yarar
benefit

You will benefit by a trip abroad. - Yurt dışında bir gezi size yarar sağlayacaktır.

I think that this material is of benefit to everyone. - Bu malzemenin herkes için yararlı olduğunu düşünüyorum.

yararlı özellik
virtue
yararlı olmak
Help, make oneself useful, be beneficial
yararlı olmak
belong
yararlı alan
useful space
yararlı biçimde
instrumentally
yararlı en
working width
yararlı olmak
to help, to benefit
yararlı olmak
make oneself useful
yararlı olmak
stand smb. in good stead
yararlı uzunluk
useful length
yararlı çerçeve
(Bilgisayar) good frames
yararlı şekilde
to advantage
yararlı olmak
help
yarar
{i} use

This site is quite useful. - Bu site oldukça yararlı.

You had better make use of this opportunity. - Bu fırsattan yararlansanız iyi olur.

yarar
utility

Their furniture was chosen for utility rather than style. - Onların mobilyaları, tarz yerine yarar için seçildi.

yarar
gain

We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain. - Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız.

yarar
point

I told you it wasn't pointless. - Sana bunun yararsız olmadığını söyledim.

What's the point in doing this? - Bunu yapmanın ne yararı var?

yarar
expediency
yarar
interest

We are working in the interest of peace. - Biz barış yararına çalışıyoruz.

Are you sure this is in Tom's best interest? - Bunun Tom'un yararına olduğuna emin misin?

yarar
(Ticaret) boor
yarar
virtue
yarar
usefulness

Usefulness must be combined with pleasantness. - Yararlılık keyif ile birleştirilmelidir.

yarar
good

He put this information to good use. - O, bu bilgileri yararlı kullanıma sundu.

Your success will largely depend upon how you will make good use of your opportunity. - Sizin başarınız büyük ölçüde fırsatınızdan nasıl yararlanacağınıza bağlıdır.

yarar
(Biyokimya) availment
yarar
useful

This site is quite useful. - Bu site oldukça yararlı.

That's not a useful piece of information. - O, yararlı bir bilgi parçası değil.

yararlı olmak
belong to
yararlı olmak
benefit
yararlı olmak
avail
yarar
behoof
yarar
serviceability
yarar
service
yarar
{i} convenience

The public convenience should be respected. - Kamu yararına saygı duyulmalıdır.

I urged Keiko to stop using people for her own convenience. - Kendi yararı için insanları kullanmayı bırakması için Keiko'ya baskı yaptım.

yarar
benefıt
yararlı olmak
be useful
çok yararlı
very helpful
en yararlı şekilde
to the best advantage
karşılıklı yararlı etkiler
(Hukuk) mutually beneficial effects
sağlığa yararlı
wholesome
sağlığa yararlı
healthy
sağlığa yararlı
healthful
sağlığa yararlı
sanatory
sağlığa yararlı
sanative
sağlığa yararlı
good
yarar
grist to the mill
yarar
serviceable
yarar
(Hukuk) interest, benefit, advantage
yarar
account
yarar
efficacy
yarar
benefit, profit; advantage
yarar
useful, serviceable; use, service; advantage, benefit, profit, interest
yarar
avail

I availed myself of this favorable opportunity. - Bu olumlu fırsattan yararlandım.

You had better avail yourself of this opportunity. - Bu fırsattan yararlansan iyi olur.

yarar
(someone, something) who/which is useful to (someone); who/which is good for, who/which serves the purpose of
yarar
stead
yararlı olmak
stead
Türkisch - Türkisch
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi: "Öbür oyuncular gibi uslu akıllı oynayabilse, pekâlâ takıma yararlı bir eleman olabilirdi."- H. Taner
onat
faydalı

Demir çok faydalı bir metaldir. - Demir çok yararlı bir metaldir.

yararlı olmak
Fayda sağlamak
Yarar
getiri
yarar
Yarayan, elverişli, uygun
yarar
Çıkar, kâr, menfaat
yarar
Bir şeyden elde edilen sonuç, fayda
yarar
Bir işten elde edilen iyi sonuç. Çıkar, kâr, menfaat
yarar
Bir işten elde edilen iyi sonuç
yararlı
Favoriten