heavy

listen to the pronunciation of heavy
İngilizce - Türkçe
ağır

O ağır bavulu kendiniz taşıyabilir misiniz? - Can you manage to carry that heavy suitcase by yourself?

Tütünde ağır bir vergi vardır. - There is a heavy tax on tobacco.

{s} şiddetli

Bir tayfun kuvvetli rüzgarlarla ve toplu taşıma araçlarını durduran şiddetli yağmurlarla çarşamba günü Tokyo'yu vurdu. - A typhoon hit Tokyo on Wednesday with strong winds and heavy rains stopping public transportation.

Şiddetli yağmur, onların kalkışını erteledi. - The heavy rain made them put off their departure.

rüzgar

Yağmurun yanında şiddetli rüzgarları yaşadık. - Besides the rain, we experienced heavy winds.

Bir tayfun kuvvetli rüzgarlarla ve toplu taşıma araçlarını durduran şiddetli yağmurlarla çarşamba günü Tokyo'yu vurdu. - A typhoon hit Tokyo on Wednesday with strong winds and heavy rains stopping public transportation.

ağır iş

Bu bir ağır iş makinesidir. - This is a heavy-duty machine.

Bu ağır iş yükü benim için çok fazla. - This heavy workload is too much for me.

(hava) bulutlu
kantarlı
kabarmış (deniz)
ağırlaşmış (göz)
ağır çekmek
yoğun

Biz yoğun trafikten kaçınmak amacıyla, Noel için evde kaldık. - We stayed home for Christmas, so as to avoid heavy traffic.

Biz yoğun trafikten kaçınmak için, bir arka yoldan gittik. - We took a back road to avoid the heavy traffic.

kopkoyu
kapalı (gök)
usandırıcı
yoğun (trafik)
ağır tavlı
şiddet

Şiddetşi yağmurlar nehrin taşmasına neden oldu. - The heavy rains caused the river to flood.

Şiddetli yağmur balık tutmaya gitmemizi engelledi. - The heavy rain prevented us from going fishing.

gramajı fazla
başrol oyuncusu
lök
ağırlıklı
boğucu (koku)
hazmı güç (yemek)
yavaş
duygu ağır
boğucu
sindirimi güç
(hava) ağır
yoğun (denizde) dalgalı
fırtınalı
güç

Bu ağır metal kutuları taşımak için yeterince güçlüyüm. - I'm strong enough to carry those heavy metal boxes.

Güçlü direnme bekliyoruz. - We expect heavy resistance.

hüzünlü
üzgün

Üzgünüm. Trafik ağırdı. - Sorry. Traffic was heavy.

ciddi

Kasaba su ikmali ağır yağışlar tarafından ciddi şekilde engellendi. - The town water supply was seriously obstructed by heavy rainfalls.

Görüş yoğun siste ciddi olarak sınırlı idi. - Visibility was severely restricted in the heavy fog.

(yiyecek) ağır
davranış
yorucu

Bu iş çok ağır ve tek bir kadın için yorucu. Robotumu etkinleştireceğim. - This work is too heavy and exhausting for a single woman. I will activate my robot!

kalın ciddi
{s} çok

Bu masa Patty'nin kaldırması için çok ağırdı. - This desk was too heavy for Patty to lift.

Trafik çok yoğundu. Arabalar tampon tampona dizilmişti. - The traffic was very heavy. The cars were lined up bumper to bumper.

olağandan çok kabarmış çol faal aşırı
{s} sert
{s} baskın

Şiddetli yağmurun ardından büyük bir sel baskını oldu. - In the wake of the heavy rain, there was a major flood.

Geçen haftanın sağanak yağışları nedeniyle su baskınımız vardı. - We had flooding because of last week's heavy rains.

{s} bozuk
{s} üzücü
{s} kaba

Hem Tom hem de Mary ağır kış kabanları giyiyorlardı. - Tom and Mary were both wearing heavy winter coats.

{i} ağır siklet

Yarın ağır siklet şampiyonu ile karşılaşacak. - He will fight the heavyweight champion tomorrow.

{s} önemli
zor

Kutu o kadar ağırdı ki Tom Mary'nin onu eve götürmesine yardım etmek zorunda kaldı. - The box was so heavy that Tom had to help Mary carry it home.

Çocuklar neden bu kadar ağır bir çanta taşımak zorundalar? - Why do children have to carry such a heavy bag?

{i} kötü adam rolü
{i} başrol oyuncusu (dram)
{s} (borsada) çok miktarda
kuvvetli fazla
{s} aşırı

Yıllarca süren aşırı içki John'da bir bira göbeği yaptı. - Years of heavy drinking has left John with a beer gut.

{i} zalim
{s} baygın
kaldırılmasl zor
{s} hamile
{s} ağdalı
{s} çok miktarda (oy kullanımı)
{s} kalın (kar tabakası)
{i} fedai
{s} şiddetli, kuvvetli (yağmur/rüzgâr/fırtına)
şiddetle
ağır şekilde
{i} ağır top
beceriksiz
derin (sessizlik)
kalın (elbise)
zor (iş)
(Fizik) ağır (izotop)
bulutlu
good
{s} güzel

Onun böyle güzel bir teklifi reddetmesine şaşırdım. - I am surprised that she refused such a good offer.

Gerçekten güzel koktu. - It smelled really good.

heaviness
ağırlık
good
{s} iyi

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that one is better.

İyi akşamlar, nasılsın? - Good evening, how are you?

heavy hand
zorba
heavy hand
baskı
heavy armor
(Askeri) ağır silah
heavy bomber
(Askeri) ağır bombardıman uçağı
heavy chain
(Tıp) ağır zincir
heavy damage
ağır hasar
heavy duty
(Otomotiv,Teknik) ağır hizmete uygun
heavy duty
ağır hizmet tipi
heavy earth
baryum monoksit
heavy equipment
(İnşaat) iş makineleri
heavy fuel
mazot
heavy fuel
ağıryağ
heavy hand
tiranlık
heavy losses
ağır kayıplar
heavy oil
ağır yağ
heavy rotation
(Ev ile ilgili) Radyo kanallarında sürekli en popüler şarkıların çalması durumu
heavy snow
yoğun kar yağışı
heavy spar
barit
heavy tank
(Askeri) ağır tank
heavy artillery
uzun menzilli toplar
heavy atom
ağır atom
heavy cream
ağır krema
heavy current
şiddetli akım
heavy current
güçlü akım
heavy duty
dayanıklı
heavy duty
ağır yük
heavy duty
ağır iş
heavy earth
baryum oksidi
heavy enough
yeterince ağır
heavy footed
ağır hareket eden
heavy fuel
ağır yakıt
heavy gauge
endüstriyel gösterge
heavy goods
ağır yük
heavy handed
eli ağır
heavy hydrogen
ağır hidrojen
heavy industry
ağır endüstri
heavy industry
ağır sanayi
heavy metal
ağır metal
heavy metal poisoning
ağır metal zehirlenmesi
heavy metals
ağır metaller
heavy nucleus
ağır çekirdek
heavy oil
ağıryağ
heavy particle
ağır parçacık
heavy petrol
ağır benzin
heavy proteinuria
masif proteinüri
heavy rain
şiddetli yağmur

Şiddetli yağmur nedeniyle, oyun iptal edildi. - The game was canceled because of heavy rain.

Şiddetli yağmur balık tutmaya gitmemizi engelledi. - The heavy rain prevented us from going fishing.

heavy rain
kara yağmuru
heavy traffic
ağır trafik
heavy water
ağır su
heavy water
ağır hidrojenli su
heavy weapon
ağır silah
heavy weight
ağır sıklet
heavy-handed
patavatsız
heavy-handed
can sıkıcı
heavy-handed
beceriksiz
heavy-handed
zalim
heavy-handed
kaba
heavy-hearted
kederli
heavy-laden
ağır yüklü
heavy arms
ağır silahlar
heavy athletics
Ağır atletizm
heavy bag
Boks torbası
heavy blow
ağır darbe
heavy burden
taşınması zor yük
heavy cavalry
(Askeri) Zırhlı süvari
heavy clay
ağır kıl
heavy client
(Bilgisayar) Güçlü istemci
heavy duty tape
Ağır bant
heavy expenses
ağır giderleri
heavy fuel
ağır yakıt, mazot
heavy gale
ağır fırtına
heavy handedly
başına ağır
heavy handedness
ağır ellilik
heavy heart
Ağır kalp
heavy infringement
Ağır ihlal
heavy liquid
ağır sıvı
heavy load
ağır yük
heavy medium
ağır ortam
heavy medium separation
ağır sıvıda ayırma
heavy rain
Sağanak

Bazı lokal şiddetli yağmur sağanaklarından dolayı oraya gitmediğimize sevindim. - I'm glad we didn't go there because there were some localized heavy rain showers.

Sağanak yağışa rağmen hastanedeki dostunu ziyaret etti. - In spite of the heavy rain, he visited his friend in the hospital.

heavy sleeper
Uykusu ağır kişi
heavy smoker
Aşırı sigara
heavy soil
ağır toprak
heavy sour cream
ağır ekşi krema
heavy starting motor
ağır mars motoru
heavy things
ağır şeyler
heavy turbulence
kuvvetli türbülans
heavy weight
ağır
heavy work load
(Kişi başına düşen) Ağır iş yükü
heavy-duty
ağır vergili
heavy-duty
ağır hizmet
heavy-duty dumper
Ağır damperli
heavily
aşırı derecede

Tom aşırı derecede nefes alıyor. - Tom is breathing heavily.

Bill, babasının aşırı derecede sigara içmesinden nefret ediyor. - Bill hates that his father smokes heavily.

good
{s} yararlı

Balık yemek sağlığın için yararlıdır. - Eating fish is good for your health.

O, bu bilgileri yararlı kullanıma sundu. - He put this information to good use.

heavier
(Askeri) THAN-AIR AIRCRAFT: HAVADAN AĞIR HAVA ARACI: Kendi ağırlığı, yer değiştirdiği havanın ağırlığından çok olan ve aerodinamik kuvvetler sayesinde, havada tutulabilen herhangi bir hava aracı. Uçaklar, genellikle, havadan ağır hava araçlarıdır
heaviness
{i} karabasan
good
sağlıklı

O, birkaç yıldır sağlıklı değil. - He has not been in good health for some years.

Ben bütün iyileri tattım, ve sağlıklı olmaktan daha iyisini bulmadım. - I tasted all goods, and didn't find better than good health.

good
rabıtalı
good
{s} uslu
good
menfaat

Birey, devletin menfaati için mevcut değildir. - The individual does not exist for the good of the State.

Tom, acentenin menfaatı icabı işi bırakmalıdır. - Tom should quit for the good of the agency.

good
çürümüş olmayan
good
çok iyi

Onun Mahjong'da çok iyi olduğunu duydum. - I hear he is good at mahjong.

O çok iyi bir öğretmendir. - She's a very good teacher.

good
kazanç

Arabamı satarak iyi bir kazanç elde ettim. - I made a good profit by selling my car.

heaviness
durgunluk
good
fayda

Sigara içmek sağlık için faydalı değildir. - Smoking is not good for the health.

Sigara içmek çok zarar verir ama hiç fayda vermez. - Smoking does much harm but no good.

good
iyiler

Onlar çok çok iyiler. - They're very, very good.

Tom ve Mary birbirlerine karşı iyiler. - Tom and Mary are good for each other.

good
becerikli
good
sağlam

O iyi bir yaşam sağlamaktadır. - She makes a good living.

Tom'un sağlam bir el sıkışması var. - Tom has a good firm handshake.

good
iyilik

Kötülüğe karşı iyilik yap. - Render good for evil.

Şu iyilik timsali tiplere dayanamam. - I can't stand those goody-goody types.

heavier
{f} daha ağır

Altın sudan çok daha ağırdır. - Gold is far heavier than water.

Altın sudan çok daha ağırdır. - Gold is much heavier than water.

heaviest
en ağır

O hepimizin en ağırıdır. - He is the heaviest of us all.

heavily
ağır bir biçimde
heavily
ağırca
heaviness
kasvet
heaviness
şiddet
heavier
ağır

Altın sudan çok daha ağırdır. - Gold is much heavier than water.

Altın sudan çok daha ağırdır. - Gold is far heavier than water.

heavies
yün çamaşır
heavily
ağır

Benim karaciğerim ağır biçimde hasar görmüştür. - My liver is heavily damaged.

Ağır şekilde sakinleşmiştim. - I was heavily sedated.

good
(zarf) oldukça
good
oldukça

O oldukça iyi bir fikir. - That's a pretty good idea.

Tom notasız piano çalmada oldukça iyidir. - Tom is pretty good at playing piano by ear.

good
peki

Peki, iyi bir hafta sonu geçirdin mi? - Well, did you have a good weekend?

Bugün Pekin'de hava çok iyi. - The air is very good in Beijing today.

good
(deyim) good few /many ( +plural) bircok
heavies
kışlık iç çamaşırı
heavily
çok

Tom Mary ile tanışmadan önce, çok içerdi. - Before Tom met Mary, he drank heavily.

Bill babasının çokça sigara içmesinden nefret ediyor. - Bill hates his father smoking heavily.

heavily
ağır şekilde

Bina yangında ağır şekilde hasar gördü. - The building was heavily damaged by fire.

Ağır şekilde sakinleşmiştim. - I was heavily sedated.

heavily
şiddetle

Eğer çok şiddetle yağmur yağmasaydı oyun iptal edilmezdi. - The game would not have been called off if it hadn't rained so heavily.

Ne kadar şiddetle kar yağarsa yağsın gitmek zorundayım. - No matter how heavily it snows, I have to leave.

heaviness
{i} kapama
heaviness
{i} bunalma
heaviness
{i} çokluk
heaviness
{i} şiddet, yeğinlik
heaviness
{i} siklet
heavy duty
uzun ömürlü
heavy duty
(İnşaat) ağır hizmet
heavy duty
ağır vergili
to be heavy
baskın gelmek
İngilizce - İngilizce
Profound

The Moody Blues are, like, heavy.

Serious, somber
A large multi-engined aircraft

The term heavy normally follows the call-sign when used by air traffic controllers.

hot and humid
Of great force, power, or intensity; deep or intense

The surf was not heavy, and there was no undertow, so we made shore easily, effecting an equally easy landing.

A doorman, bouncer or bodyguard

A fight started outside the bar but the heavies came out and stopped it.

laden to a great extent

She was heavy with child.

good

This film is heavy.

high in fat or protein; difficult to digest

Cheese stuffed sausage is too heavy to eat before exercising.

doing the specified activity more intensely than most other people

He was a heavy sleeper, heavy eater and a heavy smoker - certainly not an ideal husband.

louder, more distorted

Metal is heavier than swing.

A villain or bad guy; the one responsible for evil or aggressive acts

With his wrinkled, uneven face, the actor always seemed to play the heavy in films.

To use power and/or wealth to exert influence on, e.g., governments or corporations

The union was well known for the methods it used to heavy many businesses.

very
High, great
Having great weight
armed

Come heavy, or not at all.

{a} weighty, grievous, full, dull, drowsy
a serious (or tragic) role in a play an actor who plays villainous roles darkened by clouds; "a heavy sky"
If your heart is heavy, you are sad about something. Mr Maddison handed over his resignation letter with a heavy heart. light
To make heavy
movements are usually abnormal loads
Impeding motion; cloggy; clayey; said of earth; as, a heavy road, soil, and the like
full of; bearing great weight; "trees heavy with fruit"; "vines weighed down with grapes"
full and loud and deep; "heavy sounds"; "a herald chosen for his sonorous voice"
of great gravity or crucial import; requiring serious thought; "grave responsibilities"; "faced a grave decision in a time of crisis"; "a grievous fault"; "heavy matters of state"; "the weighty matters to be discussed at the peace conference"
marked by great psychological weight; weighted down especially with sadness or troubles or weariness; "a heavy heart"; "a heavy schedule"; "heavy news"; "a heavy silence"; "heavy eyelids"
A heavy is a large strong man who is employed to protect a person or place, often by using violence. They had employed heavies to evict shop squatters from neighbouring sites
Heavily; sometimes used in composition; as, heavy-laden
Heaved or lifted with labor; not light; weighty; ponderous; as, a heavy stone; hence, sometimes, large in extent, quantity, or effects; as, a heavy fall of rain or snow; a heavy failure; heavy business transactions, etc
Having much body or strength; said of wines, or other liquors
slowly as if burdened by much weight; "time hung heavy on their hands
heavily; with weight; oppressively; slowly, ponderously
usually describes a large person who is fat but has a large frame to carry it
having or suggesting a viscous consistency; "heavy cream"
characterized by toilsome effort to the point of exhaustion; especially physical effort; "worked their arduous way up the mining valley"; "a grueling campaign"; "hard labor"; "heavy work"; "heavy going"; "spent many laborious hours on the project"; "set a punishing pace"
Air or weather that is heavy is unpleasantly still, hot, and damp. The outside air was heavy and moist and sultry. = oppressive
to make heavy weather of something: see weather a heavy hand: see hand. heavy spar heavy hydrogen heavy metal heavy water
Suffix used in radio transmission callsigns* (e g "United 492 Heavy") to indicate the aircraft is capable of generating wake turbulence*
often implying strength; as, a heavy barrier; also, difficult to move; as, a heavy draught
wide from side to side; "a heavy black mark"
{i} villainous character, antagonist (Theater); influential person (Slang)
adj Having very complex rules and/or complex strategies that require deep thought, careful planning, and long playing times
A moderately high level of solid material suspended in the coffee beverage Result of fine particles of bean fiber and insoluble proteins present in pronounced amounts
a serious (or tragic) role in a play
Not raised or made light; as, heavy bread
Not agreeable to, or suitable for, the stomach; not easily digested; said of food
A heavy meal is large in amount and often difficult to digest. He had been feeling drowsy, the effect of an unusually heavy meal. = filling light
an actor who plays villainous roles
dense or inadequately leavened and hence likely to cause distress in the alimentary canal; "a heavy pudding"
Someone or something that is heavy is solid in appearance or structure, or is made of a thick material. He was short and heavy light + heavily heavi·ly He was a big man of about forty, wide-shouldered and heavily built
If you describe a period of time or a schedule as heavy, you mean it involves a lot of work. It's been a heavy day and I'm tired = busy
large and powerful; especially designed for heavy loads or rough work; "a heavy truck"; "heavy machinery"
A market in which prices are demonstrating either an inability to advance or a slight tendency to decline
unusually great in degree or quantity or number; "heavy taxes"; "a heavy fine"; "heavy casualties"; "heavy losses"; "heavy rain"; "heavy traffic"
(of an actor or role) being or playing the villain; "Iago is the heavy role in `Othello'"
A ball that hits more to the center of the headpin, often leaving a split Same as "high"
A doorman, bouncer
A stone delivered with more momentum/weight than was required
Slow; sluggish; inactive; or lifeless, dull, inanimate, stupid; as, a heavy gait, looks, manners, style, and the like; a heavy writer or book
1/4 to ½"+ build-up of dust on cell plate
(physics, chemistry) being or containing an isotope with greater than average atomic mass or weight; "heavy hydrogen"; "heavy water"
lacking lightness or liveliness; "heavy humor"; "a leaden conversation"
Heavy work requires a lot of strength or energy. The business is thriving and Philippa employs two full-timers for the heavy work
Pokémon above a certain weight (around 120lb and up) Skills: Bench Guard, Fortitude, Knock Back, Rock Smash, Strength, Earthquake, Tremor
Something that is heavy with things is full of them or loaded with them. The air is heavy with moisture = laden
– When a deck leans toward a particular element more so than any other element present in its construction “I picked up the Buffy/Oz theme deck and boy is it Butt-kicking heavy It’s all about smiting your enemies with an iron fist!”
CREASING - A CREASE that is longer than 2 inches, or a CREASE which is thicker than a LIGHT CREASE and much thicker than a HAIRLINE CREASE LOOK
Loud; deep; said of sound; as, heavy thunder
Important; grave; impressive
heavy cream
Pasteurized cream at least 36 percent of which is milkfat, optionally homogenized, and optionally containing added flavor, nutritive sweetener, emulsifier, or stabilizer
heavy cream
A rich cream, at least 36 percent of which is milkfat
heavy drinker
Someone who drinks (alcohol) excessively
heavy drinkers
plural form of heavy drinker
heavy drinking
Excessive drinking to the point of drunkenness
heavy goods vehicle
A lorry, truck or other large vehicle used to transport cargo with a total weight of at least 3.5 tonnes
heavy goods vehicles
plural form of heavy goods vehicle
heavy industry
production of products which are either heavy in weight or in the processes leading to their production
heavy ion
An ionized atom that is usually heavier than helium
heavy ions
plural form of heavy ion
heavy metal
Any metal that has a specific gravity greater than about 5, especially one, such as lead, that is poisonous and may be a hazard in the environment
heavy metal
A genre descended from rock music, characterized by massive sound, highly amplified distortion, extended guitar solos, complex song structure, emphatic beats and overall loudness, often with lyrics that involve violent or fantastic imagery
heavy metal umlaut
An umlaut over a letter in the name of a heavy metal band (as in "Motörhead", "Queensrÿche" and "Mötley Crüe"), added gratuitously for mere stylistic effect
heavy metal umlauts
plural form of heavy metal umlaut
heavy roller
The heavier of the rollers used for flattening the pitch between innings

Thommo pointed out on the radio that under normal circumstances the wicket retains moisture beneath a hard surface, and this water is brought to the surface by the heavy roller and causes problems on the first day of a game.

heavy rollers
plural form of heavy roller
heavy sink
The motion of a sharply diving sinker pitch

His two-seamer has some heavy sink.

heavy tail
Fat tail
heavy tails
plural form of heavy tail
heavy water
water containing deuterium instead of normal hydrogen (symbol D2O); used as a moderator in nuclear reactors
heavy-duty
Designed to withstand hard usage without breaking
heavy-duty vehicle
A vehicle designed for heavy work (bus or truck)
heavy-footed
Slow-moving
heavy-handed
Excessive

Do not be too heavy-handed with the salt.

heavy-handed
Extreme; unnecessarily forceful

They issued a heavy-handed new censorship law.

heavy-hearted
Sad, melancholy

He gave a heavy-hearted sigh.

heavy-tailed
Having a heavy tail; leptokurtic
heavy rotation
(Ev ile ilgili) to sexually please someone very well
heavy rotation
(Kahve) Heavy Rotation (ヘビーローテーション Hebī Rōtēshon) is Japanese idol group AKB48's 17th single, released on August 18, 2010
heavy rotation
(Ev ile ilgili) If a song you like makes heavy rotation, you'll hate it in two weeks or less. Changing the station won't help, since every radio station across the continent plays the same songs in heavy rotation
heavy brigade
(Askeri) A heavy brigade is a formation made up from 'Heavy' Cavalry; i.e. Dragoon Guards and Dragoons
heavy client
(Bilgisayar) A fat client (also called heavy, rich, or thick client) is a computer (client) in client–server architecture or networks that typically provides rich functionality independent of the central server. Originally known as just a "client" or "thick client" the name is contrasted to thin client, which describes a computer heavily dependent on a server's applications
heavier
more dense
heavier
Comparative form of heavy: more heavy
heavily
in a heavy manner

The great clod trod heavily on my toes!.

heavily
so as to be thick or heavy

his heavily muscled arms.

heavily
to a considerable degree, to a great extent

heavily tattooed.

heavily
with a great weight

heavily burdened.

heavily
in a laboured manner

he breathed heavily.

heavily
in a manner designed for heavy duty

heavily reinforced walls.

heaviness
The state of being heavy; weight, weightiness, force of impact or gravity
heaviness
Oppression; dejectedness, sadness

First got with guile, and then preseru'd with dread, / And after spent with pride and lauishnesse, / Leauing behind them griefe and heauinesse.

heavily
indulging excessively; "he drank heavily"
heavily
{a} in a heavy manner, slowly
heaviness
{n} weight, affliction, oppression, dullness
Heavy duty
hd
heavier
more heavy
heavies
plural of heavy
heaviest
superlative of heavy
heavily
In a heavy manner; with great weight; as, to bear heavily on a thing; to be heavily loaded
heavily
in a manner designed for heavy duty; "a heavily constructed car"; "heavily armed"
heavily
in a heavy-footed manner; "he walked heavily up the three flights to his room"
heavily
in a weighty manner; clumsily
heavily
with great force; "she hit her arm heavily against the wall"
heavily
If someone says something heavily, they say it in a slow way which shows a feeling such as sadness, tiredness, or annoyance. `I didn't even think about her,' he said heavily. see also heavy lightly
heavily
to a considerable degree; "he relied heavily on others' data"
heavily
with great force; "she hit her arm heavily against the wall
heavily
to a considerable degree; "he relied heavily on others' data" indulging excessively; "he drank heavily" in a manner designed for heavy duty; "a heavily constructed car"; "heavily armed" in a heavy-footed manner; "he walked heavily up the three flights to his room" with great force; "she hit her arm heavily against the wall
heavily
As if burdened with a great weight; slowly and laboriously; with difficulty; hence, in a slow, difficult, or suffering manner; sorrowfully
heavily
slowly as if burdened by much weight; "time hung heavy on their hands"
heaviness
the property of being comparatively great in weight; "the heaviness of lead
heaviness
used of a line or mark
heaviness
the property of being comparatively great in weight; "the heaviness of lead"
heaviness
The state of being heavy
heaviness
{i} condition of being heavy; weightiness, seriousness; oppressiveness
heaviness
The state or quality of being heavy in its various senses; weight; sadness; sluggishness; oppression; thickness
heavy cream
contains more than 36% butterfat
heavy cream
Heavy cream is very thick cream. thick cream British Equivalent: double cream
heavy duty
A lightning impulse classifying current category for distribution class arresters defined by ANSI/IEEE C62 11 A heavy duty rated arrester has a 10,000 amperage impulse value crest (refer to normal duty)
heavy duty
A SlideMaster unit designed to carry heavier loads by use of increased rail and bearing sizes
heavy