kapama

listen to the pronunciation of kapama
Türkisch - Englisch
{i} closure
heaviness
stew
obturation
sealing
obstruction
inclosure
shutting down
turning off
lamb stewed in a covered pot with lettuce and green onions
covering
closing, closure; stew of lamb; suit, clothes
shutoff
enclosure
closing, closure
internment
shutting
closing

Closing your eyes helps you think better. - Gözlerini kapamak senin daha iyi düşünmene yardımcı olur.

suit
(Gıda) lamb stew with new onions
occlusion
stew of lamb
clothes
blocking
shutdown
switching off
power off
shut

It is not good for your health to shut yourself in all day. - Bütün gün kendinizi eve kapamak sağlığınız için iyi değildir.

You are to shut the door at once. - Kapıyı hemen kapamalısın.

enclosure,inclosure
kapamak
{f} close

We have to close the windows. - Pencereleri kapamak zorundayız.

kapamak
shut down
kapamak
shut

Just pull the door shut. It'll lock by itself. - Sadece kapıyı kapamak için çekin. O kendi kendine kitlenecektir.

It is not good for your health to shut yourself in all day. - Bütün gün kendinizi eve kapamak sağlığınız için iyi değildir.

kapamak
turn off
kapamak
{f} cover
kapamak
turn out
kapamak
shut up
kapamak
(Fiili Deyim ) seal up
kapamak
fasten
kapamak
shut out
kapamak
obstruct
hermetik kapama
(Tıp) hermetic seal
kapamak
wind down
kapamak
plug
kapamak
tune of
kapamak
(Askeri) shutdown
kapamak
inclose
kapamak
shut off
kapamak
cover up
kapamak
enclose
kapamak
lock in
kapamak
switch
kapamak
plug up to
kapamak
seal off
kapamak
(Havacılık) cover to
kapamak
turn something off
kapamak
fill
kapamak
draw
kapamak
conceal
kapamak
hang up

Tom was just about to hang up when he heard Mary scream. - Tom Mary'nin çığlık attığını duyduğunda telefonu kapamak üzereydi.

kapa
coop in
kapa
{f} switching off
kapa
{f} shut

He checked that all the doors were safely shut. - Bütün kapıların güvenli bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını kontrol etti.

Please don't forget to shut the door. - Lütfen kapıyı kapamayı unutma.

kapa
shut down

The factory was shut down ten years ago. - Fabrika on yıl önce kapatıldı.

Tom shut down his computer. - Tom, bilgisayarını kapattı.

kapa
{f} inclose
kapa
power off

Please do not power off or unplug your machine. - Lütfen makinenizi kapatmayın ya da fişini çekmeyin.

kapa
{f} shutting

Would you mind shutting the door? No, not at all. - Kapıyı kapatmamın sakıncası var mı? Hayır hiç sakıncası ok.

Would you mind shutting the door? - Kapıyı kapatır mısın?

kapamak
obturate
kapamak
stop a gap
kapamak
dam
kapamak
block
kapamak
shut in
kapamak
close down
kapamak
mew up
kapa
power#off
kapa
coop up
kapa
turn#off
kapamak
to shut
acil kapama yapısı
emergency closing structure
açma kapama
push-pull
açma kapama
on off
kapa
coopup
kapa
obturate
kapa
closing

The library is closing. - Kütüphane kapatılıyor.

Tom deposited three thousand dollars in the bank just before closing time. - Tom kapanma saatinden önce bankaya üç bin dolar yatırdı.

kapamak
coop
kapamak
coop up
kapamak
to stockpile, hoard
kapamak
to close up (the space between rows or ranks)
kapamak
encase
kapamak
(hesap) wind up
kapamak
shut to
kapamak
to settle, pay up (an account)
kapamak
to turn off (a faucet, electricity, a radio)
kapamak
to block (a view, a road)
kapamak
to cover, conceal, hide, obscure; to veil
kapamak
top
kapamak
to close, shut
kapamak
confine
kapamak
to lock up (someone, something) in (a place)
kapamak
bung up
kapamak
to close down, shut down (a business); to suppress, abolish (an organization)
kapamak
to close, to shut; to block, to obstruct; to cover (up); to fill; to turn sth off, to switch sth off; to lock in; to confine; (hesabı) to close; (telefonu) to hang up; (konuyu) to hush up
kapamak
stop
kapamak
coop in
kapamak
fence in
kapamak
to plug up, stop up
kapamak
occlude
kapamak
(telefon) hang up
kapamak
(borç) wipe out
kapamak
cover in
kapamak
to drop (a matter)
kapamak
seal
kapamak
stop up
kapamak
to reduce (the space between printed lines)
kapamak
shutter
kapamak
power off , switch off , turn off
kapamak
block up
kapamak
power off
kapamak
encode
kapamak
set off
kapamak
encipher
mevsimsel kapama
(Denizbilim) seasonal closure
perdeyi kapama işareti vermek
ring down the curtain
poligon kapama hatası
closing error
polo kapama
(Tekstil) polo closure
kapama
Favoriten